Fatranka
*****

foto: 4
Fatranka
Autor: Petr Jandík - 5+, 30 m
Nákupní zóna, Zvírotice město, Vltavská žula, Česká republika
Zvírotice

výstup nástup období orientace
30 m 20 min I-XII Z
chata východisko sestup útvar, výška stěny
  Zvírotice   Nákupní zóna-pravá část, 30 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
8 BH
kvalita: super a nahusto
1 x 60 m jednoduché expresky: 10
helma
charakter cesty
stěna, plotny
popis nástupu
start:  Zaparkujeme před Zvíroticemi. Po modré značce doleva polní-lesní cestou podél plotu. Před vrcholem stoupání doprava z kopce vzrostlým lesem - na stromech jsou světle zelenou barvou nastříkané značky - k začátku sestupové rokle, místy se železnými kramlemi. Dolů, na rozcestí doprava a exponovaným traverzem nad vodou - tu tam kramle - přes otevřenější vloubení (velká borovice, na skále nápis Fatranka).
čas:  20 min
popis sestupu
slanění
východisko
Zvírotice
popis příjezdu
Od Prahy přes Mníšek pod Brdy, Nový Knín, Cholín do Zvírotic. Od Sedlčan směr Křepenice.
prvovýstupci
František Mezera, P. Holík  -  23.2.2014
popis cesty

Dlouhá cesta středem ploten, nástup vlevo od štandovacího oka. Ukloněnými plotnami ke kolmé hraně, doleva kolem ní do vhloubení a na vrchol. Pozor na dunivý kámen pod koncovou plošinou.