Zpět na Horyinfo

***Welcome! ***Log In ***Create A New Profile

***Advanced

Vstup do jeskyní

Vstup do jeskyní
March 31, 2006 08:18AM
Dostal jsem od Radima Bzury toto stanovisko ke vstupu do jeskyní.

STANOVISKO LEGISLATIVNÍHO ODBORU MŽP ZE DNE 19.6.2003
Zpřístupněním jeskyně se rozumí jakýkoliv zásah do prostoru jeskyně, umožňující nebo usnadňující vstup osob do prostor jeskyně, na nějž se vztahuje výnos č. 7 Českého báňského úřadu ze dne 18. 8. 1987, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při pracích ke zpřístupňování přírodních jeskyní a pracích k jejich udržování v bezpečném stavu (reg. v částce 18/1987 Sb.), nebo který splňuje znaky stavební činnosti. Jiné využití jeskyně je jakékoliv využití jeskyně vyžadující její zpřístupnění a nebo jakékoliv využití jeskyně k podnikatelským účelům. Vstup osob do jeskyně je možný bez povolení, pokud při tom nebude jeskyně poškozena nebo pokud nebudou ohroženy jiné zákonem chráněné části přírody. To neplatí pro vstup osob s průvodcem, nebo jinak organizovaný vstup osob, protože na něj se vztahují předpisy o bezpečnosti osob, jejichž dodržení může vyžadovat zpřístupnění jeskyně.
------------------------------
jindra - ČHS
Re: Vstup do jeskyní
April 06, 2006 03:56PM
hele nevadi ze to stanovisko je vydano pred posledni upravou zakona 114 o ochrane prirody a krajiny, kde se text ohledne jeskyni docela zmenil? tim nerikam ze se tam lizt nesmi, ale rekl bych ze je to trochu stare a psane v souvislosti s jiz neplatnym znenim zakona...

cus jindra, chs
Tonda Tůma
Re: Vstup do jeskyní
July 04, 2006 04:06PM
Drobné doplnění ke vstupům do jeskyní:

Jednoznačně platí v národních přírodních rezervacích, že je v nich pohyb osob povolen výhradně po "cestách vyznačených se souhlasem ochrany přírody", tedy pokud jeskyní v NPR neprochází turisticky značená cesta, pak do ní nelze vstoupit.
V ostatních kategoriích maloplošných chráněných území může být vstup do jeskyní zakázán v tzv. "bližších ochranných podmínkách" stanovených v konkrétní vyhlášce dané přírodní rezervace, přírodní památky nebo národní přírodní památky.
Pochopitelně nelze vstoupit do uzavřené jeskyně poškozením uzávěry, kdy jde o trestný čin vloupání.


Neplatí tedy obecně, že v ČR je vstup do jeskyně možný bez povolení!

Tonda Tůma, Správa CHKO Moravský kras
Tomáš F.
Re: Vstup do jeskyní
July 04, 2007 11:38PM
Ona je ta stočtrnáctka v těch bodech týkajících se ochrany jeskyní taková poněkud nejasná. Na jednu stranu by bylo možné dovodit, že chrání vše, co s jeskyní souvisí (tedy kompletní krasovějící masiv), na druhou stranu používá natolik vágní formulace, jako poškozování. Jako poškozování může být vyložen i ten prostý vstup, neboť jej lze těžko realizovat bez pohybu sedimentů (které jsou v řadě případů to nejcenější v celé jeskyni, neboť mají vzácnou vlastnost uchovávat archeologické či paleontologické (mikropaleontologické) objekty.

Správnou poznámkou je i výše uvedená poznámka, že většina krasových jeskyní požívá obvykle vyšší stupeň ochrany (je součástí nějakého ZCHÚ, obvykle takového, kde je vyloučen pohyb osob mimo značené cesty), a o případném řezání zámků (násilném překonání překážky) už vůbec nehovořím.

Takže neodvážím si polemizovat s výkladem samotného MŽP, ovšem dovolil bych si dovodit, že jej lze vztahovat např. k pseudokrasovým jeskyním v některých PR, nebo se nacházejících mimo jádrové zóny CHKO (ve kterých ze zákona není vyloučen pohyb osob mimo značené cesty), nebo mimo ZCHÚ, např. v rozsáhlých oblastech tzv. Děvínského polesí u Ralska a Mimoně apod.
***Author:

***Your Email:


***Subject:


Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 **   **  *******  **   ** **   **  ******* 
 **   ** **   ** **   ** **   ** **   ** 
 **   ** **     **   ** **   **     ** 
 **   ** ********  ********* **   **  ******* 
 **   ** **   ** **   ** **   **     ** 
 **   ** **   ** **   ** **   ** **   ** 
 *******  *******  **   **  *******  ******* 
***Message: