Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
inzerce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najděte nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání Cookies3. SYMPOSIUM O HORSKÉ MEDICÍNĚ


Ama Dablam21.11.1998, Voorburg

Zasedání v jedinečném prostředí kaple nemocnice Diakonissenhuis ve Voorburg (městečko na okraji Haagu), kterému předsedal president LK UIAA Dr. Bruno Durrer za přítomnosti presidenta UIAA Iana McNaught-Davise a sekretáře UIAA Dr. Roberta Leopolda, se zúčastnili delegáti Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Nizozemska, Śpanělska, Śvýcarska, Śvédska, Luxemburgu, Ukrajiny a Řecka. Akce se tentokrát konaly v nejméně hornaté členské zemi UIAA.


 1. Zpráva prezidenta o činnosti komise zdůraznila význam dosažené úrovně mezinárodní standardizace výuky horské medicíny a kontroly kvality, minimální požadavky potvrzeny na setkání zástupců LK UIAA, IKAR-CISA a ISMM v Matsumotu. Na internetové stránce UIAA jsou zveřejněny všechna doporučení komise a standardy pro kursy horské medicíny.
 2. Informace ze zasedání výkonného výboru UIAA v Itálii (4/98) a Valného shromáždění UIAA v Malajsii (10/98).
 3. Noví členové komise a členové–korespondenti: Irán, Indie, Mexiko, Itálie. ).
 4. Pracovní skupiny LK UIAA
 • Komise pro systém kvalifikace “Diplom horské medicíny” (Wiget). Schváleny kursy rakousko–německé a španělské (Zaragoza, Barcelona). Význam výuky horské medicíny jako prevence nehod v horách. Je třeba vytvořit kontaktní místo (internet, bulletin), pro organizátory expedic a expediční lékaře. V září 1999 uskuteční UIAA expedici pro lékaře (“learning by doing”, kontakt: John Boyle nebo Bruno Durrer, UIAA), lékařskou expedici do Karakorumu pořádá Śvýcarská společnost horské medicíny (kontakt: Wiget). Osobní názor Urse Wigeta: “lépe žádný než nezkušený lékař” (“better no doctor than an inexperienced doctor”). Lze snadno najít mladého lékaře bez zkušeností, který má čas jet na expedici. Viz též “Doporučení UIAA pro komerční expedice. Vzdělávání lékařů je prvním a výchozím krokem pro vzdělávání všech horolezců (dalším krokem je pořádání kursů pro horolezce), o kursy je velkých zájem (opravdu příštího dne se symposia zúčastnilo přes 150 lékařů).
 • Žena a výšky, riziko pobytu ve velkých výškách pro těhotenství. Dominique Jean omluvena. Zaslala 12 stránkový přehled ve francouzštině (Le femme en altitude, k dispozici: ČHS). Helen Meijerová vyzve ke spolupráci další lékařky, Lealová vyzvala ke sběru osobních zkušeností.
 • Sportovní lezení a soutěže (Schlegel, Burtscher). Prezident UIAA shrnul historii problematiky, problémy soutěží a umělých stěn, změny ve způsobu zahřívání před lezeckým výkonem a v tréninku, úmrtí na stěnách (2 – prasknutí karabiny, pád). Existence lezeckých stěn může snížit kriminalitu v centrech velkých měst? (psychologické studie?). Současné věkové limity a další doporučení na internetu (ČHS: Rakouský seminář v Salcburku 5/98) Schlegel (omluven) pokračuje v prospektivní studii – sledování mladých lezců. Meijerová referovala o krytých a venkovních lezeckých stěnách v Nizozemsku, Burtscher o riziku anorexie u lezců (viz písemné podklady, přílohy): je třeba odlišovat mezi anorexia nervosa a anorexia athletica, zdravotní důsledky (osteoporóza aj.), problém psychiatrické diagnózy ve sportovní medicíně – index BMI nelze použít k diagnóze anorexie u zdravých lezkyň ani k výběru pro soutěže (Angelini, Durrer). Dokumentace vrácena pracovní skupině k dalšímu studiu a konzultaci s odborníky sportovní medicíny. Ke konsultaci bude vyzván Steve Bollen (Jim Milledge). Burtscher vyzval k mezinárodnímu sběru dat, v roce 1999 bude v Innsbrucku další seminář o medicíně sportovního lezení (problematika výživy aj.).
 • Pracovní komise pro přenosnou přetlakovou komoru. Oelz se omluvil, zaslal stručnou předběžnou zprávu (bude zapracována do našich doporučení), předáno dalším k vyjádření (Baertsch, Herry, Kayser), je třeba integrovat se závěry Konsensus – symposia v Kaprunu 10.10.1998 (Berghold předal závěry písemně). Publikovat adresy výrobců a prodejců. Diskuse o uzavřených dýchacích kyslíkových systémech pro léčebné účely (Wenoll systems, povolen k leteckému transportu). Nelze je použít při lezení, jelikož dechová frekvence se příliš zvyšuje (snad bude vyvinut nový uzavřený systém pro lezecké účely, analogicky jako pro potápěče, vývoj ventilu, Milledge). Meijerová připomněla kyslíkovou techniku v bojových letadlech. Uzavřený systém by byl vhodný pro léčebné účely pro trekingové skupiny a malé expedice, je zapotřebí zpracovat metodická doporučení (Durrer).
 • Pracovní skupina UIAA/IKAR pro prevenci horolezeckých úrazů (Wiget). Diskuse o reálnosti a smyslu stanovených cílů (“never ending story”). Spolupráce s Ken Zafrenem. Bylo by třeba se dohodnout na reálném předsedovi – někdo musí začít se statistikami atd. Společná problematika s Bezpečnostní komisí UIAA. Častější než selhání horolezeckého materiálu jsou případy nesprávného používání a následné nehody (McNaught-Davis) Velice jedinečná a užitečná je Schubertova kniha (v češtině vyšlo: Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu, 1997). Pro horolezce nestačí jen “pravidla” (např. ve formě “desatera”), nýbrž i doporučení, nutno přehodnotit účinnost vlivu na horolezeckou veřejnost, zasloužilo by to angažovat profesionální manažery pro publicitu, velkou akci k ovlivnění, je to důležité pro bezpečnost a přežití horolezců (Wiget). Riziko publikace “prázdných” slov (paper of hot air), potřeba profesionální práce (Durrer). Otázka pro psychology: jak velké riziko je konkrétní osoba připravena podstoupit (“bez riskování není potěšení, bez kuráže slávy”, “no risk no fun, no guts no glory”, Berghold), “body brain index” (Durrer). Je však velmi obtížné ovlivnit chování (horolezců, “I am a little bit pessimistic”, Wiget, a zmínil se o obrovské akci proti kouření, která ve Śvýcarsku selhala, kouří stále více mladých lidí). Prevence úrazů a zranění jsou dvě odlišné záležitosti, např. význam nošení přilby je víceméně všeobecně uznáván, ovšem když ji nosíte, vypadáte jako začátečníci (McNaught-Davis). Śvýcaři natočili kazetu o horolezeckých úrazech, lze výhodně objednat u Durrera (v němčině, francouzštině, italštině), vysílá se na školních televizních programech, promítána na rakouských kursech horské medicíny.
 • Spolupráce s LK IKARu, Mezinárodní společností horské medicíny (ISMM) a Wildernes Medical Society. Konstatována velmi dobrá spolupráce. V adresáři Lékařské komise IKARu chybí zástupce ČR, Slovensko: Dr. Miko.
 • Děti v horách. Připravuje se nové vydání doporučení LK UIAA.
 • Definice horolezeckého úrazu (Berghold). Výklad úrazu a nehody z právního hlediska, “v širším významu” (Extended Accident Perception), význam pro pojišťovny, bude ještě konzultováno s právníky. Příloha. Význam vedení zdravotní, lékařské, dokumentace na expedici.
 • Lékařské aspekty odolnosti v extrémních podmínkách velehorských výšek. P. Beloshitsky přednesl svůj referát. Příloha. Navrhl, aby se zasedání LK UIAA v roce 2001 konalo v Kijevě (srpen, s výstupem na Elbrus).
 • Doporučení pro osoby s chronickými onemocněními pro pobyt v horách (Milledge). V příloze stručný přehled problematiky. Po připomínkách bude publikováno (internet)
 • Doporučení LK UIAA/IKARu pro vybavení lékáren, pro horolezce a lékaře na horských chatách aktualizováno. Diskuse o ketaminu, roztocích glukózy, inhalačních antiastmatikách (např. Ventolin), specifické vybavení pro chaty dle výšky (a dostupnosti?), terminologii (recommendation, suggestion, medical guidelines, consensus guidelines).
 • Zprávy členů komise - delegátů předloženy písemně a doplněny ústně. Lealová předložila verzi dotazníku – chorobopisu pro účastníky expedice (k dispozici) pro prospektivní studie, Angelini leták o horské nemoci (“Troppo in alto, troppo in fretta”, CAI), Durrer nové Směrnice pro léčení podchlazení a omrzlin ve Śvýcarsku (k dispozici v němčině).
 • Příští schůze komise: přijato pozvání Chateau Whistler Resort in Whistler, British Columbia, Canada 7-12.8.1999, předběžně 1.-6.10.2000 Arica, Chile. Srpen 2001 Kijev. Jaro 2002 Barcelona při kongresu ISMM, IKAR.

3. SYMPOSIUM O HORSKÉ MEDICÍNĚ, 21.11.1998, Voorburg

Program

 1. Praxe letecké záchrany v horách (Bruno DURRER)
 2. Epidemiologie a nové trendy v lyžařské traumatologii (Franz BERGHOLD
 3. Fyziologie velkých výšek (Bengt KAYSER)
 4. Patofyziologie velkých výšek (James MILLEDGE)
 5. Léky a lékařské postupy v horách (Urs WIGET)
 6. Přetěžování kloubů při horských sportech (Patrik PETERS
 7. Preventivní stomatologická péče u horolezců a akutní ošetření (Nico DE JONG
 8. Výsledky studie v simulované výšce– Operace Comex 1977 (Jean-Paul RICHALET)
 9. Teorie poškození chladem (Hein DAANEN)
 10. Standardizace výuky horské medicíny (Patrik PETERS
 11. Trénink v hypobarické komoře (Ted MEEUWSEN)
 12. Krevní oběh v prstech rukou a cévní reakce ve výškách (Henriette VAN RUITEN
 13. První pomoc na Mount Everestu (Henrik Jessen HANSEN)

Všechny citované materiály jsou k dispozici v elektronické formě, v angličtině, pokud není uvedeno jinak, budou přeloženy resp. zkráceně publikovány v Bulletinu Lékařské komise ČHS.

29.11.1998 MUDr. Ivan Rotman, 407 13 Ludvíkovice 71, rotman@space.cz
Tento článek je reinkarnací článku z jedněch z prvních fungujících stránek horské medicíny ve střední Evropě, které založil MUDr. Branislav Vopálenský.


Původní podoba stránek je zde.


[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 20. 04. 2006 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: MUDr. Ivan Rotman

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme
K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

horyinfo.cz je mediální partner Českého horolezeckého svazu
hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci
anketa
Kterou rukou držíte při listování průvoce?

Pravou a listuju levou (175 hl.)
 
Levou a listuju pravou (111 hl.)
 
Nepoužívám průvodce (107 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 393