Veľhory

 

Prevencia a liečenie akútnej horskej choroby

Zasadnutie lekárskej komisie UIAA-3. sympozium o horskej medicíne 

Úmluva o léčení horské nemoci 

Schéma imunizácie pri cestách do vzdialenej cuzdiny 

Sposobilosť lekára pre trekking 

Prstový - pulzný oxymeter na treking a expedície

Neuropsychológia na hore 

Kódex pre komerčné výpravy na najvyššie vrcholy

Expedície a bezpečnosť

Vplyv nadmorskej výšky a horolezectva na srdcocievny systém

Taktika výstupu pri aklimatizácii

Aklimatizácia v horách  

amada.jpg (37259 bytes)

home.gif (20220 bytes)