Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesNové stanovy ČHS


Nové, lepší, demokratičtější

Poslední Valná hromada Českého horolezeckého svazu schválila znění nových, lepších a demokratičtějších stanov, které byly již zaregistrovány Ministerstvem vnitra a tím začaly platit.


Co je ČHS?

Český horolezecký svaz se v preambuli deklaruje jako občanské sdružení, jehož cílem je nejen rozvíjení horolezectví, skalního lezení a příbuzných aktivit, ale také aktivní účast na ochraně přírody v místech, kde se horolezecké aktivity provozují.

Zásadní novinkou oproti dřívějším stanovám je, že ČHS je nyní sdružením fyzických osob, které se mohou, ale nemusí sdružovat do oddílů, klubů a jiných seskupení, kterým stanovy říkají libozvučně ZOS, neboli Základní Organizační Složka. Z toho mimo jiné vyplývá rovnoprávnost členů individuálních a oddílových a že již nemohou existovat oddíly s odvozenou právní subjektivitou, ale o tom později.

ČHS má v základních druzích své činnosti vytváření podmínek pro horolezeckou a podobnou činnost, vytváření bezpečnostních standardů, etických a sportovních pravidel, spolupráci s orgány ochrany přírody, ale také kontrolu a výměnu jisticích prostředků.

Jak už bylo zmíněno, základní jednotkou ČHS jsou fyzické osoby - členové, kteří se mohou sdružit do oddílů (ZOS), které se dále mohou sdružit do sdružení ZOS (krajské svazy a podobně) a nad tím vším jsou orgány ČHS. Členství v ČHS je řádné a čestné, přičemž řádným členem může být kdokoliv, kdo se hodlá zúčastnit činnosti Svazu a dodržovat jeho stanovy s tím, že u osob mladších 15 let je třeba souhlasu zákonného zástupce.

Práva a povinnosti členů

Každý člen má právo se zúčastnit akcí pořádaných Svazem a jeho organizačními složkami a zúčastnit se Valné hromady. Na Valnou hromadu může tedy přijít kdokoliv ze členů a hlasovat. Proto už teď nikdo nemůže říci, že nemohl uplatnit svůj názor a hlas v záležitostech ČHS, také zejména proto, že se člen také může na Valné hromadě nechat zastoupit kterýmkoliv jiným členem, kterému dá plnou moc.

Člen ČHS má nejen práva, ale i povinnosti. Že musí dodržovat stanovy, rozhodnutí orgánů ČHS a všechna pravidla stanovená ČHS, je celkem logické. Dále je povinen respektovat zásady ochrany přírody a příkladně se podílet na jejich dodržování svým aktivním přístupem, chránit majetek svazu. Funkcionáři musí umožnit kontrolu provádění své funkce. Asi nepřekvapí, že je člen povinen platit členské příspěvky.Lézt a chránit přírodu
Lézt a chránit přírodu, foto: Petr Jandík


Oddíly

Oddíl může založit minimálně pět členů. Na rozdíl od dřívějška nemusejí mít mezi sebou instruktora, ani smlouvu s externím instruktorem. Těchto nejméně pět členů si zvolí předsedu, který pak eviduje členy a zastupuje je na valné hromadě, pokud se nechtějí zúčastnit osobně, nebo nepověří svým zastupováním někoho jiného. Tohle je průlom do stávajícího systému a výrazný demokratizační prvek rozhodování Valné hromady. Podle nových stanov se při hlasování počítá hlas každého člena, čili velké oddíly již nejsou znevýhodňovány, jako dříve. Kromě toho, má-li někdo jiné názory, než většina oddílu, případně předseda, může se Valné hromady zúčastnit sám, nebo se dohodnout na zastupování s podobně smýšlejícími členy a snažit se prosadit své názory. Systém hlasování podle nových stanov je jednoznačně nejdemokratičtější způsob hlasování v novodobé historii ČHS.

Orgány ČHS

Činnost a směrování ČHS řídí jeho orgány, které se dělí na volené, jmenované a pracovní. Nejvyšší je Valná hromada. Dalšími volenými orgány jsou Výkonný výbor, doplněný nezávislou Revizní a Disciplinární komisí, která je novým orgánem, řídícím se podle nově zformulovaného Disciplinárního řádu.

Valná hromada se svolává jednou za rok, je usnášeníschopná, pokud je na ní zastoupeno nejméně 20% členů a rozhoduje prostou většinou přítomných. Z toho plyne, že něco více než 10% členů může rozhodnout o všem, co se bude dít, s výjimkou změny stanov a jiných vyjmenovaných záležitostí, kdy se vyžaduje třípětinová většina přítomných. Takže nechcete-li se po Valné hromadě divit, postarejte se, aby na ní váš hlas zazněl a nenechte to na jiných.

Valná hromada volí na dobu tří let sedmičlenný Výkonný výbor, který řídí ČHS mezi Valnými hromadami. Volí také Revizní komisi a Disciplinární komisi s tím, že první obsazení Disciplinární komise do nejbližší Valné hromady jmenuje Výkonný výbor. Disciplinární komise je v orgánech Svazu novinkou. Skládá se z předsedy, dvou členů a pěti náhradníků. Všichni jsou voleni na dobu tří let. Komise je nezávislá a řídí se obecně závaznými právními předpisy, stanovami ČHS a Disciplinárním řádem.

Jmenovanými orgány jsou odborné komise, jejichž počet a zaměření určuje Výkonný výbor. Stanovy však určují, že minimálně musí být komisemi pokryty tématické okruhy skalní oblasti a ochrana přírody, sportovní činnost na skalách a v horách, soutěže a lezecké stěny a bezpečnost a metodika.

Díky změně filozofie členství v ČHS, kdy základní jednotkou je člen, který se může v rámci ČHS sdružovat do oddílů bez právní subjektivity, zaniká právní subjektivita oddílů odvozená od ČHS. Z toho vyplývá nutnost transformace oddílů s odvozenou právní subjektivitou na samostatnou právní subjektivitu. Metodický pokyn, jak tuto operaci provést, připravuje výkonný výbor a bude uveřejněn na webových stránkách ČHS v oblasti „Úřední dokumenty“, kde jsou ke stažení i Stanovy a veškeré další interní dokumenty, které konkretizují způsoby a postupy, jak se stanovy v praxi naplňují. Najdete tam i Disciplinární řád.

Webové odkazy:

Sekce webu ČHS - Úřední dokumenty: Úřední dokumenty

Petr Jandík

[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 22. 09. 2007 | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Petr Jandík

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Valná hromada ČHS (13.04.2024)
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 24.09.2007 14:12:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (michalsylla@seznam.cz)
Titulek: pár maličkostí
Jenom jsem to tak prolítnul:
ad Disciplinární řád- ¨
1.Zaujalo mě řešení právní moci a vykonatelnosti, kdy dle §31 d.ř. nastává zřejmě ve chvíli kdy je rozhodnutí proti kterému se nelze odvolat vydáno (dle §32 odst.13) resp. uplyne lhůta k podání odvolání apod. §31 tedy nevyžaduje doručení rozhodnutí. Zdá se mi to trochu nefér.
2.V §32 odst.2 d.ř. asi mělo být "ode dne oznámení rozhodnutí disciplinárního orgánu". Ale to je prkotina.
3. Další prkotina je podle mě v §23 a §12 odst.2 a §17 odst.1 d.ř., kde se hovoří o "disciplinárních proviněních" ikdyž před tím se mluví jen o "proviněních".
4. V §14 odst.1 d.ř. se stanoví, kdo je účastníkem řízení. (podobná formulace jako ve správním řádu-někde kolem §28) nicméně k tomu aby se člověk stal účastníkem mu podle tohoto ustanovení stačí tvrzení, že jím je. Chybí tu zarážka proti libovůli kohokoliv (viz "v pochybnostech" v SŘ). Důkaz opaku není dostatečný.
5. Nějak jsem nenašel jakkoliv zakotvenou presumpci neviny.

ad Stanovy- Zdá se mi, že jim není co vytknout.:-)


0 0

Komentář ze dne: 24.09.2007 14:19:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: pár maličkostí
Sysle díky za připomínky. Oba řády dělali právníci a tak bude asi nejlepší jim tvoje připomínky poslat, aby se na ně podívali a případně na další VH iniciovali opravu, bude-li jí třeba.
0 0

Komentář ze dne: 24.09.2007 20:24:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný - pravni laik (@)
Titulek: Re: pár maličkostí
ryze technicky, ne u vsech rozhodnuti je preci podminkou doruceni rozhodnuti pisemne a muze byt ucineno i ustnim vyhlasenim (za zvlastnich okolnosti). stejne tak ne kazde odvolani ma odkladny ucinek, tedy je rozhodnuti predbezne vykonatelne.
0 0

Komentář ze dne: 08.10.2007 15:21:42     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Roman Wimmer (disciplinarnikomise@horosvaz.cz)
Titulek: Re: pár maličkostí
Ahoj, mám jsem děsnej fofr, tak jen pár řádek k tvým připomínkám.

1. Samozřejmě se bude doručovat rozhodnutí v každém případě dle § 30.

2.a 3. Máš pravdu, jde o trošku zmatečnou formulaci, napravíme při nejbližší příležitosti.

4. §14 je podle mě řešen dostačujícím způsobem, přesto se na to ještě podíváme.

5. Pokud se týká presumpce neviny, myslím, že v DŘ být zakotvena nemusí, protože jde o věc v naší společnosti zcela běžnou, vycházející z našeho právního řádu.

Děkuji ti za věcné připomínky, pokud budeš mít ještě nějaké, prosím pošli mi je na mail, bohužel teď nemám moc času věnovat se diskusím na netu.

Myslím že DŘ splňuje veškeré požadavky na zcela spravedlivé potrestání případných provinilců a dává jim dostatečný prostor se hájit.
Já osobně, jako předseda DK bych si přál aby komise zasedala co nejméně.
Roman
0 0

Komentář ze dne: 24.09.2007 20:44:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vladimir Vršovsky (jménotečkapříjmení@seznam.cz)
Titulek: Už se těším.........
Už se těším, až budou horolezci specialisti na správní řád a jak si s nima pod skalama mezi dvěma cestama poklábosím o jemných nuancích tohoto zákona a budeme se vzájemně poučovat o výhodách a nevýhodách některých možných postupů.
Než se tak stane (třeba budou taky dělat členové ČHS povinně ZOSku)stačilo by, kdyby se chovali ve skalách obecně slušně, případně jako nevšední bonus, dodržovali to, co si sami demokraticky na Válených hromadách odsouhlasili. K tomu jim napomáhej Bůh a Robert Plant (jo,jo je to průser, lístků bude jenom 20000, ale už te´d je přihlášeno do loterie o ně 60 melounů).
zdra
Hli
0 0

Komentář ze dne: 24.09.2007 23:58:30     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (@)
Titulek: :-))
:-) Je mi jasný, že drtivé většině je to úplně jedno, ale šumák to brzo přestane být těm, kteří se budou "řešit". Disciplinární řád by podle mě měl splňovat určité standarty a jeho cílem by mělo být spravedlivé potrestání viníků. To tenhle dokument asi splňuje. Jen jsem chtěl doplnit pár maličkostí. Mě je vlastně jedno, jak to s nima dopadne-nejsem členem a na skalách se snažim chovat vzorně.
Vzhůru do stěn!!
0 0

Komentář ze dne: 25.09.2007 06:16:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek:
Milý Sysle,
jaké vlajky, které má disciplinární řád splňovat máš na mysli?
0 0

Komentář ze dne: 25.09.2007 08:58:25     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (@)
Titulek:
:-) Nojo už jsem byl unavenej. tak "d"
0 0

Komentář ze dne: 26.09.2007 12:21:37     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jira (@)
Titulek: Hlasovani
To hlasovani je dobra vec, konecne se treba vyresi ta malichernost s tim maglajzem. Svaz zrusi zakaz (predpoklad dle realne situace ve skalach - vetsina proto zakazu v pravidlech, zjisti to sprava CHKO a ta pak definitivne rozhodne a bude,,z hlediska ochrany prirody (jina hlediska jsou zcestna), definitivne po diskuzich, kde jo a kde ne. dovedu si predstavit, ze ve Zlebu to vadit nebude :-)
0 0

Komentář ze dne: 26.09.2007 12:31:40     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Hlasovani
Máš pravdu v tom, že díky jinému systému hlasování může zákaz magnézia z pravidel zmizet. Nicméně nesdílím tvůj optimismus ohledně jeho povolení. V současné době je odkazem na pravidla zakázáno MG pouze v CHKO Labské pískovc e a vzhledem ke stanovisku jeho ředitele pana Steina se dá očekávat, že zmizí-li zákaz z pravidel, bude přidán výslovný zákaz do podmínek vydaných CHKO a to v lepším případě. V horším to může být neprodloužení výjimky. Stejně tak na Panťáku se ochranáři postavili zásadně proti pokusu legalizovat MG na centrální stěně. Budeme ještě s dotyčnými Správami jednat o jejich stanovisku, ale zatím to pro maglajzníky na optimismus nevypadá.
0 0

Komentář ze dne: 26.09.2007 13:35:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek:
Správy CHKO nemají ředitele (toho má AOPK ČR), ale vedoucí. Nějak jsem přehlédl, že byl Karel Stein jmenován do funkce vedoucího Správy CHKO LP.
zdra
hli
0 0

Komentář ze dne: 26.09.2007 13:53:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re:
Nejsem odborník na tituly funkcionářů OP, ale Stein odpovídal za CHKO na dotaz.
0 0

Komentář ze dne: 26.09.2007 14:10:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Re: Re:
Doplňuji - Karel Stein je geolog, vedoucí Hentschel Werner
0 0

Komentář ze dne: 26.09.2007 14:25:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (@)
Titulek:
To je přeci jasný, že je geolog. To poznáš už podle jména.:-)
0 0

Komentář ze dne: 26.09.2007 14:56:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re:
Nojo, říkal jsem si, že vhodnějšího příjmení není :-)
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

horyinfo.cz je mediální partner Českého horolezeckého svazu
hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci