Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
Re: rada () Re: rada () Re: Třídí se zrno ... () Re: rada ()
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
inzerce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najděte nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání Cookies

Komentáře

ke článku: Den cedulí v Ostrově
ze dne 27.05.2019, autor článku: Michal Sylla

Komentář ze dne: 27.05.2019 17:34:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Nedori (d.mlejnek@centrum @)
Titulek: Cedule
Dvojitý palec nahoru. Nedori
1 0

Komentář ze dne: 27.05.2019 22:34:31     Reagovat
Autor: neregistrovaný - JH (jir.husek@seznam.cz)
Titulek:
Sysle, ta cedule je pitomá, o tom žádná, nicméně pár poznámek si dovolím. To, jak je klasifikována ochrana sokola podle IUCN je vcelku irelevantní, v českém právním řádu druhem kriticky ohroženým je (viz Vyhláška 395/92). §50 opravdu neřeší kompetence k uzávěře území, ale mimo jiné říká, že je zakázáno rušit chráněné živočichy. Na případnou uzávěru jsou jiné nástroje, pohříchu velmi komplikované a časově náročné, tedy pro ad hoc okamžitou ochranu hnízdiště špatně použitelné. Podle mého výkladu a zavedené praxe není třeba lokalitu uzavírat, ale stačí dát srozumitelně na vědomí, že tam chráněný druh hnízdí a že pokud se přiblížím pod určitou mez (třeba i vyznačenou páskou), potom ho ruším a páchám tedy přestupek (viz neoblíbený §87, odst.1c) ). A ta informace by měla být jistě sdělena jinak, než podivnou prefabrikovanou cedulí. Pikantní je ještě jiná okolnost. Cedule je signována Správou CHKO Labské pískovce jakožto organizační jednotkou (oddělením) AOPKČR. To je docela drsný přešlap. Od 1.6.2017 (!) je totiž SCHKO LP součástí Správy NP České Švýcarsko. Nechce se mi věřit, že tuhle ceduli vyvěsili v roce 2019 borci ze SCHKO LP, ale pokud ano, tak potěš koště :-(... Jinak obdivuju tvoji jistotu, že je hnízdo "zdá se, prázdné" a doufám, že tě podlézání pásky dostatečně uspokojilo a že jsi získal obdiv všech přítomných dam.
0 0

Komentář ze dne: 27.05.2019 23:16:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (michalsylla@seznam.cz)
Titulek: Odpověď
Předně díky za rekci, které si vážím a za souhlas s podivností cedule. Vím, že sokol je kriticky ohroženým druhem a popravdě doufám, že už dlouho nebude. Doby, kdy u nás prakticky vyhynul jsou ty tam a teď najdeme jeho hnízda i ve městech.

Pokud jde o podlezení pásky, rád bych Tě ujistil, že u něj byla jen moje manželka a její obdiv jsem dávno a asi pohříchu beznadějně a nadobro již ztratil.

Ochranu přírody respektuji a hnízdění ptactva také, ale právě takovéhle přešlapy jí dobré jméno nedělají. Červená páska uprostřed ostrovského porostu nevypadá dobře a malou cedulkou o tom, jak hnízdí sokol, s jeho fotkou a povídáním o něm a s žádostí o klid, by tomu fakt slušela. Pak bych neřekl ani popel.
0 0

Komentář ze dne: 28.05.2019 10:40:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana Holešinská (j.holesinska@npcs.cz)
Titulek: cedule - reakce Správy NP
Vážení,
dovolte mi, abych za Správu NP České Švýcarsko reagovala na situaci v oblasti Ostrova a Rájce. Nejdříve bych chtěla poděkovat za všímavost autora přípěvku a vyjádřit omluvu. Došlo opravdu k pochybení z naší strany, kdy strážce omylem umístil v terénu již starou verzi informační tabulky, která neodpovídá současnému právnímu stavu. Území CHKO Labské pískovce od 1. 6. 2017 spravuje Správa NP České Švýcarsko. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) nám jako Správě NP přinesla mnoho změn, ne všechny změny jsou zažité a zautomatizované. Provedeme nápravu.
Připojím ještě na vysvětlenou pro širší horolezeckou veřejnost komentář k obsahu tabulky a navážu již na výše uvedený komentář Jirky Huška. Ochrana hnízdišť zvláště chráněných ptačích druhů se praktikuje v oblasti Labských pískovců ve dvou režimech: 1. V národním parku a v národní přírodní rezervaci Kaňon Labe se vyhlašují přechodně chráněné plochy podle § 64 ZOPK. 2. Na ostatním území CHKO (tedy mimo NP a NPR) tento institut použít nemůžeme – týká se např. Ostrova, Rájce. Ale i v těchto lokalitách platí zákaz rušit jedince zvláště chráněných ptačích druhů během hnízdění, jak to uvádí § 50 ZOPK. Aby nedošlo ke konfliktům a rušení během hnízdění, jsou tyto lokality označeny informativní tabulkou a páskami, aby veřejnost měla informaci o probíhajícím hnízdění a o tom, že v případě pohybu v blízkosti hnízdiště by se horolezec/turista mohl dostat do konfliktu s § 50 ZOPK.
Souhlasím s názorem, že pásky nepůsobí v lese dobře a byla by lepší pouze malá informativní cedulka. Je jistě mnoho lidí, kteří by tabulku respektovali. Bohužel realita v terénu je často jiná a s rostoucím turistickým ruchem přibývá lidí, kteří se pohybují v terénu bez respektu ke svému okolí a nezastaví je ani cedulka, ani páska, ani křik sokola nad hlavou. Z tohoto důvodu používáme pásky, aby méně všímaví lidé se museli zamyslet nad jejich důvodem.
S politováním musím jako příklad uvést letošní situaci v NP, kdy z obsazených sedmi hnízdišť sokola zbylo pouze jediné. Máme ověřeno, že nejméně ve dvou případech došlo k vyrušení ze strany neukázněných turistů, v některých případech důvod známý není, v jednom případě došlo k predaci ze strany výra. Neukázněnost turistů i horolezců řešíme v letošním roce ve zvýšené míře i v oblasti CHKO. Např. o velikonočním víkendu strážci řešili nedovolený vstup do uzavřených lokalit v 70 případech!
Autor zpochybňuje důvodnost omezení v oblasti Ostrova. Proti tomuto vyjádření se chci důrazně ohradit. Všechna uzavřená hnízdiště v současné době jsou aktivní! V případě, že zjistíme, že hnízdiště je neobsazené, nebo z jakýchkoliv důvodů se nevydařilo, tak omezení okamžitě rušíme, nemáme důvod zbytečně omezovat horolezce nebo turisty.
Sokol je chráněným druhem podle zákona. Přestože se mu v oblasti Labských pískovců v poslední dekádě dařilo, nemusí být situace stejná i v budoucnu. Problémy zaznamenali např. kolegové z NP Saské Švýcarsko, kde je jiný systém ochrany hnízdišť a kde neúspěšnost hnízdění v posledních letech dávají do souvislosti se zvyšujícím se turistickým tlakem na NP.
Zjišťovala jsem, proč na cedulce není uvedený konkrétní ptačí druh. Důvodem je opatrnost s ohledem na situaci na černém trhu.
Ráda bych poděkovala všem, kteří s námi spolupracují a kteří respektují omezení ochrany přírody. I přes složitost právních předpisů, na věci nic nemění potřeba ochrany zvláště chráněných ptačích druhů.
Za Správu NP Jana Holešinská, vedoucí oddělení ochrany přírody
5 0

Komentář ze dne: 28.05.2019 16:06:12     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jenik Pleticha (jenik.pleticha@email.cz )
Titulek:
Za OVK LP můžu potvrdit a mám zkušenost od roku 2009 , že pokud se označí hnízdění sokolů nebo čápů černých , tak opravdu tam hnízdí. Když se z nějakého důvodu přeruší hnízdění dříve NPČŠ a CHKO LP skalní objekty uvolní pro lezení. Samozřejmě mimo I.zon na území NPČŠ a dle výjimky NPR.
1 0

Komentář ze dne: 28.05.2019 18:46:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (michalsylla@seznam.cz)
Titulek: Re:
Vážená paní inženýrko,
Jeníku,

podstata článku spočívá v tom, že cedule vyvěšená na stromech a červená páska s nápisem "ZÁKAZ VSTUPU" působí na všechny jako skutečný zákaz a jakési územní omezení. Ve skutečnosti ze zákona takové omezení neplyne a ani neumožňuje správě takový zákaz vydat. Ano, nesmíme rušit hnízdící ptáky ani jim nijak ubližovat, ale postup nad meze zákona nelze odůvodnit tím, že jinak turisté neposlouchají, nebo tím, že zákon je složitý. Ač jsem si byl vědom, že "podpis" na ceduli není správný, bylo to to poslední, co by mě trápilo, pročež jsem to v článku ani nezmiňoval.

Ostatně mám za to, že ani vyhlášení "přechodně chráněné plochy podle § 64 ZOPK. 2" v NP nebo PR není v pořádku a v souladu se zákonem, protože tento institut se podle zákona používá na ochranu území, nikoliv na ochranu konkrétního druhu.

Uvádíte, že "o velikonočním víkendu strážci řešili nedovolený vstup do uzavřených lokalit v 70 případech!" Podstatou mého článku však je skutečnost, že nic jako nedovolený vstup ani jako uzavřená lokalita na těchto místech neexistuje. Náš právní řád takové omezení nezná a pokud stráž přírody na těchto místech někoho vyhání z důvodu zákazu, jde o jednání mimo zákon. Z Vaší odpovědi rozumím, že správa (a tečdy i AOPK) takto znění zákona vnímá rovněž. Proto by tomu, mělo odpovídat i její chování.

Pokud jde o hnízdění na Modříně, je na místě jasné, že tam hnízdí Krkavec. Uslyšíte to, i když dojdete před červenou pásku. Pokud vím, krkavec se se sokolem ve svém teritoriu nesnese. Mám proto jistou pochybnost o Vašich informacích o aktivním hnízdění sokola na Modříně. Jinak rozhodně netvrdím, že tam sokol letos nehnízdil.

Pokud argumentujete prokazatelným vyrušením hnízdišť sokola turisty v NP ve dvou případech, upozorňuji, že omezení na území NP České Švýcarsko bylo v roce celkem 24. Teď jich bude zhruba stejně. Šlo tak tedy o maximálně jednu dvanáctinu hnízdišť a navíc minimálně 4 z nich se nachází přímo na turistických cestách. Tam je zajisté nesrovnatelně větší návštěvnost, než u Obra v Ostrově. Také upozorňuji na to, že sokol stěhovavý úspěšně hnízdil a hnízdí i ve městě Plzni a v elektrárnách Tušimice, Prunéřov a Ledvice. Také hnízdil v rafinérii v Kralupech nad Vltavou, v areálu Spolany Neratovice, v chemičce Unipetrol v Záluží u Litvínova (a že tam to bouchá), nebo také na komínech v pražských Holešovicích či Michli.

I přes to mám za to, že je na místě, abychom se chovali na místě hnízdění sokola maximálně ohleduplně a sokola nerušili. Jenom se prostě domnívám, že by měla správa používat zákonné a férové prostředky, které ideálně vedou k osvětě dotčených, nikoliv zákazy a nátlak.

S pozdravem
Michal Sylla
1 1

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]


horyinfo.cz je mediální partner Českého horolezeckého svazu
hledej
Horoškola
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci
anketa
Líbí se ti nové sportovní lezecké oblasti, jako je třeba Tetín a lom Kobyla?


Celkem hlasovalo: 806