Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesČHS - valná hromada 2017Nové vedení na 4 roky

Předsedou zvolen Jan Bloudek, členové VV Petr Resch, Martin Veselý, Radan Keil, David Urbášek. Informační směrnici VH zamítla. Zvoleni byli všichni kandidáti revizní a disciplinární komise. Aktualizace: fotky.


1Usnesení Valné hromady Českého horolezeckého svazu 25. 3. 2017:

Valná hromada ČHS vzala na vědomí:
1. zprávu o činnosti ČHS za rok 2016

Valná hromada ČHS schválila:
1. zprávu o hospodaření ČHS za rok 2016
2. zprávu revizní komise za období od předchozí VH
3. rozpočet ČHS na rok 2017

Valná hromada zvolila na období 4 let, do VH ČHS v roce 2021:
Jana Bloudka předsedou ČHS
Radana Keila, Martina Veselého, Davida Urbáška a Petra Resche členy Výkonného výboru ČHS; členové VV musí ze svého středu zvolit dva místopředsedy ČHS
Jakuba Filipa, Miloslava Šramotu a Vladimíra Rezka členy disciplinární komise. Členové DK si ze svého středu zvolí předsedu DK v nejbližším možném termínu, nejpozději však tak, aby se stihly termíny hlášení změn ve spolkovém rejstříku.
Janu Krtkovou, Martina Mašáta a Michala Všetečku členy revizní komise. Členové RK si ze svého středu zvolí předsedu RK v nejbližším možném termínu, nejpozději však tak, aby se stihly termíny hlášení změn ve spolkovém rejstříku.

Valná hromada se usnesla, že:
napříště rodinné členství musí být na sekretariátu ČHS objednáváno najednou; průkazy ČHS tedy budou dětem zdarma vydávány v případě, že alespoň jeden z rodičů bude s dětmi zúřadován zároveň

Valná hromada uložila
1. Výkonnému výboru ČHS zajistit aktualizaci zápisu ČHS ve spolkovém rejstříku

V Praze dne 25. 3. 2017

Za správnost: Tomáš Frank, předseda návrhové komise

Jan Bloudek, předseda


 

Předsednictvo
Předsednictvo, foto: Petr Jandík

 

- schůze je usnášeníschopná, zastoupeno  6360 členů, 42 % členů.

 

VH 2017 - volební řád
VH 2017 - volební řád, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - program
VH 2017 - program, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017, Jiří babača podává návrh aby se kandidáti mohli hlásit i dodatečně
VH 2017, Jiří Babača podává návrh aby se kandidáti mohli hlásit i dodatečně, foto: Petr Jandík

 

- schvalování volebního řádku: Jiří Babača navrhuje, aby se mohli kandidáti přihlašovat dodatečně ještě během schůze

- protinávrh Tomáše Franka: Valná hromada může navrhovat kandidáty:

"Návrh kandidáta se podává sekretariátu před Valnou hromadou. Návrhy kandidátů mohou být podávány dodatečně i na VH až do okamžiku stanoveného volební komisí." Schváleno 4256 hlasy.

VH 2017
VH 2017, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - hlasování
VH 2017 - hlasování, foto: Petr Jandík

 

Zpráva o činnosti.

ČHS ma 15126 členů A+B s právem hlasovat, počet roste od roku 2013 cca o 1000 ročně. Spolupráce s PZS (Slovinci) znamená slevy na alpských chatách. Evropská horolezecká asociace. Servis pro členy: Pojištění UNIQUA s tarify na míru. Knihovna, web, ročenka, kurzy pro instruktory a trenéry.

Projekt mládeže: 33 oddílů, 3000 dětí, z toho přes 2000 aktivně trénuje. Podpora z OV 350 tisíc.

Zpráva RK:

Předsedu chytly záda, omluvil se. Zprávu čte Petr Resch.Komise navrhuje schválit zprávu o hospodaření a rozpočet.

Plnění rozpočtu-

Šimon Budský. Výdaje nebyly zcela vyčerpány jako celek. Příjmy byly menší od MŠMT, 537 531 Kč se čerpalo z rezervy

Zpráva revizní komise a zpráva o hospodaření schváleny.

 

VH 2017 zpráva
VH 2017 zpráva, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 zpráva
VH 2017 zpráva, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 zpráva
VH 2017 zpráva, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 zpráva
VH 2017 zpráva, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 zpráva
VH 2017 zpráva, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 zpráva
VH 2017 zpráva, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 zpráva
VH 2017 zpráva, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 zpráva
VH 2017 zpráva, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 zpráva
VH 2017 zpráva, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - zpráva
VH 2017 - zpráva, foto: Petr Jandík

Rozpočet na rok 2017

Celkem 14 milionů. Administrativa z toho 4 miliony. Jan Bloudek vysvětluje. Administraviva přebírá práci odvorných komisí.Ondra má plný úvazek, Stráník poloviční. Když Adam někam jede, musí ČHS hlísit na MV že někam jede. Pojištění UNIQA jede přes sekretariát, pojištění. Externí financování znamená daleko vyšší nároky na vyúčtování a kontrolu.

Podíl příspěvků 2017 je 28%, v roce 2009 75%. Procento podílu administrativy na celkových výdajích je pod 30%. U zahraničních svazů je administrativa kolem 60%. Z příspěvků jde na administrativu 31 Kč ze 400 Kč příspěvku.

 

VH 2017 - rozpočet
VH 2017 - rozpočet, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - rozpočet
VH 2017 - rozpočet, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - rozpočet
VH 2017 - rozpočet, foto: Petr Jandík

 

Představení kandidátů: přihlásil se na poslední chvíli do VV Jiří Babača. Chce se představit až po dříve přihlášených kandidátech.

Jan Bloudek: Priority skály: podporovat CVK a pískovcové lezení. Priority sportu: olympijský cyklus. Vzdělávání: Garantované horoškoly, vzdělávání pro instruktory a trenéry. Mládež - posunout se od kvantity ke kvalitě.P spolky, které se orientují i na skály. Organizace: přejít na dvou-až třístupňovou organizaci. Finance: Z členských příspěvků platit jen přímou podporu lezení. Ostatní věci z externích zdrojů. Mezinárodní spolupráce: Erasmus+, BMU, EUMA

Petr Resch se omluvil za svou chybu, kterou udělal nevědomky. Funkci ve VV chápe jako službu komisím. 

Jiří Babača: Nechce masovost v horolezectví, chce větší příspěvky pro individuální členy, než pro členy oddílů.Chce zavést příplatek individuálním členům postupně na 600 Kč - příplatek na administrativu. Oddíly by měly pracovat na bodech, že skály nejsou pokračováním umělé stěny. Skály by se neměly dojišťovat.

Probíhá tajná volba, následuje přestávka a během počítání hlasů se probírají zprávy komisí.

 

 

VH 2017 představení kandidáta Jiří Babača
VH 2017 představení kandidáta Jiří Babača, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017
VH 2017, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - míáničky v návrhové komisi
VH 2017 - míáničky v návrhové komisi, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 Karel Berndt a zpráva CVK
VH 2017 Karel Berndt a zpráva CVK, foto: Petr Jandík

Zpráva CVK Karel Berndt: Výzva k boulderistům aby se přihlásili. Také vyzývá ať se přihlásí vydavatelé lokálních průvodců. Loučí se s kolegy a sekretariátem.

Radan Keil prezentoval metodickou komisi.

Sportovní komise mají prezentaci v bulletinu. Závodní komisi a komisi skialpinismu prezentuje za nepřítomné předsedy Petr Resch.

 

VH 2017 - Radan Kail
VH 2017 - Radan Kail, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 Slábek Matuška, předseda lůedolezecké komise
VH 2017 Slábek Matuška, předseda lůedolezecké komise, foto: Petr Jandík

Prezentace ledolezení: předseda Slávek Matuška. Komisi převzal ve stavu klinické smrti. Počet ledolezců stoupá, ale zájem o závodění je malý. Děkuje Radkovi Lienerthovi a pooc se stavěním cest. Oceňuje Lucku Hrozovou.Pozornost se obrátila na mládež. Cesty na veletrhu Sportline. Z testu vzešlo 9 mládežníků od 15 let, kteří nadále projevují zájem o závodění na ledu. V roce 2022 bude drytooling kandidovat na OH. Soustředění v Tatrách. Stihli i skutečné ledové lezení, závod Slovenského poháru v Handlové. Proběhly dva závody na rychlost, plán závodů na obtížnost se nesplnil, takž 50%. Slávek vyzývá pořadatele závodů, ať se na něj obrací.

Návrh úpravy rodinného členství

Problém s definicí rodiny u pojišťovny UNIQUA a u PZS. Návrh: Dítě do 18 let zdarma bude v rámci rodiny v případě, kdy se celá rodina objednává najednou.Schváleno.

 

VH 2017 - návrh na úpravu rodinného členství
VH 2017 - návrh na úpravu rodinného členství, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - tajná volba, strážci uren Slávek matuška a Klára Č erná
VH 2017 - tajná volba, strážci uren Slávek Matuška a Klára Černá, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - tajná volba, strážci uren Slávek matuška a Klára Č erná
VH 2017 - tajná volba, strážci uren Slávek Matuška a Klára Černá, foto: Petr Jandík

 

Projednávání informační směrnice

VH 2017 - informační směrnice Robert Halama
VH 2017 - informační směrnice Robert Halama, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - informační směrnice, Jakub Turek
VH 2017 - informační směrnice, Jakub Turek, foto: Petr Jandík

Za dobu kvartálního reportingu nebyl žádný dotaz. Rozúčtování na osoby naráží na ochranu osobních údajů. Protinávrh: Schválit směrnici bez rozúčtování na osoby. Námitka Těšitel: 10 dní je příliš krátký termín a za sebe se směrnicí nesouhlasí.

 

VH 2017 - informační směrnice, Martin Veselý
VH 2017 - informační směrnice, Martin Veselý, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - informační směrnice, Michal Roškaňuk
VH 2017 - informační směrnice, Michal Roškaňuk, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - argumenty od VV proti směrnici
VH 2017 - argumenty od VV proti směrnici, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - argumenty od VV proti směrnici
VH 2017 - argumenty od VV proti směrnici, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - argumenty od VV proti směrnici
VH 2017 - argumenty od VV proti směrnici, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - argumenty od VV proti směrnici
VH 2017 - argumenty od VV proti směrnici, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - sázka o 10 klacků
VH 2017 - sázka o 10 klacků, foto: Petr Jandík

 

Zajímavý moment nastal ve chvíli, kdy Jakub Turek tvrdil, že Honza Bloudek zatlačil na Union Plzeň přes vedení jednoty, aby stáhlo podporu úvodu k informační směrnici. Honza Bloudek tvrdil, že  v TJ Union Plzeň na nikoho netlačil, že Turkovo tvrzení je lež. Pak došlo k sázce o 10 tisíc, které Honza zaplatí Turkovi, když prokáže, že Honza ve vedení TJ Union Plzeň někoho přemlouval. Naopak, když to Jakub Turek nepropkáže, zaplatí Bloudkovi 10 tisíc on. Pak že je Valná hromada nuda. Přesné znění sázky a video jako důkaz je zde.

VH 2017 Návrh informační směrnici zamítnout
VH 2017 Návrh informační směrnici zamítnout, foto: Petr Jandík

Teichmann, Lanškroun: Směrnice by zablokovala činost ČHS množstvím dotazů. Oddíly by se zahltily. Protinávrh: O směrnici vůbec nehlasovat. Protinávrh byl schválen, o směrnici se hlasovat nebude.

 

VH 2017 Pro zamítnutí byla většina
VH 2017 Pro zamítnutí směrnice byla většina vepředu...., foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 Pro zamítnutí byla většina
VH 2017 Pro zamítnutí byla většina i vzadu, foto: Petr Jandík

Volby

Přeseda 3645 hlasů - nesplnil 2/3 hlasů proběhne 2. volba. Volební komise posléze vysvětlila, že byly do urny hozeny lístky bez napsané síly počtu hlasů a proto se nebude konat druhé kolo, ale opakování první volby.

Volby do VV: Radan Keil 4167 hlasů, Petr Resch 2473, David Urbášek 4167, Martin Veselý 4176 hlasů, jiří Babača 937 hlasů. 52 bylo neplatných hlasů. Zvoleni do VV ReschUrbášekVeselýKail

RK Zvoleni 3992 Jana Krtková, 3992 Michal Všetečka, Martin Mašát

DK 4054 Filip, 4035 Šramota, Rezek

Mandátová komise došla k závěru, že není správně počet přítomných a přepočítala znovu hlasy delegátů. Výsledek: 4437 hlasů přítomno. VH je usnášeníschopná, co bylo schváleno, platí nadále. 

Opakovaná volba předsedy: 4366 hlasů Honza Bloudek zvolen předsedou

 

 

VH 2017, Tomáš Hornych a problém s lezci a prvovýstupci mimo ČHS
VH 2017, Tomáš Hornych a problém s lezci a prvovýstupci mimo ČHS, foto: Petr Jandík

 

Příspěvek Tomáš Hornych: Problém lidí mimo ČHS, kteří dělají prvovýstupy, nerespektují pravidla. 

Gehard Tschunko: Německým prvovýstupcům, kteří nedodržovali pravidla jsme borháky uřezali a je klid. Zve na oslavu 60 LET JEJICH ODDÍLU.

 

VH 2017
VH 2017, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017, Andy Škrabák, VHS Brno
VH 2017, Andy Škrabák, VHS Brno, foto: Petr Jandík

 

Usnesesní formulováno a schváleno, VH 2017 končí v překvapině brzkém čase.

 

VH 2017 - usnesení
VH 2017 - usnesení, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - usnesení
VH 2017 - usnesení, foto: Petr Jandík

 

 

VH 2017 - konec Valné hromady
VH 2017 - konec Valné hromady, foto: Petr Jandík

 


[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 25. 03. 2017 | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Petr Jandík

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Valná hromada ČHS (13.04.2024)
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 27.03.2017 01:38:59     Reagovat
Autor: neregistrovaný - LRH (@)
Titulek: Jsem se bavil......
Petr Resch byl sice zvolen, ale když zjistil, ze se objevil kandidát proti němu byl na infarkt. Jeho "řeč těla" hovořila o tom, že nemá daleko k tomu, že si bude muset vyměnit trenky. Už jen kvůli tomu mělo cenu přijít na VH.
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci