Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání Cookies

Otevřený dopis Jiřímu Babačovi


Odpověď na článek na Lezci

Na serveru Lezec.cz zveřejnil Jiří Babača článek kritizující můj návrh na zřízení místa placeného redaktora ČHS. Protože jsou v této kritice kromě nepochopení a mylných úsudků i pomluvy, rozhodl jsem se reagovat tímto otevřeným dopisem.
Milý Jiří,

Nevím, z čeho vyvozuješ paranoidní nesmysl, že je projekt redaktora ČHS je psaný někomu na míru. To víš asi víc, než já sám.

Návrh projektu, který byl určen k diskusi členů VV a který tajemník omylem publikoval ještě před touto diskusí, obsahuje pouze výběr činností, které by měl redaktor mít za úkol a předpokladů, které je třeba pro jeho úspěšnou činnost vytvořit. Redaktor by se podle návrhu měl vybrat výběrovým řízením, pokud by VH schválila tento způsob využití peněz ze zvýšených příspěvků a kandidáta by na základě výsledků vybral opět výkonný výbor. Pokud si myslíš, že by zaměstnanci sekretariátu tuto práci uměli, pak jsi na hlubokém omylu a dokazuje jen to, že nevíš v čem práce redaktora spočívá. Umět napsat kvalitní rozpočet neznamená umět psát kvalitně texty a dělat grafickou úpravu. To bys mohl chtít po Tomáši Mrázkovi, aby byl mistrem světa v rychlolezení, když je mistrem světa v lezení na obtížnost. Jsou to odlišné disciplíny a každá vyžaduje odborníka na něco jiného.

Na každé Valné hromadě bylo vedení svazu kritizováno za to, že svaz má malou prestiž, že veřejnost neví, proč by měla být členem svazu, co vlastně svaz pro členy dělá a podobně. Přesně takováto věc by měla být náplní činnosti svazového redaktora. Důvodem je to, že lidé, kteří pracují v odborných komisích a odvádějí spoustu užitečné práce, již nemají čas a mnohdy ani schopnosti svou práci vysvětlovat a účinně prezentovat v médiích, ať už jde o svazový web, nebo jinde. Výsledkem je pak to, že funkcionáři sice pracují až se z nich kouří, ale prostý člen a dokonce jako ve tvém případě i jiný funkcionář si myslí, že nedělají nic a pokud něco, tak špatně.

Druhá věc je, že obecná média berou svoje informace bůhví odkud a výsledkem je, že veřejnosti prezentují jako špičku horolezce ze druhé a třetí ligy. Proto by svaz měl být zdrojem správných informací z oboru své činnosti pro ostatní média. Další náplní práce redaktora by také mělo být postupné vybudování a údržba horolezeckého archivu. Je smutné, když na stránkách ČHS nelze, až na výjimky, najít podklady o hodnotných výstupech minulosti, ani tam nejsou všechny výstupy roku a jiné podklady o historii.

Jiří Babača
Jiří Babača, foto: Petr Jandík
Vedení svazu kritizoval zatím na každé Valné hromadě


Proč si myslíš, že většinu informací z horolezeckého dění najdeš například na Lezci a ne na webu ČHS? Protože má větší návštěvnost. A proč nemá větší návštěvnost web ČHS? Protože se o něj nikdo soustavně nestará, nedává na něj čerstvé informace, nezamýšlí se nad jeho strukturou, prostě nemá redaktora, který by z něj to zajímavé a navštěvované médium udělal. Pro horolezeckou komunitu by měl být svazový web prvotním zdrojem informací. Takovéto věci musí dělat profesionál, který tu práci umí a ne někdo, kdo ve dvou odstavcích naseká tři hrubky a neumí svůj text přizpůsobit publiku, pro které píše tak, aby mu rozumělo. Ze své vlastní praxe ti mohu říci, že udržovat kvalitně v chodu webový portál je celodenní práce jednoho člověka.

Rozčiluješ se nad navrhovaným platem pro zamýšleného redaktora. Nevím proč. Chceme-li získat kvalitního člověka, musíme nabídnout odměnu, která by mu stála za to, aby do této funkce šel naplno jako do svého hlavního a jediného zaměstnání a nebral to jako bokovku. Nabídneš-li málo, buď nezískáš člověka, který tu práci umí, nebo pokud ji umí, bude sedět na dvou a více židlích a svaz za své peníze nezíská to, co potřebuje. Zamysli se nad tím, kolik bys musel dostat, abys opustil svoje dosavadní zaměstnání a šel naplno pracovat pro ČHS? Na závěr bych řekl - ne pro tebe, ty jsi o své pravdě nevývratně přesvědčen - ale pro ostatní, že projekt svazového redaktora je návrh ke hlasování a VH má možnost jej přijmout, nebo odmítnout.

Zatím probíhala kritika na valných hromadách ve stylu hospody na mýtince. Chceme profesionální servis, ale nechceme na něj oproti dosavadnímu amatérskému dát nic navíc. Stačí si uvědomit, že prostou inflací se hodnota členského příspěvku každoročně snižuje o 5 a více procent a v reálu tedy členové platí vlastně méně. No a za méně peněz se taky méně pořídí, to snad může každý pochopit. Netvrdím, že se práce výboru nedá dělat lépe. Určitě se dá. Doufám, že se při příštích volbách objeví ten zástup skvělých a schopných (doufejme, že ne všeho) kandidátů, kteří převezmou naše místa a budou na profesionální úrovni bezplatně pracovat, ČHS si přitom ani nepřivlastní, ani nevytunelují, ani si z něj neudělají soukromý podnik.

Komická představa. Při posledních volbách byli zvoleni až na jednoho všichni, kdo kandidovali. Nikdo z lidí, kteří mají za zálibu kritizovat ČHS jak to a ono dělá špatně, do tohoto chomoutu nebyl ochoten strčit hlavu.

Na závěr opakuji, že tvrzení o tom, že by projekt svazového redaktora byl předem šit na nějakou konkrétní osobu, je pomluva a paranoidní nesmysl, není to pravda. Dále říkám, že já redaktora rozhodně dělat nemíním a ani nikdo z lidí, se kterými úzce spolupracuji. Důvodem je to, že již dvacet let táhnu vlastní firmu a teď navíc Horyinfo a ani jedno kvůli ČHS nezahodím ani kdyby byl plat dvojnásobný.

Pokud se týká problému metodik kontra redaktor, finančně je to v podstatě totéž. Má-li být metodik odborník pracující pro svaz, a ne prodloužená ruka některé z firem, vyrábějících horolezecký materiál, musí být rovněž dostatečně ohodnocen. Jinak si to, co nedostane od svazu, vybere bokem a možná ještě méně pro Svaz vhodným způsobem, než v případě redaktora. Střet zájmů je v případě materiálu závažnější riziko. Nicméně všechno to jsou prostě náměty k hlasování Valné hromady, která rozhodne. Nikdo ti nebrání navrhnout místo redaktora metodika. Bylo by pro nás všechny lepší, kdyby ses místo šíření paranoidních náznaků, pomluv a nepříliš podložené subjektivní kritiky, věnoval promýšlení vlastních návrhů a koncepcí aby ty naše návrhy měly s čím soutěžit. Například by bylo vhodné navrhnout náplň práce toho metodika, aby to dalo těch 8 hodin denně, pokud by měl být na plný úvazek. A co má takový metodik vlastně připravovat? Metodické příručky? Pak ovšem musí být také redaktor.

S veškerou úctou Petr Jandík


Náplň činnosti a požadavky na svazového redaktora:

sledovat horolezecké dění ve všech jeho oborech a disciplínách v České republice, vytvářet a publikovat zpravodajství. To by mělo zahrnovat především zprávy o průběhu a výsledcích závodů organizovaných, nebo podporovaných ČHS, akcích organizovaných komisemi, výsledcích činnosti reprezentantů ve všech disciplínách, kurzy a akce pro členy.

 • z redakčního a obsahového hlediska pečovat o náplň svazového webu se zřetelem na: - aktuálnost informací
  úplnost a správnost informací
  přehlednost a nalezitelnost informací

 • redakčně zpracovávat veškeré informace publikované ČHS na webu i v tisku a jinde s cílem dosáhnout profesionální úrovně publikovaných zpráv pomocí jazykové a stylistické korektury a pokud možno věcné správnosti
 • měl by být poradcem a pomocníkem výboru a vedoucím odborných komisí při publikaci a prezentaci výsledků jejich práce
 • pomáhat po redakční stránce s tvorbou metodických materiálů tvořených komisemi
 • aktivně pracovat na propagaci ČHS ve vztahu k veřejnosti a médiím
 • tvořit a udržovat horolezecký archiv ČHS, na dotazy členů i nečlenů poskytovat materiály z archivu a jiné informace
 • V rozsahu, stanoveném výkonným výborem, převzít funkci mluvčího ČHS (rozah je věcí úvahy. Myšleno je to, aby byl oprávněn poskytovat běžné informace o horolezeckých tématech například na dotazy obecných médií k horolezeckým událostem operativně a hned, kdy je to třeba. Zpoždění odpovědi na dotaz několik hodin znamená, že si zájemce vezme informaci odjinud)
 • Shánění reklamy a jednání se sponzory.
Požadavky:

 • detailní orientace v horoleckém dění u nás i ve světě ve celé jeho šíři
 • profesionální zkušenosti v publicistice týkající se horolezectví a příbuzných oborů
 • dobré jazykové, formulační a stylistické schopnosti
 • ovládat, nebo se být schopen naučit ovládat základní počítačové vybavení pro publicistiku a základní kancelářské a grafické programy (OpenOffice (je zdarma), Photoshop, inDesign, Illustrator)
 • grafické cítění, vkus
 • angažovanost pro horolezectví, loajalita k ČHS, vůle posunout jej na vyšší úroveň


Předpoklady ze strany ČHS pro zřízení funkce svazového redaktora:

1)technické vybavení
1.notebook dostatečných výkonových parametrů (cena kolem 16000 Kč)
2.mobilní telefon s tarifem pro trvalé internetové připojení.
3.pro zpracování archivů skener s OCR (např. CanoScan 4400F, cena 2990 Kč)
4.digitální fotoaparát přiměřené kvality

2)organizační předpoklady:
1.upravit ve směrnicích postavení redaktora
2.upravit reprezentační smlouvy a podmínky podpory ze strany ČHS pro externí subjekty o povinnost spolupráce s redaktorem a poskytování informací a fotomateriálu

3)finanční představa:
1.předpokládám náklady kolem 30000 Kč hrubého na plný úvazek.
2.náklady na telefon a cesťáky (limity těchto nákladů určit podle momentální rozpočtové situace) 3.Jednorázové náklady na vybavení

Způsob výběru: Vyhlášením na webu ČHS a formou zprávy pro ostatní média. Výběrové řízení z přihlášených uchazečů, kteří by měli předložit životopis a nějaké své práce a během výběrového řízení na místě napsat krátkou zprávu o tématu, které se jim předloží, aby se ověřilo, že jim ty práce nedělal někdo jiný a že to opravdu umí.


Související články:
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)
| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 26. 03. 2008 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Petr Jandík

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

horyinfo.cz je mediální partner Českého horolezeckého svazu
hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci