Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesValná hromada 2009


Džin vypuštěn z láhve

Rozpočet a další kolo bitvy o magnézium byly náplní letošní řádné Valné hromady Českého horolezeckého svazu. Aktuálně: Velkou většinou přijat Piškotův návrh. Valná hromada vypustila zákaz magnézia z pískovcových Pravidel. AUDIO: Poslechněte si klíčové části schůze, ke stažení v MP3.
Voloďa Suchý diskutuje s Liborem Hrozou, přihlíží Jirka Heráf a Vláďa Weigner. Za Voloďou maldší generace - Eva Ondrová a vpravo Honza Doudlebský
Voloďa Suchý diskutuje s Liborem Hrozou, přihlíží Jirka Heráf a Vláďa Weigner. Za Voloďou maldší generace - Eva Ondrová a vpravo Honza Doudlebský, foto: Jan Polák


Dnes po poledni skončila Valná hromada Českého horolezeckého svazu, která měla schválit hospodaření za minulý rok a rozpočet na rok 2009, vyhlásit výsledky soutěže o nejlepší sportovní výkon roku 2008, pozměnit Disciplinární řád, s napětím se čekalo na hlasování o změně pravidel pískovcového lezení. Bezkonfliktní bylo jmenování Ľudovíta Záhoranského za čestného člena ČHS.

Hostem VH byl Igor Koller, předseda JAMESu
Hostem VH byl Igor Koller, předseda JAMESu, foto: Petr Jandík
Průlom do Pravidel pískovcového lezeníModerna a klasika. Piškot - Jiří Choholoušek a Tomáš Kublák
Moderna a klasika. Piškot - Jiří Choholoušek a Tomáš Kublák, foto: Petr Jandík


Hlasování bylo jednoznačné: 2034 hlasů pro, 586 proti, 169 se zdrželo . Piškotův návrh, vypouštějící zákaz z Pravidel lezení ČHS je schválen. Co to znamená? Ačkoliv se nedoporučuje používat magnézium v cestách lehčích než IXa a v klasických oblastech, není od této chvíle použití magnézia na českých pískovcích Pravidly lezení zakázáno.

Tomáš Kublák se snaží obhajovat klasické hodnoty
Tomáš Kublák se snaží obhajovat klasické hodnoty, foto: Petr Jandík


Může se tedy beztrestně používat magnézium všude, kde není zakázáno ochranou přírody, resp. podmínkami povolujícími lezení. Prakticky se to týká zejména levého a pravého břehu Labe.Piškot - Jirka Chocholoušek si věří a obhajuje svůj návrh
Piškot - Jirka Chocholoušek si věří a obhajuje svůj návrh, foto: Jan Polák


Nejlepší sportovní výkony roku 2008

Nejlepší sportovní výkony volil Výkonný výbor a lezecká média: Adrex, Everest, Horydoly, Horyinfo, Lezec, Montana, James a Vertigo, přičemž Montana dodala jen slovní hodnocení a nemohlo být tedy zohledněno. Po vyhodnocení se zjistilo, že došlo k rovnosti bodů na prvním místě a Výkonný výbor proto roszhodl, že první místo ziskal Adam Ondra za přelez cesty Open Air, Mára Holeček a Jan Doudlebský za expedici DEVOLD Triple North Walls, třetí místo Tomáš Mrázek za druhé místo v SP 2008 a za titul vicemistra Evropy.

Za vítěze souěže o nejlepší sportovní výkon, Adama Ondru převzala diplom jeho matka, rozhodnutím VV druzí Mára Holeček a HOnza Doudlebský jej převzali sami
Za vítěze souěže o nejlepší sportovní výkon, Adama Ondru převzala diplom jeho matka, rozhodnutím VV druzí Mára Holeček a HOnza Doudlebský jej převzali sami, foto: Petr Jandík
Schváleno hospodaření za rok 2008 a rozpočet 2009

Hospodaření ČHS v roce 2008, které bylo pod taktovkou minulého Výkonného výboru v čele s Alenou Čepelkovou, bylo schváleno s výjimkou některých závad ve Vrcholové komisi - chybějící doklady k odměnám za výměnu jištění, neoprávněné vyplácení odměn předsedům OVK.

Honza Bloudek prezentuje rozpočet
Honza Bloudek prezentuje rozpočet, foto: Petr Jandík


Nový rozpočet vyšel z členění minulého rozpočtu tak, jak jej připravoval bývalý tajemník Jindra Pražák a v příjmové části již nepočítá s deklarovaným a slibovaným příjmem ze Sazky, ale jen s takovým, jaký skutečně vloni skutečně přišel. Výsledkem je ponížení příjmové části rozpočtu o téměř 2,1 miliony Kč a z toho vyplývající škrty v rozpočtech většiny komisí. Důvody k tomu byly jasné a přesvědčivé, rozpočet byl přijat.

 

Upraven disciplinární řád

Úprava disciplinárního řádu sestávala ze dvou návrhů. První, podaný Disciplinární komisí, rozšiřuje a upravuje možnosti ukládání trestů. Nově přibylo omezení činnosti, upraven byl trest zákazu činnosti a ukládání podmíněných trestů.

Jiří Babača obhajuje odměny pro předsedy OVK
Jiří Babača obhajuje odměny pro předsedy OVK, foto: Petr Jandík


Druhý návrh podal původně Jiří Čermák. - je veřejným tajemstvím, že v reakci na tři disciplinární žaloby podané současně Jiřím Babačou na tři bývalé dobrovolné funkcionáře. Podstatou návrhu je povinnost složit při podávání disciplinární žaloby kauci 1000 Kč, která by se nevrátila, pokud by podání bylo uznáno jako neoprávněné. Je ironické, že právě ten, kdo byl prapříčinou podání tohoto návrhu, se dožadoval jeho úpravy - zproštění kauce v případě podání ze strany voleného orgánu. Nakonec byl tento návrh upraven tak, že od kauce bude při podání disciplinární žaloby zproštěn Výkonný výbor a komise ČHS, a za velkého obecného veselí byl pod názvem "Babačův návrh" schválen.

Jak schůze probíhala?

Jednací řád a program
Po zahájení předsedou Zdeňkem Hrubým bylo slovo předáno Petru Reschovi, který schůzi řídil dál. Oproti jednacímu řádu, navrženému v bulletinu, padl návrh umožňující diskusi ke každému projednávanému bodu a to tak, že každý může vystoupit maximálně dvakrát po jedné minutě. Pětiminutové vystoupení v závěrečné diskusi tím není omezeno. Babačův protinávrh - libovolný počet vystoupení po jedné minutě, ani další protinávrh Zdeňka Teplého - čas neomezovat, neprošly. Toto ustanovení, které bylo pak dál v průběhu schůze již bez dalšího schvalování modifikováno na to, že si někteří mohli vybrat obě minuty najednou, ovlivňovalo možnost diskuse. Kolem hlasování jsou poněkud zmatky. Nelze hlasovat, nejprve je třeba konstatovat usnášeníschopnost.

Mandátová komise oznamuje ústy Josefa Uherky, že z celkových 10 980 členů je zastoupeno 2432, což je víc jak 20% a schůze je usnášeníschopná. Tím může pokračovat hlasování o jednacím řádu. Jak Teplého, tak Babačův návrh jsou zamítnuty. Dále se schvaluje úprava programu VH. Do původně oznámeného programu je zařazen jako nový bod programu vystoupení Igora Kollera, předsedy Slovenského horolezeckého svazu JAMES, dále Piškotův návrh úpravy Pravidel pískovcového lezení ohledně magnézia, spolupodepsaný Jardou Maršíkem, Richardem Müllerem a Zbyškem Česenekem a změna disciplinárního řádu - zavedení kauce při podání disciplinární stížnosti. Návrh na revizi instruktorů s ohledem na instruktory pískovcového lezení byl odkázán do diskuse. Rovněž návrhy na sloučení původně oznámené změny Pravidel pískovcového lezení s nově zařazeným Piškotovým návrhem neprošly. Výkonný výbor si přál oba body oddělit s tím, že by přednesl každý zvlášť, diskuse by byla k oběma současně a pak by se hlasovalo o každém zvlášť. Odůvodněním bylo, že oba body spolu souvisí, ale jaksi vedlejším efektem je vzhledem k pravidlu maximálně dvou vystoupení v diskusi k bodu samozřejmě omezení diskuse, které automaticky nahrává předkládanému návrhu. Program byl schválen.

Audionahrávka v mp3 ke stažení (6,2 MB) Schvalování jednacího řádu a programu.


Kontrola plnění usnesení minulé Valné hromady.
Minulá VH dala Výkonnému výboru tři úkoly: Vypracovat koncepci ČHS - je vyvěšená na webu k diskuzi. Druhý úkol - začít práce na historii českého horolezectví - byla zřízena komise, kterou vede Zdeněk Teplý. Třetí úkol - pojištění instruktorů běží.

Zpráva revizní komise
V roce 2008 se komise doplnila o třetího člena, pracovala ve složení Vévoda, Benda a Kalivoda. V činnosti ČHS nebyly shledány rozpory mezi stanovami a zákony a vnitřními směrnicemi Svazu. Z minulé VH vyplynul úkol doplnit chybějící podklady k dohodám o provedení práce - výměně jisticích prostředků z roku 2007. Byly dpolněny, ale následná kontrola zjistila, že byly vyláceny také odměny za vedení OVK a to bez jakýchkoliv podkladů, nebyly vypracovány žádné dohody, ani vnitřní směrnice k těmto odměnám, která by výplatu umožnila. V roce 2008 byly podepsány dohody o provedení práce pro funkci předseda OVK, na jejich základě byly odměny vyplaceny i v roce 2008, což opět nemělo oporu ve vnitřních směrnicích svazu. Revizní komise proto navrhuje uložit VV a VK do 30. 6. vypracovat statuty OVK a vnitřní směrnici umožňující výplatu odměn předsedům OVK a bez toho odměny neproplácet.

U několika dohod o provedení práce za výměnu jištění nebyly podklady pro stanovení výše odměny. Revizní komise navrhuje doplnit podklady do 10. 4. Revizní komise doporučuje VH schválit zprávu o hospodaření. Hospodaření Svazu bylo vinou Sazky v minulých letech schodkové. Schodek se kumuloval a uhrazoval se z rezervy. Rezerva však poklesla o 2 miliony a dál v tom nelze pokračovat. RK doporučuje VH přijmout navržený úsporný rozpočet a děkuje

Pojištění instruktorů
Proběhlo jednání v Kooperativě. Pojistka ČSTV odpovědnost instruktorů nekryje. Byla vypracována poptávka na pojišťovny za jakých podmínek by bylo možné instruktory pojistit.

Schodkový rozpočet
Vinou neplnění slibů Sazky ohledně výplaty podílu na zisku došlo několik let za sebou ke schodkovému rozpočtu. Nelze v tom dál pokračovat. Revizní komise doporučuje přijmout úsporný rozpočet. Zdeněk Vévoda na závěr poděkoval minulému i současnému výboru za jeho práci. S technickou připomínkou přišel okamžitě Jiří Babača, který vysvětloval, že odměny předsedům OVK jsou formou kompenzace za telefony a pojížďky vyplývající z jejich funkce. Revizní komisí odhalené závady však nezpochybnil.Audionahrávka v mp3 ke stažení (6,2 MB) - kontrola plnění usnesení a zpráva revizní komise
Audionahrávka v mp3 ke stažení (15,64 MB) - Návrh a odůvodnění rozpočtu
Audionahrávka v mp3 ke stažení (1,53 MB) - Volba Záhoranského čestným členem
Audionahrávka v mp3 ke stažení (8,34 MB) - Vyhlášení nejlepšího výkonu roku
Audionahrávka v mp3 ke stažení (4,98 MB) - Pozdrav a vystoupení Igora Kollera
Audionahrávka v mp3 ke stažení (6,2 MB) - Změna pískovcových Pravidel - možnost zpřísnění.


Úprava pískovcových pravidel - náhrada zákazu magnézia doporučením
Diskuse byla dlouhá, charakterizovaná přísností na délku vystoupení, ze které se jako nestandardní výjimka vylučuje více než tříminutové vystoupení Igora Kollera. Podle mého názoru by bylo korektní, aby vystoupil až po hlasování, protože takto nepochybně svou autoritou mohl ovlivnit názory delegátů, ač k tomu neměl žádný mandát. Výsledek však je natolik jednoznačný, že se nedomnívám, že by Igorovo vystoupení ovlivnilo hlasování. Celkově návrh prezentoval Jiří Chocholoušek 12:46 minut a dále vystoupil dvakrát v diskusi. Byly podány dva protinávrhy - Tomáše Kubláka a Vladimíra Těšitele. Oba založené na myšlence předjednání věci nejprve s ochranou přírody. Nebyla jim však dána šance na podrobnější prezentaci a neprošel ani jeden.

Prezentace a odůvodnění návrhu na změnu pískovcových pravidel Piškot 12:46 (MP3, 5,84 MB)
-Stanovisko VV - Hrubý 1:41 (MP3, 793 KB)
-Dotaz Jan Polák - Gejza a odpověď V. Wolfa 2:25 (MP3, 1,11 MB)
-Reakce Václav Širl 2:15 (MP3, 1,03 MB)
-Reakce a protinávrh Tomáš Kublák 4:47 (MP3, 1,03 MB)
-Reakce na Kubláka-Piškot 0:34 (MP3, 272 KB)
-Reakce (neznám?) 0:42 (MP3, 333 KB)
-Reakce a protinávrh Vladimír Těšitel 1:02 (MP3, 492 KB)
-Reakce Libor Hroza 2:01 (MP3, 945 KB)
-Reakce Zdeněk Hrubý 0:59 (MP3, 462 KB)
-Reakce Zbyšek Česenek 1:31 (MP3, 718 KB)
-Reakce Zdeněk Teplý 1:12 (MP3, 567 KB)
-Reakce Jan Bloudek 1:02 (MP3, 489 KB)
-Reakce Tomáš Frank 0:45 (MP3, 353 KB)
-Reakce Jiří Večeřa 0:48 (MP3, 377 KB)
-Reakce Marek Holeček 1:01 (MP3, 479 KB)
-Reakce Igor Koller 3:16 (MP3, 1,5 MB)
-Reakce Jura Čermák 1:04 (MP3, 505 KB)
-Reakce Piškot 1:20 (MP3, 631 KB)
-Reakce Jan Bloudek 1:04 (MP3, 501 KB)
-Reakce 1:01 (MP3, 483 KB)
-Reakce Vladimír Wolf 0:48 (MP3, 381 KB)
-Reakce Petr Resch 1:49 (MP3, 853 KB)
-Reakce Vévoda 0:30 (MP3, 239 KB)
Úprava disciplinárního řádu
Sestávala z rozšíření a jemnějšího odstupňování možných trestů a jako návrh VV, který zástupce DK nepodpořil, že by se při podání disciplinární stížnosti měla skládat, podobně jako při protestech na závodech, kauce 1000 Kč.
Jednání o změnách DŘ 14:33 (MP3, 6,66 MB)

Příprava usnesení
Jednání o usnesení Vané hromady 2009 14:33 (MP3, 6,66 MB)

Ještě chci přidat další fotky a udělat k jednotlivým vystoupením stručný výpis, protože v reportáži na lezci i na Horydoly jsou různé nepřesnosti, které by bylo dobré zde korigovat.


 
 
Usnesení řádné VH ČHS ze dne 21.3. 2009
 
 
Řádná valná hromada bere na vědomí:
 • -zprávu předsedy ČHS o plnění úkolů z minulé valné hromady:
  • ovýkonný výbor zveřejnil koncepci ČHS a webových stránkách svazu
  • obyla vytvořena historická komise, jejímž předsedou byl jmenován Z.Teplý
  • oVV rozešle poptávku na pojištění odpovědnosti instruktorů na pojišťovny 
 • -zprávu revizní komise
 
Řádná valná hromada schvaluje:
 • -zprávu VV o hospodaření za rok 2008 
 • -rozpočet hospodaření na rok 2009 tak, jak byl předložen VV
 • -udělení čestného členství Ludovítu Záhoranskému
 • -návrh dílčí změny Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech ve znění předloženém VV, umožňující OVK zpřísnit Pravidla ve vyjmenovaných bodech  
 • -návrh dílčí změny Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech týkající se omezení používání magnézia ve znění předloženém Jiřím Chocholouškem
 • -změnu disciplinárního řádu ve znění předloženém disciplinární komisí, kterým se rozšiřuje rozsah trestů, které mohou být v disciplinárním řízení uloženy
 • -změnu disciplinárního řádu ve znění předloženém J.Babačou, kterým se zavádí poplatek při podání návrhu na disciplinární řízení  
 
Řádná valná hromada ukládá:
 
1. 
a) VV a CVK vypracovat statut komise včetně náplně práce předsedy OVK do 30.6.2009
 • b) VV doplnit vnitřní směrnice o možnost výplaty odměn předsedům OVK do 30.6.2009
c) nevyplácet odměny předsedům OVK, dokud nebudou vypracovány dokumenty v bodech a) a b)
 
2. 
a) CVK doplnit chybějící podklady k dohodám o provedení práce – výměna jistících prostředků do 10.4.2009. Zodpovídá předseda CVK.  
b) v roce 2009 neproplácet odměny za dohody o provedení práce bez podkladů pro stanovení výše odměny. Tuto zásadu zahrnout do připravované směrnice.
 
3. VV, aby vyzval členskou základnu k diskusi o zveřejněné koncepci ČHS. Dále VH ukládá VV předložit na příští valnou hromadu přepracovanou koncepci ČHS a zveřejnit ji nejpozději do 15.12.2009.
 
4. VV dokončit poptávkové řízení na pojištění odpovědnosti instruktorů a informovat o jeho výsledku příští VH.
 
5. VV jednat o výhodnějších podmínkách pojištění léčebných výloh v zahraničí členů ČHS
 
   
 
 

 

Jak moc se po změně zákazu magnézia na doporučení jej nepoužívat v klasických oblastech a cestách pod IXa bude na písku mágovat?
  
Bez zábran pořád a všude (Počet hlasů: 249)
(15.17 %)
Možná o něco více (Počet hlasů: 312)
(19.01 %)
Pořád stejně (Počet hlasů: 229)
(13.95 %)
O něco méně (Počet hlasů: 656)
(39.98 %)
O hodně méně (Počet hlasů: 195)
(11.88 %)Celkem hlasovalo: 1641


[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 20. 03. 2009 | Počet komentářů: 31 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Petr Jandík

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Valná hromada ČHS (13.04.2024)
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 21.03.2009 20:40:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Libo Hroza (@)
Titulek: maglajz nemaglajz
Jestli je někde povolenej maglajz nevím, ale určitě nikde není povoleno dělat na skalách barevné fleky. At už bílé nebo červené. A na to nás ochranáři dostanou.
0 0

Komentář ze dne: 21.03.2009 20:40:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Piškot (j.chocholoušek@centrum.cz)
Titulek: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
Ke změně Pravidel, jak se o ní mluví v článku, bych měl důležitou poznámku.
1) mg může omezovat (a nadále omezuje) ochrana přírody. Stále platí sjednané výjimky...
2) Režim mg mohou podle Pravidel dále zpřísňovat příslušné OVK.
Tedy zákaz mg je sice z pravidel vypuštěn jako paušálně platný, ale to vůbec neznamená, že se ztratí reálně v jednotlivých oblastech. Kromě toho, že v Českém Ráji je třeba ve znění výjimky, skoro stoprocentně ho přijme i OVK třeba pro Skalák (a asi i další oblasti).
0 0

Komentář ze dne: 21.03.2009 20:52:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Libor Hroza (@)
Titulek: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
Už vidím jak,neříkám jim lezecká veřejnost,ale fitnes lezci , zkoumají jak a kde je to povolené.... A věř mi že jich přibívá geometrickou řadou.
0 0

Komentář ze dne: 21.03.2009 21:03:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
A do teď to zkoumali?
0 0

Komentář ze dne: 21.03.2009 21:07:26     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
Piškote, ve článku je napsáno: "Může se tedy beztrestně používat magnézium všude, kde není zakázáno ochranou přírody, resp. podmínkami povolujícími lezení. Prakticky se to týká zejména levého a pravého břehu Labe." Co na tom podle tebe není pravda?

Pokud některé OVK zpřísní podmínky, stejně nevím, jak by bylo možné za porušení tohto zpřísnění trestat. Maximálně tak neuznat prvovýstup s porušením zpřísněných podmínek.

Analogicky podle průběhu skobovací éry se dá předpokládat, že k odklonu lezecké komunity u nás od používání magnézia při lezení (pískovce nevyjímaje) může dojít teprve tehdy, až bude všechno všude opatlané ad absurdum a až lezení bez magnézia vynaleznou Američani. Teprve pak všichni "progresivní" zahodí pytlíky.

Je paradoxní, že při drytoolingu se odkládají patní hroty, aby se zvýšila hodnota výstupů - tatáž cesta "bez" se hodnotí o stupeň nebo alespoň půlčičku výše. na druhou stranu se hodnocení cest, kdysi lezených bez MG (a jsou i takové) s mágem nesnižuje. Samozřejmě, je tu dost podstatný rozdíl. Na drytoolové cestě není vidět, jestli ji někdo lezl s patami nebo bez a oba systémy mohou bez problému koexistovat. Problém je jen v klasifikaci.

Naprotitomu deflorace cesty práškem už minimálně po nějakou a mnohdy i dlouhou dobu neumožňuje lézt bez.
0 0

Komentář ze dne: 21.03.2009 21:24:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
S něčím souhlas, ale něco se mi nezdá Petře.
Pokud budou mít OVK možnost zpřísnit pravidla, tk to budou zase pravidla a stejná situace.
Ale spíš se mi zdá, že za chvíli budeme nostalgicky vzpomínat na jakési fiktivní doby, kdy přeci nikdo nikdy na písku nemagoval, neb byl ten zákaz. :-) A deset deka salámu nylo nějakejch deset deka... :-)
Když jsem letos zabloudil na písky, přijeli tam nějací kluci a nemagovali.

Otázka zní proč nemagovali:
a) přišlo jim to hloupé k tradici, k ostatním
b) viděli tam dědulu s babičkou a báli se, že kdyby vytáhli mg, s dědou to sekne a nechtěli ho mít na svědomí
c) dědula s bábou sebou měli velkýho psa a takovej pes může cvičenej třeba na mg? :-) :-)
d) sami nemají mg rádi
e) mysleli si, že jsem ochranář
f) báli se, že k nim přijdu, zjistim magicky jejich totožnos a prásknu to na ČHS, které jim zakáže, přikáže, ukáže...

Kromě f, považuji vše zamožné, f) , tomu nevěřím. Leda ještě jiný důvod, třeba mg zapomněli doma.
Všechny důvody krom f) zůstávají.
0 0

Komentář ze dne: 21.03.2009 22:07:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
Piškote, řekni mi upřímně: Přestaneš teď prášit v Teplicích, když sis celkem obratně vymohl povolení v Labáku? Polezeš třeba Tsunami bez mága, když je tam zakázané ochranou přírody?

0 0

Komentář ze dne: 21.03.2009 22:13:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
Petře, já nejsem Piškot! Vážně néééé! :-) Kůwa, krize identity!
Usnul Dag a zdálo se mu že je Piškot, probudil se a vidí. Jsem Dag! Zdálo se Dagovi, že je Piškot, nebo se teď zdá Piškotovi, že je Dag?
(Volně podle mistra Ďžuanga)
Nebo jsem snad Jimy Morrisonem a nezemřel jsem v Paříži? Jsem bůh, vědomí, nebo sen? Aj obešel já polí pět!
0 0

Komentář ze dne: 21.03.2009 22:23:56     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
Ech, dělám na několika věcech najednou, tak sorry.

Nevšiml jsem si, že to píšeš ty Dagu.

Myslím, že pravé problémy začnou teprve teď. Nově příchozí do lezení se učí kde? Na překližce. Lezou tam s čím? s mágem. Kolik z lezců, zvyklých na MG a naučených s ním je schopno léz bez něj? Málo.
Jak by za takovýchto okolností mohla zafungovat nějaká etická autoregulace ve prospěch lezení bez?
Jedna éra pískovcového lezení tímhle oficiálně skončila. Nastává další, prášilovská. Po ní bude následovat éra cest shora a éra nejtů po dvou metrech. Tohle je jen začátek. Co udělá ochrana přírody? Nevím. Já budu jezdit do Saska.
0 0

Komentář ze dne: 21.03.2009 22:37:25     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
V lezení nakonec vždy zvítězí sebeomezující přístup (free, RP...) V lezení nakonec vždy zvítězí výkon za každou cenu (technologické skobovačky, nácvik, mg, jištění).
A pak znovu, každou chvíli někdo vyleze něco, jako Mistr Beat Kammerlander viz článek o kousek níž, sóla Mistra Alexe...
Co je horší, to jsou davy frikulínů dálkově řízených reklamou. Ale možná díky krizi nebude ani na chleba... nebo oteplení zatopí českou kotlinu, nebo se do nás trefí meteor. Nesmíme ztrácet bytostný optimizmus. :-) :-) :-)
0 0

Komentář ze dne: 21.03.2009 22:59:26     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vlk (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
Petře, ať chceme či nechceme, tak na etiku a postoj k dělání cest má velký vliv lezecká špička. A u nich, s výjimou MG, vidím úctu k tradici a tou myslím dělání i extrémně těžkých cest odspodu a těch ocelových žebříků bych se nebál, je to hodně i na místních, neboť návrhem, který jsem přednesl a byl schválen, jsme dali do rukou OVK tu pravomoc, že může naopak rozestupy fixních jištění oproti stávajícímu stavu zvýšit třeba na 5metrů, jak to bývalo kdysi. Osobně jsem zastáncem, čím méně železa do písku zatlučeme, tím pro něj lépe. A i to může být dobrým samoregulujícím prvkem, prostě větší vzdálenost, větší strach a méně lezců usilujících o danou cestu.
0 0

Komentář ze dne: 21.03.2009 23:20:30     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
Myslím, že existuje-li cesta, je už málo podstatné, jakým způsobem vznikla. Prvovýstupy jsou taková náročná hra pro statisticky nevýznamnou množinu lezců.

Statisticky naopak významné je, kolik lidí a jakým způsobem bude cestu přelézat potom. Je mnoho případů, kdy se podle dnes již neplatných Pravidel vzorně udělaná cesta, tedy bez MG a s dobrou vzdáleností jištění dodatečně dojišťuje a leze s práškem. Většina cest dnes obsahujících tučnou vrstvu MG v chytech třeba v hlavní stěně Panteonu, byla kdysi udělaná i lezená bez mága a zdola. A co z toho vyplynulo? Nic. Leze se tam s MG navzdory obecnému zákazu od OP v podmínkách pro Český Ráj. Myslíš, že se po téhle změně snad přestane?
0 0

Komentář ze dne: 22.03.2009 08:41:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
To množství železa je podle mne daleko horší a degradující tradici. I když budu bílej od hlavy až k patě a na hlavě budu mít mg kýbl, do spoře odjištěné cesty se budu bát a pět metrů a víc nad kruhem se mi odskakovat nebude chtít.
Ale to by zase muselo být jasně řečené a přijaté, že není pravda, že čím víc tím líp, že není chyba, když se v cestě člověk bojí, že není špatné, když si musí sám založit... Že, zejména na písku, co moc nevydrží, není neštěstí, když není cesta úplně pro každýho, ať je ve formě či ne.
0 0

Komentář ze dne: 22.03.2009 11:31:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
Dagu, odpovídáš na něco jiného, ale budiž. Tohle co říkáš je jen jedna z více možností.
Druhá je, že se bez MG budeš bát, že ten krok 5m nad kruhem nedáš a proto si vezmeš MG. Život je pestrý a možností hodně.

Třetí možnost je, že si myslíš, že má-li právo na MG celý svět, máš ho i ty. A je i mnoho dalších možností.

Viděl jsi video s Hudym z Ádru - Zlatá korunka na Krakonošův zub? Leze s mágem. Nebojí se padat. Klidně hodí desítku, patnáctku, vleze tam znova a vidíš, že si těch 5 metrů na kruhem zatraceně dobře pamatuje.

Trend určuje špička a špička kašle na jakákoliv omezení daná ochranou přírody, anžto je považuje za nesmyslná a za podvratné dílo nepřejících klasiků.

Ten současný návrh je jen mezistupeň, aby to veřejnost dostala po lžičkách, ale konečným cílem je mágovat kdykoliv, kdekoliv bez omezení, podle chuti a pocitu každého lezce. Otázkou je cena, jakou za to nakonec zaplatíme.
0 0

Komentář ze dne: 22.03.2009 11:39:34     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
Uvidíme. VH rozhodlo včera takhle, stejně jako před dvěma lety naopak. Tak to platí. K čemu to povede, to se uvidí. Momentálně se musíme snažit žít bez zákazu, tak jako jsme se snažili žít se zákazem.
Podle některých zákaz měl vyhnat lidi ze skal, zabrzdit lezení v ČR... nestalo se. Třeba ani zrušní zákazu nebude také černočerná katastrofa.
0 0

Komentář ze dne: 22.03.2009 12:10:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
Ovšem. Neříkám, že to neplatí. Třeba teď přestanou mágisti porušovat zákazy dané OP (já osobně tomu nevěřím) a budou se vybíjet jen v Labáku, který začne zdálky vypadat jako fotka do průvodce s vyznačenými cestami. Tahle to na některých místech vypadá dneska na Rovišti (kde je mágování zcela volné) nebo na Bořni (kde je zakázané)
0 0

Komentář ze dne: 24.03.2009 15:50:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
Hele ja se snazim neragovat, ale skutecne argumentovat zrovinka Pantheonem proti MG, neni to trochu pritazene za vlasy?
Kdyz jsem si loni dovolil k jedne zkratce - tedy ze povoleni MG povede k povoleni Drytoolingu na piskovci - poznamenat, ze takovou zkratku muze vymyslet pouze inteligentne slabsi jedinec (tehdy jsem napsal deb..), tak jsem byl obvinen, ze neumi snest prohru.
Ted mam pocit ze "prohru" neumeji snest jini. Navic je tu jedna super dulezita vec, tady totiz nejde o prohru nebo vyhru, ale snahu nalezt prijatelny kompromis pro obe skupiny a nadto jeste ochranare.
Prohrat tady totiz muzeme pouze uplne vsichni a to je velmi dulezite si uvedomit.
Radek
0 0

Komentář ze dne: 24.03.2009 22:29:10     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
Já neargumentuju Panteonem, proti MG ale proti tomu, že by způsob dělání prvovýstupů stačil na definování tradice.

Pokud se snášení prohry týká, nevšiml jsem si, že by teď někdo tvrdil, že by hlasování bylo podvod, nebo manipulace, jak jsi to dělal ty vloni. Tvoje pocity jsou mi šuma fuk a tvoje používání mága v osmičkách nezapadá ani do momentálně platné úpravy.

Že můžeme všichni prohrát by sis měl uvědomit především ty a jiní uživatelé a propagátoři MG, protože kvůli nám, co s MG na písku nelezeme, chováme se na skalách slušně a odnášíme odpadky a dodržujeme dohodnutá pravidla, nemají ochranáři důvod přitvrzovat.

0 0

Komentář ze dne: 25.03.2009 08:24:20     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
No odpovim a tim opravdu koncim na toto tema protoze osobni averze bohuzel zrejme prevazuji nad vecnosti.
1) to ze se loni hlasovalo o necem jinem nez se nevrhovalo nenazyvam podvodem, ale omylem a toho omylu si byl a je Joska, ktery hlasovani zadaval vedom. Bohuzel stalo se... Velmi ocenuji pristup Piskota, ktery dokazal celou vec dotahnout do konce a hlavne vysvetlit tak ze vetsina delegatu pochopila o co jde.
2) pouzivani MG a klasifikace, no ja vim sve, vim i o par cestach ktere jsem s MG lezl lehci nez IXa, takze letos polezeme jen nad IXa :-)
3) opet smesujes, odnaset odpadky a chovat se ve skalach slusne je samozrejmost o niz netreba jakkoli diskutovat, pouzivat strizlive MG nadto napriklad barevne je vec o niz se da diskutovat a prave tato diskuze je momentalne odblokovana :-)
Radek
0 0

Komentář ze dne: 25.03.2009 09:49:30     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat...
ad 1) - Vloni se hlasovalo o tom, zda zachovat v pravidlech zákaz, nebo ne. Neví, co by se na tom dalo zpochybňovat.

2) I já mám sérii tvých fotek s mágem na cestě, které není devítková ani náhodou. Pokud nepolezeš s mágem v žádných cestách, kde jej zakazuje ochrana přírody, v cestách pod IXa, novějších než z roku 1980 a v jakýchkoliv cestách starších než z roku 1980 - tak zní současný návrh, tak se konečně po letech dostaneš do souladu s platnými pravidly, která jsi ostatně nedodržoval ani jako člen vedení ČHS a třeba by si tě zase mohl někdo začít vážit.
Po těch lžích, které jsi na mne nakydal ve věci Skalních oblastí a za které ses dosud neomluvil, ačkoliv jsi ani ty, ani nikdo jiný nepřinesl jediný důkaz, že tvá tvrzení o zneužití hesla jsou pravdivá, mám o tobě svoje mínění, které tě zařazuje do dosti nelichotivé pozice.

3) O barevném MG a jeho střízlivém používání by měli diskutovat jeho uživatelé jednak s ochranou přírody a jednak si zjednat pořádek ve vlastních řadách, aby nedocházelo k prášení na lehkých cestách, kde je to jen psychická berlička pro lezce neschopné lézt bez něj.
0 0

Komentář ze dne: 25.03.2009 12:32:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vlk (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba dodat.
Petře, musím oponovat, ačkoliv se těchto debat zdržuji, buď jsem byl vloni na jiné VH nebo nevím.
1. Ale jedno je jisté Joska uvedl hlasování takto: Kdo je proti vypuštění magnézia z pravidel a to je fatální chyba moderujícího, protože Zobanův návrh takto nezněl, ten chtěl pouze přesunout MG z článku 2 - Ochrana přírody myslím do článku 8 - další pravomoci OVK, nic víc a nic méně a to není zrušení zákazu z pravidel, tak si ujasněme pojmy.
2. Píšeš, tady o fotografiích a o chybách jiných, ale co jsi udělal pro zamezení používání magnézia osobně ty?
A to konkrétně, byl jsi na srazu KA na Suškách, při lezení na Panťáku jsi nafotil reprezentanty jak lezou s MG a tato fota jsi loni použil do argumentace proti MG. Proč jsi tehdy netrval na dodržování pravidel, neupozorňoval je, že nesmí léz s MG.
Proč jsi nezdokumentoval porušení pravidel na Modříně při Hudy cupu, když jsem tě veřejně upozorňoval jako funkcionáře ve VV, že k tomuto porušení dojde?
Proč byl v roce 2007 na KA v Ádru potrestán jen AO, když na tomto setkání KA lezli reprezentanti s MG a navíc v ještě neotevřených sektorech ( tedy v tu chvíli zakázaných)? O tom nikdo z vedení komise nevěděl?
3. Všichni se snažili tvářit jako, že tento problém není, ale on byl dlouho a nikdo ho koncepčeně neřešil, pouze se strkaly hlavy do písku. Teď je řešení na stole a bude nás to stát dosti sil, abychom uhájili své pozice a všichni budou muset jít na kompromis a dohodu, jinak to nepůjde, dodnes byli lidí s MG jacísi rebelové proti něčemu, ale od soboty jsou již spolu s těmi druhými na jedné lodi a musí se začít chovat zodpovědně, aby nepoškodili ostatní. A to je největší důsledek sobotní změny, maglajzistům byla podána ruka a na druhou stranu se po nich žádá zodpovědnost a myslím si, že někteří to začínají pomalu chápat a budou teď více přemýšlet.
0 0

Komentář ze dne: 25.03.2009 17:47:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Libo Hroza (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba do
Vlku pořád mluvíš o koncepci. A můžeš mi říct o ní něco konkrétního? Za půl roku bude znova potřeba udělat nominace na SP v ledolezení. Máš nějakou koncepci jak si o ní psal?Pokud si vzpomínám jen si kritizoval. Koncepce mg je podle tebe nechat ho na samoregulaci lezcema? Hmm... Potom je fakt že VV nebude mít s mg žádný problém.Vždyť si to odhlasovalo celé Čhs.I to je koncepce. VV vystupoval jednotně, protože to má ve své koncepci.
0 0

Komentář ze dne: 25.03.2009 17:56:37     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Alena Čepelková (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba do
Ahoj všichni. Vůbec jsem se už nechtěla k tématu MG v českých pískovcových pravidlech vyjadřovat, teď jsou na řadě jiní a je to tak dobře. Ke svému názoru jsem se propracovávala za pečlivého zkoumání názorů obou stran i těch, kteří by rádi zavedli nějaký kompromis, a pokud by VH 2008 hlasovala pro vypuštění zákazu, přijala bych to. Ale teď jsi mě Vlku vyprovokoval k odpovědi, protože fakta zkresluješ. Možná, že jsi o své pravdě skálopevně přesvědčen; potom tedy dovol, abych zde uvedla jiný pohled.
1. Hlasování bylo uvedeno takto, protože se tak VV dohodl, a jiná alternativa by byla podpásová. Proč? Bylo avizováno předem, že zpracované materiály pro a proti používání MG budou k dispozici celý měsíc PŘEDEM před VH, aby se tentokrát mohly oddíly řádně připravit a zjistit mínění svých členů. A to se také stalo. Byl celý měsíc na to, aby se o nich mohlo diskutovat, a mnohé oddíly své zastupitele zavázaly ke způsobu hlasování. Materiál „proMG“ byl změněn v uvedeném smyslu až potom. (Hlavní důvod, proč si myslím, že přesunutí rozhodování do pravomocí OVK v tu chvíli nebylo a není na místě ani nyní je, že z pohledu člena ČHS není vůbec jasné, kdo to tedy je ta OVK, jaké má pravomoce, kdo v ní vlastně rozhoduje – viz spor o „Statut OVK“. ) Tedy naopak, tento postup měl být více transparentní, měl být trendem, aby důležité věci nebyly předkládány delegátům k rozhodování až na VH, a proto také neměla být k tématu před hlasováním rozsáhlá diskuse. A BTW, onu možnost „zpřísnění“ pravidel vychytal VV při schvalování nepískovcových pravidel – v předloženém textu CVK bylo pouze „zpřesnění“, u pískovcových to bohužel uniklo).
2. Co udělalo vedení pro zamezení používání MG? Jen to, co umělo za stavu všeobecné rozpolcenosti. Od deklarace v roce 2003 přes nekonečné diskuse s reprezentanty o smyslu vývoje a hledání nějakého řešení, jímž měla být novela pískovcových pravidel – zastávala jsem názor, že by pokud možno měla korespondovat se saskými. Je jasné, že problém se neřešil strašně dlouho, u nás bylo zcela jiné klima, řada velkých vzorů s MG lezlo. Ale díky obrovským změnám v přístupu a skladbě lezců v pískovcovém lezení v posledních letech už symbióza postaru prostě nešla praktikovat.
3. Co se týká potrestání „jen“ Adama a nikoho jiného: sešly se tam dvě věci – čas už k nějaké akci prostě po letech hledání nějakého řešení nazrál, a šlo o všeobecně známou ignoranci. Jenže – potrestání mělo být jen a pouze rozhodnutím KA a trest měl být peněžitý. Od té chvíle měly být nastaveny úplně stejné podmínky pro všechny reprezentanty, kteří věděli, že pokud budou nadále platná pravidla ignorovat – nedostanou peníze na činnost ani v horách, a mohli si tedy jako dospělí lidé vybrat. Mezitím přišla tvá udání DK a VV se pak na svém zasedání rozhodl zrušit rozhodnutí KA a případ Adama přidat k těm „tvým“. Dodnes si myslím, že to tehdy bylo špatné rozhodnutí – už proto, že KA měla právo rozhodnout a mělo jí zůstat.
4. A co NEUDĚLALO vedení ČHS pro to, aby se problém MG konečně někam pohnul? Mělo se soustředit na menší a postupné cíle – v prvé řadě dotáhnout realizaci (zase léta existující myšlenku) o maximálním zpřístupnění informací lezcům přímo ve skalách (jednoduché informační tabule), začít s nějakou formou přesvědčivé propagace, s čímkoli ze závěrů „co dál?“. Pokud se většina z nás na něčem shodne, tak na tom, aby se nemágovalo zbytečně a všude. A mimo jiné – o navrácení původního smyslu Skalních oblastí jako nástroje informovanosti všem lezcům, kde, kdy a jak, za jakých podmínek OP mohou kde lézt (což už měla za
0 0

Komentář ze dne: 27.03.2009 16:07:13     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Alena Čepelková (@)
Titulek: tak zbytek :-)
... úkol předešlá Vankova aplikace), se vedení snažilo dosti intenzivně, leč neúspěšně díky nesmyslným komunikačním problémům s provozovatelem SO). Když by si nejenom členové ČHS, ale všichni lezci postupně navykli hledat zde aktuální a ověřené informace, pokročilo by se zase o hodný kus dopředu.
5. Nyní tedy došlo ke změně pravidel a otázka už není položena MG ano či ne, ale „kde ano a kde ne, od kolikátého stupně obtížnosti“. Lezci ale musí mít jasno, z jakých sportovních či etických důvodů tak či tak, to není otázka postoje orgánů OP - a také nemůže ČHS dělat, že porušování nastavených podmínek pro lezení je jejich (OP) problém! A nemůže ani nadále vyhodnocovat a oceňovat špičkové sportovní výkony v domácím pískovcovém lezení, učiněné „mimo zákon“. Budu jen ráda, když se sci-fi představa o tom, že se většina z nás začne najednou chovat zodpovědně, naplní.
0 0

Komentář ze dne: 27.03.2009 17:19:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: tak zbytek :-)
Děkuji Aleno za klidnou a věcnou odpověď.
Zda-li se sci-fi naplní? Pochybuji že hned a nějak dokonale, to je opravdu nesmysl. Desítky let trvající konflikt nezmizí během několik dní, to je blbost.
Kdyby začal mizet, nebo se zmenšovat, už to by byl úspěch. Ovšem to by chtělo na obou stranách hodně "státnické prozíravosti" nikoliv stranické prosíravosti.
A komunikace. Libor Hroza v dobré víře a v obavě o pískovcové lezení navrhuje na jiném webu shromažďovat prohřešky promg. Možná by byl lepší web, kde by si pokud možno klidně a bez (u nás se rozmáhajícího) paranoidního vidění světa, mohli ti klidnější z obou stran vyříkat co konkrétního je kde, v jaké lokalitě štve. Navrhli co s tím dělat. Na té ochotě propagovat bezmg na nějaké "klasické" skále by bylo snad vidět nejvíc, jak to vlastně je.
Co bude dál? Byl jsem takový hodně skeptický optimista. Už zcela převažuje skepse, ta nedůvěra, potřeba zvítězit a na mrtvole zatančit tanec (básnická nadsázka)... ta je v nás tuze moc zažraná.
Skepse...
Bez beznadějných pokusů o nemožné nelze slušně žít. Říkal mi jednou Autsajd... :-)
0 0

Komentář ze dne: 25.03.2009 18:51:38     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeba do
Na body 2 a 3 už odpověděla Alena, též k bodu 1. Sice překročila maximální délku komentáře a utlo jí to, ale i tak je tam myslím napsáno dost.

Já bych jen pro tebe Vlku dodal, že místo zabývání se nedorozuměními rok staré VH by bylo lépe věnovat dostatečnou pozornost tomu, co předkládáš k publikování v Montaně. Mezi novým zněním Pravidel, jak bylo odhlasováno na poslední VH a tím, co jsem dostal s tvým podpisem prostřednictvím sekretariátu ke zpracování, byl dosti podstatný a závažný rozdíl.

Ale buď v klidu. Chytil jsem to a s Boženkou opravil, takže to Montany to jde opět správně.

Skoro škoda, kdybych to nechal být, měl bych skvělou příležitost pak začít řvát o manipulaci, podvodu a bůhvíčem :-), pokud bych byl teda paranoidní rejpal.


0 0

Komentář ze dne: 25.03.2009 20:35:19     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vlk (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je třeb
Petře, já se podepisoval pod článek o ochraně přírody a jestli v něm byla nějaká učiněná blbost tak se omlouvám, i když si ji neuvědomuji, mám ten článek založen, tak se můžu podívat a o ničem jiném nevím co bych do Montany podepisoval.
0 0

Komentář ze dne: 26.03.2009 11:04:07     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen půl pravdy - je
Ano, článek o ochraně přírody obsahující změny Pravidel, právě o ten se jedná. Ale už je to v pořádku :-)
0 0

Komentář ze dne: 21.03.2009 21:00:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vlk (@)
Titulek: Pro Petra Jandíka
Ahoj Petře, prosím oprav drobnou nepřesnost, ponížení je o 2,1 milionu nikoliv o 21mil. Dík, to aby si nemysleli jak jsme bohatí:-).
0 0

Komentář ze dne: 21.03.2009 21:08:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (@)
Titulek: Re: Pro Petra Jandíka
Díky.
0 0

Komentář ze dne: 23.03.2009 11:20:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - wendy (hirsalova.rpk@centrum.cz)
Titulek: Magnesium
koukám zase bude "veselo" a někdo- několik jedinců se pak bude pěkně kopat do hlavy. nezávidím to řešení s ochranáři až k tomu dojde.
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci