Hot Fudge Thursday 4
*****

foto: 5
Hot Fudge Thursday
Autor: Petr Jandík - 5.9*, 279 m
Windy Peak (1560 m), First Creek Canyon, Red Rocks, USA
Red Rocks Campground

výstup nástup období orientace
279 m 1 h 30 min X-V V
chata východisko sestup útvar, výška stěny
  Red Rocks Campground  (1025 m) 20 min South Face, 300 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
Nýty
kvalita: Dobrá
2 x 60 m poloviční expresky: 15
vklíněnce: Sada a několik malých navíc
friendy: sada do velikosti 3
smyčky: na prodloužení
helma
charakter cesty
Vzrušná a pěkná cesta
popis nástupu
start:  Příchod z parkoviště:

Dolů do brodu a na protější straně cestou na západ pouští k neobvyklým tmavě červeným slepencovým balvanům. Cesta vede dolů do hlavního koryta a křizuje ho na sever. Odtud vede stezka nahoru do kaňonu. Dále ke křovinaté rokli spadající ze skal pod hlavní jižní stěnou. Roklí nechoďte, překročte ji na západní stranu apoužijte pěšinu po dlouhém strmém svahu na pěknou loučku. Přes ní, pak lehkým lezením nahoru a doleva, potom zpátky doprava ke hřebeni pod hlavní stěnou. Převýšení 450 m.

Nástup na pravém konci křovinaté rampy pod černou plotnou na úpatí skály, cca 12 m vpravo od Windy Corner a těsně vlevo od velké pinie na začátku dlouhé, doprava ubíhající rampy.
čas:  1 h 30 min
popis sestupu
Jsou dvě možnosti. Nejrychlejší je možnost 2, kterou popíšeme, ale nehodí se za sněhu a ledu v zimě:

Z vrcholu 55 m na JZ k velké pinii. Pod ní začíná mělká skalní rokle. Tou cca 64 metrů dolů ke křovinaté štěrbině. Jděte doprava a pak zpět doleva l balvanu s mužíkem. Jedná se o vrchol plotnovité skalní římsy, která vede dolů na severozápad na zarostlý svah. Dolů svahem do rokle asi 80 m nad velkými balvany.
čas:  20 min
východisko
Red Rocks Campground, 1025 m
popis příjezdu
Při jízdě po silnici 160 vidíte 300 metrovou stěnu Windy Peaku jako dominantu jižní strany Red Rocks. Od křižovatky silnic 159 a 160 jeďte 5,7 míle na západ a odpočte na prašnou cestu. Je to 1 míli na západ od používanější cesty do Black Velvet Canyon. Cesta vede nejprve na západ až k širokému brodu, potom se po 0,34 míle stáčí zpět do severovýchodního směru. Po 0,457 míle od odbočky ze silnice 160 je čtyřsměrová křižovatka. Z ní doleva a dále až ce cesta štěpí a spojuje za roklí. Použijte levou větev. Dále k malé smyčce po 0,8 míle. To je perkoviště pro Illusion Cracks. Pokračujte cestou ka další smyčce na 1,5 míle od silnice 160 a parkujte zde.
prvovýstupci
Jorge Urioste, Joanne Urioste  -  leden 1977
popis cesty

Vzrušná a pěkná cesta.


Nástup na pravém konci křovinaté rampy pod černou plotnou na úpatí skály, cca 12 m vpravo od Windy Corner a těsně vlevo od velké pinie na začátku dlouhé, doprava ubíhající rampy.


  1. 49,5m 5.8. Tenkým systémem spár procházejícím vlevo od malého oblouku ve 12 metrech, traverz doprava, vzhůru a doprava podél dlouhé tenké spáry na štand.
  2. 51 m, 5.9. Plotnovitou stěnou (5 nýtů) na štand na pěkné polici na úpatí velké plotnovité mísy.
  3. 57 m, 5.8.Nahoru a doleva k plotnovité stěně, jí vzhůru (2 nýty) k začátku spáry ve strmější stěně. Spárou k nýtu, a doleva do kolmé černé stěny. Stěnou přes nýt na vrchol a k dobré polici na štand.
  4. 48 m, 5.6. Cik cak kolem několika kolmých sekcí, pak lehčími spárami as mělkým vhloubením na štand.
  5. 33 m, 5.9. Tenkým přerušovaným švem v křehké stěně (2 nýty) ke spáře vedoucí k šikmé římse sse štandem pod vrcholový,mi střechami.
  6. 15 m, 5.9. Traverz doleva, trikový krok kolem nýtu a do velkého kouta. Koutem vzhůru k jištění v exponovaném zářezu.
  7. 21 m, 5.5. Lehkým terénem na vrchol.

Sestup: Z vrcholu 55 m na JZ k velké pinii. Pod ní začíná mělká skalní rokle. Tou cca 64 metrů dolů ke křovinaté štěrbině. Jděte doprava a pak zpět doleva l balvanu s mužíkem. Jedná se o vrchol plotnovité skalní římsy, která vede dolů na severozápad na zarostlý svah. Dolů svahem do rokle asi 80 m nad velkými balvany.popis cesty
Red Rocks Climber's Guide II, Jerry Hundren 2016, k dostání ve Visitors centru.

Interaktivní mapa, BLM - informační stránka