Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesDůvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů


Jsou výhody pro členy amorální?

Je tomu již dost let, co ČHS jako národní horolezecká organizace odpověděl kladně na žádost Rakouského Alpenvereinu u UIAA, zda může jako druhý horolezecký spolek působit v Čechách. Tehdy zastupovala OEAV v Čechách jediná firma, a to Alpy Ladislava Jirásko. Už si to přesně nepamatuju, ale padaly nějaké sliby ohledně spolupráce na údržbě skal a podobné věci a ČHS souhlasil. AKTUALIZACE: Zpráva revizní komise.


21. ledna 2015 vydala revizní komise ČHS stanovisko k podnětu ohledně kombinovaného členství. Celý dokument nalezneme zde. Odpověď je koncipovaná tak, že podavatelem podnětu byl zřejmě Jan Veselý, prodejce členství OEAV sekce Edelweiß, který musí být patrně zároveň i členem ČHS, jinak by podnět od něj nebyl relevantní. Na otázky podnětu odpovídá revizní komise takto:

  • Ke zvýhodnění části členské záladny ČHS proti jiné části (z hlediska ČHS - pozn. red.) nedochází, protože všichni členové ČHS platí stejné příspěvky stanovené Valnou hromadou ČHS.
  • (Při nákupu členství OEAV, pozn. red.) jsou zvýhodněni zájemci o kombiované členství jen u jedné sekce OEAV proto, že tak vyplývá ze smlouvy s prodejcem kombinovaného členství.
  • Dary zájemcům jsou financovány prostřednictvím účelově vázaných darů od několika partnerů.
  • V rozpočtu ČHS se finanční dary neprojeví, na rozpočet nemají dopad.
  • A nakonec, podle stanov je rozhodnutí o darech plně v kompetenci VV ČHS.

Tím se otevřely dveře pro prodej členství v OEAV, což u nás samozřejmě nikdo nechápe jinak, než jako poukázku na slevy na chatách a kvalitní pojistku. OEAV sice taky nabízí členům různé kurzy a jiné věci, ale neznám ve svém okolí nikoho, kdo by to využíval a tak to asi nebude nějak masové.

 
Plynuly roky, na původní sliby se už trochu pozapomnělo, popularita Alpenvereinu rostla a prodej členství se stal velmi zajímavou obchodní komoditou. Počet českých členů sekce Innsbruck narostl natolik, že to na jedné straně umožnilo Ladislavu Jiráskovi pořádat s podporou Rakušanů původně skromné, ale stále mohutnější festivaly alpinismu, na druhé straně se popularita členství v Alpenvereinu stala konkurencí pro ČHS. Pojištění v Alpenvereinu je dobrý produkt a tak není divu, že se objevili další prodejci členství/pojištění a tak začala vedle sekce Innsbruck/Alpy prodávat členství také sekce Edelweiß z Vídně, kterou zastupuje jednak občanské sdružení Edelweiss.cz z Budějovic, jednak OEAV.CZ – V-Tour z Brna a poslední vstoupila na český trh sekce Austria, kterou prodává brněnská horolezecká škola ClimbOn Radka Lienertha. 
 

Kdo je kdo:

OEAV sekce Innsbruck ->Alpy, s.r.o, Praha, Ladislav Jirásko - alpenverein.cz
 
OEAV sekce Edelweiß Vídeň -> Občanské sdružení Edelweiss.cz , Jan Novotný, České Budějovice - edelweiss.cz
 
OEAV sekce Edelweiß Vídeň, ortsgruppe V-Tour -> CK V-tour - Brno - OEAV.CZ
 
OEAV sekce Austria ->ClimbOn, Radek Lienerth - www.climbingschool.cz/?bcoid=289
 

 

Průkaz alpenverein 2014
Průkaz alpenverein 2014

 

Jak vzniklo kombinované členství

Zdeněk Hrubý byl jako zkušený himálajista pravidelně zván na firmou Alpy pořádané festivaly. Jeho přednášky byly dobré a táhly. Taky ale měl ze svého angažmá ve vysokých vládních a hospodářských kruzích mnoho kontaktů a i tím byl pro Ladislava Jirásko zajímavým partnerem. Jirásko byl pro Hrubého také zajímavý třeba kvůli sponzoringu expedic, takže spolu měli dobré vztahy. Když se Zdeněk stal předsedou ČHS a začal řešit úbytek členů, domluvil se s Jiráskem na výhodném kombinovaném členství, za jen o něco málo vyšší cenu než samotný Alpenverein bylo možné pořídit současně i ČHS. To přineslo ČHS větší příliv členstva a peněz z příspěvků do rozpočtu. ČHS sám sice také umí docela dobré pojištění, ale nemaje žádné chaty, nemá co nabídnout do systému vzájemného bártrování bydlení na chatách mezi alpskými spolky a slevy na chatách jsou přitom velkým argumentem pro nákup členství OEAV. Pro Alpy to bylo také přínosem, ani ne tak z kvůli slevě minimální provize z prodeje členství, ale z nárůstu počtu klientů, do kterých bylo možné hustit marketingové materiály cestovní kanceláře Alpy a většího počtu oslovených jako argumentem při různých bártrech. 
Kombinované členství tedy prospívalo oběma stranám a počet členů ČHS začal vzrůstat. Je otázkou, jak kvalitní a trvanliví členové přibyli, a jestli jsou našemu spolku platní i jinak než jako číslo do statistiky. I kdyby to ale byli jen “příspěvkoví členové”, přinesou svazu alespoň drobný prospěch v dotacích počítaných podle počtu členů, i v celkovém postavení mezi sporty. Lidi, co dříve mudrovali, jestli OEAV nebo ČHS nemuseli tuto otázku řešit.
 

Konkurenční tlaky

Kdo však nebyl spokojen, byli ostatní prodejci členství v OEAV, kteří museli lovit klienty mimo členy ČHS.
 
To mělo za následek, že ČHS po prvním roce fungování této dohody vypsal otevřené výběrové řízení, do kterého mohli vstoupit všichni prodejci členství v OEAV s tím, že bude vybrán jeden, se kterým se uzavře smlouva. Byla to i v dalším roce firma Alpy, která nabídla nejlepší podmínky a těsně zvítězila. To nedalo spát konkurenčním prodejcům. OEAV má ve stanovách zakotvenou minimální cenu, z ní ale může část použít pro sebe, například jako provizi svům prodejcům, nebo pro rozvoj vklastní sekce.
ČHS vybídl koncem roku 2014 k jednání všechny čtyři prodejce v Čechách, z nichž tři nabídku využili. Zadání bylo, jak co nejvíce zatraktivnit kombinované členství s ČHS když se nesmí jít cestou slevy na ceně členství v OEAV. Bylo na nich, co nabídnou jiného.
Největší vynalézavost v tom osvědčila opět firma Alpy. Využila toho, že prodejce sice nesmí prodávat pod stanovenou cenu, ale může svým přeprodejcům vyplácet provizi. Takže kdo si koupí kombinované členství přes firmu Alpy, zaplatí sice plnou cenu, ale dostane k tomu hned na místě finanční dar 240 Kč pro člena kategorie A a i když je účetně cena nesnížená, prakticky zaplatí zájemce o tento dar méně. ČHS přesně nepublikoval odkud tento dar pochází, uvedl jen, že se vyplácí z vázaného daru partnera podporujícího členství přes Alpy, lze však ze situace vydedukovat, že jde o provizi, kterou by za prodej členství od Alp dostal ČHS, ale vzdává se jí ve prospěch člena, který si kombinované členství koupil. V praktickém dopadu tak vlastně Alpy prodávají kombinované členství se slevou, ale úředně a účetně je dodržena litera předpisu minimální ceny.
 

 

Průkaz Alpenverein 2015
Průkaz Alpenverein 2015

 

Mediální bouřka

Systém pro rok 2015 publikoval Výkonný výbor bohužel bez vysvětlení, takže kolem toho vznikla internetová vřava, která by sotva byla tak veliká, kdyby to, co museli Petr Resch a Jan Bloudek dovysvětlovávat pod tlakem, bylo publikováno současně s vyhlášením podmínek. Když vyšla tabulka, ukazující že si může každý koupit kombinované členství u kteréhokoliv ze tří prodejců, ale u firmy Alpy k tomu dostane na místě dar od ČHS 240 Kč, hned letěl od několika členů ČHS včetně Radka Lienertha podnět na Revizní komisi. Ta se sice začala podnětem zabývat, ale protože zkoumá účetní položky, potřebuje na rozhodnutí nějaký čas. Aniž by se vyčkalo na její nález, Lokomotiva Brno zveřejnila otevřený dopis, žádající Výkonný výbor o spoustu věcí a hlavně tvrdící, že anonymní vázaný dar, ze kterého se těch 240 Kč za jedno zakoupené kombinované členství u Alpy, jsou peníze ČHS, které jsou tím vyvedeny z kontroly a vlivu Valné hromady. Shodou okolností je předsedou oddílu Lokomotiva Brno opět Radek Lienerth, který je sám prodejcem pojištění Alpenvereinu, takže je v této věci nepochybně ve střetu zájmů. Podezření, že jde v případě tohoto dopisu o sóloakci formálně podpořenou oddílem však vyvrací člen výboru HO Lokomotiva, známý a oceňovaný alpinista Pavel Vrtík: “To nepsal Zoban, ale kluci z našeho výkoňáku. Zoban jim pouze předal informaci co dostal na telefonát od Resche a na dopis RK. Já to dostal k nahlédnutí a myslím si, že je ok žádat oficiální vyjádření (vysvětlení). “ V tom je jeden rozpor, Pavel píše o rozhovoru s Petrem Reschem, otevřený dopis hovoří o rozhovoru s Honzou Bloudkem. Čí telefon byl tedy podkladem k otevřenému dopisu? Konec konců na tom zas tak moc nesejde.
 
Člen VV Petr Resch publikoval v komentáři u sousedů pod jiným článkem, kritizujícím “podivnou politiku ČHS” (Sedláček) asi hodinu po jeho zveřejnění oficiální stanovisko VV:
 
======================
Ahoj,
 
ČHS se dlouhodobě snaží získat co možná nejvíce výhod pro své členy. Proto jsme ve věci kombinovaného členství vyzvali v letošním roce k jednání o spolupráci všechny přímé prodejce v tuzemsku. K jednání se přihlásili pouze dva, oba jsme oslovili se stejným zadáním, oba také odevzdali své nabídky. Oba tito prodejci mají možnost nově nabízet kombinované členství za podmínek, které ČHS nabídli.
 
V předchozích letech to fungovalo tak, že ALPY dávaly členům ČHS velkou slevu (na úkor svojí marže) při koupi kombinovaného členství.
Tato praxe se nelíbila především ostatním prodejcům Alpenvereinu a pro letošní rok dosáhli toho, že je centrálně stanovená minimální cena za Alpenverein a z ní už není možné dávat slevy.
Je ale možné např. poskytovat provize prodejcům.
 
ČHS nechce na produktu vydělávat, ale snaží se zajistit pro svoje členy výhodu při koupi kombinovaného členství. To by ale bylo obtížně možné, kdyby za spolupráci při prodeji kombinovaného členství ČHS inkasoval provize a pak je zpětně zasílal těm, kdo si kombinované členství koupili. Administrativní obtíže by byly při počtu členů nezvládnutelné a ani pro samotné členy by toto řešení nebylo moc komfortní. 
 
Proto jsme zvolili formu prémie – daru, který proplácíme přímo při koupi prostřednictvím prodejce členství - ALPY. U ostatních prodejců toto není možné, ale, jak uvádím výše, bylo to jejich rozhodnutí, protože jsme oslovili všechny přímé prodejce s jasným zadáním, že chceme najít cestu, jak zachovat pro členy ČHS co nejvýhodnější podmínky. Ostatní prodejci o žádných dalších formách zvýhodňování členů ČHS jednat nechtěli.
 
Dary – prémie, které vyplácíme při koupi kombinovaného členství v žádném případě nepůjdou z běžných příjmů našeho rozpočtu, ale jsou plně kryté účelově vázaným darem od partnera, který touto formou bude podporovat kombinované členství zakoupené u ALPY spol. s r.o.  Myslím, že v daný okamžik už na základě podnětu řeší revizní komise, zda tato praxe není v rozporu se stanovami či nějak nezasahuje do rozpočtu ČHS. 
 
Chápeme, že to zvenku vypadá nesrozumitelně, ale byla to z našeho pohledu jediná možnost, jak zachovat pro členy ČHS finančně zvýhodněné podmínky při současné koupi členství v ČHS i Alpenvereinu.
 
 
Za VV ČHS Petr Resch
Toto vysvětlení je oficiálním vyjádřením vedení ČHS. Budeme samozřejmě rádi, pokud se na nás členové obrátí s jakýmikoli dotazy či podněty mailem nebo telefonem. Kontakty viz www.horosvaz.cz
 
 
====================
Podobné vysvětlení bylo po zveřejnění otevřeného dopisu publikováno i na stránkách ČHS. Bohužel, je poněkud schované a není hned na prvním místě, jak by se při intenzitě diskuze o této věci dalo očekávat. Rozpory jsou i tady. Petr Resch v komentáři tvrdí, že se k jednání s ČHS přihlásili dva prodejci OEAV, článek na stránkách ČHS hovoří o třech. Může to ale být jen rozdílná interpretace faktu, že dva ze čtyř prodejců členství v ČR zastupují vlastně stejnou sekci OEAV. Kdyby bylo toto vysvětlení publikováno hned s tabulkou, byl by poprask zcela jistě daleko menší a VV si mohl řadu nepříjemností ušetřit.
 
Vysvětlení jsou sice víceméně dostatečná, ale protože byla vynucena tlakem okolností, stále zůstává u někoho pocit, že se něco chtělo zatajit a konspirativní teorie létají prostorem. Pozoruhodné jsou myšlenkové konstrukce v komentářích od Radka Lienertha: 
“Co v poradku neni, ze svaz dle sveho vyjadreni zvyhodnuje urcitou skupinu svych clenu, takze zatim co ty platis CHS 400,- Kč, tak někdo jen proto, že uzavře členstvi v OeAV Insbruck u CK Alpy platí 260,- Kč.
Navíc tímto zcela mimo rozpočet a mimo kontrolu valné hromady tečou prostředky v odhadované výši 200,000,- až v krajním teoretickém případě 2.000.000,-….”
 
Na tyto hodně levicové názory lze namítnout, že ČHS celkem oprávněně zvýhodňuje tu skupinu členů, kteří se o vznik té provize zasloužili. Pokud by byla celá věc realizována tak, že by člen ČHS platil plnou cenu za OEAV a provize za zprostředkování šla do rozpočtu, jak požaduje Lienerth, neměl by člen ČHS při koupi členství/pojištění OEAV skoro žádnou výhodu proti nečlenovi a zcela jistě by stoupl počet těch, kteří by si za takové situace koupili jen OEAV, protože by zvýšení příjmů ČHS za pro sebe nic tak výhodného nepovažovali  a ČHS by na tom ve výsledku tratil. Je fakt, že se třeba ctiteli principů může nelíbit, že postup ČHS malinko připomíná licitaci univerzálního žida v cimrmanovské hře Urfidlovačka. Může s tím nesouhlasit, může s tím polemizovat, ale to je tak všechno, co proti tomu může dělat. Zákony trhu nelze vypnout.
 

Důvěra kontra transparentnost

Protože mám za sebou dva roky ve VV a většinu členů VV osobně znám, nepodezírám nikoho z nich z ničeho jiného, než ze snahy co nejlépe pracovat ve prospěch spolku způsobem, který považují za nejlepší.
Výkonné výbory již řadu let pracují podle vzorce, “zvolili jste nás, tak nám věřte a nechte nás pracovat”, ale publikum žádá transparentnost. Chce vědět co, proč a jak se dělá.  Kromě toho na způsob té práce ve prospěch spolku jsou ve veřejnosti různé názory, často generované právě nedostatkem informací. 
I když je transparentnost v našem životě stále větší, smlouvy radnic se věší na internet, na webu se dočtete o čem jak který poslanec v Parlamentu hlasoval, v horolezeckém prostředí se transparentnosti příliš nedaří. Dobrovolní bafuňáři sotva stíhají a na vysvětlování členské veřejnosti co a proč dělají už často nemají chuť a sílu. Jenže to je jako s bolavým zubem, čím později se jde k zubaři, tím je to horší. Stejně tak je tlakem publika vynucené dodatečné vysvětlování kroků, u kterých bylo předem jasné, že musí vzbudit diskuzi, nakonec pracnější nejen stresem, ve kterém se to musí dělat, ale i tím, že roznícená fantazie publika si nahrazuje chybějící fakta nejrůznějšími domněnkami, které by při včasné informovanosti nemusely vůbec vzniknout a které je pak potřeba také vyvracet. Pochopitelně to frustruje i samotné proháněné bafuňáře. Cituji opět Pavla Vrtíka:
Teď jsem četl vyjádření od Petra Resche v nějaké diskusi. Proč tohle vysvětlení nedali na stránky svazu ? Myslím, že už v době schvalování jim bylo jasné, že někteří budou prudit. A když pak začali lidi volat na svaz, tak stále nedostali smysluplnou odpověď. Já jsem o tom mluvil s Bloudkem a je mi to jasné, ale pak je tady spoustu ostatních členů, kteří chtějí vědět to stejné.”
 
Mezitím už vysvětlení na svazových stránkách je, ale zůstává ten pocit, že až po nátlaku.
Opět se ukazuje, že ČHS chybí mluvčí, nebo redaktor, nebo jak tomu budeme říkat, jehož prací by bylo včas informovat co kdo v ČHS, dělá, proč to dělá a jak to dělá. Je pravděpodobné, že by se mnoha negativním bouřím způsobeným pozdní, nedostatečnou nebo nešikovnou komunikací mohlo předejít. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že funkce v ČHS a ve VV zvláště nejsou žádná výhra a že je obvykle dost velký problém vůbec někoho přesvědčit, aby tu nevděčnou práci ve svém volném čase šel dělat. Málokdy je na jednu funkci více než jeden kandidát. Přílišnou masáží bafuňářů lze dosáhnout i toho, že tu práci, která sice není na první pohled moc vidět, ale bez které by se to neobešlo, nebudou chtít dělat. Je legitimní žádat vysvětlení, ale intenzitou a způsobem takovým, aby se nám na to bafuňáři nevykašlali.
 
Další věc je, že transparentnost má své meze, ze kterými je již kontraproduktivní. Ne všechno lze zveřenit, aniž by se konstrukce výhodná pro ČHS sesypala. Toho jsou si možná žadatelé o transparentnost dobře vědomi a možná je to práve to, čeho chtějí dosáhnout.
 
Průkaz ČHS 2014 
Průkaz ČHS 2014

 

Jak na kombinované členství

Situace je nyní taková, že si kombinované členství lze koupit u všech partnerů :
 
U sekce Innsbruck zastupované firmou Alpy dostanete 240 Kč zpátky asi podobně, jako vám některé lékárny vrátí povinný poplatek 30 Kč za recept. Alpy jako obvykle nabízí zlevněné předplatné časopisu Lidé a Hory. Podrobnosti zde.
 
Má-li někdo problém s darem od ČHS a Alpami, může si koupit kombinované členství u některého z obou prodejců vídeňské sekce Edelweiß, OEAV.CZ, tedy V-Tour z Brna k tomu dává jako bonus slevovou knížku na nákupy v outdoorových obchodech v celkové hodnotě přes 10 000 Kč (teoreticky, pokud by se všechny vyčerpaly) se slevami 20%, takže pokud někdo plánuje nákupy, mohl by tím ušetřit i víc, než těch 240 Kč u firmy Alpy. Při registraci celého HO pro kombinované členství je sleva 350 Kč. Podrobnosti zde
 
Edelweiß.cz nabízí standardní cenu OEAV i kombinované členství, k tomu slevu 350 Kč při nákupu nad 1600 Kč u Namche, nebo 200 Kč u kajaky.cz. Čili se to zase vyplatí pokud plánujete nějaký nákup, kde lze slevu využít. Sleva není vázaná na kombinované členství, ale jen na členství v OEAV. Podrobnosti zde.
 
Sekce Austria/ClimbON/LIenerth. Není oficiálně partnerem ČHS. Zde se tvrdí, že je členství zvýhodněné, ale nelze dohledat čím a jak. Viz zde.
 
Odkazy: Oficiální vysvětlení kolem kombinovaného členství zde.
 
Otevřený dopis VV HO Lokomotiva Brno k rukám VV ČHS a následná diskuze zde.
 
Článek Co je toto za divnou politiku vedení ČHS a následná diskuze, včetně zde v článku citovaného vysvětlení Petra Resche za VV zde
 
Co by měl ČHS udělat s provizí ze zprostředkování členství v OEAV?
  
Nechat ji v rozpočtu jako příjem spolku (Počet hlasů: 757)
(48.46 %)
Vyplatit ji těm, kdo si členství koupili a tím se o vznik provize zasloužili (Počet hlasů: 805)
(51.54 %)Celkem hlasovalo: 1562


[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 26. 01. 2015 | Počet komentářů: 70 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Petr Jandík

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Valná hromada ČHS (13.04.2024)
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 21.12.2014 15:41:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Dojišťování
Dodatek pod čarou - edelweiss.cz sekce Edelweiß se před nějakým časem ozvývala, že by pomohli s dojišťováním skal. Posílal jsem je tehdy na jihočeskou vrcholovou komisi, aby se dohodli co a kde. Už nevím, jak to vlastně dopadlo.
0 0

Komentář ze dne: 21.12.2014 17:45:30     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Podekovani
Diky za objektivne zpracovany clanek a zjistene informace. Jetse jsem ti zkousel volat kvuli dopresneni nekterych drobnych dezinterpretaci. Aloe to jsou pomerne nepodstatne drobnosti.
Alfou a omegou je, ze clanek vystihuje podstatu co mel rict nas otevreny dopis.
Radek
0 0

Komentář ze dne: 21.12.2014 20:53:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Podekovani
Pokud něco neodpovídá, mail na mne máš, tak napiš. S telefonama to je teďka slabý.
0 0

Komentář ze dne: 21.12.2014 21:55:40     Reagovat
Autor: neregistrovaný - hlína (@)
Titulek:
abych se přiznal, ty články a dopisy "vedle" jsem četl a musel jsem nad tím přemýšlet, více než se mi chtělo. tady to je pěkně srovnaný v regále. dobrá novinářská práce.
0 0

Komentář ze dne: 21.12.2014 22:12:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Martin (m.otta@email.cz)
Titulek: Re:
Souhlas s Hlínou. Měl jsem podobné problémy. Petře díky, dobře jsi to vysvětlili bez velkých emocí.
0 0

Komentář ze dne: 22.12.2014 09:42:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - AlenaČ (@)
Titulek: upřesnění
Jen poznámku k prvnímu odstavci, tehdejší VV ČHS svým rozhodnutím Jiráskovi garantoval, že ČHS nebude bránit jeho žádosti adresované UIAA o tento statut. (Každá členská země může být zastoupena pouze dvěma horolezeckými organizacemi a podmínkou odsouhlasení tohoto nového člena generálním zasedáním UIAA je právě souhlas stávajícího člena). Nikdy k této žádosti ale nedošlo.
0 0

Komentář ze dne: 22.12.2014 17:25:53     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Geo (@)
Titulek:
Sepasany je to pekne, ale podstata je trochu vedle v tom, ze Zobanovi to proste kazi byznis (A ze to nenapise sam, ale schovava se za kamarady je opravdu komicky pokus o maskovani.). Naklady si vycislil v jednom z vlaken na lezci na 200.000 - 2M.
Ono je taky zrejme, ze o cleny tady slo az v druhe rade. Tady CHS vpodstate slouzi jak "hloupej Honza" zajmum nekoho jineho, tim ze mu hrne nove cleny do AV. Zrejme si nekdo spocital, ze zisk z novych platcu AV bude vetsi, nez ztrata 240,- za ty co by si AV platili tak jako tak.
Pak by taky bylo dobre vedet, kolik celnu to prineslo CHS. Tedy pocet lidi co v roce pred zavedenim byly jen v AV a v dalsim v AV i CHS. Tenhle prirustek pak porovnat s roky pred zavedenim kombiclenstvi.
Pak se ma cenu rozhodnout, jestli podstupovat takove harakiri s ucetnictvim.
0 0

Komentář ze dne: 22.12.2014 19:22:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re:
Geo,
ja mam byznys uplne jinde a nastesti s lidmi, jejichz slovo plati. Cca 10 dni vodeni, coz je ekvivalent meho prijmu z OeAv mi za nedodrzovani uzavrene dohody proste nestoji a jako clena CHS a zastupce jednoho z nejvetsich oddilu nam (tedy VV Loko Brno) vadi princip k jakemu se CHS propujcilo a to jakou cenu za to zaplati v budoucnu. Bohuzel vetsina lidi zije tady a ted, planovat za jeden, dva, nebo tri rohy dopredu uz je moc narocne.
Jinak v tvem druhem odstavci mas plnou pravdu.
Radek
0 2

Komentář ze dne: 23.12.2014 20:01:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jeník (@)
Titulek: Re: Re:
Píše se tady o intervenci jiných prodejců AV v ČR směrem k ÖEAV za účelem stanovení min. cen. To na tebe Zobane přesně sedí. Nejsi to především ty kdo se o to zasadil, aby jsi si mohl ukrojit z koláče kombi-členů víc a udržel si marže jako dosud ? Nemělo to za účel vyšoupnot Jiráska, který prostě dal ČHS lepší podmínky na úkor marže své ? A teď má svaz i Jirásko svázané ruce a brání se tímto "oslím můstkem" ?
0 0

Komentář ze dne: 23.12.2014 20:19:18     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re:
Mohu te ujistit ze jsem nebyl iniciatorem, ale ani jsem dane aktivite nebranil a naopak se k ni pripojil. Nikoli ovsem z duvodu ekonomickych, ale pro to, ze nemam rad, kdyz se nekdo snazi jine ocuravat.
Radek
0 0

Komentář ze dne: 23.12.2014 21:19:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jeník (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Očůrávat.... od tebe to Zobane sedí :). Čeříš tu vodu a přihříváš si účelově vlastní polívčičku a ještě si tu hraješ na vizionáře co vidí za všechny rohy. Kdo s tebou někdy něco měl do činění tak ví, nicméně na každou svini se vaří voda.
0 0

Komentář ze dne: 22.12.2014 21:06:35     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re:
Pro ČHS to za to rozhodně určitě stojí. Když odhlédneme od toho kdo se čím zaklíná, je zřejmé, jaké jsou čí zájmy.
1) Pro ČHS je zájmem získat členy. Ty může získat jedině tím, že dostanou při kombinovaném členství nějakou výhodu. To bude fungovat jedině když se ČHS + OAV dohromady pořídí levněji, než každé zvlášť. Když budou stát dohromady stejně jako zvlášť, ale půjdou navíc peníze do rozpočtu ČHS, k ničemu to nebude, protože to je argument pro minimum zájemců. Hodně lidí si pak koupí jen OEAV a ČHS utře nos.
2) Z toho, že Zoban prosazuje věc pro ČHS ve výsledku nevýhodnou je vidět, že se ve svém střetu zájmů ČHS kontra OEAV nepochybně kloní na stranu OEAV.

Jen malá poznámka na okraj. Pošlu-li podnět revizní komisi, což je zcela legitimní postup, měl bych s dalšími kroky počkat na výsledek jejího šetření. RK je nezávislý samostatně volený orgán, který nemůže VV nijak úkolovat nebo ovlivňovat a na prozkoumání dokladů k podnětu musí mít čas.
Kdo ale nemá čas jsou prodejci OEAV. Co neprodají na přelomu roku, neprodají vůbec a v tom je ten zakopaný pes.
0 0

Komentář ze dne: 22.12.2014 22:47:34     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Re:
Petre tvuj zaver je prave tim aktualnim pohledem pred prvnim rohem, ale treba mas pravdu ty a ja se pletu. Uvidime za par let.
Jinak s poznamkou mas rozhodne pravdu az na jeden detail, cely podraz na OeAV byl vymysleny uz v okamziku podpisu dohody v Rakousku a pouze se se zverejnenim cekalo zamerne na konec roku, aby se to nedalo resit.
Takze ano, mozna se to da vyresit ze kopu za OeAV, ale zkus se zamyslet jestli nahodou neni na case zacit kopat za normalizaci fungovani CHS. Mozna pribydou novy clenove, ale kolik z tech, kteri byli cleny automaticky, clenstvi pro ne bylo zejmena srdecni zalezitosti nyni ze svazu odejde. Vlastne papirove je to jedno, to ze nezaplatis prispevky neznamena, ze nebudes na seznamu pro ministerstvo. O tom jako clen vlastne nerozhodujes.
Proc je to pro mne Deja Vu, jen u nas tohle delal byvaly predseda na urovni oddilu...
0 0

Komentář ze dne: 23.12.2014 00:01:28     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re:
Nevím, čemu říkáš podraz na OEAV. Že jeden z prodejců dal výhodnější nabídku než ostatní? To se přece ČHS vůbec netýká. Osloveni byli všichni stejnou výzvou. Dva nenabídli nic navíc, ty jsi vůbec nejednal a teď se vztekáte? Tu provizi přece máte všichni stejnou. Kdybyste dokázali hledět dál než za ten první roh, s nějakou výhodnější nabídkou byste přišli. Takže celé to, čemu říkáš podraz je ve skutečnost negativní reakce na fakt, že byl někdo chytřejší a našel formu jak učinit svou nabídku výhodnější.

Připusťme na chvíli, že ty řeči o poctivosti, transparentnosti a podobně nejsou jen fráze a kouřová clona a že to myslíš upřímněji než Standa Gross. Položme si otázku:

- co potřebuje ČHS, aby mohl být pro členy přínosem? Peníze.
- jak získá peníze? Z příspěvků členů, z dotace státu, od sponzorů.
- Na čem závisí kolik těch peněz bude? Za prvé na počtu členů, za druhé na počtu členů a za třetí na počtu členů.

Čím víc peněz bude ČHS v rozpočtu mít, tím více užitečných věcí může pro své členy udělat. Takže je pro svaz dobré vše, co zvýší počet členů. například to, že když si někdo přijde koupit OEAV (který je jinak každému ukradený, jde pouze o pojištění a slevy), za řekněme stovku navíc si třeba leckdo ČHS připlatí taky, za čtyři stovky jich už bude o znatelně míň. Takže je pro ČHS potřeba dostat co nejvýhodnější nabídku kombinovaného členství.

A pokud se týká těch teorií o dělení členů na kategorie, tak to se týká pouze členů OEAV, protože pokud vím, a jsem přesvědčen že to RK potvrdí, dostává ČHS za každého dospělého člena 400 Kč bez ohledu na to jakou formou a kudy si příspěvky zaplatil.

Pokud se týká toho srdce, je srandovní když to říká někdo, koho dvakrát potrestala disciplinární komise ČHS. Ale budiž. Vždycky budou členové pasivní, vezoucí se a členové dělající něco pro ostatní a těch bude vždycky míň.

Počítání členů tak, že se ze stavu vyřazují až rok po prvním nezaplacení příspěvku má ČHS úplně stejné jako OEAV, tak nevidím důvod se po tom vozit.
1 0

Komentář ze dne: 23.12.2014 11:32:52     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Geo (@)
Titulek: Re: Re:
A vycislil uz nekdo ten pocet clenu z bodu 1?

Z meho pohledu smysluplna reciprocin dohoda stoji na tom, ze si CHS a OeAV rekne, ze sice nemame chaty, ale ze si osupavame skaly a jisteni navzajem, tak si taky navzajem slevime z clenskych poplatku, a tu ztratu si rozpoctem mezi sebe treba pul na pul. Nebo treba OeAV oceni, ze vyjimky v CHKO vyjednava CHS pro vsechny org. horolezce, a ne jen ro sve cleny, a slevi clenum CHS.
Pokud to nejde ak to holt nejde, a je otazka, jestli ten pocet clenu z bodu 1 a jejich uspora 240 Kc stoji za to ucetni harakiri a vstup do sporu dvou cizich komercnich subjektu. Pokud ano, pak mas samozrejme v bode 2 pravdu.
0 0

Komentář ze dne: 23.12.2014 12:37:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re:
Zaslechl jsem, že kombi členství si koupilo první rok kolem 4000 lidí. Kdyby VV nevěřil že se to vyplatí, asi by takovou akci nepodnikal.
0 0

Komentář ze dne: 23.12.2014 12:56:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Geo (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re:
A kolik z tech lidi melo OeAV a CHS uz pred kombi clenstvi? 3999? :-)
0 0

Komentář ze dne: 23.12.2014 14:24:19     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
To nevím, a asi se to ani nedá zjistit. Jediné s čím se dá pracovat je celkový evidovaný počet členů ČHS a zkombinovat ho s roky, kdy kombi členství bylo k dispozici. počet členů se najde v bulletinech k valným hromadám ČHS. Materiály od roku 2004 jsou tady
0 0

Komentář ze dne: 23.12.2014 16:02:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Geo (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
2005: 9880
2006: 10175
2007: 10309
2008: 9797 (zvyseni cl. prispevku oproti 2007)
2009: 9585
2010: 9408 (1. rok s kombi clenstvi)
2011: 9049 (1376 kombiclenu)
2012: 9637 (2320 kombiclenu)
2013: 10538 (3500 kombiclenu)


0 0

Komentář ze dne: 23.12.2014 17:00:47     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Dobrá práce, Geo. Díky :-)
0 0

Komentář ze dne: 23.12.2014 18:28:33     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
A v roce 2014 to bude nejspíš ještě markantnější. Z těch čísel je dobře vidět, že Zoban v podstatě bojuje za to, aby ČHS přišel o členy a prodejci mohli vydělávat co nejvíc.
1 0

Komentář ze dne: 23.12.2014 20:24:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Chlapci, pochvalte se, honte carodejnice, je to vyrazne jednodussi nez pouzivat nezaujate to co nosite na krku. Ja pouze budu doufat, ze opet jiz po nekolikate nedojde na ma slova.
Klidne svatky Radek
0 0

Komentář ze dne: 25.12.2014 20:17:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
A na co ma podle tebe vlastně dojít za tim třetím rohem? Zaklinas se jakousi strategickou úvahou, ale jediné co jsi zatim jasně zformuloval jsou obezlicky, kterými bojujes za vyšší zisky k CHS nevstricně naladenych prodejcu.
0 0

Komentář ze dne: 23.12.2014 23:32:38     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Geo (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Z tech cisel je videt leda prd. Snad jen, ze v poslednich dvou letech (ackoliv kombi clenstvi je tu uz 4 roky) se zacina mezirocni prirustek/ubytek clenstva priblizovat 10%. Zatimco drive to bylo ~3%, krom roku, kdy se zvysili prispevky a pokles byl ~5%.
Je fakt hodne odvazne rikat, ze tech 900 lidi v tom poslednim roce prislo kvuli kombiclenstvi. Udalo se spousta veci. Treba v roce pred zavedenim kombiclenstvi to bylo vypusteni zakazu mg. na pisku z pravidel. Ty zmeny jsou prilis male a duvodu je prilis mnoho.
O neco mene odvazne tvrzeni, a vubec vhodne pro potvrzeni one hypotezy, by bylo dobre se podivat kolik novych clenu ma kombiclenstvi, a kolik z tech novych clenu nemelo pred tim AV.
Proste to tvrzeni o vlivu kombiclenstvi na pocet clenu CHS stoji dost odvazne.

Nicmene porad tady zustava ta vyhoda 240,- pro vsechny cleny s kombiclenstvim. To proste prinos pro cleny CHS je. Jaky bude mit prinos jeho zruseni pro cleny CHS, to jsem Zobane zatim nezjistil, a bylo by dobre to nejak srozumitelne napsat.

Vic se v tom pitvat nehodlam, protoze zatim porad vidim jen ten spor mezi Zobanem a Jiraskem o "10 dni vudcovskeho platu".
1 0

Komentář ze dne: 29.12.2014 11:04:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - K. (@)
Titulek: Sleva hezká, ale anonymita dárce už hezká není
Tak, ono nejde jen o konkurenční boj, ale taky o způsob, jakým je oněch 240,- na člena AV darováno. Oficiálně jde o dar od anonymního dárce. Ve skutečnosti přispívá ČHS. A to, že se svaz halí do anonymity jako dárce příspěvku, dává příležitost ke spekulacím typu:
..Dar si VV vynákladuje a odpovídající částku si vezme z rozpočtu, resp. z rozpočtové rezervy. Účetnictví zůstane vyrovnané a VV si může např. vyplatit blíže neurčenou odměnu za bafuňaření.
0 0

Komentář ze dne: 29.12.2014 11:50:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Divná konstrukce
To je trochu zvláštní konstrukce. Dar přijde, dar odejde, normálně se zaúčtuje. Revizní komise určitě vše pečlivě zkontroluje. Moc nerozumím tomu, co si představuješ pod pojmem "vynákladování daru" - jako že by se nic nezaúčtovávalo? To přece nejde, náklady i výnosy se zaúčtovat musí vždycky, jediné co se dá udělat, že se proti sobě započte poslání peněz. Ale v účetnictví to stejně být musí.
0 0

Komentář ze dne: 29.12.2014 15:02:40     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce už hezká není
Milý K.,

pokud máš takovéto představy o výhodnosti práce ve VV, jak to, že jsi dosud nekandidoval?
Jak to, že na valných hromadách nestojí davy kandidátů peroucích se o to výhodné koryto?

Myslím že fakt, že Zoban opustil VV před vypršením svého mandátu a od té doby již nekandidoval mluví sám za sebe :-)
0 0

Komentář ze dne: 30.12.2014 08:12:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce už hezká není
Petre, myslim ze po relativne objektivne a velmi dobre napsanem clanku jsou takoveto narazky tak trochu zbytecne.
Oba dve velmi dobre vime, proc jsem sve angazma ve VV ukoncil. Takze prosim, pres rozdilne nazory ktere mame ja ten tvuj respektuji, byt s nim nesouhlasim a myslim ze toto opravdu nemas zapotrebi.
Hezky den Radek
0 0

Komentář ze dne: 30.12.2014 12:34:56     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce už hezká není
Nevím, co v tom vidíš za narážku. Je to konstatování faktu a ilustrace, že práce ve VV je oběť a lidé, kteří nedělají nevýhodné věci se do ní nehrnou a že představy pana K. jsou nesmyslné a neodpovídají realitě.
On sám to nejspíš ví a jen tak rejpá ukryt za utajeným notebookem a iPadem, možná si tím krátí nudu na cestě tramvají nebo šalinó z jednoho konce města na druhý.
Pokud by své představy bral vážně, jistě by kandidoval do VV aby se hmotně zajistil :-).
0 0

Komentář ze dne: 30.12.2014 14:29:35     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce už hezká není
Ok tak to beru
Radek
0 0

Komentář ze dne: 30.12.2014 14:41:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - K (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce už hezká není
Proč se tedy Bloudek nechal znovu zvolit do staronového VV? Nemusel, když je to taková oběť. Zvolil k tomu dokonce trik, že vyhlásil na poslední chvíli volby, ač nemusel. Dokonce kvůli tomu odstoupil s celým VV, aby následně mohl znovu kandidovat? Mohl si odkroutit poslední rok a předat to jiným?
To je trochu divný masochismus, ne?
0 0

Komentář ze dne: 30.12.2014 15:23:33     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce už hezká není
Už sám výraz nechal zvolit je podrazácký. Znecťuješ tím všechny delegáty, co na VH volili. Přečti si reportáže a uvidíš, že se žádné hlasy nekupovaly, nebyly volební párky ani guláš. Delegáti prostě zvolili z možností, které byly k dispozici tak, jak se jim to v danou chvíli zdálo nejlepší.

Jo, někteří jsou masochisti a zaplať pánbůh za ně. Nevím, kdo by to bez nich dělal, zvlášť když leckerý počin následován takovouhle mediální masáží.

Bloudek má svou vizi, podpořenou anketou členů, kterou chce dokončit, tak znovu kandidoval a byl zvolen. Mohl se na to po roce vykašlat, soukromě odhaduju že občas lituje, že to neudělal. Taky ho VH nemusela zvolit, ale to by teprve nastal chaos. Starý VV by musel vládnout v demisi, musela by se udělat mimořádná VH, která by ani nemusela být usnášeníschopná a další takhle zvolený VV pod tlakem by vůbec nemusel být lepší než ten předchozí. Taky je třeba připomenout, že činnost VV za uplynulé období byla na VH schválená, nepamatuju si na žádné výtky. Kdyby bylo něco na těch paranoidních teoriích, co šíří Honza Kresinger a jistý anonym K, těžko by to prošlo tak hladce. Nelze zapomenout, že máme taky revizní komisi, která je nezávislá na VV a kde pracuje dost výkonný účetní Myšák Všetečka a tomu by masivní nepravosti sotva ušly.

Neříkám, že se mi líbí úplně všechno, co a jak VV dělá, ale kritika by měla být věcná a něčím konkrétním podložená a to ty tvoje fantazie nejsou.
0 0

Komentář ze dne: 30.12.2014 15:49:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - K. (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce už hezká není
Nemusíš se rozčilovat, diskutuj vklidu. Podle mého názoru staronový VV včele s druhým místopředsedou si poslední rok mohl odkroutil bez větších problémů. A v řádných volbách mohl kandidovat znovu s tím, že by dal prostor i protikandidátům. Místo toho však staronový VV na poslední chvíli oznámil předčasné volby, se kterými potencionální protikandidáti nepočítali, takže se na ně neměli čas připravit. Budí to dojem, že to bylo takto uděláno záměrně.

A koho jiného zvolit, než jediného kandidáta, kterým byl staronový VV, že?

0 0

Komentář ze dne: 30.12.2014 16:35:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce už hezká není
Já se přece nerozčiluju.

Při každé volební VH má každý kandidát stejný prostor. Stávající VV přece nemůže za to, že se další kandidáti nepřihlásili. Je pravda, že oznámení o volbách přišlo na poslední chvíli, ale v rozporu se stanovami to není a VV svůj krok logicky zdůvodnil. Samozřejmě že to bylo uděláno záměrně a záměr byl vysvětlen. Nemuselo se to každému líbit, i já bych býval dal přednost jinému řešení, ale to jsme někde úplně jinde než u obviňování z finančních podvodů, které si tady ty cucáš z prstu.
0 0

Komentář ze dne: 30.12.2014 17:02:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný - K. (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce už hezká není
Petře, žijeme konečně v době, kdy si každej může říkat, co chce (někdy je na škodu, že si i může dělat co chce). Mezi to řadím i možnost kritizovat něčí jednání. Zejména, když se nějak týká tvýho (mojeho) zájmu, což činnost ČHS je. Proto jsem popsal mimo jiné, i krkolomnou konstrukci, jak by mohl VV tunelovat rozpocet Svazu. Podle mě, by to tak mohlo docela dobře fungovat, když se správně pochopí, co jsem v konstrukci popsal. A proč jsem to napsal? Protože mi k tomu Svaz dal příležitost. Kdyby řešil věci více narovinu, nemusel jsem si svůj atrofující mozek namáhat vymýšlením tak složitý konstrukce. Navíc, už nějakou dobu vím, že nežiji v pohádce, ale spíše v jakési modifikaci orwellovskýho světa. Taky musím od sebe nějak odrážet negativno, který se na mě hrne ze všech stran. Počínaje propagandou různejch kokotů, který si myslej, že jim patří celej Svět, až po drobný demagogie a mystifikace, který ke mě směřujou z větší blízkosti. PS: Dobu, kdy jsme spolu jezdili do Saska a lezli v Tatrách považuju za nejlepší čas v mým dosavadním životě. O to víc mě štve, že k těm ohýbačům skutečnosti někdy patří (nebo se mi zdá, že k nim patří) lidi, který už znám dlouho.
0 0

Komentář ze dne: 30.12.2014 23:00:51     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce už hezká ne
Hele, K. žít s pocitem, že jsem jediný rovný a spavedlivý na světě je smutný úděl. Nevim co ti kdo udělal, ale za časů Saska jsi takový nebyl. No, co s tím. Když už jsi přesvědčený o temných čachrech a přitom rozumíš účetnictví, když už ses tím nějak živil nebo ještě živíš, proč nejdeš do revizní komise? Lidi jsou tam potřeba, měl bys přístup do všeho, i do toho, co se z různých důvodů nemůže zveřejňovat a viděl bys sám, jak to je a pokud by tam nějaké čachry byly, mohl bys je vytáhnout na světlo.

A co se toho podezírání týká, měl by ses trochu utlumit. Jednak existuje trestný čin pomluvy, který se sice v horolezeckých kruzích zatím neuplatňoval, ale mnohé výroky by pod něj spadaly, jednak to, že by někdo mohl něco udělat neznamená, že to udělá, nebo udělal. To bys mohl všechny lidi od 10 let výše označit za vrahy, protože každý měl někdy v ruce nůž a tím se přece dá nejen ukrojit salám, ale taky někdo podříznout.

0 0

Komentář ze dne: 31.12.2014 10:45:07     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce už hezk
Za trestný čin pomluvy, pokud ho spácháš prostřednictvím médií nebo počítačové sítě je sazba až 2 roky. A některé tvoje výroky tady už nejsou na úrovni dohadů coby kdyby, ale tváří se tak, že popisují reálný stav. Jak už psal Petr, brzdi, prokázat tvoji identitu by nebyl velký problém.
Nejspíš za tím bude nějaká paranoidní úchylka, zkus si zajít za psychoušem a dostat ji pod kontrolu. Budu ti držet palce!
0 0

Komentář ze dne: 31.12.2014 11:55:52     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Reakce v diskuzi na webu L..... (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce už
Jako jeden z podepsaných pod Otevřeným dopisem ČHS, zveřejněným na lezci a zaslaným vedení ČHS, cítím potřebu reagovat na tuto diskusi. A to jako soukromá osoba, nemluvím tudíž za celý VV Lokálky.
V dopise na začátku stojí, že si cením(e) snahy ČHS zajistit svým členům výhodné podmínky při sjednávání pojištění u OEAV. Pokud
1) vedení ČHS jednalo s nejlepším vědomím a svědomím, nebylo si vědomo, jaké tímto jeho jednáním vzniknou komplikace. Pokud tomu tak skutečně bylo (do zadání výběrového řízení ale nevidím, takže ani nemám tušení, jak byly nastavené podmínky tohoto řízení), pak z mého pohledu VV ČHS udělal chybu minimálně v tom, že uzavřel neprůhlednou smlouvu a dostatečně nepromyslel následky svého jednání, třebaže měl dobré úmysly.
2) VV ČHS v co nejkratší době vyvine dostačující aktivitu k objasnění nesrovnalostí a nejasností, které uzavřením smlouvy s Alpy, s.r.o. vyvolávají. Vyjádření, které je možné si přečíst na stránkách ČHS i zde od Petra Resche, potažmo celého VV ČHS, osobně nepovažuju za dostatečné, neboť se vůbec nedotýká konkrétních bodů našeho dopisu.
V celé věci jsem zainteresovaný tím, že jsem členem ČHS. A tudíž mám povinnost i právo vyjadřovat se např. ke konkrétním krokům, které tato organizace i mým jménem provádí. ZÁKLADNÍ PROBLÉM VIDÍM V UZAVŘENÍ NEPRŮHLEDNÉ SMLOUVY SVÁZANÉ S NETRANSPARENTNÍM FINANČNÍM DAREM. Když nebudu řešit fakt, že si OEAV stanovil minimální částku, za kterou lze poskytovat pojištění v ČR, zaráží mě, že ČHS se uvolila propagovat a svým jménem zaštiťovat jeden soukromý subjekt. Navíc mu poskytuje krytí aktivity, která je přinejmenším eticky sporná. Proč? Co tím ČHS získá? Víc členů, jak tvrdí její VV? Co mě váže k ČHS, ušmudlané dvě stovky, anebo komplexní servis a „cechovní“ hrdost? Snad nikdo nemůže myslet vážně, že poskytnutím (sporné) jednorázové roční slevy ve výši 240/180 kč navýší hodnotným způsobem členskou základnu, aby to pro svaz bylo přínosem. Pokud ovšem není jediným přínosem finanční navýšení podpory od státu vázané na počet členů.
Základním problémem je tady smlouva, kterou nikdo nezná. Součástí smlouvy je finanční dar, o kterém nikdo neví, jak je velký a od koho je. Finanční dar proplácí ČHS, ačkoli „výhodné podmínky“ má podle VV ČHS poskytovat soukromý subjekt Alpy s.r.o. Ten ale asi nemá žádné možnosti, jestliže má dodržovat interní směrnice OEAV. Alpy s.r.o. asi nebude dotovat členství v ČHS ze svého, protože by to nebylo rentabilní, ani logické. ČHS poskytne finanční dar pouze těm členům, kteří si koupí pojištění od Alpy s.r.o., tudíž nezvýhodňuje všechny své členy, kteří se rozhodnou jinak. Kolik odvede zvýhodněný poskytovatel pojištění do ČHS a kolik pošle ČHS zpátky poskytovateli, nikdo neví. Takže tu vzniká obrovský prostor pro spekulace. I kdyby to všichni zainteresovaní mysleli upřímně, realizace je podle mě naprosto špatná a naopak se obrací proti samotné ČHS. Ostatní problematické body (viz body v Otevřeném dopise) vznikají jako důsledek zmiňované smlouvy, ale to neznamená, že nejsou důležité.
0 0

Komentář ze dne: 31.12.2014 14:11:53     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce
Další nepodepsané hámotiny.

Z jakého důvodu nepočkal VV Lokomotivy na výsledek šetření Revizní komise?

Ta přece může jednoznačně ověřit a potvrdit, zda dostává ČHS za každého člena stejný příspěvek bez ohledu na to, kde si členství koupil a zda je kombinované nebo samostatné. A pokud to tak je, jsou všechny tyto výše uvedené spekulace nesmysly.

Není mi jasné z jakého důvodu se HO Lokomitiva otevřeným dopisem vrhá do konkurenčního boje prodejců členství OEAV. Možná by se měla přejmenovat na Sektion Austria, Ortsgruppe die Lokomotive Brünn :-)


0 0

Komentář ze dne: 31.12.2014 15:56:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita dárce
Tímto pohledem vzato jsou neprůhledné prakticky všechny smlouvy s partnery deset let dozadu. Protože prakticky každý partner, který dává ČHS peníze za nějakých podmínek, nechce, aby smlouva s ním byla veřejně přístupná např. všem jeho konkurentům.
Do teď to nikomu nevadilo, až najednou, když je tím konkurentem předseda oddílu (což mi samo o sobě přijde docela neetické), nastává řev o neprůhlednosti, protože v rámci konkurenčního boje by se k těm informacím potřeboval dostat, společně s dalšími konkurenty, kteří zvolili metodu okopávání kotníků místo toho, aby vymysleli lepší a z jejich pohledu férovější nabídku. Možnost k tomu měli, využít ji odmítli. To výběrové řízení bylo normálně na webu, podmínky byly hodně volné, umožňovaly dohodnout se prakticky na čemkoliv.
Kombičlenství vedle toho, že dává výhodu členům, míří i na ty, kdo si kupují jen AV a přitom lezou po skalách u nás, což je špatně. Optimální situace byla ještě vloni, kdy stačilo připlatit k AV 50,- a člověk tím přispěl ČHS 400,- na údržbu skal a další hromadu neviditelné práce bez které bychom u nás nemohli lézt na většině skal. Díky aktivitě "okopávačů kotníků" toto skončilo a už se připlácí minimálně 160,-. Zobanovi a spol. by nejvíc vyhovovalo, aby se muselo připlácet plných 400, na čemž by byl ČHS bitý nižším počtem členů a méně penězi. Ale jejich zisky by to neohrozilo, jim stačí, když si u nich lidi koupí jen AV. Mě jen není jasné, proč členové ČHS bojují proti ČHS za vyšší zisky prodejců AV a ani nepočkají na výsledek zkoumání Revizní komise.
0 0

Komentář ze dne: 31.12.2014 16:06:10     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Pavel (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymita d
Členové ČHS nebojují proti svému spolku jako takovému, a už vůbec ne proti svému předsedovi. A dokonce jim nejde ani o to, za rok ušetřit 240,-. Chtějí jen větší průhlednost hospodaření a chtějí být členy spolku, který neuzavírá kontroverzní smlouvy.
3 1

Komentář ze dne: 31.12.2014 22:43:50     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale anonymi
Pavle, na stole nebylo žádné bezproblémové řešení. Nakonec ti, co teď nejvíc křičí, hledání jiných, podle nich "férovějších" řešení sami potopili.
Fakta jsou taková, že za rok 2014 si kombičlenství koupilo skoro 5.000 našich členů. Měli jsme dost jasné signály z více stran, že když se bude platit plná cena AV + 400 za ČHS, hodně lidí se na to vykašle a koupí si jen AV. Bohužel, každý to nebere tak srdcově jako ty a AV prodávaný předsedy oddílů nám v tomhle dělá spíš medvědí službu. Náš odhad byl, že když si nebudeme přidělávat problémy a vyklidíme pole, bude to znamenat mínus cca 1,2 M v příjmech, které budou na rok 2015 i tak mizerné. To by přineslo opravdu masivní škrtání.
Zcela vědomě jsme se rozhodli, že pro ČHS bude lepší, když přetrpíme pomlouvačnou kampaň, kterou ostatní prodejci určitě spustí, než abychom škrtli 1,2 M kvůli pár stovkám tisíc jejich zisku.

A k té kontroverznosti - úplně každý krok se dá prezentovat ve špatném i dobrém světle. Počkal bych na závěry Revizní komise, své k tomu řeknou i kolegové z vedení AV a až pak bych to hodnotil.. Připouštím, že pro člověka, který se nepohybuje ve financích, to může vypadat kontroverzně, ale jsem přesvědčený, že na tom nic nefér není. S financemi se dá pracovat tak, že si buď zbytečně naběhnu na vidle nebo se dá vymyslet řešení, kdy se vlk nažere a koza zůstane celá, pravda, někdy to je trochu kostrbaté. Že u toho může křičet ten, kdo by na tom naběhnutí na vidle vydělal, je asi normální.
0 0

Komentář ze dne: 01.01.2015 16:14:49     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Geo (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale ano
Pane predsedo, to nas zase pekne lakujete. 1.2M v minusu to smrdi tim, ze pri v prumeru 621kc za clena (prispevky + MSMT) pocitate s ubytkem 2000 clenu. Coz teda cirou nahodou odpovida souctu prirustku novych clenu (odhaduju ze v roce 2014 si clenstvi zaplatilo ~11000 lidi).

Nevim jestli mam verit tomu, ze je VV tak dutej, ze to takhlen pocita naschval, nebo jenom navedenej.

Takze zkuste pozadat vase IT kamarady a prodejce clenstvi AV, at vam provedou takovej malej dotaz do DB, "ma kombi clenstvi v roce n, a v roce n-1 mel jen AV", coz je asi tak nejrelevantnejsi udaj, ktery tady z tajuplneho vedeni CHS zatim nevypad. Narozdil od hazeni miliony.
0 0

Komentář ze dne: 01.01.2015 18:39:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale
Koukám, že debata se pomalu sune od argumentů k urážkám. Zkus přepnout do normálnějšího stylu diskuse...
Ten údaj o kterém píšeš, by sice byl fajn a taky by mě hodně zajímal, ale není k mání. Nikdo nebude takovej kámoš, aby tě jen tak pouštěl do svojí databáze.
Nehledě na to, že pohled do zpětnýho zrcátka nemusí být ten nejspolehlivější údaj pro cestu dopředu.
Úbytek 2000 jsi trefil přesně, ale je to odhad, ne přesný výpočet, což jsem i psal. Vyčíslení dost pravděpodobného rizika, které je potřeba brát vážně a ne pasivně čekat, jestli nastane nebo ne a pak se divit.
0 0

Komentář ze dne: 03.01.2015 17:38:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Geo (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká,
Mne teda trochu nebavi to politikareni, coz mne dela moje vyjadrovani lehce urazlivym. Mam totiz pocit, ze ze smeru od CHS uz prislo mnoho textu, ale to podstatne porad chybi.

- Ten odhad 2000 lidi, na ten jste prisli jak? (A doufam, ze sofistikovanejsi metodu nez ja.)
- Udaje o svych platcich vam nedaji vsichni zprostredkovatele AV. Nicmene jedne by mohl. Minimalne proto, ze mu stoji za to zasponzorovat CHS letos cca. 1.2M korun (~5000 kombiclenstvi x 240).
- Taky je zajimave otazka, proc pri cene 57E za clenstvi, a tedy pri temer nulove marzi nekdo takovou aktivitu podnika.
- Prijde vam v poradku, ze pri vasem odhadu je temer 20% clenu CHS je clenem jen kvuli tomu, ze clenstvi stoji 160,-.
0 0

Komentář ze dne: 03.01.2015 19:15:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva he
Všechno se nedá převést na nuly a jedničky a dosadit do vzorečku. Hromada zohledňovaných informací nevychází jen ze statistik o minulosti.

Nepřijde mi moc reálné všechny ty vlivy a úvahy podrobně rozebírat tady, byly by z toho několikastránkové výměny a stály by fůru času. Taky mám dojem, že vycházíš z představy, že VV má k dispozici data, modely a kapacitu pomalu jako ČNB a tudíž bychom měli každé číslo podrobně rozebrat, odůvodnit, statisticky vyhodnotit a doplnit grafy. To vše se dvěma a půl zaměstnanci, kteří jsou rádi, když teď stihnou uzavřít rok, připravit další a vystavovat průkazy. :-)

Jestli máš chuť se v tom pohrabat podrobněji, ozvi se mi na mail nebo telefon, můžeme o tom podebatovat, detailní textovou debatu časově nedávám, sorry.
0 0

Komentář ze dne: 04.01.2015 16:25:52     Reagovat
Autor: neregistrovaný - dušan K. (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slev
Honzo,
Geo má částečně pravdu, trochu lepší analýza čísel by nebyla od věci a to hlavně pro rozhodování VV.
Pokud z 11.000 členů je 5.000 kombi členství, stává se z toho docela velké riziko. Možná na konci roku budete znovu řešit, zda hledat nějakou konstrukci nebo se na to vykašlat a i vám by bodlo vědět, kolik členů se rozhodlo zaplatit členství ČHS hlavně díky kombi členství.

Je mi jasné, že přesná čísla nebudou nikdy, ale minimálně z databáze členů ČHS by se dalo zjistit, kolik kombi členů bylo nových, tj. neměli zaplacené členství ČHS v roce předchozím. Není to přesné, ale dá se z toho aspoň usoudit, že pro tyhle lidi mohlo být kombi členství rozhodujícím motivem. Nic to ale neřekne o tom, kolik lidí zvažovalo, že už ČHS nezaplatí, ale když přišlo kombi, tak platili dál.

Je mi jasné, že to musí někdo spočítat, ale to je na vás, jestli se tomu věnovat nebo jestli hasit jiné věci. Nicméně, je pravděpodobné, že to v budoucnu budete znovu řešit.

To kombi členství se asi stává danajským darem - sice to asi zastavilo úbytek členů, ale ČHS je čím dál víc závislý na aktivitě prodejců OEAV. Jestli ty výhody v budoucnu skončí, tak docela dost lidí se může rozhodnout ČHSku už nezaplatit. Myslím, že psychologicky je rozdíl v tom, jestli lidé platí 400 ze setrvačnosti a nepřemýšlí o tom, nebo jestli si zvykli na slevu a platí jen 140 Kč navíc a na jednou mají platit víc ...

Ale chápu, proč tehdy VV vyjednal a tehdy mi to přišlo taky jako správný krok. Tehdy byla v diskusích i na VH dost vidět nálada: "zdražili příspěvky, přemýšlím, že už příští rok nezaplatím...". Jasně, internet není reprezentativní, ale VV o náladě členů jinou sondu neměl... Nicméně z těch pár čísel o vývoi počtu členů mi přijde, že to možná za to nestálo. Ale jak říkám, tehdy bych to rozhodně taky prosazoval...


0 0

Komentář ze dne: 04.01.2015 17:45:18     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
To, co navrhuješ zní rozumně a zajímalo by mne to taky. Je otázka, zdali databáze členů obsahuje tyto údaje. Pokud ano, věřím, že si VV před rozhodnutím zjistil vše, co zjistit mohl.
Pokud kombi členství VV vyjednal tehdy, nemá nyní jinou možnost, než se kombi členství snažit za nějakých podmínek udržet.

Je otázka, co se podaří vyjednat v centrále OAV. Místní prodejci jeho členství nespolupracují na hlavních úkolech ČHS - údržba skal, vyjednávání s OP a mnoho dalšího. Masivní úbytek členů ČHS by v těchto činnostech znamenal citelné škrty. Pokud by se v Rakousku dojednalo, že by třeba OEAV přispíval na údržbu skal za své členy v Čechách, pak by nebylo kombinované členství tak důležité.
0 0

Komentář ze dne: 04.01.2015 20:40:40     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Věcně s tím co píšeš, můžu jedině souhlasit.

Z praktického hlediska by ta analýza musela být docela podrobná, to není o jednom dotazu do databáze typu "vloni neměl nic, letos má kombi". Už i kvůli tomu, že máme navíc obrovskou fluktuaci kolem 30%, za kterou nejspíš bude spousta dalších vlivů a důvodů, které by bylo potřeba rozebrat.
Jenže ve VV není nikdo, kdo by uměl databáze a mohl se do analýzy zahrabat, věnovat tomu zadarmo přes týden času a přijít s méně "měkkými" závěry. A trochu i pochybuju, že se z té bramboračky dají nějaké kdovíjak spolehlivé závěry vytěžit.

Toho, co by měl VV dělat, je tak 5-10x víc, než na kolik máme kapacitu, takže je dopředu jasné, že stihneme jen malou část.
Problém není vymyslet co by se mělo udělat, ale kdo na to bude mít schopnosti, kapacitu a chuť. Proto chci začít od větší profesionalizace - vycházím z hlavní slabiny, na které vidím, že končí většina problémů. Akorát že na slušnou profesionalizaci stejně nemáme dost peněz a dá se jít jedině po menších krocích.

Jen vyjednání kombičlenství mě už stálo minimálně14 dnů času - schůzky, konzultace s účtaři, daňaři a právníky, dohody ve VV, dopisování s AV, mediální útoky... A to ještě zdaleka není konec. Je fajn upozorňovat, že to nestačí a bylo by potřeba přidat to a to.. dík za ZV i pohled z jiného úhlu. Jak jsem už říkal, věcně s řadou těch postřehů souhlasím. Ale i kdybych vše dělal jako svoji hlavní pracovní náplň a ne jako dobrovolnou zábavu ve volném čase, nemohl bych se tomu věnovat tak do hloubky, jak vidím, že by bylo ideální.
Nestěžuju si, jen se snažím objasnit, že i to, co jsme kolem kombičlenství letos absolvovali, je mnohem větší objem práce, než by odpovídalo našim současným možnostem.
0 0

Komentář ze dne: 04.01.2015 23:13:47     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dušan K (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Mě je to jasné, že na to nejsou lidi (já bych ty dotazy v dabázi zvládnul, ale sám nevím, jestli se mi v tom chce hrabat...).

Jen mě zaskočilo, že už se to blíží 50ti procentům členů a to už může být dost riziko. Tak držím palec, aby slevy fungovaly dál. Pořád lepší naštvaný jeden oddíl (resp. předseda) než naštvaná polovina členské základny, která si na ty dary navykla...
0 0

Komentář ze dne: 02.01.2015 01:51:52     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sleva hezká, ale
Prosím Geo, udrž své příspěvky ve věcné a korektní rovině. Dosud se to dařilo, ale toto se již blíží hranici, za kterou bude následovat zásah moderátora. Děkuji.
0 0

Komentář ze dne: 29.12.2014 12:18:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - K (@)
Titulek:
Tak samozřejmě , že to v účetnictví bude. Ve výdajové položce bude dar (240,-/ 1 člena kombičlenství), a ve skutečnosti tato částka z účtu ČHS také odejde. Ale Jirásko ji může vrátit nebo přeposlat tentokrát na jiný, třeba soukromý účet (např. na soukromý účet některého člena VV).
Slevu (dar 240,- / 1 člena kombičlenství ) pak ve skutečnosti poskytne Jirásko (Alpy s.r.o.) ze svého.

A proč by to Jirásko dělal? Sleva je tak vysoká, že :
1) Nárůst členů kupujících AV u spol. Alpy bude tak vysoký, že vykompenzuje výdaje na slevu(dar).
2) Postupně odebere klienty kombičlenství ostatním prodejcům a stane se tak největším poskytovatelem AV v Čechách. Což mu přinese další výhody.
3) Společně s ČHS postupně vytvoří monopol na prodej AV V budoucnu cenu zase zvednou, libovolně, protože jim žádná konkurence už překážet nebude.

A v účetnictví nic nepoznáš, bude vše ok. Krásnej tunel.
0 1

Komentář ze dne: 29.12.2014 14:41:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re:
Tu slevu prapůvodně poskytuje rakouský Alpenverein všem svým prodejcům stejně - ve formě provize pro jejich zprostředkovatele. Je na nich, jestli si ji možnou provizi nechají pro sebe, nebo použijí jinak. Alpy se rozhodly, že je pro ně výhodnější menší zisk za větší počet členů, které tímto krokem těm ostatním přetáhnou. Jirásko nedělá charitu, prostě si spočítal, že to je pro něj výhodnější.
Že jiní počítali jinak? Jejich problém.

A teď co s tím ČHS? Nic. ČHS uzavřej smlouvu se všemi, co chtěli jednat za podmínek, jaké oni nabídli. Pro ČHS je zásadní, aby dostal za každého kombi člena těch 400 Kč, jinak by to nemělo cenu a nedělal by to.

Že někdo vytvoří monopol? To se stává. Stejně tak může někdo z ostatních silných hráčů přebít Jiráskovy podmínky a monopol převzít. V-tour spolupracuje s Davidem Gladišem a ten je také dost silný.
0 0

Komentář ze dne: 29.12.2014 15:32:56     Reagovat
Autor: neregistrovaný - K (@)
Titulek: Tunel CHS aneb profesionalizace Svazu
Jak je u tebe zvykem, trochu jsi pozmenil význam toho, co jsem napsal a dokonce jsi smazal část zprávy. To mě vede k přesvědčení, že jsem trefil hřebíček na hlavičku.
Je řeč o daru, který slouží jako sleva na AV, ale zároveň poskytuje prostor k tunelu svazovýho rozpočtu.
Znovu opakuji:
Ve výdajové položce bude dar od CHS (240,-/ 1 člena kombičlenství), a ve skutečnosti tato částka z účtu ČHS také odejde. Ale Jirásko ji vrátí, nebo přepošle tentokrát na jiný, třeba soukromý účet (např. na soukromý účet některého člena VV), který bude sloužit k odměňování bafuňářů.
Slevu (dar 240,- / 1 člena kombičlenství ) pak za CHS poskytne Jirásko (Alpy s.r.o.) ze svého. Jinak řečeno, účet spol. Alpy slouží k vyvádění peněz ze Svazové rezervy a k financování odměn za bafuňaření. To je ta slavná profesionalizace Svazu.
1 2

Komentář ze dne: 29.12.2014 17:08:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný - petr Jandík (@)
Titulek: Re: Tunel CHS aneb profesionalizace Svazu
Nic jsem nesmazal, ani neupravoval.
0 0

Komentář ze dne: 29.12.2014 17:26:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Tunel CHS aneb profesionalizace Svazu
Mimochodem, takovéto vykonstruované nesmyly bez důkazů zpravidla píšou anonymové, takže to nemá naprosto žádnou váhu. Asi sám víš, že to jsou kraviny a proto se nejen nepodepisuješ, ale měníš IP adresy, ze kterých tenhle hnůj posíláš.
0 0

Komentář ze dne: 29.12.2014 19:44:40     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Pomatené konspirace
Ze svazu odejde jen to, co tam předtím za účelem podpory kombičlenství přišlo. Rezervy se to nemůže nijak dotknout, to co píšeš, jsou nějaký pomatený konspirace bez základní znalosti o tom, co je to účetnictví. Kdyby to mělo fungovat tak jak píšeš, musel by Jirásko těch 240,- Kč zaplatit dvakrát a to by nejspíš rychle zkrachoval.
Jinak Jirásko nepotřebuje usilovat o to, aby se stal největším prodejcem AV, on už jím dávno je, prodává cca 4-5 x víc členství než zbytek prodejců dohromady. Možná proto může nabídnout lepší podmínky a nepotřebuje se přetahovat o každou pětikorunu jako ti ostatní, kteří nenabídli ani malý kousek z provize - ať už přímo nebo nepřímo.

Úvahy o nutnosti anonymity kvůli riziku přejetí autem by spíš ukazovaly na nějaké hlubší problémy, doporučoval bych zapátrat třeba tímto směrem: http://www.darius.cz/archeus/NN_paran.html
0 0

Komentář ze dne: 29.12.2014 18:19:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - K. (@)
Titulek:
Píšu střídavě z IPadu a z Notebooku, co mám zrovna po ruce. Oboje používám.
Méno nezveřejňuju, protože nechci, aby mě na přechodu náhodou srazilo auto. Sám moc dobře víš, že to co jsem popsal, je reálnej obraz toho, jak to ve Svazu funguje. Nemá totiž rád, když někdo z jiných dělá blbce, a to hoši ve VV z řadových členů dělají.
0 0

Komentář ze dne: 29.12.2014 18:22:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re:
Není to reálný obraz jak svaz funguje, je to výplod tvé fantazie, stejně jako tvrzení, že jsem ti zkrátil a změnil příspěvek.
0 0

Komentář ze dne: 29.12.2014 20:30:25     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jenik Pleticha (jenik.pleticha@email.cz)
Titulek:
No pane K. tohle opravdu myslíš vážně : Píšu střídavě z IPadu a z Notebooku, co mám zrovna po ruce. Oboje používám.
Méno nezveřejňuju, protože nechci, aby mě na přechodu náhodou srazilo auto???????????????????????????????????????????????????????
0 0

Komentář ze dne: 02.01.2015 11:45:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - K. (@)
Titulek: Jiný pohled na totéž
Můžeme se na to podívat i trochu jinak. Cena, za kombinované členství se skládá ze dvou položek 1610 + 400 (AV + CHS).
Při nákupu kombičlenství obdržím slevu na AV formou daru (240,-).
Zaplatím tedy 1610 - 240 + 400 = 1770,-.
Mohu se na to ale podívat i tak,
že slevu (formou daru) 240,- dostanu na členském příspěvku ČHS, nikoli na AV.
Součet bude vypadat takto 1610 + 400 - 240 = 1770. Vzhledem k tomu, že je sčítání komutativní (asociativní), zaplatím v obou
případech stejně.

Pokud se na to podívám z pohledu, že slevu získám na členství ČHS a nikoli na AV, pak je v kombičlenství
u Alpy s.r.o. nabízeno pojištění za stejnou cenu jako u ostatních partnerů. Jak snadné, stačí se na to podívat jinak.

Zobane a spol. nemusíte se znepokojovat. Jiný pohled na totéž ukázal, že Alpy prodávají AV za stejnou cenu, jako vy.

Znepokojení může nastat v případě, když začnu uvažovat nad tím, jak Svaz naloží s položkou dar 240,- uvedenou ve výdajové části rozpočtu.
Věřím ale ve férovost profesionalizace Svazu.

(PS: Nejsem žádný účetní, snažím se jen používat selský rozum)
0 0

Komentář ze dne: 02.01.2015 17:14:34     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Jiný pohled na totéž
Proč znepokojení? Ta položka se normálně zaúčtuje jako výdaj a pak bude potřeba prokázat:
1) ten výdaj je krytý k tomu určeným příjmem z daru od partnera a nezasahuje do běžného rozpočtu
2) že za každého kombičlena dostane svaz 400,- Kč (nebo příslušný příspěvek dle kategorie)
Zkontroluje to Revizní komise a doufám že potvrdí, že je všechno OK.
Jestli tomu nevěříš a máš dojem, že to je jinak, přihlas se do Revizní komise - budu jedině rád, když to nezávisle zkontroluje další oko, zvlášť pokud udržíš objektivní nadhled a vyznáš se aspoň trochu v účetnictví.
0 0

Komentář ze dne: 03.01.2015 14:19:49     Reagovat
Autor: neregistrovaný - K (@)
Titulek:
Obsah komentáře byl moderován
0 0

Komentář ze dne: 26.01.2015 11:55:34     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (michalsylla@seznam.cz)
Titulek: "Odpovědi" revizní komise
Po četbě odpovědí revizní komise jsem si pogratuloval, že nejsem členem ČHS.

Z odpovědí, by se skoro zdálo, že peníze na dary od dostal Svaz od jednoho prodejce členství v jédné sekci OEAV nebo jeho kamarádů za účelem, aby obešel stanovenou výši ceny ze strany OEAV. Je to samozřejmě jenom můj pocit.

A na závěr jedna řečnická: jakou daň zaplatil Svaz státu za tento dar od partnerů?
0 0

Komentář ze dne: 26.01.2015 13:35:53     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: "Odpovědi" revizní komise
Dá se to vidět i tak, že obešel snahu některých prodejců fakticky zrušit kombinované členství a vydělávat co nejvíc na úkor ČHS i jeho členů.
Na řečnickou otázku si jako právník snadno najdeš odpověď v zák.357/1992 §20, odst.4...
0 0

Komentář ze dne: 27.01.2015 17:40:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (michalsylla@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: "Odpovědi" revizní komise
Pokud máš na mysli zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, rád bych si to v něm našel, ale asi tam nebudou psát úplně přesně, co Svaz zaplatil na dani, zejména proto, že tento zákon byl k 1.1.2014 zrušen. Nebo se to stihlo před tím?
0 0

Komentář ze dne: 27.01.2015 18:54:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Re: Re: "Odpovědi" revizní komise
Jo sorry, máš recht, tohle houští znáš určitě líp. Teď to je pod příjmovkou 586/1992, ale osvobození zůstalo i v ní, použil jsem starý odkaz.
0 0

Komentář ze dne: 28.01.2015 13:27:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: "Odpovědi" revizní komise
Aktuální odkazy na 586/1992 jsou tyto:
§ 17a Veřejně prospěšný poplatník
§ 19b Osvobození bezúplatných příjmů
Díky za upozornění, setrvával bych v bludu :)
0 0

Komentář ze dne: 28.01.2015 17:13:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (michalsylla@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: "Odpovědi" revizní komise
Bezva. Zkusím to přeložit trochu do lidštiny: Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem poplatníka, který je veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely tělovýchovné a sportovní (a spoustu dalších veřejně prospěšných účelů) nebo jeho kapitálové dovybavení.

Hm, to by mě zajímalo, jestli to, že Svaz tyto peníze nakonec daruje svým vlastním členům, je tělovýchovné nebo to vede k jeho kapitálovému dovybavení....

Když to shrnu: Nějak tam to osvobození nevidim.
0 0

Komentář ze dne: 29.01.2015 08:31:44     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Honza (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Odpovědi" revizní komise
Tohle posouzení je spíš otázka na daňové poradce, kteří postup vymysleli a potvrdili. Tady už můžu maximálně zprostředkovat kontakt, nejsem ani právník, ani daňař.
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci