Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesBílá válka se valí do schůzovních místností


Pracovní skupiny vydaly své návrhy, otevřený dopis reprezentantů, pohled ochrany přírody, sbírání plných mocí

Pracovní skupiny utvořené na zasedání Výkonného výboru ČHS v Brně loňského roku uveřejnily na stránkách ČHS své návrhy jako podklad pro rozhodnutí Valné Hromady, kterým směrem se vydat.
17. 3. 2008: Na serveru lezec.cz se objevila nabídka Jiřího Večeři na zastoupení příznivců magnézia na Valné hromadě formou plné moci. S vyladěním právních podrobností údajně poradil sekretariát ČHS, jak se v článku píše. Jiří Večeřa v nabídce neslibuje, jakým způsobem bude hlasovat v ostatních otázkách. Stanovy ČHS navíc neřeší případný problém, kdyby člen, který získal takto hromadně plné moci hlasoval jinak, než slíbil. V takovém případě by podvedení členové neměli žádnou možnost obrany.

Jiří Večeřa je bývalý extrémní pískovcový lezec, autora mnoha prvovýstupů. V poslední době je známý též výrobou kvalitních až desetimetrových šáhel na procvakávání prvních a možná i dalších kruhů. Sbírání plných mocí pro schválení magnézia je jeho další příspěvek k otázce pískovcové etiky. V předmaglajzových dobách to ale uměl dobře, jak se můžete podívat na tomto videu:

11. 3. 2008: Poznámky k otevřenému dopisu ze strany ochrany přírody

Nebudu rozhodně komentovat proklamativní tvrzení, která se týkají historie a etiky našeho pískovcového lezení a už vůbec nehodlám hodnotit otevřený dopis jako takový ani jeho signatáře. Omezím se na několik poznámek, které se týkají ochrany přírody.

Srovnávat české a saské pískovce s pískovci zbytku světa je nekorektní, protože převážně měkké pískovce v našem regionu nemají srovnatelnou obdobu. Mají unikátní strukturu, jsou extrémně citlivé na mechanické i chemické poškození. To ovšem reprezentanti vědí sami velmi dobře. Nevím, jak došli k úvaze, že v ostatních zemích se ochranou přírody zabývají vážněji (já to čtu jako „lépe“) než u nás. Skutečnost je taková, že naše legislativa ochrany přírody po roce 1992 je na více než srovnatelné úrovni s civilizovaným světem, v poslední době je navíc plně harmonizována s právem Evropské unie. Úroveň státní správy snese také porovnání s vyspělými státy euroatlantického prostoru. V čem může být problém, to je celkové prostředí, ve kterém se ochrana přírody v ČR pohybuje, mám na mysli stále nedovyvinutý systém fungování demokracie v kontextu s bouřlivým ekonomickým rozvojem. Ochrana přírody je konfrontována se silnými zájmy investorů, uživatelů území, zájmových skupin, to vše v ovzduší nízkého právního vědomí občanů a jejich neochoty ctít nepohodlné normy. Horolezci nejsou v tomto případě výjimkou, nýbrž zářným příkladem. Pokud se nemýlím, je Sasko už bezmála dvacet let součástí Spolkové republiky Německo - jak „vážně“ se Německo podle autorů dopisu ochranou přírody vlastně zabývá? Není problém spíš v unikátnosti česko-saských pískovců a tedy i v logickém unikátním přístupu k nim?

Ochrana přírody nepotřebuje žádné „zbraně“, které jí vkládají do ruky tradicionalisté. Nevede totiž žádnou válku. Stejně tak nehledá žádné záminky pro zavírání lezeckých oblastí. Nástrojů pro uplatnění zákonných ustanovení má dost. Mimochodem - existuje řada lokalit, které nejsou zvláště chráněny a kde ochrana přírody lezení nijak neomezuje. Naproti tomu většina pískovcových oblastí je v územích se zvláštní ochranou, které jsou pro lezení „zavřeny“ na základě ustanovení obecně závazných právních předpisů. Ochrana přírody naopak tato území lezcům „otevírá“ systémem výjimek, vyhrazení, souhlasů, tedy úkonů, na které není právní nárok a které předpokládají vysokou úroveň konsensu s lezci a jejich organizacemi. V tomto smyslu o konkrétní škodlivosti magnézia v přírodě je možné vést více či méně odborné polemiky, pro postup orgánů OP však výsledek této debaty není meritorní a při svém rozhodování posuzují celkový vliv lezení na lokalitu. Používání magnézia je jednou z okolností, která je brána v úvahu, pochopitelně s různou vahou případ od případu.


Foto: Petr Jandík


Ochrana přírody je schopna a ochotna tolerovat lezení v chráněných územích, ovšem za předpokladu bezvýhradného dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek. K tomu potřebuje partnera - lezeckou komunitu, nejlépe zastoupenou silnými organizacemi, které jsou schopny garantovat spolupráci při kontrole a vymáhání podmínek. Aby tyto organizace byly věrohodným partnerem, musejí zajistit přiměřené vystupování svých členů ve vztahu k daným podmínkám, zvláště pak svých funkcionářů a zejména reprezentantů... Pokud nebude mít ochrana přírody věrohodné partnery, její vstřícnost k prolamování ochranných podmínek v chráněných územích se bude logicky velmi znatelně snižovat.

Výše uvedené teze platí pro všechny aspekty lezení, nikoli jenom pro magnézium. Pokud jde o tento konkrétní „problém“, musím říci, že konstatování o převažující toleranci magnézia ochranou přírody („...mg ochranáře nezajímá, je to vnitřní problém lezců...“) patří do říše pověr. Z vlastních kontaktů s kolegy z „pískovcových“ CHKO a národního parku vím, že povolení magnézia v chráněných územích rozhodně není na pořadu dne. Existují samozřejmě jedinci, kteří jsou relativně tolerantní, nejsou to ovšem ti, kteří rozhodují. Ačkoli to tak možná z druhé strany nevypadá, je vstřícnost ochranářů vůči lezcům velmi vysoká. Naopak musejí čelit tlaku ostatních zájmových skupin, kterým se zdá přístup k horolezcům příliš benevolentní. Také ministerstvo akceptuje současný rozsah výjimek a souhlasů jen velmi neochotně. Projevem vstřícnosti je vlastně také relativně nízká aktivita stráže ochrany přírody při vymáhání podmínek, respektive preferování méně represivních forem (domluva...). Musím ovšem také sdělit, že správy některých pískovcových oblastí považují už současný stav za obtížně únosný a chystají se zvýšit frekvenci i důraz kontrol.

Jiří Hušek, 12.3.08


11. 3. 2008: Otevřený dopis reprezentantů

Především na dokument skupiny antimg reaguje dnes zveřejněný Otevřený dopis členů reprezentace k otázce magnézia na pískovcových skalách. Dopis opakuje známé a mnohokrát opakované argumenty zastánců MG a nebere v úvahu zákonný stav v naší republice, kdy není na ochraně přírody, aby prokazovala, že něco škodí, ale na žadatelích o změnu dosavadního "papírového" stavu, že změna neškodí. Zákaz používání magnézia považuje za iracionální. Na rozdíl od výstupu pracovní skupiny MG je podepsán.

Silva Rajfová
Silva Rajfová, foto: Petr Jandík
Citlivé používání magnézia v praxi? Panteon 2006.


Reprezentanti tvrdí, že "Citlivé používání magnézia s ohledem na estetiku přírodního prostředí není ve střetu s našimi tradicemi lezení, ani s ochranou skály, jak se ukázalo všude jinde ve světě. Nikdo z nás nechce vybílené skály odshora dolů, ale restrikce a plošný zákaz magnézia jsou úplně stejně špatné řešení." Uvidíme, co na to řekne ochrana přírody. Dále je v dokumentu poněkud divné tvrzení, že "Proto dnes, s plným přesvědčením, že lezení na písku s magnéziem neškodí víc než lezení bez něj, používáme magnézium při lezení nejtěžších cest, tak jako generace před námi." Jaké generace se tím myslí? Čada a spol? Na písku se leze přes 100 let a magnézium je otázka posledních dvaceti. Celý dokument najdete na horosvazu.

Alena má radost z vyhřáté skály
Alena má radost z vyhřáté skály, foto: Petr Jandík


Výsledkem činnosti pracovní skupiny Animaglajz, koordinované předsedkyní Alenou Čepelkovou, je doporučení zachovat stávající pravidla lezení na Pískovcových skalách včetně zákazu používání magnézia. V dokumentu této skupiny je shrnuta historie a etika pískovcového lezení, obsahuje též stanovisko ochrany přírody, které formuloval člen pracovní skupiny Jiří Hušek, vedoucí Správy CHKO Jizerské hory, obsahující pohled na problematiku ze strany ochrany přírody, která konec konců podporována zákony této země lezení povoluje, nebo ne. Dokument dále obsahuje výčet možných dopadů používání magnézia a písku. Závěr zprávy tvoří výčet argumentů používaných zastánci magnézia a odpovědi na ně. Protože jsem byl členem této pracovní skupiny, nebudu výsledek její činnosti hodnotit. Dokument je výsledkem kompromisu mezi radikálními a umírněnými názory a je především veden přesvědčením, že pískovcová etika ve smyslu saských pravidel formulovaných na začátku minulého století Rudofem Fehrmannem je cennou hodnotou, kterou je třeba zachovávat, a dále přesvědčením, že nikoliv souboj, ale spolupráce se státní ochranou přírody může všem horolezcům udržet největší hřiště, i za cenu o něco nižších čísel u klasifikace obtížnosti vylezených výstupů. Celý dokument skupiny ANTIMG najdete zde, na stránkách ČHS.

Džony, Pavel Jonák, Kouzelné prsty IXc
Džony, Pavel Jonák, Kouzelné prsty IXc, foto: Petr Jandík


Dokument skupiny podporující používání magnézia, vedené Radkem "Zobanem" Lienerthem, je podstatně stručnější. Je založen na myšlence upravit pravidla podle reálného stavu ve skalách. Navrhuje rozdělení oblastí a sportovní s Pravidly povoleným použitím magnézia již od stupně VIIIa, oblasti smíšené, kde by se mělo magnézium omezit jen na nejtěžší cesty a oblasti tradiční, kde by se magnézium nemělo používat. Skupina dále navrhuje bez bližšího upřesnění "Vypustit veškeré body týkající se používání MG z veškerých pravidel sportovního lezení na území ČR a zahájit jednání ve sporných otázkách se správami CHKO vedoucí k legalizaci používání MG na pískovcových skalách." Dále dokument obsahuje návrh rozdělení oblastí na sportovní, tradiční a smíšené. Pracovní skupina MG se nezabývala dopadem svého návrhu na vztahy horolezců s ochranou přírody, neřeší fakt, že ve všech oblastech kromě levého břehu Labe, Ostaše a několika podružných oblastí Lužických Hor je použití magnézia zakázáno bez ohledu na Pravidla lezení podmínkami lezení danými státní ochranou přírody a ani jak chce při legalizaci magnézia postupovat. V textu se tvrdí, že "na základě studie provedené v roce 2007 a rešerší předchozích prací není prokázána škodlivost MG na skalní strukturu" s tím, že odkazy na tyto studie mají být doplněny do 15. 3. a doporučuje pro pískovce použít barvené magnézium českého výrobce. Celý dokument si přečtěte zde na stránkách ČHS.

Oba návrhy jsou součástí podkladů pro jednání Valné hromady ČHS v březnu tohoto roku a výsledek hlasování ukáže jak silné jsou tábory příznivců i odpůrců prášení na pískovcových skalách. Bezprostřední vliv zvoleného řešení bude pak možné posoudit již letos, kdy vyprší povolení lezby pro Český Ráj a bude nutné jej obnovit.

[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 17. 03. 2008 | Počet komentářů: 80 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Petr Jandík

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Valná hromada ČHS (13.04.2024)
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 28.02.2008 06:55:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (michalsylla@seznam.cz)
Titulek: Proč asi...?
Proč se mi zdá, že jedna z těch zpráv vypadá propracovanější a více prošpikovaná argumenty? No asi ti druzí moc lezli místo tvořená dokumentu.
No nic, radši jedu na Sušky než se z nich stane "smíšená" oblast.
0 0

Komentář ze dne: 12.03.2008 10:47:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (kreisj@seznam.cz)
Titulek: Re: Proč asi...?
Argumenty jen pomáhají prosadit pohled na etiku lezení na písku.
Samy o sobě ztrácí smysl.
0 0

Komentář ze dne: 28.02.2008 08:50:59     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jakub Thůma (@)
Titulek:
Sysle, ty lumpe...jak Tě znám, budeš prášit už cestou z vlaku :)) Můžeš si dělat mágem šipky, aby jsi se bezpečně vrátil a našel Boučkovic chaloupku. Máte super počásko, upřímně závidím.
0 0

Komentář ze dne: 28.02.2008 10:07:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Lada (@)
Titulek: a vitezny los je ...
Docela by me zajimal system jakym rozrazovali Zobanovci do skupin. Tahali z klobouku? Adrspach smiseny x Krizak, Teplice, Bisik sportovni. Nebo jeste zajimavejsi: Tisa sportovni ale Rajec a Ostrov uz ne? Bych rad videl, kdo z tech prasilu to hodla dodrzovat.
Spis jde o to, prolomit bariery a pak se rekne, no vidite, ze to jde, tak to povolme definitivne vsude.
0 0

Komentář ze dne: 28.02.2008 10:51:20     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Re: a vitezny los je ...
Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme....
0 0

Komentář ze dne: 28.02.2008 12:50:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - starej Širl (vsirl@centrum.cz)
Titulek: Re: a vitezny los je ...
Sdílím Láďův (nebo Ladin?) názor. Labsko jako "sportovní oblast"! Vždyť se tam leze od roku 1904, a už před První světovou se tam lezly cesty, klasifikované později jako VIIb a jištěné jen málo nebo vůbec (Dolze na Strážce Žlebu, stará na Žlebskou jehlu...). Nazdar! V. Š.
0 0

Komentář ze dne: 02.03.2008 11:40:46     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Miki (miki@euroclimbing.com)
Titulek: Re: Re: a vitezny los je ...
Pozdrav od EC - <strong><a TITLE="Magnézium" HREF="http://files.euroclimbing.com/magnezium.gif"> Klikni zde!!!!</a></strong>
0 0

Komentář ze dne: 02.03.2008 11:43:07     Reagovat
Autor: neregistrovaný - M. (@)
Titulek: Re: Re: Re: a vitezny los je ...
0 0

Komentář ze dne: 12.03.2008 09:34:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (kreisj@seznam.cz)
Titulek: Re: a vitezny los je ...
To si nemyslím, podstatný je dát prostor oběma stranám
(mg x antimg) k seberealizaci.
To zavání větší demokracií než současný stav.
0 0

Komentář ze dne: 02.03.2008 16:57:13     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jenik pleticha (@)
Titulek:
petre jak velkou praci ti dalo upravit tu fotku s johnym?takhle panteon nevypada.
0 0

Komentář ze dne: 02.03.2008 17:41:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Miki (@)
Titulek: Re:
Taky si myslim, ze ta fotka je trosku pozmenena photoshopem.

Dal jsem si z legrace k fotce s johnym vyjet properties/vlastnosti a fotka byla upravovana ve photoshopu (napriklad to muze byt treba jenom zmena obycejne sirky a nebo pridani bílých flíčku :-))) ... tot otázka a muzeme jen spekulovat).

Orientation of image: 1
File change date and time: 2006:08:02 18:57:57
Image input equipment manufacturer: Canon
Image input equipment model: Canon EOS 350D DIGITAL
Software used: Adobe Photoshop CS2 Macintosh
Copyright holder: http://www.fotobank.cz
Exposure time: 0.002
F number: 9
Exposure program: 2
ISO speed rating: 1600
Shutter speed: 8.96579
Aperture: 6.33984
Exposure bias: 0
Flash: 16
Lens focal length: 165
0 0

Komentář ze dne: 02.03.2008 19:12:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re:
Nazdar ve spolek. Ta fotka je samozřejmě zpracovaná Photoshopem, jinak to ani nelze, protože fotím do formátu RAW a ten se nedá přímo dát ani na web, ani do tisku. Takže jsem s ní dělal to, co dělám se všemi fotkami. Je převedená do JPEG, oříznutá, obvykle fotky lehce doostřuji. Žádné bíle flíčky jsem ani nepřidával, ani neubíral. Chyt, na který se v kouzelných prstech skáče, takhle opravdu vypadá. Protože je pod převisem, neoprší a každý, kdo leze s mágem, tam něco přidá. Mám i spoustu jiných fotek z centrální stěny Panťáku a když se podíváš zeshora, vypadá to tam hodně zabíleně. No a Džony práškem při lezení opravdu nešetří. Je to vidět i na jiných fotkách. Myslím ale, že stav na Panťáku není výjimkou a celkem odpovídá i jiným převislým oblastem, kde se leze delší dobu s MG, jako je třeba Roviště v oblasti El Krakonoš. I tam to vypadá celkem obdobně. Něco podobného je vidět i na fotkách z Labáku, co jsou tu a tam v Montaně. Do tohohle stavu musí nutně dojít každá převislá a frekventovaná oblast, kde se práší. Někomu se to třeba takhle i líbí.
0 0

Komentář ze dne: 02.03.2008 19:17:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re:
Jeníku, takhle vypadal Panteon v roce 2006, když jsem tam při srazu repremančaftu fotil. Jak vypadá teď, nevím, nebyl jsem tam od té doby. Jediné, co o tom lze říci, že zespoda to zase tak moc vidět není, zeshora naopak hodně.
0 0

Komentář ze dne: 03.03.2008 20:34:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jenik pleticha (@)
Titulek: Re: Re:
ahoj petre!nechci tady rozpoutat zbytecnou debatu na to budeme mit cas na valny hromade.ale chci se zeptat jestli nevis jakym systemem se bude hlasovat o tomto problemu?jestli kazdy clen ma hlasovasi pravo nebo po oddilech.je to dost podstatne a nikde se to neda zjistit.
0 0

Komentář ze dne: 03.03.2008 21:58:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re:
Jeníku, na tvůj dotaz celkem jasně odpovídá článek http://www.horyinfo.cz/view.php?c isloclanku=2007090009&nazevclanku=nove-stanovy-chs. Komentář je na to příliš omezený. O tomto problému se patrně bude hlasovat buď pro jeden, nebo druhý návrh. Jak se hlasuje na Valné hromadě se dá snadno zjistit jednak ze stanov ČHS - na stránkách Horosvazu klikneš v menu vlevo na Úřední dokumenty a máš tam stanovy ke stažení, jednak je porodobně způsob hlasování ve směrnici, která je v bulletinu č. 59/2008, který šel dnes do tisku a bude patrně již zítra ke stažení ve formátu PDF na stránkách Horosvazu - když si v menu vlevo klikneš na "Valná hromada 2008".
0 0

Komentář ze dne: 03.03.2008 23:56:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Bulletin už na stránkách Horosvazu visí. http ://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&id=195
0 0

Komentář ze dne: 11.03.2008 19:14:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jenik pleticha (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
ahoj petre!dobre vis ze otazka mg neni 20let stara ale vic!to bys mel vedet lezes uz leta.povedlo lezce na dva nesmiritelni skupiny a to se nemelo stat!od pocatku lezeni kazda generace posouvala lezeni a styl dopredu a zaroven byla zatracovana minulou vice me.jsem pro rozumny kompromis ale vase skupina ho nenabizi!spis lidi nuti do pozice estremu na tuto problematiku.a o ty historii cestneho a cisteho zpusobu lezeni je na dlouhou debatu!a to vis o cem pisu petre!no nic valna hromada rozhodne at dopadne jakoliv bude se lizt dal!
0 0

Komentář ze dne: 11.03.2008 20:27:53     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Myslim, že se v článku mluví o otázce magnézia na písku resp. na písku u nás. Abych se přiznal, nevím jak je stará a kdy se s mg na písku začalo. Je to asi tim, že tou dobou sem měl jiný starosti-jako naučit se chodit a mluvit...Mg se obecně v lezení používá asi od roku 1956, kdy ho při boulderingu použil John Gill. Proto se ptám: Kdy poprvé bylo Mg použito na písku/ u nás na písku?
0 0

Komentář ze dne: 11.03.2008 21:16:25     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Myslím, že jeden z prvních začal u nás na písku lézt s MG Tomáš Čada. Diskuse o tom, které jsou v podstatě po celou tu dobu pořád stejné, co do tónu i argumentů, se dají najít v Minihorách už někdy kolem roku 1989. Změnilo se jen to, že tenkrát lezli s MG tak čtyři lidi, dneska je to mnohem víc. Obdobné diskuse byly i na vápně, ale tam nebyla tak silná opozice a ani ochraně přírody tam MG tolik nevadilo, takže se na většině nepískovců celkem v klidu patlá.
0 0

Komentář ze dne: 12.03.2008 10:59:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jenik pleticha (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
myslim ze se neda presne urcit kdo prvni zacal.ale minihory a hory casopisy z 80let se tam hodne rozepisuji.co je zajimavy tak velky propagator byl ochranar malik co jsi tak vzpominam a jeste jsou tam skvely fotky ze saska.petre jak te znam urcite tyto casopisy mas nekde archivu doma ulozeny.bylo zajimavy je zverejnit.nejsem pro pouzivani mg celoplosne ale podle oblasti.ale co nemusim polepseni maglajisty a ted velci bojovnici proti mg a jeste jsou lepsi ty kteri jsi delaji vyjimky jak se jim to hodi a podle toho s kym se prave lezou.to bys neveril jak malo lidicek je ty ktery to nikdy nepouzili.o lezeni se muzou bavit obe skupiny jen mit dobrou vuly k tomu.jo petre vis proc tady debatuju protoze se tady lidi podepisuji jmenem at maji nazor rozdilni.a ne ty zbytecne vyhroceny podepsany:ten co o tom vi,klasik fery atd.kdyz mam nazor tak se podepisu jmenem.proto obdivuju repre ze se podepsali pod svym nazorem i kdyz budou vystaveni nepodepsanym kriklounum.
0 0

Komentář ze dne: 12.03.2008 18:49:26     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: křiklouni
Na tom onom cenzurujícím serveru se od křiklounů bez podpisu naděje všeličehos skoro každý, ale v celkovém průměru to daleko víc schytají odpůrci, než zastánci. V tomhle jednotlivém případě je to skoro překvapivě spíš naopak. Jirka Malík je, řekl bych, největší argument zastánců a nejspíš na něj naráží ve svém stanovisku Jirka Hušek. Jenže Jirka Malík nerozhoduje, je malá ryba a je mezi ochranáři v menšině.
O tom, že se s MG leze příjemněji není žádného sporu. O tom, že se s ním leze téměř všude ve světě, sporu taky není. Problém, je hlavně v tom, že je vidět a zanechává stopy. Mně se situace momentálně jeví tak, že lze volit stanovisko pro MG za cenu omezování lezeckých oblastí ze strany OP a celkem chápu, že pokud se zákaz MG v pravidlech + podmínkách povolujících lezení porušuje v současné době tak, jak je to ve skalách vidět, nevěří ochranáři, že po případném povolení v pravidlech se bude maglajzovat míň. Rýpání do tohohle může nejspíš vzbudit spícího medvěda ke škodě nás všech. Vím, že tenhle můj názor mnoho lidí nesdílí ale docela nerad bych musel po čase říkat, že jsem měl pravdu.
Ale k něčemu jinému, nebudeš mít zase nějakou výstavu obrazů?
0 0

Komentář ze dne: 12.03.2008 19:06:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jenik pleticha (@)
Titulek: Re: křiklouni
zatim nemam zadnou dohledu az budu mit dam ti vedet.
0 0

Komentář ze dne: 13.03.2008 18:50:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jenik pleticha (@)
Titulek: Re: křiklouni
ahoj petre!natukni si hory doly.cz ten bulvarek!clanek o petici a jestli by jsi mohl objasnit tam vznikly problem.dik jenik
0 0

Komentář ze dne: 13.03.2008 19:37:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: křiklouni
Ahoj Jeníku.

Nevím, co chceš objasnit. Pokud se týká monologu Evy Ondrové směrem ke mně, o němž se hovoří v jejím komentáři pod článkem, nebylo to šeptání a musel být slyšet i k místu, kde seděl Kuba a četl si Hospodářské noviny, nebo to tak alespoň vypadalo.
0 0

Komentář ze dne: 13.03.2008 20:57:53     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (janpus@na tom seznamu)
Titulek: Re: Re: Re: křiklouni
Hovorit pred Kubou o necem, co je pouzitelne jako senzace, je bud zamer a nebo neuveritelna naivita. :-)
0 0

Komentář ze dne: 15.03.2008 22:48:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Kuba Turek (jakub.turek@horydoly.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: křiklouni
Že by lobbování za synka byla nějaká senzace, to se mi nezdá.
0 0

Komentář ze dne: 13.03.2008 21:07:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Re: Re: Re: křiklouni
Chci říct, že jsem rozhodně nevedla monolog, ale zveřejňovat důvod našeho rozhovoru by nebylo korektní...A pan Turek v té chvíli neseděl u stolu, ale stál Ti Petře za zády - nevšiml sis...Nevedu žádnou válku, pokud v něčem vidím rozpory - říkám to lidem do očí... Ve věci mg si myslím, že je rozumné hledat kompromis vzhledem k realitě, která existuje. Podmínky, pokud vůbec někde používat magnezium, by měla určovat protistrana, tedy ochrana přírody a ne Svaz. Jediné, co mohu říci závěrem je, ře se podřídím a celá naše rodina rozhodnutí VH 2008 se všemi důsledky.
0 0

Komentář ze dne: 13.03.2008 21:13:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Eva Ondrová (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: křiklouni
Zapomněla jsem se podepsat. Pro Daga - máš pravdu - chtěla jsem pana Turka upozornit na nevhodnost jeho chování, neučinila jsem a ani jsem hovor okamžitě neukončila. Jsem naivní...a víc už to nemá smysl komentovat.
0 0

Komentář ze dne: 14.03.2008 11:00:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jenik pleticha (@)
Titulek: Re: Re: Re: křiklouni
ahoj petre!jestli to dobre chapu eva se bavila soukrome s tebou o tomto problemu!pokud by chtela aby se na nejakym webu se to zverejnovalo tak by to primo autorizovala jako svoje stanovisko.coz evidentne nebylo to je jak s fotkama lezcu ani nevedi kde se budou publikovat a ani nemaji moznost to ovlinit!!!moje prestava je ze kdyz pisu nekoho stanovisko tak se slusne zeptam jestli to muzu takhle napsat!jinak muzete jed do adru tosovakovi pockat si na pulnoc a poslouchat pivni debaty o lezeni a psat o tom jako o solidnich zpravach o lezeni.
0 0

Komentář ze dne: 14.03.2008 11:23:59     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: křiklouni
Ano, byl to rozhovor, téměř soukromý, nebylo to vystoupení v rámci TK. Proběhlo to již po ukončení konference a Kuba Turek vyslechl jako kdesi vedlestojící o čem byla řeč. Co z toho usoudil a vytvořil mne nepřekvapuje. Není to poprvé a kdo ho zná, musí s touto jeho vlastností počítat. Kdo ho nezná, bude si to napříště pamatovat. Doporučuji naprosto přesný a výstižný komentář Jana Daga Outsajda Puše o kousek výše, který by se dal vytesat do kamene.
0 0

Komentář ze dne: 14.03.2008 19:30:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (janpus@NASEZNAMU)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: křiklouni
Nikam to netesejte. :-) Uz proto, ze zbyva moznost ze Turcina proste nekdo nezna a tak ho to nenapadne.
Nojo bulvar...
0 0

Komentář ze dne: 13.03.2008 21:23:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vladimír Vršovský (jménotečkapříjmení@na seznamu)
Titulek:
Paní Ondrová:"Podmínky, pokud vůbec někde používat magnezium, by měla určovat protistrana, tedy ochrana přírody a ne Svaz. Jediné, co mohu říci závěrem je, ře se podřídím a celá naše rodina rozhodnutí VH 2008 se všemi důsledky".
Já: považuji za nešťastné, že ochrana přírody je brána jako protistrana. Minimálně s ohledem na preambuli stanov ČHS by měla být OP brána jako partner.
Protistrana-partner ty podmínky určila, bylo by dobré, kdyby nejenom rodina Ondrova, ale cele repre přijmuly závěry VH 2008, ale i ty nastavené podmínky a jejich změnu se snažily dosáhnout jednáním a nikoliv ostentativním a mediálně prezentovaným porušovaním.
zdra
hli
0 0

Komentář ze dne: 13.03.2008 22:39:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Re:
Samozřejmě máte pravdu pane Vršovský v první části komentáře( můžu nabídnout tykání?). Ochrana přírody by měla být partnerem v jednání o podmínkách se Svazem- ale je to tedy jednání dvou stran - a proto říkám protistrana. Svaz by měl hájit z mého pohledu zájmy obou skupin, a to lze pouze za situace, kdy zákaz MG nebude v našich pravidlech. Jestli někde magnezium povolit a za jakých podmínek, ať dohodnou příslušné vrcholové komise( potažmo ČHS) s jednotlivými zástupci OP. Toliko můj názor na rešení. K druhé části Tvého komentáře - nemohu mluvit za zbytek reprezentace, mluvím pouze sama za sebe. Jak se zachovají ostatní je jejich volba, ale jsem však přesvědčena, že dle své cti a přesvědčení...
0 0

Komentář ze dne: 14.03.2008 09:41:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (@)
Titulek: Re: Re:
Ač jsem spíše odpůrcem Mg na písku, souhlasím s tím, aby zákaz nebyl v pravidlech. Zároveň si myslim, že pravidla jako taková jsou přežitek a proto, čim míň toho v nich bude, tim líp.
Nicméně návrh "Mg-skupiny" na rozdělení oblastí na sportovní, tradiční a buhvíjaké je stejnětak mimo mísu, protože nerspektuje pravomoci OP.
Proto vidím jedinou cestu skrze zrušení zákazu v pravidlech a zároveň jeho vyjednání v jednotlivých oblastech. Zároveň svaz může třeba přijmout směrnici o postupu při vyjednávání tzv. "výjimek", tak aby došlo k vyjednání zákazu v tom nejnutnějším rozsahu. Na závěr upozorňuji, že tam, kde jsou pravidla svazu součástí správního aktu, nedojde zrušením zákazu v pravidlech ke změně obsahu tohoto aktu a zákaz Mg bude nadále platit.
0 0

Komentář ze dne: 14.03.2008 16:11:22     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re:
Prosím, přečti si návrh pro MG ještě jednou a pozorněji, neboť právě o zařazení oblůasti má rozhodnout OVK. To co je za rozdělení v návrhu napsáno, je návrh o němž majuí OVK diskutovat a poté se závazně vyjádřit. Nikdo jim nemůže zařazení oblasti nařídit shora!
Radek
0 0

Komentář ze dne: 14.03.2008 17:04:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (michalsylla@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Návrh jsem si přečetl myslím dost dobře:
To je právě věc, kde je ten návrh uvnitř rozporný. Nejdříve Říká: "necháme chrakteristiku oblasti na OVK" (bod 2 b) in fine) a závěrem charakteristiku oblasti sám navrhuje. Tak jak to tedy je?
Všeplatící rozdělení oblastí je krátkozraké a v podstatě zbytečné, jediné podstatné bude, jak se lezci domluví s OP.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 07:54:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Rád bych se mýlil, ale když si představím možnost, že, v jedné oblasi se smí prášit, v druhé se smělo, ale už nesmí, neb se změnilo složení OVK a ta rozhodla jinak. V téhle se smí podle pravidel ČHS, ale je to zakázáno CHKO, v téhle to CHKO povolilo, ale podle pravidel pro oblast se nesmí...
Kdo to bude studovat, natož se tím řídit.
Dovedu si představit oblasti. kde po dohodě s CHKO se smí a kde se nesmí. Jinak to bude strašnej binec, pokud to půjde proti sobě a bude se měnit, v jedné oblasti to bude trochu tak a trochu jinak.
Krom bince i následky. Neznalost zákona neomlouvá a tady budou chlapci lezoucí často zmateni. A větší benevolence se čekat nedá, spíš naopak.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 10:21:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
V tomhle bych se tolik nebál. Stačí k běžným horolezeckým značkám v terénu dávat pytlík škrtnutý, nebo neškrtnutý a je jasno.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 19:56:26     Reagovat
Autor: neregistrovaný - dag (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Jo, piktogramove jsou fajn, to mas recht. Ale malovat to tam? Nebo doufat, ze to nikdo nesunda. Snad ano. Vez pytlikata nepytlikata... jo!
0 0

Komentář ze dne: 15.03.2008 09:33:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Iwoš Wondráček (@)
Titulek: Re: Re: Re:
Už podruhé jsem narazil na Tvůj názor, že pravidla jsou přežitek a nejsou potřeba. Ty opravdu věříš, že by to lidi zvládli ? Vždyť na pravidlech stojí celá naše společnost.
Já si nedovedu představit, že by žádná pravidla neexistovala.
Asi by jsme nepřežili. Jen ti nejsilnější. Možná.:)
0 0

Komentář ze dne: 15.03.2008 11:05:35     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (michalsylla@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Asi to budu muset podrobněji osvětlit: Neříkám, že jakákoliv pravidla jsou k ničemu a neměla by být. Ale nelíbí se mi existence konkrétně "pravidel lezení na pískovcových skalách", tedy pravidel od ČHS. Naopak pravidla jiná, třeba obsažená ve správních aktech ochrany přírody, v zásadě vítám. Je prostě nesmysl dávat si pravidla s obsahem se kterým velká část nesouhlasí a ochranářům je podsouvat. Jestli chce OP něco zakázat ať to děláý sama.
To chápání zrušení "pravidel ČHS" je často špatně chápano jako povolení všeho co jimi bylo zakázáno. Je to jeden z nejsilnějších argumentů zastánců zachování zákazu Mg v "pravidlech", Říkají: "Zrušíme to v pravidlech a všichni si budou myslet, že se najednou smí prášit, jak se jim zlíbí."
Něco na tom je.
Jo a líbí se mi tvoje fotky Iwoši.
0 0

Komentář ze dne: 15.03.2008 11:42:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jenik pleticha (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
ahoj iwosi!nikdo netrvdi ze maji byt zruseny pravidla.sysel to pekne vyjadril ve svem prispevku.pravidla musi proste byt ale dobre vis za ty leta co lezes ze prubezne proste meni.treba na suskach se driv skobovalo.a dalsich oblastech se prubezne pravidla menily jako v adru jednou se stavelo ze sedacky a pak zase ne atd.kazda oblast se ma sve specifika na lezeni a ty co tam nejvic lezou urcuji smer.musime se dohodnou s ochranari ale hlavne mezi sebou coz je problem.ale verim ze to proste pujde.
0 0

Komentář ze dne: 15.03.2008 13:19:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Iwoš Wondráček (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Jendo, ty jsi byl vždycky optimista :)) a těší mě, že jím zůstáváš.
0 0

Komentář ze dne: 15.03.2008 17:20:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Hlína (@)
Titulek: Michalovi
Michale, já už jsem měl včera naklapaný příspěvek, ve kterém jsem taky vyjádřil údiv nad tvým názorem o
"zbytnosti" pravidel. Ale než jsem odklepl "odeslat" tak jsem ho zase smáznul. Takže v podstatě jsem rád, že to nakousl někdo jiný a navíc, že ten "někdo" není žádný jouda.
Jenom mi trochu nesedí tvoje argumentace o té skupině, která ten zákaz nechce v konfrontaci s výsledkem hlasování loňské válené hromady. třeba to bude po letošku jiné, nevím. zatím to ale je tak, že většina členů si přeje ten zákaz uchovat ( a o tom, že v tom je i kus pragmatičnosti ve vztahu k vyjednávaným povolením s orgány OP není pochyb).
Formulování pravidel byl dlouhý proces a vycházel z praxe i z přání. A nejlepší by bylo, kdyby byla aspoň trochu pevná jako helvétská vírá a stála jako ústava USA. Zatím pravidla platí a maguje se i na starejch cestách, který kolíci dělali bosí, nebo v hroznejch (z dnešního pohledu) botách. navíc museli často zdrhnout v sobotu z práce, aby měli na lezení aspoň půl víkendu. O nějakýpřípravě v halách na kravskejch hovnech ani netušili a když měli pár hasanajek, byli na pyšní a oharovali je jako oheń posvátný. A v těchhle pdmínkách vznikly cesty, který třeba pořád v NDR jsou za VIII a více. tak potom nerozumím tomu argumentu, že zákaz mága brzdí rozvoj lezení na písku. No to jsem malinko odbočil, chtěl jsem jenom říci, že neexistence pravidel by v Čechách vedla k anarchii.
zdra
hli
0 0

Komentář ze dne: 17.03.2008 13:32:07     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (michalsylla@seznam.cz)
Titulek: Re: Michalovi
ČHS má pravidla pro vlastní členy a teď, podle mě, stojí před jednoduchou volbou- buď pravidla zruší/změní nebo časem vznikne konkurenční organizace, která taková pravidla mít nebude.
Vytažení zákazu z pravidel lezení na pískovcových skalách neznamená povolení Mg na pískovcových skalách. Dokonce je možné, že zákaz bude více a účiněji vynucován ze strany OP (pokud rovnou nezakáže lezení vůbec). Po Změně nebo zrušení pravidel ČHS nejspíš ale zůstane rozsah povinností lezců stejný, jako před tím, jen se tzákazy časem přesunou přímo do správních aktů OP. A je to tak správně, protože povinnosti pro lezce (i nečleny čehokoliv) bude stanovovat stát a ne nějaké občanské sdružení.
PROTO zastánci zrušení zákazu Mg na písku nemusí být zároveň zastánci používání Mg na písku obecně.
Výsledek je jednoduchý: Na VH se nebude rozhodovat, zda se smí nebo nesmí mágovat.
0 0

Komentář ze dne: 17.03.2008 18:45:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Gulas-Tomáš (prihodat@seznam.cz)
Titulek: Docela hezká skupinka
Koukám, že i tady je módní "prezentovat"svoje jednoznačné ničím nezpochybnitelné názory na lezení MG, fakt hezká diskusní skupinka oproti diskusi na lezci :-) a dokonce ve stylu divadelní hry nejspíš tragikomedie taková inscenace: Jarda povidá Pepikovy „To je jasný, že to škodliví magnesium a jejich prášení proti přírodě zatrhneme (ve skutečnosti Jarda nemá rád bílou barvu spodního prádla a obliny na pískovci od MG mu jí podvědomě připomínají), kdyť máme pravdu nebo ne !!!“ :-) (je to jasný jako, že vyjde slunce na druhý den ráno, jsou to totiž starý páky), a Pepik na to povídá „Jardo a všiml jsi si jak se na tom podivným serveru co na něm mažou pravdivý názoru neuměj lidi ani podepsat a jak tady na tom našem webu se lidi podpisujou a píšou pravdu“ (oba je štve, že na jejich pravdivým, upřímným, od Rychlých šípů sponzorovaným webu, je jen 40 diskusních příspěvků) naštěstí to Láďa rozštípne „ono jim to je stejně prd platný, až přijedou hlasovat oddílový vedoucí tak je jako vždy smetem a bude to jako za starech dobrech časů, kdy hlas lidu zvítězí.“
0 0

Komentář ze dne: 17.03.2008 19:53:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Kuba Turek (jakub.turek@horydoly.cz)
Titulek: Re: Docela hezká skupinka
Guláši, proč tolik zapšklosti? Tady lidi diskutují pod svým jménem a slušně. Že tomu tak není na Lezci, souvisí spíše s věkem a vzděláním čtenářů, než s tématem magnézia. A že mají většinou jiný názor než Ty a ještě k tomu dobře vyargumentovaný, je jenom dobře. Můžeš proti němu prezentovat svůj pohled na věc. Doporučuji ho připravit jako ucelené řešení přijatelné pro všechny horolezce na příští Valnou hromadu, která se bude konat za rok a měsíc, protože letos to už asi nestihneš.
0 0

Komentář ze dne: 17.03.2008 21:24:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Gulas (@)
Titulek: Re: Re: Docela hezká skupinka
Zapšklost v tom opravdu není, není ani k ní motivace/důvod, protože nepatřím ani do jednoho tábora, jen mě velmi nemile překvapilo jak se o několik pater víš tady "diskutuje" a jak se někteří u kterých si myslím, že by se možná už o zapšklosti dalo hovořit vyjadřují o diskusi na lezec.cz (ale i lezci, mazání proti příspěvků:-))) protože to je konkurenční server asi :-?, diskusi ne lezci jsme taky neustál resp. jsem to vzdal, ale tady jsme něco takového viz výše nečekal. Připomíná mi to bandu malejch kluků, co se ujišťují, že jít do té druhé party je neomylně dobrá věc, tak jsem zvolil trochu sarkastičtější druh vyjadřování, aby třeba někomu došlo. Jinak upřímně mi přijde diskuse o MG. už nezajímavá a dost triviální, stejně je jasný, že danej stav je neudržitelný, pro obě strany maximálně může ještě vzniknout revoluce ve stylu dělení, ale to je asi tak vše, i když vyhrají tradicionalisti o pár hlasů díky zástupcům oddílů, kteří pravděpodobně budou mít sílu hlasy pro MG přehlasovat, je to podle mého názoru k ničemu, proč jednoduše myslet si že lidi přestanou máglovat protože projedou jedno hlasování, je naivita. Čili zbývá jediné popřát Vám, aby vás ta chuť neopustila, protože příští nebo po příští rok zase nashledanou u hlasování o změně pravidel lezení s MG na písku.
0 0

Komentář ze dne: 17.03.2008 22:36:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Kuba Turek (jakub.turek@horydoly.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Docela hezká skupinka
Vzhledem k tomu, že vedu Horydoly, které nemají s Horyinfo nic společného a s Lezcem v redakční části také ne (pouze ho reklamně zastupujeme), jsou Tvé vývody zcela mimo. Stále ale trvám na svém názoru, že tady se diskutuje slušně a s argumenty na stole - ať už je to strana PRO nebo PROTI.
0 0

Komentář ze dne: 17.03.2008 23:08:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Docela hezká skupinka
Gluáši, ať čtu tvoje příspěvky jak čtu, mohu z nich vyčíst jen to, že máš trable s gramatikou. Nenalézám argumenty, nenalézám myšlenky. Jestli chceš, můžeš zde své názory klidně prezentovat. My tady ničí názory nemažeme. Jen by bylo dobré se vyjadřovat k věci.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 11:54:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Gulas (@)
Titulek: Re: Re: Docela hezká skupinka
V klidu přiznám, že gramatika není mojí silnou stránkou, alespoň nepomlouvám cizí servery, viz tvoje diskuse s jeníkem na kterou byl satyra myšlená, argument typu, že vám vadí bíle skály, když existuje barevné MG mi příjde dost uhozený, a celkově mě to přijde ne jako diskuse, ale jako vzájemné ujištování, že máte pravdu. Jinak pro kubu nikdo tady o horydoly nemluví.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 12:03:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Kuba Turek (jakub.turek@horydoly.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Docela hezká skupinka
Přečti si po sobě minulé příspěvky a zauvažuj, na co jsem reagoval já a na co Ty. Myslím, že řeč byla o zapšklosti Tvé první reakce. Už fakt končím.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 12:10:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - gulas (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Docela hezká skupinka
navrhuji to samé tobě, protože diskuse se děje tady na tomhle serveru a ne na horydoly tak ho sem netahej, jinak reagoval jsi ty a tak jsme ti odpověděl jinak satyra byla spíš pro Petra a kdo si přečte jeho "diskusi" s Jeníkem tak mu to dojde.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 12:16:05     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Docela hezká skupinka
O barveném mg se sice mluví, ale v obchodech jsem ho zatím moc nezaznamenal. V praxi na skalách jsem zatím nikdy neviděl nic jiného, než mg bílé. Barevné mg je trochu dvojsečná zbraň. Dovedu si představit lezce, kteří si citlivě vyberou odstín tak, aby nerušil a budou s sebou nosit celou baterii pytlíků s nejrůznějšími odstíny aby vybrali takový, co bude nejméně rušit. Takových by možná byla většina.

Ale taky si dovedu představit rebely, kteří si vyberou módní křiklavě žlutý nebo oranžový odstín, který ještě v noci fosforeskuje, aby všichni viděli ten prásk a budou se večer od zápraží hospody kochat tou nádhernou linií, kterou vyznačili, jak svítí do tmy.

Jestliže existuje motivace sprejerů prásknout svůj podpis doprostřed barokní fasády zdobené sgrafitem, může existovat něco podobného i ve skalách. Ne pro všechny lezce je příroda tím, čeho si nejvíc váží.

Pokud se týká cizích serverů nepomlouvám, jen konstatuji. Zkus si na serveru lezec.cz napsat do komentáře www.horyinfo.cz a uvidíš sám. Mně samotnému tam smazali několik příspěvků, které se jim nehodily do krámu, totéž se stalo i jiným. Na Horyinfo zatím nebyl smazán žádný příspěvek, přestože zdaleka ne všechny jsou ve shodě s našimi názory.
0 0

Komentář ze dne: 21.04.2008 18:21:31     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Mazání příspěvků
Gulasi,
se zájmem jsem si přečetl tvůj diskusní příspěvek na Lezci, ohledně mazání diskusních příspěvků jeho adminy. V této souvislosti jsou tvoje dřívější příspěvky jinde poměrně pozoruhodné:

Horydoly, pod článkem "Lezec maže magnézium":

Gulas 22.04.07, 22:35 Reaguj »»
Dokaž že něco vymazali a hlavně názory antimazalů, jinak to bude vypadad, že z tebe mluví akorád závist :-). Všiml jsem si, že na tvém servru nikdo tak moc nediskutuje, tobude asi tím že jej moc lidí nečte.

Horyinfo:

Komentář ze dne: 17.03.2008 21:24:11 Reagovat
Autor: neregistrovaný - Gulas (@)
Titulek: Re: Re: Docela hezká skupinka
..., jen mě velmi nemile překvapilo jak se o několik pater víš tady "diskutuje" a jak se někteří u kterých si myslím, že by se možná už o zapšklosti dalo hovořit vyjadřují o diskusi na lezec.cz (ale i lezci, mazání proti příspěvků:-))) protože to je konkurenční server asi :-?

Komentář ze dne: 18.03.2008 11:54:08
Autor: neregistrovaný - Gulas (@)
Titulek: Re: Re: Docela hezká skupinka
V klidu přiznám, že gramatika není mojí silnou stránkou, alespoň nepomlouvám cizí servery.....

Lezec: mazání příspěvků pod články
No asi jsme naivní, ale do teď jsme nevěřil, že admin. na lezci nemažou příspěvky, to, že mažou sprosté a vulgární chápu, ale obyč reakce na obyč umachrovanýho vola, který, ale nebyl sprostý/vulgární, totiž pod článkem o prvním závodu repre se ztratily příspěvky od vola co machroval a reakce na ně a to nechápu? Funguje na lezci snad cenzura názorů (otázky spíš řečnická a pro administrátory)? Co si o tom myslíte ostatní a jaké máte zkušenosti?
Gulas 21:44:42 20.04.2008

Tak myslím, že bys teď už mohl uznat, že zpráva o mazaní některých, obvykle nepohodlných, příspěvků na Lezci není pomluva, ale skutečnost.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 12:30:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Docela hezká skupinka
Ještě technickou poznámku: nejvhodnější fórum pro kritiku tohoto serveru je http://www.horyin fo.cz/forum/list.php?2 zde. To je to správné místo, kde nám můžeš vynadat, co se do nás vejde :-). V diskusi pod články bych prosil zachovat tématickou příbuznost s článkem, pokud je to možné.
Díky.
0 0

Komentář ze dne: 17.03.2008 21:34:40     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Gulas (@)
Titulek:
PS: jo a propo který važně zajímavý a pekelně promyšlený argumenty máš na mysli ? který už nepadnul tisíckrát.
0 0

Komentář ze dne: 17.03.2008 22:41:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Kuba Turek (jakub.turek@horydoly.cz)
Titulek: Re:
To na mě jenom zkoušíš, že je to tak, rozumbrado? Jestli ne, tak se koukni na www.horosvaz.cz a najdi si sumarizaci obou maglajzových pracovních skupin. Bez ohledu na bílé přesvědčení je jasné, která skupina si dala práci a své výstupy podložila fakty a argumenty a která naházela do počítače pouze své pocity.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 12:33:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - gulas (@)
Titulek: Re: Re:
Myslíš ze znalostí notoricky opakovaných argumentů typu: Čistota stylu lezení na pískovcových skalách je tím nejvzácnějším, čím můžeme jako horolezci České republiky přispět k dějinám a stavu světového horolezectví. Nebuďme tou hloupou generací, která to zničí! ??? Jo též jsem je už slyšel (tis.-/+)a nic mi na nich nepřijde tak zásadního, aby mě měly přesvědčit o jejich jasné správnosti, dále argumentovat ochranou přírody, když není validní studie která by se zaměřila na zkoumání poškozování skály lezením bez a s MG je úsměvný, ale jinak nechtěl jsem se hádat a nikoho prudit (spíš mě z prudlo to co jsem již napsal výše) co si myslíte, že se stane, když přehlasujete jako loni na valné hromadě ČHS skupinu pro MG? Myslíte, že se ti co jsou zastánci a mají také své argumenty otočí ve svých názorech a budou najednou s vámi souhlasit a lezci co lezou s MG (např. ti co lezou třeba s MG už léta) přestanou s jeho používáním? Není mi jasné kam to chcete dotáhnout jestli k dělení svazu, vyloučení těchto lidí, jejich zatlačení do „ilegality“ a nechat je chytat ochránci? A co z těmi co lezou s MG a nejsou v ČHS kterých je možná mezi prášily většina a kteří nejsou členy možná právě pro tento postoj svazu?
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 13:11:10     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re:
Omlouvám se, že vstupuji to tvého dialogu s Kubou, nicméně musím připomenout, že dosud nikdo ze zastánců MG nevzal dostatečně v úvahu moc a postoj ochrany přírody. Horolezci jsou zatím pro ochranu přírody problémem malým, ale právě stále častějším porušováním stanovených matinelů ze strany horolezců se stávají problémem větším. Nic bych si nepřál méně než to, abychom se pro OP stali problémem již tak velkým, aby si nás začalo doopravdy všímat a vytáhla na nás svůj zákonem daný arzenál.
Nejsem naivní. Vím, že kdo si navykl prášit, dobrovolně nepřestane. Je jen otázka, jestli se to podaří udržet na takové hranici, kdy ještě nebudeme pro OP dostatečně velikým problémem.
Když se scházela skupina ANTIMG, měl jsem představu se dohodnout na nějakém drobném ústupku směrem k MG, ale když jsem vyslechl argumenty Jirka Huška a několikrát po telefonu hovořil se současným ředitelem NPČŠ Patzeltem, který je bývalý lezec a reprezentant, dospěl jsem k názoru, že menší zlo je MG na písku nepovolovat.
Každopádně je ta situace těžko nějak řešitelná. Když vyhraje skupina MG, utáhnou šrouby ochranáři a lezení na písku se bude omezovat. Když vyhraje skupina ANTIMG, nespíš založí maglajzníci partyzánské oddíly a budou z protestu v noci posypávat věže maglajzem, možná i přepadat pocestné a nutit je podepsat petici pro MG. Možná se budou i připoutávat řetězem k vratům správ CHKO a natruc budou prášit daleko víc, než předtím. To si trochu dělám srandu.

Obecně jde o to, že je dostatečný počet lidí, kteří nejsou ochotni se ve svých touhách omezit ve prospěch celkově udržitelného rozvoje.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 13:54:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Gulas (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Jo to nebylo jen pro Kubu, jo souhlasím taky si nemyslím, že celá věc je jednoduchá a hlavní slovo budou mít ochranáři, ale jsou oblasti kde to je na ČHS kdo rozhoduje v rámci svých pravidlech jesli lze lézt s MG nebo ne, a striktní slepě zakazující pravidla všude to neumožnují, taky si myslím, že i s ochranáři by šli vyjednat lepší podmínky u konkrétních oblastí zvlášť kdyby se udělalo opatření za barevné MG, čímž by estetika ochranářů/turisty neutrpěla, ale to je na svazu a jeho chuti to zkusit.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 14:09:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Barevné MG by případně mohlo být tím, o čem by se s OP třeba mohlo zkusit začít někde jednat. Ale už v anketě, kterou se Svaz dotazoval Správ na jejich postoj k horolezecké činnosti, někteří vedoucí odpovídali, že než by museli kontrolovat, co má kdo v pytlíku, že je pro ně jednodušší lezení vůbec nepovolovat.
Případ ze Štramberka navíc ukazuje, že estetika není jediným možným problémem Mg. Ve Štramberku, který je vápencový, žádá OP rozbory půdy prokázat, že se vlivem používání MG na skalách nezvyšuje obsah hořčíku v půdě, což by ovlivnilo druhovou strukturu půdních mikroorganismů.
S barevným MG je ještě jeden problém, který jsem trochu naznačil už v předchozím komentáři - barva skal se poměrně dost liší a jeden odstín by asi nstačil.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 14:10:51     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Gulas (@)
Titulek:
Tak a o tom přávě mluvím, co je to za travle udržitelný rozvoj když ignoruje přání velké části lezců a tím je nutí buď porušit pravidla nebo tam nelézt, je tedy jasné, že ti co do teď prášily s tím nepřestanou a tak budou spíše porušovat. Nevím tedy čeho chcete dosáhnout undergrundum prášení a všude?
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 14:25:38     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re:
Trvale udržitelný rozvoj je ten, který nepřiměje ochranu přírody zavírat oblasti. Jak velká část lezců chce prášit se neví a ukáže to valná hromada, i když se již teď někteří uchylují k různým trikům, jako je sbírání plných mocí. Povolení prášení vidím prostě jako ústupek úzké skupině výkonnostních lezců za cenu omezení pro většinu ostatních.
Ochrana přírody říká: Magnézium nepovolíme a budeme-li jediným garantem jeho nepoužívání, budeme omezovat rozsah lezeckých oblastí a zkracovat období lezení. Také slibuje zpřísnit a zintenzivnit kontrolu a postihy. Jestli tohle je to, co chceš?
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 15:12:49     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Gulas (@)
Titulek:
To chápu, ale i s ochránci se dá hovořit o konkrétních oblastech kde by mohli být na jeho návrh oblasti i s ním, a ČHS může rovnou povolit MG v oblastech kde není zakázáno žádnou zprávou och.p. nebo tam nejsou potřeba žádné vyjímky (těch je sice minimum ale i tak) jenže to by musela být v ČHS dobrá vůle hledat otevřené řešení a né být striktně proti nebo se pletu?
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 15:28:31     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re:
Povolit rovnou MG v oblastech, kde není zakázáno není úplně bez následků. Příklad: oblastí, o kterou mají maglajzníci asi největší zájem, je levý břeh Labe. Ten je "jen" v CHKO, takže tam OP nemůže MG zakázat. Nicméně jsme byli varováni, že povolení prášení na levém břehu Svazem bude mít za následek zpřísnění v Tisé a okolí, a že se to patrně projeví i při stanovování rozsahu povolených činností až se bude zhruba do pěti let vyhlašovat rezervace kaňonu Labe.

Pokud se hledání řešení týká, jeho projevem je právě ustanovení dvou skupin, které připravily alternativní návrhy, o kterých bude hlasovat Valná hromada a tak se také zjistí, jak veliké jsou skupiny zájemců o to nebo ono řešení. Kdyby bylo vedení Svazu striktně proti MG, nedávalo by tuto možnost volby členské základně.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 16:58:56     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Kuba Turek (jakub.turek@horydoly.cz)
Titulek: Technická připomínka
Petře, vždyť přece ochrana přírody může po zdůvodnění zakázat v chráněných územích cokoliv a tedy i v "pouhé" CHKO.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 17:05:34     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Technická připomínka
To je pravda, ale konrétně v případě Labáku by to nešlo udělat tak, aby to šikovný právník nemohl shodit ze stolu. To je konkrétně názor Jirky Huška, který vyslovil kdesi v diskusích, pokud se pamatuju. Že by to mohli hrát jedině na porušení krajinného rázu a to že by nestačilo.
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 16:01:30     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Gulas (@)
Titulek:
S tím striktně jsme to přehnal, o levým labáku jsme taky hovořil v závorce, je to tak jasné že se o něm s och.p.nedá jednat zajakých podmínek to ty následky nebude mít?
0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 16:58:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re:
Jednat se dá o všem, je ale otázka s jakým úspěchem. Rozhodně je pro jednání lepší ponechat zákaz v pravidlech a o jeho zrušení se bavit až by se s ochranáři podařilo něco pozitivního v tomhle směru vyjednat. Je samozřejmě otázka kdo by to vyjednával za svaz, ale určitě by se někdo našel. Pochopitelně, že čím více lidí nebude zákaz dodržovat, tím horší podmínky pro jednání budou, protože první, co je v těchhle případech na stole je: Jakou dáte záruku, že se budou stanovené podmínky a omezení dodržovat?
No a co na to má říct vyjednavač za svaz, když mu dají na stůl štos fotek známých reprezentantů a seznam toho, co se kdy porušilo? Že teď už budeme hodní? :-)
Když se vyjednávala v roce 2006 výjimka pro Český Ráj, byl pokus se bavit s OP o MG na Panťáku naprosto neúspěšný.

0 0

Komentář ze dne: 18.03.2008 19:40:40     Reagovat
Autor: neregistrovaný - dag (@)
Titulek: kdyz uz
Když už se tu tak pěkně vaří ten guláš. A máme tady právníka. V té bíle knize se píše cosi o povolení doporučení používat mg na písku.
Hmmm, neměla by tam být větička "pokud to není v rozporu s ..." Čeže žeáno, jaksi, doporučovat, schvalovat... něco, co je zakázaná státně, to o.s. nesmí (což mi, nás štve).
Ještě by šlo, se k mg prostě nevyjadřovat. Ale mít v nějaké oblasti povolení v rozporu se zákonem.. Já ti nevim...
0 0

Komentář ze dne: 19.03.2008 21:18:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Gulas (@)
Titulek: Re: kdyz uz
Guláš možná vaříme a možná ze psa :-), moc jsem nepochopil tvojí poznámku ? My jsme se nebavily o porušování zákona pokud jsi to četl, ale o možných následcích povolení MG. na levé straně labáku kde není v CHKO o jeho zákazu zatím zmíňka.
0 0

Komentář ze dne: 19.03.2008 22:07:13     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: Re: kdyz uz
Ze psa? Ale fuj! Ale to nebyl rejpanec gulasi.
Ja ale nereagoval na vlakno, ale na cely navrh. Tedy na dalsi oblasti, kde to v rozporu je. Pokud vim.
0 0

Komentář ze dne: 21.03.2008 19:54:51     Reagovat
Autor: neregistrovaný - dag (@)
Titulek: S mg k vítězství všech
Schází nám trochu státně, evropského pohledu.
Návrh:
1) Povolit mg.
2) Definovat a prezentovat kulturní minoritu, klasika pískaře.
3) A začneme za něj bojovat.
Jako takový má podle našeho a evropského práva velkou budoucnost. Egalitární reciprocita třeba... No a vůbec, hned je dostatek cest pro minora starost vlády! Kampak teď ochranáři! Hééé! Víte že EU požaduje, aby předseda organizace bojující za práva minorit byl členem vlády! Víte kolik se dá dostat na zajištění možností pro realizaci potřeb kulturní minority a zachovaní její (ano!) tradiční kultury? No melounů valník!

Z bývalých horolezců, nyní dvou sdružení kulturních minorit je rázem hýčkané, zazobané uskupení se zástupcem ve vládě. Podle momentálního rozložení sil bude třeba chránit tu klasiky, tu maglajzníky.

A je to!

Skoro si říkám, že je to taková hovadina, že by to vyšlo. :-)
0 0

Komentář ze dne: 22.03.2008 15:23:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - wendy (hirsalova.rpk@centrum.cz)
Titulek: ano-ne?
Delší dobu debatuji s kamarádem magnésium ano,či ne?On lezec-já "důchodce" a skoro se dohodneme.On od IX jo,já vůbec.Chápu,co chce říct pro repre mančaft a těch pár dalších opičáků povolit a ostatní nic,jenže ostatní to začnou obcházet a bude zle.takže já jsem pro úplný zákaz,vadí mi když na cestách našich předků,kteří lezli bez lezeček a s konopákem vidím maglajs.Nakonec dotyčný pochopil,ale,ale já taky Co s tím černá-bílá,ano-ne?
0 0

Komentář ze dne: 24.03.2008 19:17:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Vývoj nejde zastavit
Mg je na písku cca dvacet let.
A to se dere na mysl Eriksonova teorie, podle níž si jedinec (a proč ne skupina) musí na každém stupni vývoje vyřešit nějaký psychosociální konflikt.
1. rok získat důvěru ve svět, 2-3 autonomii... až někdy k těm 18. nalézt svoji identitu. Žádný stupeň nejde přeskočit, nevyřešený se vrací znovu a znovu.
A jak mohli získat důvěru, když je furt někdo honil? No, tím pádem je pochopitelné egocentrické vnímání zkreslené emotivitou nerespektující logiku... batolecí stádium v kterém částečně zůstali.
Stejně jako u nás ulpívání na minulosti, rigidita, seberealizace probíhající spíše v rovině vzpomínání na dávné úspěchy... stařecké stádium do kterého jsme se prosenilnili.
Jo, jo, vývoj nejde zastavit! :-)
0 0

Komentář ze dne: 24.03.2008 20:58:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Vývoj nejde zastavit
Ještě bych snad dodal, že každá genereace chce na vlastní kůžýi zažít omyly svých předků.
0 0

Komentář ze dne: 27.03.2008 17:37:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jenik pleticha (@)
Titulek: Re: Re: Vývoj nejde zastavit
ahoj petre!kam ti zmizela ankete o mg?jak koukam valna hromada se blizi tak se i proti opozici pritvrzuje je to jak politika!
0 0

Komentář ze dne: 27.03.2008 17:46:28     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Vývoj nejde zastavit
Anketa je stále na svém místě. Nevím, proč ji nevidíš. Možná špatné připojení k internetu?
0 0

Komentář ze dne: 28.03.2008 08:37:33     Reagovat
Autor: neregistrovaný - starej Širl (vsirl@centrum.cz)
Titulek: Re: Anketa
Vlevo nahoře menu - servis - ankety - a je to tam.
(A nehledej všude zlou vůli a podrazy, je to tvůj život, který si tak zošklivíš.) Nazdar! V. Š.
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
nejbližsí akce
20.07.2024
ŽOFKA Žlebská outdoorová filmová kulturní akce, 17 ročník. Hospoda U Kosti

Oznámení o akcích posílejte redakci