7. délka
*****

Little Palavar
Autor: Petr Jandík - D, 6a, 5c, 5b povinně, 300 m
Premiere pointe de Palavar (1900 m), Ailefroide, Ecrins, Francie
Ailefroide

výstup nástup období orientace
4 h  / 300 m 10 min VI-X JV
chata východisko sestup útvar, výška stěny
  Ailefroide  (1500 m)   JV stěna, 300 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
nýty
kvalita: dobrá
2 x 60 m poloviční expresky: 14
smyčky: na prodloužení
helma
charakter cesty
Položené plotny, rajbasy
popis nástupu
start:  V Ailefroide odbočíme doleva, parkujeme za ostrou zatáčkou po pravé straně.
čas:  10 min
popis sestupu
Z konce cesty 1 krátké slanění doprava vhloubením na zarostlou plošinu, doprava k předposledníku štandu. Z něj 3x 50 m do kuloáru a podél stěny sestup k nástupu.
východisko
Ailefroide, 1500 m
popis příjezdu
Ze silnice Briancon - Gap odbočíme na Vallouise a dál údolím do Ailefroide. V vesnici vícero parkovišť.
prvovýstupci
Jean Michel Cambon  -  2003
popis cesty

Populární dobře vynýtovaná sportovní cesta v žulovém ráji Ailefroide. Na sluníčku skoro celý den. Nástup v pravé části stěny vpravo u sotva znatelných modrých písmen GM. Je to druhá cesta zleva, při pečlivém zkoumání lze najít zbytky nápisu Little Palavar.  1. Přes kolmý stupeň do plonty ke druhému kolmému stupni. Další položenou plotnou ke třetímu stupni (štand), 5c

  2. Mírně doleva ke hraně do plotny. Rajbas je sice "jen" 5b, ale polechtá nervy

  3. Víceméně pěšky doleva po pěšině s kouskem lezení nakonec k úpatí žebra, 3b

  4. Žebrem vzhůru, později lehce doleva na plošinu (štand), 5a

  5. Dál po žebru, štand na šikmé plošině, 5c

  6. Dalším žebrem a na závěr pravým okrajem černé plotny, 5c

  7. Černou strmou plotnou na zarostlé plató, 5b

  8. Krátce po žebru na konec cesty, 5a
Z konce cesty krátké slanění doprava vhloubením na zarostlou plošinu, doprava k předposlednímu štandu. Z něj 3x 50 m do kuloáru a podél stěny sestup k nástupu.
popis cesty
J. M. Cambon, Escalades autour d'Ailefroide