V kolmé stěně pod vrcholem


foto: 12    topo: 2
Okresní přebor
Autor: Petr Jandík - 6, 15 m
Dok, Zvírotice město, Vltavská žula, Česká republika
Zvirotice

výstup nástup období orientace
15 m   I-XII V
chata východisko sestup útvar, výška stěny
  Zvirotice   Dok, 15 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
5 BH
kvalita: dobrá
1 x 40 m jednoduché expresky: 7
helma
charakter cesty
Pěkná stěnová vytrvalostní cesta
popis nástupu
start:  Zaparkujeme před Zvíroticemi. Po modré značce doleva polní-lesní cestou podél plotu. Před vrcholem stoupání doprava z kopce vzrostlým lesem - na stromech jsou světle zelenou barvou nastříkané značky - k začátku sestupové rokle, místy se železnými kramlemi. Dolů, na rozcestí doprava a exponovaným traverzem nad vodou - tu tam kramle - přes otevřenější vloubení (velká borovice, na skále nápis Fatranka) a dál přes suťovou rokli k Doku
popis sestupu
slanění, nebo po hřebeni doprava a svahem pod nástup
východisko
Zvirotice
popis příjezdu
Od Prahy přes Mníšek pod Brdy, Nový Knín, Cholín do Zvírotic. Od Sedlčan směr Křepenice.
prvovýstupci
František Mezera, R.Blahník  -  19.10.2013
popis cesty
Zcela vlevo v masivu nástup od vody, překrok do plotny (nýt) a stěnou přes další 4 nýty na hřeben.