Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najděte nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesTestování jistidel


Sirius, Alpine UP, ATC XP GuiideDynamika i poloautomaty

Jako každoročně se konal ve výcvikovém areálu v Klokočských skalách metodický den HO horyinfo, zaměřený na nácvik chytání pádů a záchranu po pádu. Přitom byly otestovány různé druhy jistidel od klasické osmy až po nejnovětší výrobek AlpineUp firmy Climbing Technology. Také jsme využili možnost nácviku technického lezení a šplhání po laně. Celá úspěšná akce pak byla dopodrobna probrána v hospodě U zrcadlové kozy. Aktualizace: Doplněny možnosti selhání u ClickUp.


Za zapůjčení jistidel ClickUp, AlpineUp a instruktáž děkujeme Víťovi Strouhalovi z R-sportu, který neváhal přijet z Nového Jičína, další ClickUp nám laskavě zapůjčil Hanibal. Z vlastních zásob jsme dále zkoušeli osmu, kyblíky Black Diamond ATC Guide, Petzl Reverso III a poloautomaty Tre Sirius a Grigri 2. Většina účastníků chytala pískového chlapa ze země, ale našli se odvážlivci, kteří chytali pád od kruhu, kdy se pádový faktor blížil číslu 2.  

 
Kladkostroj je připraven 
Kladkostroj je připraven, foto: Petr Jandík

Házecí pytel byl naplněn pískem co to šlo. Každý si pak vyzkoušel chytání pádů jak chtěl a s čím chtěl, na testování jsme měli jak dynamická, tak poloautomatická jistidla, podívejme se na jejich přehled a vlastnosti.

 

Dynamika kontra poloautomaty

 Sirius, Alpine UP, ATC XP Guiide 

Sirius, Alpine UP, ATC XP Guide, foto: Petr Jandík

 

Jisticí pomůcky můžeme globálně rozdělit na poloautomatické a ty ostatní, které by se daly nazvat také dynamickými.

Poloautomaty, jako jsou Grigri nebo ClickUp pro jednoduché lano a Alpine Up v poloautomatickém režimu nebo starší Tre Sirius pro jednoduché i dvojité lano, brzdí pád bez přičinění jističe, který lano jen kontroluje. Pád je zadržen natvrdo s minimálním prokluzem, přístroj po zadržení pádu lano drží automaticky dál, dokud jej jistič neodblokuje, takže záchrana po pádu je tím usnadněna, ale může dojít ke vláčení nepřipoutaného jističe terénem. Poloautomat pod zatížením nepustí. Přístroj brzdí stejně dobře kterýmkoliv směrem a díky tomu jej lze použít i k chycení pádu přímo do něj, když je zapojen na stanovišti bez mezijištění.

 

AlpineUp, ClickUp 
AlpineUp, ClickUp, nejmodernější poloautomatická jistidla bez mechanických dílů, foto: Petr Jandík

 

Díky těmto vlastnostem se poloautomaty hodí zejména na jištění ze země, kdy může jistič přidat dynamiku vyskočením, ideální jsou pro nacvičování těžkých cest s častým odsedáváním. Eliminují nepozornost nebo indispozici jističe, zabrání spálení rukou při zabrždění pádu na tenkých lanech.
Zachycení pádu je však tvrdé, zatěžuje větší silou jističe, jištěného i zajišťovací řetězec. Při jištění na stanovišti ve stěně nelze použití příliš doporučit. Pokud už poloautomatické jistidlo použijeme, je třeba jej nepřipojovat k jističovi na sedák, ale přímo na stanoviště. Jiinak by následovalo tvrdé přiražení na skálu, jak ukazuje video, při kterém bylo jistidlo připnuté na odsedávací daisychain v polovině vzdálenosti mezi jističem a kruhem: 


Kamera Ríša.

Poloautomaty lze využít také při jumarování, dokud není lano visící dolů příliš těžké a dá se jednou rukou při zdvihu z jistidla vytahovat.

S poloautomaty na dvě lana je možné slaňovat - s automatickým samojištěním, s poloautomaty na jednoduché lano jen za použití zvláštních technik. Specifické vlastnosti zkoušených jistidel probereme dále u každého zvlášť. Ve zkratce mají poloautomatická jistidla tyto společné vlastnosti:

 • Automaticky zabrzdí pád, jistič lano jen kontroluje
 • Brzdí tvrdě a s minimálním prokluzem
 • Průběh brždění jistič neovlivní, náraz se dá změkčit jen výskokem, jsme-li na zemi
 • Eliminují nepozornost, či indispozici jističe
 • Velké síly v jisticím řetězci, velký náraz pro jištěného i jističe, větší zatížení postupového jištění
 • Automatické blokování lana po pádu
 • Brzdí všemi směry
 • U jednotlivých typů mohou existovat „zakázané chvaty“, které mohou omezit nebo znemožnit správnou činnost
 • Lze použít k jumarování na kratší vzdálenosti
 • Slaňování jen u některých
 • Použití u vícedélkových cest omezené, nelze doporučit
 • Jištění druholezce – podle typu

Dynamická jistidla jsou vlastně všechna ostatní, která nepatří do první skupiny – s výjimkou univerzálního AlpineUp, který se podle způsobu použití může řadit do obou skupin. Patří sem typicky osma, všechny kyblíky a Stichtovy brzdy a můžeme sem zařadit částečně poloviční lodní uzel, i když ten se některými vlastnostmi odlišuje.
Dynamická jistidla brzdí pád jen s aktivním přičinění jističe, který může dávat po výcviku a praxi kontrolovaný prokluz. Pád je zadržen v každém případě měkčeji, než u poloautomatů. Stupeň tvrdosti záleží na délce prokluzu. Po zadržení pádu musí jistič lano sám zafixovat. Přístroj brzdí dobře jen v případě, kdy jde tah lana nahoru, přesněji řečeno opačným směrem, než kterým táhne jisticí ruka (výjimkou je poloviční lodní uzel). Proto nelze účinně zachytit pád přímo do stanoviště bez mezijištění. Kvůli tomu se na stanovišti vícedélkových cest zapínají dynamická jistidla do sedáku jističe a jako první mezijištění se použije expreska zapnutá do štandu. Je-li jistič nepozorný nebo indisponovaný, nemusí dojít k zadržení pádu. Při větším pádu a zvláště u tenkých lan může dojít ke spálení rukou, nejsou-li použity rukavice.
Díky těmto vlastnostem se dynamická jistidla hodí všude tam, kde je třeba řízeným prokluzem snížit sílu působící na jisticí řetězec, jištěného i jističe, pokud nehrozí selhání jističe. Se všemi těmito typy jistidel lze slaňovat, samojištění je třeba udělat prusíkem. Specifické vlastnosti zkoušených jistidel probereme u každého zvlášť. Ve zkratce mají dynamická jistidla tyto společné vlastnosti:

 • Bez aktivního zásahu jističe pád nezabrzdí
 • Brzdí dynamicky
 • Průběh brždění jistič ovlivní významně
 • Jistič musí dávat pozor a nesmí být indisponován
 • Při větších pádech a tenčích lanech hrozí spálení rukou
 • Menší síly v jisticím řetězci, šetrné pro jištěného i pro jisticí body
 • Po pádu je třeba lano fixovat
 • Brzdí jen při tahu nahoru
 • Slaňování bez problému
 • Použití u vícedélkových cest doporučené
 • Jištění druholezce – podle typu s možností autoblokování a dobírání dvou druholezců současně
 •  

Přehled zkoušených jistidel:


Alpine Up – nejuniverzálnějsí jistidlo současnosti. Použitelné jako poloautomat i jako dynamické jistidlo. Na dvojitá i tenčí jednoduchá lana od 7,7 do 10 mm. Při testování však vezpečně zachytil pád na starším chlupetém laně 7,5 mm. Poskytuje automaticky jištěné slanění, lze použít k jumarování. Umožňuje rychlé povolování prvolezhci, nezakusuje se při malém zatížení. Založení lana opačným směrem při poloautomatickém režimu neznamená přímé ohrožení. Prvolezce lze spustit a nasazení lana opravit. Při použití jako poloautomat vykazuje jeho typické vlastnosti, pro použití jako dynamické jistidlo se blíží kyblíku. Bez problémů použitelné na jištění jednoho nebo dvou druholezců s tím, že zablokuje-li se jeden, nelze dobírat druhého, to mají ale všechna jistidla společné. Jednoduché uvolnění visícího prvo- i druholezce. Poměrně nízká váha, vysoká spolehlivost, nemá pohyblivé díly, v poloautomatickém režimu brzdí všemi směry. Odvozené od ClickUp, se kterým má stejný princip činnosti poloautomatické části. Prodává se včetně příslušné karabiny s pojistkou zámku a pojistkou proti přetočení. Použití s neoriginální karabinou nelze doporučit jednak vzhledem k nebezpačí selhání, pokud by se šroub pojistky zámku dostal do výřezu v Alpine Up, jednak kvůli horšímu používání s karabinou neoptimalizovanou tvarově pro AlpineUp.

Při použití v dynamickém režimu zejména s dvojitým lanem, je třeba při vkládání karabiny do otvoru dávat pozor, aby byla v karabině procvaklá smyčka lana, resp. smyčky obou lan. Ve tmě, stresu, nebo špatných povětrnostních pomínkách si lze představit procvaknuití jen jednoho lana z obou, popřípadě i žádného pochopitelně s fatálními následky.

 

Alpine Up, chybné založení lana při dynamickém režimu 
Alpine Up,smyčka lana se kroutí a karabina šla mimo, foto: Petr Jandík

 

Alpine Up, chybné založení lana při dynamickém režimu 
Alpine Up, chybné založení lana při dynamickém režimu. Spodní smyčka není v karabině, foto: Petr Jandík

 

 Jediné známé omezení funkce je, použije-li se místo původní karabiny odlehčená, která nemá kulatý průřez. Pak může při zablokování mírně prokluzovat. Recenze je zde . Výrobce Climbing Technology.ATC Guide – Dynamické jistidlo - kyblík na jednoduché i dvojité lano s možností speciálního použití pro druholezce s blokováním při visu s tím, že zablokuje-li se jeden druholezec při lezení se dvěma druholezci, nelze dobírat druhého druholezce, to mají ale všechna jistidla společné. Dostatečně brzdí jen když tah lana směřuje nahoru. Problematické uvolňování visícího druholezce při zablokování lana. Díky zužujícím se žlábkům vhodné pro širší rozsah tlouštěk lan. Recenze je zde: . Výrobce Black Diamond.

 

 

Black Diamond ATC Guide 
Black Diamond ATC Guide

 

 

ClickUp – Poloautomatické jistidlo na jednoduchá lana. Jednoduché zacházení, vysoká spolehlivost díky absenci pohyblivých dílů. Princip blokování sklouznutím zatížené karabiny do výřezu v bocích. Umožňuje rychlé povolování lana prvolezci, při pádu se spolehlivě zablokuje. Založení lana opačným směrem při poloautomatickém režimu nezamená ohrožení. Prvolezce lze spustit a nasazení lana opravit. Bezproblémové jištění druholezce včetně možnosti zablokování a snadného uvolnění. Slaňování je možné jen na jednom prameni lana, lze použít k jumarování. Brzdí všemi směry. Dodává se volitelně se specializovanou karabinou s pojistkou zámku a pojistkou proti přetočení. Nebezpečí při použití, kdy může selhat nastává v případě použití karabiny bez pojistky přetočení pokud je šroub pojistky zámku tenký a může se dostat do výřezu ClickUpu pro karabinu. Pokud se šroub pojistky dostane do výřezu v Click Up, zakousne se, samoblokovací funkce se tím vyřadí a k brzdnému efektu nedojde. Proto je velmi doporučitelné používat ClickUp pouze s některou z karabin s pojistkou proti přetočení a vůbec nejlépe s originální karabinou od Climbing Technology. Další známé omezení funkce je, použije-li se místo původní karabiny odlehčená, která nemá kulatý průřez. Pak může při zablokování mírně prokluzovat. Výrobce Climbing Technology. 

ClickUp nezablokovaný 
ClickUp nezablokovaný, foto: Petr Jandík

 

ClickUp zablokovaný 
ClickUp zablokovaný, v pozadí Reverso 3 a Sirius, foto: Petr Jandík

 

ClickUp, spouštění tlakem dlaně 
ClickUp, spouštění tlakem dlaně, foto: Petr Jandík

 

Grigri 2– Druhá generace populárního poloautomatického jistidla na jednoduchá lana. Princip blokování pohyblivou vačkou. Problematické je rychlé povolování lana prvolezci, snadno se zakousne. Odblokovávací hmat je třeba nacvičit, je-li prováděn špatně, je zdrojem nebezpečí a možnosti zabránění správné činnosti jistidla s následným pádem prvolezce na zem. Jištění druholezce je problematické, lano samovolně klouže dolů, není-li drženo. Založení lana do pomůcky opačným - nesprávným směrem je fatální. Slaňování je možné jen na jednom prameni lana, lze použít k jumarování. Výhodou je tvrdší materiál výkyvné vačky, lano se tolik nešpiní otěrem duralu. Recenze je zde. Výrobce Petzl.

Osma - klasické lety prověřené dynamické jistidlo na jednoduché lano nebo dvojčata, nouzově lze použít i na poloviční lana - obě lana se prostrčí velkou dírou a jedno jde přes krček a druhé do karabiny, ve které je osma. Jisticí lana méně zatěžuje ostrým ohybem, než kyblíky. Bezkonkurenční na stará, tlustá, chlupatá, ztvrdlá nebo zmrzlá lana. Dostatečně brzdí jen když tah lana směřuje nahoru, při tahu dolů je díky větší třecí ploše brzdná síla o něco větší než u kyblíků, ale nemusí být dostatečná. Při větších pádech možnost spálení rukou. Klasický prostředek pro slaňování. Výrobců spousta. Různé variantní možnosti vložení lana pro samobrždění při slaňování, možnost fixace.

Létající Kačka, osma zabrala 
Létající Kačka, osma zabrala, foto: Petr Jandík

 

Kyblík obyčejný - na jednoduché i dvojité lano. Dostatečně brzdí jen když tah lana směřuje nahoru. Při dobírání druholezce problematické zablokování při visu. Slaňování bezproblémové. Podle rozměrů otvorů je vhodné na tenčí nebo tlustší lana. Výrobců více, skoro všichni.

Poloviční lodní uzel – dynamické jištění brzdící všemi směry. Spolehlivý, ale intenzivněji opotřebovává oplet lana a při slaňování nebo spouštění jej více kroutí. Protože jej doporučuje UIAA, je také nazývám uzlem UIAA. K jeho použití je potřeba karabina hruškovitého tvaru, často nazývaná HMS (zkratka Halb Mastwurf Sicherung). Je potřeba dávat pozor na to, aby zatížené lano svým třením neodšroubovávalo pojistku a dávat uzel na tu stranu, kde se to neděje. Blíže viz Horolezecká metodika. Není nijak zvlášť populární, ale je dobré ho umět i pro případ, že ztratíte své obvyklé jistidlo.

 

Poloviční lodní uzel se prosmykává ve směru tahu 
Poloviční lodní uzel se prosmykává ve směru tahu, foto: Petr Jandík

 

Reverso 3 - Dynamické jistidlo - kyblík na jednoduché i dvojité lano s možností samoblokování pro druholezce při visu s tím, že zablokuje-li sepři dobírání dvou  jeden, nelze dobírat druhého, to mají ale všechna jistidla společné. Dostatečně brzdí jen když tah lana směřuje nahoru. Uvolňování visícího druholezce při zablokování lana je o něco méně problematické než u ATC Guide, větší otvor umožňuje použít menší karabinu zaklesnutou zobáčkem jako uvolňovací páku. Díky zužujícím se žlábkům vhodné pro široký rozsah tlouštěk lan. Recenze je zde. Výrobce Petzl. V současné době je aktuální Reverso 4, které je v podstatě stejné, jen má navíc odlehčovací otvory a je proto lehčí.

 

Petzl Reverso 3 
Petzl Reverso 3

 

Sirius – již poněkud starší poloautomatické jistidlo na jedno nebo dvě lana. Poskytuje automaticky jištěné slanění, i když na tenkých lanech a ukloněných plotnách úplně nebrzdí. Umožňuje rychlé povolování lan, nezakusuje se při malém zatížení. Poněkud obtížnější vkládání lan, pro pohodlné slaňování a spouštění je uvolňovací páka poněkud krátká. Bez problémů použitelné na jištění jednoho nebo dvou druholezců s tím, že zablokuje-li se jeden, nelze dobírat druhého, to mají ale všechna jistidla společné. Jednoduché uvolnění visícího prvo- i druholezce. Brzdí všemi směry. Založení lana opačným směrem je fatální. Recenze je zde:  Výrobce TRE Pfulingen. 

 

Zapínání lana do TRE Sirius 
Zapínání lana do TRE Sirius, foto: Petr Jandík


Sirius a AlpineUp 
Sirius a AlpineUp, foto: Petr Jandík


 

 

Poučení z praxe:

 • Neexistuje ideální jistidlo, které by vyhovělo úplně všem situacím. Poloautomatická jistidla jsou na jednu stranu jistota, ale prda je to pořádná, pokud se nejistí ze země. Když se jistidlo kousne, samo nepovolí a s tím je taky třeba počítat. Buď mít volnou dráhu běhu/letu když to zabere, nebo se přivázat a nebo nezapínat jistidlo do sebe, třeba na štandu.
 • Osmu bych neházel předčasně do starého duralu. Svou práci si udělá.
 • I skoro nepozorovatelný prokluz v dynamickém jistidle výrazně sníží ráz při zabrždění.
 • Útěkem dozadu může jistič i výrazně zkrátit délku pádu. Musí se počítat s poletem, když lano zabere.

Pozorný čtenář si jistě povšimne, že tu některá jistidla chybí, například, Cinch, Mammut Smart a další. Důvodem je, že jsme je neměli pro testování k dispozici. Třeba se to povede příště. Vzorek je ale i tak dost reprezentativní.

 

Co používáte převážně na jištění
  
Reverso3,4 (Počet hlasů: 325)
(11.51 %)
ATC Guide (Počet hlasů: 265)
(9.39 %)
Grigri (2) (Počet hlasů: 218)
(7.72 %)
ClickUp (Počet hlasů: 194)
(6.87 %)
AlpineUp (Počet hlasů: 243)
(8.61 %)
osmu (Počet hlasů: 274)
(9.71 %)
Poloviční lodní uzel (Počet hlasů: 299)
(10.59 %)
Tre Sirius (Počet hlasů: 221)
(7.83 %)
Raveltik Reflex (Počet hlasů: 292)
(10.34 %)
Mammut Smart (Počet hlasů: 259)
(9.17 %)
Cinch (Počet hlasů: 233)
(8.25 %)Celkem hlasovalo: 2823


[Akt. bodový průměr: 2,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 04. 01. 2013 | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Petr Jandík

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Mějme rádi ostré! (24.04.2021)
Praskly erární stopery (09.04.2021)
Předpověď počasí od Evropské agentury (20.10.2020)
OBI kotvy na Kokořínsku (26.08.2020)
Aplikace Zlagboard: co nového? (22.04.2020)
Fyzio gym Cooper: Sám doma na desce (04.04.2020)
Rozbor nehody ukrajinských horolezců v Tatrách (20.12.2019)
Podmíněný trest za projetí konce lana (30.10.2019)
Velká plotna se nebude dojišťovat (14.12.2018)
Magnus Midtbo: základní technika nohou (01.01.2018)
Bezpečnostní konference (24.11.2017)
Školení správců skal a prvovýstupců (10.10.2017)
Výživa při vysokohorské turistice (22.09.2017)
Garantovaná horoškola ČHS je nově v Brně (05.01.2017)
Pozvánka na školení správců skal (31.08.2016)
Štand – noční můra metodika... (08.11.2015)
Pozor na staré popruhové smyčky (14.09.2015)
Školení správců skal (17.06.2015)
Laviny (02.02.2015)
Samoblokovací pololoďák (15.11.2014)
SLF studie o lavinových ABS (06.11.2014)
Předpovědi počasí (02.09.2014)
Úraz při spouštění ve Frankenjuře (15.07.2014)
Jak odjistit Velkou plotnu (10.03.2014)
Nejhorší jistič na světě (07.12.2013)
Adidas metodický den Českého horolezeckého svazu (04.10.2013)
Co když ztratím kyblík? (17.06.2013)
Pískovcové horolezectví: jak smyčkovat. (12.05.2013)
Běžte se všichni zahrabat! (20.02.2013)
Fórum alpinismu Smíchov (27.11.2012)
Zasněžený 23. Pelikánův seminář (07.11.2012)
Když volám o pomoc (04.10.2012)
Nebezpečné Západní Tatry? (29.09.2012)
Metodický den HO horyinfo (14.07.2012)
Metodický víkend ČHS (02.04.2012)
Idioti v lavinovom terene v Gruzínsku (30.11.2011)
Lavinová nehoda při lezení mixů (24.11.2011)
Malá příhoda z Bořně (14.07.2011)
Grigri 2 ho zachránilo (27.06.2011)
Riziká lezenia ľadov (23.02.2011)
Nebezpečný daisychain (22.09.2010)
Zasypání lavinou (28.12.2009)
MarmotRockJoy Rescue Workshop II (08.09.2009)
Horolezecká abeceda (25.08.2009)
Marmot RockJoy Rescue Workshop (14.05.2009)
Stanoviště pro jištění a slaňování (19.03.2009)
Úvazky a karabiny (09.01.2009)
Horolezecký terén (19.10.2008)
Info@hudy 9 (22.06.2008)
Tragédie na Spitzbergu... (14.04.2008)
LANA A UZLY (14.04.2008)
Přetržené lano (02.04.2008)
Sníh a vítr na Grossvenedigeru (16.12.2007)
Kurzy zdarma (24.10.2007)
Kurz pískovcového lezení (04.09.2007)
ATC Guide (04.07.2007)
Metodická příručka (12.06.2007)
Raveltik Reflex (22.05.2007)
HOLEŠOVICKÁ ANDULA (04.04.2007)
Školení Škrovádské (31.03.2007)
Dopadový test (07.03.2007)
Nová generace pípáků (05.12.2006)
Smrtelné úrazy českých občanů (14.02.2006)Komentář ze dne: 19.07.2012 09:42:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - PrAngl (@)
Titulek: Při tom zachytávání a zkracování pádu osmou
mi přišlo, že v určité neblahé situaci ho mohl ten pytel trefit do hlavy. Možná by také bylo výhodnější utíkat podél stěny, aby ho lano neházelo proti stěně, ale kývlo podél? Předpokladem je, že stěna není členitá a nemá převis nad hlavou.
V tom těžkém pádu mi to přišlo dost o hubu, já jsem se ve stěně věšel na lano i několik metrů pod stanoviště a to jsem jistil českým tradičním jistítkem.
0 0

Komentář ze dne: 19.07.2012 11:41:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Při tom zachytávání a zkracování pádu osmou
Na to videu není vidět prostorová konfigurace. Jistič běžel cca v úhlu 45°od stěny a letěl mimo ten pytel.

Tradiční české jistítko nemůže být nic jiného, než osma, ne?
0 0

Komentář ze dne: 19.07.2012 12:40:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jakub (@)
Titulek: diky
Dobrej clanek, diky.
0 0

Komentář ze dne: 19.07.2012 17:49:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - PrAngl (@)
Titulek: Sámo Kámo, že Osma
vždy mne fascinuje, že jí mladí modernisté nemohou přijít na jméno coby jistítku. To jsem viděl, že běžel šikmo, ale málem narazil do stěny. Známa Bimboška nemaje blembák si při nacvičování chytání pádů na stěně nakřápla lebku, až jí museli prasklinu mudrbetonáři zacementovat.
Moderní jistidla neumím ani založit.
0 0

Komentář ze dne: 19.07.2012 19:42:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Sámo Kámo, že Osma
Nepochybuji o tom, že kdo umí založit osmu, umí založit o kyblík, nebo ClickUp :-)
Ohledně Bimboščiny trepanace z metodických důvodů, jsi na omylu, helmu měla, akorát málo utaženou a svezla se jí z čela.
Taky mne baví jak občas někdo hystericky komentuje, že osma je jen na slaňování. Blbost.
0 0

Komentář ze dne: 25.07.2012 21:38:22     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Milan (@)
Titulek: R-sport
co se týče R-sportu, tak vynakládají peníze na reklamu, kde třeba přesvědčují, že se výrobky CT vyrábí v Evropě, prezentují se na výstavvách, pan Strouhal jede z Moravy na testování na sever Čech. Ale odpovědět na mail, na dotazy o zboží CT, které distribuují, tak takhle slušní jaksi nejsou. Škoda, že distribuci CT nezajišťuje v ČR jiná firma.
0 0

Komentář ze dne: 05.01.2013 00:21:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - OndraK. (@)
Titulek: Re: R-sport
Zkus mu napsat ještě jednou. Klidně to mohl přehlédnout nebo chtít odpovědět později a zapomněl na to. Já mám s nimi jen pozitivní zkušenost - víckrát mi objednával mi materiál, který nebyl skladem nebo to není tak často prodávané zboží.
0 0

Komentář ze dne: 02.03.2013 19:04:42     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Milan (@)
Titulek: Re: Re: R-sport
Zkoušel jsem "jen" 5x. Odpověď ani jednou.
0 0

Komentář ze dne: 01.09.2012 11:36:25     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Libor (@)
Titulek:
Za zmínku by stál i Toucan 2 od Simondu, se svým vychytaným uvolňováním vysícího druholezce. Dle mého, zatim nejlepší systém...
0 0

Komentář ze dne: 01.09.2012 17:47:50     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re:
Simond Toucan znám, ale neměli jsme ho na test. Vyklápěcí páčka na spouštění je dobrá, na druhou stranu je to ale kus duralu o který je to těžší a který se použije jen výjimečně. Sám si nepamatuju, že bych někdy potřeboval spouštět druholezce a to mám Reverso 3 a BD XP Guide už pár let.

A když už by to bylo potřeba, dá se to celkem dobře zimprovizovat z karabinou.
0 0

Komentář ze dne: 04.01.2013 12:17:38     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: ClickUp
Doplnil jsem nejnovější poznatek o riziku selhání ClickUp. Ze stejného důvodu může selhat i Mammut Smart, jak se objevilo již před časem. Proto u jistidel s výřezem pro karabinu je velmi doporučitelná karabina s pojistkou proti přetočení.
0 0

Komentář ze dne: 09.01.2013 18:33:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Uzlař (@)
Titulek: Uvolňování ATC Guide, automatická blokace poloautomatů, odbíhání od stěny
ATC
Do ATC XP Guide jde také vložit zobáček karabiny a druholezce uvolnit. Se starým Reversem 1 mi to nešlo.

Poloautomaty
Myslel jsem, že poloautomaty PRVOLEZCE blokují jen při tahu lana vzhůru. Pokud by prvolezec spadl do samotného jistidla ve štandu tzn. letěl by níže než je štand, tak sem byl přesvědčen, že hlavně u vačkových systémů dá podlahu. Zkoušeli jste dát samotné GriGri do stěny a pádový faktor 2 přímo do něj, bez karabiny nad ním?

Odbíhání
Odběhnutím od stěny (většinou 4-6kroků) se délka pádu de facto nezredukuje a hlavně jistič, odběhnuvší od stěny, bude k ní připlácnut (viz. video jištění osmou). Lepší je trochu zkusit dobrat a přičapnout na zem. Jde také seskočit z nějaké vyvíšeniny, ale to chce sakra časování. U dynamických jistidel moc dobrat nejde, protože při dobírání přehmatává člověk lano a při ráně by ho tak nemusel na tuty držet, u poloautomatů jde dobírat oběma rukama do doby než přijde rána.

Jinak si myslím, že je celkově málo zdůrazňováno, že poloautomat + friendy, vklíněnce, smyčky k sobě nepatří. Vím, že jsi napsal "zatěžují jistící řetězec", ale pochopí to 100% lidí?

Celkově dobře napsaná recenze i videa. Je dobře, že tyhle akce děláte.
0 0

Komentář ze dne: 09.01.2013 19:19:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Uvolňování ATC Guide, automatická blokace poloautomatů, odbíhání od stěny
Ahoj, Dík za povzbuzení.

Jen t těm poloautomatům + HMS: brzdí kterýmkoliv směrem, i přimo do štandu.

S tím odbíháním je to tak, že se tím asi poněkud změkčí pád, ale let jističe je větší.

Ideální jistidlo není, všechno má svoje problémy, snad jen AlpineUp lze podle okolností používat tak, nebo tak. Stejně to ale neochrání před blbým rozhodnutím v konkrétním případě.
0 0

Komentář ze dne: 09.01.2013 19:47:12     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sysel (michalsylla@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Uvolňování ATC Guide, automatická blokace poloautomatů, odbíhání od stěn
Ideální jistidlo je to, s kterým umí jistič zacházet. Pro mě je to kýbl.
1 0

Komentář ze dne: 08.02.2016 14:45:12     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Drn (honzadrn@volny.cz)
Titulek: Jištění druholezce přes ATC Guide
Píše se: "použití pro druholezce s blokováním při visu s tím, že zablokuje-li se jeden druholezec při lezení se dvěma druholezci, nelze dobírat druhého druholezce, to mají ale všechna jistidla společné" - NEPŘESNÁ INFORMACE, pokud si jeden druholezec odsedne do ATC Guide, "přisedne" si jen sám svoje lano a druhé lano lze dobírat - pokud není lano zatížené, samosvorný účinek není. Problém by nastal, kdyby sedící chtěl spouštět a lezoucí lézt. To už by najednou nešlo :-). Ověřeno s 2 x BEAL ice line 8,1 unicore.
Největší nevýhoda ATC je komplikované odblokování samosvorného režimu při požadavku na spouštění druholezce. V případě chybné manipulace to může v krajním případě přejít do volného pádu.
0 0

Komentář ze dne: 08.02.2016 16:17:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Jištění druholezce přes ATC Guide
Ahoj, dík za upozornění. Když o tom přemýšlím, máš pravdu protože zablokování je způsobeno tím, že zatížené lano přicházející do ATC přitiskne odcházející pramen a tím ho zablokuje a druhého otvoru se to moc nedotkne.
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

horyinfo.cz je mediální partner Českého horolezeckého svazu
hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci
anketa
Kterou rukou držíte při listování průvoce?

Pravou a listuju levou (767 hl.)
 
Levou a listuju pravou (308 hl.)
 
Nepoužívám průvodce (298 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1373