Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
inzerce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najděte nás na Facebooku

Google+Výstupy roku 1987


Hodnocení sezóny od Jana Krcha

Do seriálu historických dokumentů přinášíme hodnocení sezóny a Výstupy roku 1987 z pera Drobka Jana Krcha, uveřejněný v Hotejlu číslo 4/1987. Podívejte se co lezla špička před 24 lety a jak to tehdy viděla trenérská rada.


Hlavní akcí roku 1987 byla dlouho očekávaná a hodně diskutovaná federální expedice, vedená Ivanem Gálfym “Everest 1987“. To, že neuspěla, bylo a je předmětem řady diskusí a polemik, při nichž každá strana hájí svoji pravdu, která však - jak známo - bývá obvykle někde uprostřed. Skutečnou pravdou však je, že tato expedice složená z našich nejlepších „horských“ horolezců spolkla jejich letošní lezecký potenciál, takže je bilance letošní sezóny o poznání méně kvalitní, než jsme tomu zvyklí. Vzniklá situace rovněž ukázala na nástup nové generace a ta potvrdila pověst československého horolezectví snad jen dvěma, třemi hodnocenými výstupy. Je tedy v budoucnu na nich, aby postupně zaplnili místa, která našemu lezení vždy patřila. K tomu jim jistě pomohou i nové orgány našeho Svazu, které budeme v roce 1988 volit!

Nevelehorské terény

Snažení v této kategorii začíná podstatně ovlivňovat přímá soutěž a to zejména v lezení na obtížnost. Význam horolezeckých závodů ještě umocnilo rozhodnutí podzimního zasedání UIAA, které rozhodlo o zavedení takových celosvětových soutěží až po úroveň mistrovství světa a snad i někdy Olympijských her! Zde čeká náš svaz v budoucnosti nejvíce práce. Zakomponováním těchto soutěží, včetně stávajících soutěží o „Výstup roku“ do systému Soutěží ČSTV, může našemu sportu hodně pomoci. To, že budeme snad mít v budoucnu mistrovství světa znamená, že se snad kladně zvýší zájem našich nejvyšších tělovýchovných orgánů o náš sport. Na rozdíl od ostatního lezení na skalkách je však třeba výrazně zvýšit úroveň našich budoucích reprezentantů. Výsledky, kterých bylo v uplynulém roce dosaženo některými průzkumnými skupinami na národních šampionátech alpských alpských zemí, zatím moc lichotivé nejsou.

Skalkařské dění je zatím stále tvořeno nepřímou soutěží o „Výstup roku“. Patřit dnes mezi nejlepší, znamená lézt minimálně Xa saké, případně 9+ stupnice UIAA. Toto kritérium splňují již několik let například Tomáš Čada, Petr Čermák a Svetozár Poláček, kteří podávali nejlepší výkony na letním zájezdu do skalních oblastí USA. Čermák s Poláčkem pak byli první, kteří dosáhli bájné hranice 5.13 americké stupnice obtížnosti. Obdobné prvenství si ze svého pobytu ve francouzském Buoux odvážel i Tomáš Pilka, který poprvé dosáhl úrovně 8a místní stupnice. Všechny tyto stupně odpovídají asi hranici desátého stupně obtížnosti stupnice UIAA.

Za nejlepší pískařské výkony sezóny lze považovat další z řady akcí bratrů Coubalových a to jejich cestu na saský Friensteinkegel a první RP přelezení cesty Klekání na teplických „Chrámovkách“ od R.Tefelnera. Nejvyššího ocenění pak dosáhl tak jako jindy fenomenální Jindřich Hudeček prvním RP přelezením cesty Sternschnuppe na Nebelturm ve Schmilce.

V nepískovcových terénech bylo nejvyššího výkonu dosaženo ve stěnách Býčí skály v Moravském Krasu, kde Tomáš Pilka asi poprvé u nás vylezl cestu obtížnosti 10 UIAA. Znalci jistě budou ve vyhodnocených výstupech postrádat řadu dalších, které však nemohly být uznány pro hrubé porušení pravidel lezení v té které oblasti a řádu ochrany přírody. Toto jsou kritéria jistě neměnitelná a pokud nebudou změněna nebo upravena, je jakákoliv argumentace „světovými trendy“ bezvýznamná.

Vysoké Tatry

Loni nastoupená renesance tatranského extrémního lezení pokračovala i letos. Bratři Coubalové dokázali v severních srázech Javorových štítu vymyslet a uskutečnit další výborný prvovýstup a své přední lezecké postavení pak potvrdili prvním RP přelezením Superdirettissimy Malého Kežmarského štítu! Do sféry očekávaného zimního trendu patří dvě zajímavé kombinace výstupů a sice od dvojice J. Jakubčík, J. Santus (Rysy. Galerie Ganku a Vysoká za jeden den) a Z. Patzelt, J. Polák (v oblasti Hrubô a severních srazů Kriváně). Za pozornost stojí rovněž první zopakování bývalého hvězdičkového výstupu v severní stěně Rumanova štítu dvojicí Petr Brych-Pavel Weisser, dále prvovýstup Romana Brta a Martínka na Lomnický štít a první RP přelezení Chrobakovy cesty na Predný Kopiniak od V. Plulíka a R. Gelingera. Volné přelezy v Malé Žluté stěně provedené I. Papem by však svým charakterem a velikostí stěny patřily spíše do kategorie skalek /?/.

Střední velehory

Čistě skalní výstupy této kategorie se odehrály při pobytu našich horolezců v kalifornském Yosemite. Z nich za pozornost stojí především jednodenní přelezení známé cesty „Nos“ na El Capitan dvojicí Čermák-Poláček a netradiční snažení R. Kamlera ve stěnách Mt. Waktins. Řadu pokusů sovětských horolezců a naposled v roce 1986 naší dvojice dovršili letos Miroslav Ondra a Aleš Morávek, když provedli prvovýstup dosud nedotčenou severní stěnou „Zámku“ ve Fanských horách. Pod dojmem tohoto velkolepého výkonu ustupují do pozadí i další zdařilé vystupy v téže oblasti. Je to další prvovýstup v severní stěně Piku Energie a jediný federální „Výstup roku“ žen od D. Kropáčkové a M. Benešové v západní stěně „Zámku“.

Zhruba na stejné urovni jsou výkony podané během zimního zájezdu do Dolomit a oblasti Chamonix v severní stěně Langkofelu a Monte Pelma. Díky rozšiřujícím se družebním stykům se sovětskými alpinistickými kluby vzrostl i počet našich výstupů na Kavkaze. Z hlediska výkonnostního a vrcholového lezení však snesou přísnější měřítko jen některé: Diretissima severní stěny Koštan Tau od J. Poláka a Z. Patzelta a zimní přelezení Kuloáru na Pik Ščurovského J. Čiernikem, L. Makayem a J. Zigem. Celkovou bilanci středních velehor ještě doplňují zimní výstupy v Julských Alpách a výstupy na Aiguille du Blatière a Aiguille Sans Nom. Celkově lze naši aktivitu roku 1987 ve středních velehorách považovat za nejslabší za posledních více než deset let. Znamená to, s výjimkou prvovýstupu na „Zámek“, značný ústup z pozic v naší dříve tak ceněné kategorii lezení!

VELEHORY nad 6000 m

Obdobná situace nastává i na Pamíru, kde byla zaznamenána největší návštěva našich horolezců. Logické možnosti prvovýstupů, jež by vedly aspoň teoreticky bezpečnými místy stěn z hlediska dnešní generace téměř neexistují a následování velkolepých směrů typu Piku Ošanina si bude na své adepty z řad československých horolezců muset asi chvíli počkat. Problémy objektivně nebezpečných stěn jde však do jisté míry nahradit např. i některými doposud neuskutečněnými traverzy vrcholů. Zdá se však, že i zde ještě nová generace nenašla svoji možnou seberealizaci. O neúspěchu na Everestu jsem se zmiňoval již úvodem. Další himálajskou expedicí byla skupina působící v Garhwálu v místech pramenů Gangy v oblasti ledovce Bhagírathi. Kromě dvou „normálních“ výstupů na Šivling a Kedarnath byla hlavním cílem Severní stěna Šivlingu. Tento cíl splnila trojice Jiří Švejda, Pavel Rajf a Branislav Adamec, kteří provedli svůj prvovýstup čistě alpským stylem a l 800 metrů vysokou stěnu zdolali za pět dní.

SKIALPINISMUS

Z důvodů tragické události, k níž došlo během Rallye Roháče, došlo ve skialpinistické činnosti k řadě změn a další problémy čekají ještě na své řešení. Z tohoto důvodu také nedošlo v této sezóně k oficiálnímu hodnocení. Pro stručnou informaci zde alespoň uvádíme výčet úspěchů ze závodního skialpinismu: 1. místo Alexandra Gálfyho a Petera Lichého na Rallye Mont Blanc a na stejném závodě 3. místo Roberta Gálfyho a T. Zuzuly. Třetí místo rovněž obsadili A. Gálfy s J. Dubovským na Rallye St. Caterina. V rámci socialistických krajin je významným úspěchem 1. místo E. Dzurošky a J. Dubovského na mezinárodním mistrovství Bulharska. V nesoutěžních kategoriích přechodů dosáhl pěkného výkonu Viktor Beránek, který se svojí skupinou (Tvardík, Baňas, Šperka) provedl celkově 5. přechod masívu Špicberků. Extrémní sjezdaři přesunuli svůj zájem převážně do severních stěn a i přes poměrně špatné sněhové podmínky dosáhli řady zajímavých výsledků. K nejaktivnějším patřili M. Blahout a P. Baláž (V stěna Kriváně, S stěna Strbského a Slavkovského štítu), Blahout pak ještě sám provedl prvosjezd v hřebeni Hrubô - S stěnou Prednej Bednárovej lávky. Z českých skialpinistů se zdařila řada sjezdů bratrům Damkovým a František Vrábel provedl prvosjezd V stěnou Pyšného štítu. Na Pamíru pak Ladislav Jón zopakoval sjezd Z vrcholu Piku Komunizmu s vlastní variantou v místech Piku Dušanbe.

Horolezecký rok je za námi. Ve chvíli vzniku tohoto článku ještě nebyly známy výsledky činnosti naší skupiny, která spolu se Švýcary a Poláky působila na přelomu roku v Patagonii. Tak jak to vyplývá z uvedené bilance a z vyhlášených „Výstupů roku“, dochází k nástupu nové generace, což se zobrazilo i při výsledcích ankety odborníků o „Horolezce roku 1987“. Podle hlasování členů trenérských rad národních s federálního svazu je pořadí nejúspěšnějších horolezců takové:

1. místo Jiří Š V E J DA

2. místo Branislav A D A M E C a Pavel R A J F

4. místo Jindřich H U D E Č E K

5. místo Tomáš P I L K A

Výstupy roku 1987 oceněné VHS ÚV ČSTV

A) Nevelehorské terény - nepískovcové

Výstup roku Moravský kras - Býčí skála, c. Pedrův smrk, klas. 10 UIAA, 1. RP přelez, 15.10. T. Pilka

Čestné uznání Súlovské skály - Veža nad ohniskom, c. Hrana 1624, klas. 9 - 9+ UIAA, 1. RP přelez, l5. 5. R. Tefelner

B) Nevelehorské terény - pískovcové

Výstup roku, NDR - Nebelturm, Sternschnuppe, klas. Xb-c (10-UIAA), 1. RP přelez, 13.11. J. Hudeček

Čestné uznání Teplické skály - Chrámové stěny, Klekání, klas. Xb-c /10-UIAA/. 1. RP přelez, 19.9. R. Tefelner

Čestné uznání NDR - Friensıeinkegel, Ty časy už se nevrátí, klas. Xb, prvovýstup AF, 15.10. M. Coubal,

M. Coubal

C) Vysoké Tatry

Výstup roku, Velká Javorová veža, S stěna - Devátá vlna, klas. 8 UIAA. prvovýstup RP, 5.-7.9. M. Coubal, M. Coubal

Čestné uznání Malý Kežmarský štít, S stěna - Superdirettissima, klas. 8- UIAA, 1. RP přelez, 16. 9. M. Coubal, M. Coubal

Čestné uznání kombinace cest: Rysy. SV stěna - Polská cesta,klas. IV, Galerie Ganku - „Stará cesta‘, klas. IV, Vysoká, S stěna - c. Stanislawského, klas. V, 14.3. J. Jakubčík, J. Santus

Čestné uznání kombinace cest:Hrubô, Velká Terianská veža, Cesta přes nos“. prvovýstup, klas. VI, Rameno Kriváně - „Cesta Kolář, Mžourek, Pechouš, klas. V+, 21. - 23.2. Z. Patzelt, J. Polák

D) Velehory do 6000 metrů

Výstup roku s hvězdičkou, Fanské hory, Zámek, S stěna - Ádr way, klas. 8- UIAA, prvovýstup, 31.7.-1.8. M. Ondra, A. Morávek

Výstup roku ženy, Fanské hory, Zámek, Z stěna - Prostřední pilíř, klas. V A0, 1. ženské přelezení, 10.8. D. Kropáčková, M. Benešová

Čestné uznání Fanské hory, Pik Energie, V stěna - Aperiıiv, klas. 7- UIAA, prvovýstup, 65°, 22., 23.-24.5., M. Procházka, Z. Gatěk, R. Šrek

Čestné uznání Dolomity, Langkofel, S stěna, - „Zimní varianta‘, klas. VI+ A1, 75°, prvovýstup. 25.-30.1., F. Čepelka, R. Kamler, O. Seifer, S. Šilhán, R. Vosecký

Čestné uznání Dolomity, Monte Pelmo, S stěna - Česká cesta klas. V+ A1, prvovýstup, 26.-30.1. - B. Adamec, T. Kysilka

E) Velehory nad 6000 m

Výstup roku s hvězdičkou, Garhwálský Himálaj, Šivling (6 543m), S stěna - Československá cesta. klas.V-V+, 80-85°. prvovýstup, 12.-16.9. B. Adamec, P. Rajf, J. Švejda

Výstupy roku 1987 oceněné VHS ČÚV ČSTV

(zde jsou uvedeny pouze výstupy, které nejsou součástí výstupů roku

feđerálního horolezeckého svazu)

A) Nevelehorské terény - nepískovcové

Výstup roku USA, Smith Rock - The Dihedrals - „Darkness at noon”, klas. 5.13a (9+ - 10- UIAA), RP, 17.9., P. Čermák

Výstup roku USA, Morning Glory Wall - Taco Chips, klas. 5.13a (9+ - 10- UIAA), RP, 25. 9., P. Čermák

Čestné uznání Francie, Buoux - Reve d‘un Papillon, klas. franc. 8a (10- UIAA), RP, 30.l0., T. Pilka

B) Vysoké Tatry

Výstup roku Rumanův štít, S stěna - Dlouhý kout, Beneš-Sustr, klas. VI A2, 1. opakování, 6.-8.3. P. Brych, P. Weisser

Čestné uznání Lomnický štít, SV stěna - Poslední šance, klas. 7- A2 , prvovýstup 17. 3. R. Brt, J. Martínek

D) Střední velehory neledovcového charakteru

Čestné uznání USA, Yosemite - Mt. Waktins, J stěna - Cesta Royal Robbins, klas. 5.11b (7 UIAA), 26.-27.9., R.Kammler, (M. Greg)

Čestné uznání USA, Yosemite - E1 Capitan - The Nose, klas. 5.11a A3 30. 9. P. Čermák, S. Poláček

E) Střední velehory ledovcového charakteru

Výstup roku Kavkaz, Koštan Tau, S stěna - Direttissima, klas. 5b, prvovýstup, 17.-18.7. Z. Patzelt, J. Polák

Výstup roku Julské Alpy, Triglav, S stěna - Peterneli + Skalaška, klas. VI A2, V+ , 1. zimní přılez (čs.), R. Holčák, J. Končák

Čestné uznání Famské hory, Bodchona, Z stěna - Havraní kout, klas. VII+ A3, prvovýstup, 7.-10.7. J. Večeřa, R. Machovský, J. Jadlovský

VÝSTUPY ROKU 1987 OCENENÉ VHZ SUV CSZTV

Výsup roku NSR, jižní Frankenjura - Nr 1+, klas. 9+, RK V. Valach

Výstup roku USA, Smith Rock - The Dihodrals - Darkness at noon, klas. 5.13a (9+ - 10- UIAA), RP S. Poláček

Výstup roku USA, Morning Glory Wall - Taco Chips, klas. 5.13a (9+ - 10- UIAA), RP S. Poláček

Výstup roku - Psjštún - Žltá stienka, ženy klas. 8 UIAA, RP, 1. ženský přelez K. Rothová

Čestné uznání Súlovské skály - UFO, klas. 9- UIAA, prvovýstup, RP S. Martinka

Čestné uznání Súlovské skály - Bláznivý projekt, klas. 9- UIAA, prvovýstup, RP S. Martinka

Čestné uznání Paklenica, Aniča Kuk - Variant funkce, klas. 9+ UIAA, AF . S. Martinka, D. Kultan

Čestné uznání NSR, jižní Frankenjura - Mr. Olympia, klas. 9- UIAA, OS, R. Šulík

Čestné uznání - ženy Meteora, Doupianifels - Jihovýchodní stěna, klas. 7- UIAA. OS, A. Lučeničová, I. Kováčiková

B) nevelehorské terény pískovcové

Čestné uznání NDR, Pfaffenstein - Feuerball, klas. Xb, AF S. Martínka, D. Kultán

C) Vysoké Tatry

Výstup roku , Malá Žlutá stěna - Príchuť nekonečna, klas. 7 UIAA, prvovýstup, RP, I. Pap (M. Orlinová)

Čestné uznání, Malá Žlutá stěna - Ave Maria, - klasn 7 UIAA, OS, I. Pap (s druhem)

Čestné uznání, Predný Kopiniak - Chrobakova cesta, klas. 7 UIAA, 1. RK, V. Plulík, R. Gelinger

D) Střední velehory ledovcového charakteru

Čestné uznání Západní Alpy, Aig. du Blatière, Z stěna, Willamine Dada, klaa. 8-8+, 1. čs. přelezení, RK, D. Myslivec, V. Fiala

E) Střední velehory ledovcového charakteru

Čestné uznání Kavkaz, Pik Ščurovského, SV stěna - kuloár, klas. 5b, 2. zimní přelez J. Čiernik, L. Makay, J. Zigo

Čestné uznání Západní Alpy, Aig. Sans Nom. S stěna - Müller,Richardson, klas. V 80°, 1. čs. přelez, J. Santus, J. Jakubčík


Poznámky a vysvětlivky:

 


[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Jak Krch | Vydáno dne 09. 09. 2011 | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Jan Krch

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme
Komentář ze dne: 18.09.2011 20:15:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jx zero (@)
Titulek: bez komentare?
Takovy pekny pohled do historie bez odezvy? Tak podekuji alespon ja. Dekuji.
0 0

Komentář ze dne: 18.09.2011 22:00:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: bez komentare?
Moc pěkně to Drobek tehdá napsal. Žádné lhaní si do kapsy, jaké se často vidí dnes. Mělo to úroveň. Přidám se s díkem.
0 0

Komentář ze dne: 29.09.2011 06:06:44     Reagovat
Autor: neregistrovaný - juicycouturezone (@)
Titulek: bag
cheap juicy couture handbags It's the shoe that's perfect for most situations, and it's always a comfortable juicy couture wallets Keds has perfected the casual comfort shoe. They have put together a light and durable shoe that's sure to meet your needs.
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

horyinfo.cz je mediální partner Českého horolezeckého svazu
hledej
Horoškola
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
nejbližsí akce
22.02.2019 - 24.02.2019
SP v ledolezení Denver
28.02.2019 - 02.03.2019
SP v ledolezení MS mládeže Oulu
08.03.2019 - 10.03.2019
SP v ledolezení MS Kirov

Oznámení o akcích posílejte redakci
anketa
Chceš mít trvale zimní, nebo letní čas?

zimní (95 hl.)
 
letní (76 hl.)
 
je mi to jedno (70 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 241