Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesValná hromada 2010


Boj o usnášeníschopnost

"Podzemní" valná hromada ČHS v obvyklé zasedačce na Strahově proběhla přes počáteční boj s usnášeníschopností vcelku v klidu. Většina návrhů Výkonného výboru byla schválena, usnesení také.


Usnášeníschopnost

Valná hromada se jako již poněkolikáté konala v podzemní zasedací místnosti, jejíž okna u stropu jsou právě nad úrovní terénu a způsobují těžkou hlavu fotografům. Nikdy dřív jsem si to neuvědomil, až teď, kdy venku hrál  asi někdo fotbal a výkřiky se mísily do jednání.
Damoklův meč neusnášeníschopnosti se nad Valnými hromadami ČHS vznáší už delší dobu a bylo jen otázkou času, kdy spadne. Ostatně už samo ustanovení o nutnosti zastoupení 20 procent členstva, vyžadované stanovami jako podmínka možnosti o něčem jednat, vzniklo po případu někdy před 15 lety, kdy se nesešel tehdy předepsaný vyšší počet zástupců oddílů a Valnou hromadu bylo nutné zabalit a vyhlásit znovu. Teď tedy Výkonný výbor, v němž chyběl Joska Uherka, napjatě čekal, jak se věc vyvine, protože na pořadu nebyl ani zákaz vloni částečně povoleného maglajzu na písku, ani jeho úplné povolení, které by snad mohly přilákat vyšší počet delegátů.
 
VH2010 Výkonný výbor
VH2010 Výkonný výbor v jednotných jednacích montérkách, triku s logem ČHS, foto: Petr Jandík
 

K registraci se postupně a pomalu trousili delgáti. Pravidla byla přísná, bez originálu plné moci od předsedy nešlo oddíl zastupovat.

VH2010 Registrace účastníků
VH2010 Registrace účastníků, foto: Petr Jandík
 
 
Hodně pomalu se plnící sál neskýtal zrovna velkou naději na usnášeníschopnost. Nepřijela řada tradičních účastníků Valných hromad, například Voloďa Suchý, Jirka Heráf, Igor Novák, Pepe Piechowicz, Jiří Babača, Dušan Koštejn a další.

 

VH2010 - účastníci se scházejí
VH2010 - účastníci se scházejí, foto: Petr Jandík
 

Na účastníky čekalo tentokrát lákadlo ve formě nového plakátu ČHS s Adamem Ondrou a ročenka, která už tak velkým lákadlem není.

 

VH2010 - Plakát ČHS s Adamem Ondrou
VH2010 - Plakát ČHS s Adamem Ondrou, foto: Petr Jandík
 

Některé ze známých tváři se přece jen objevily. Například Kuba Turek.

VH2010 Kuba Turek nemá pruhovanou košili. Dneska už není na nic spoleh
VH2010 Kuba Turek nemá pruhovanou košili. Dneska už není na nic spoleh, foto: Petr Jandík
 

Známé přišel pozdravit také Václav Širl, vyzdobený historickým odznakem KČT, pod který se sluší nosit značkové sako, jak pravil.

Vašek Širl: Pod odznak KČT se nosí jedině značkové sako Blažek
Vašek Širl: Pod odznak KČT se nosí jedině značkové sako Blažek, foto: Petr Jandík
 

Ale avšak ani po půlhodině od plánovaného začátku nebyla Valná hromada usnášeníschopná. Slovo si tedy vzal předseda Zdeněk Hrubý a vyzval přítomné ke shánění plných mocí od spřátelených oddílů alespoň telefonicky, aby  mohlo jednání začít, protože zabalit valnou hromadu a vyhlásit novou by stálo další peníze, jichž je už teď nedostatek, nehledě na riziko, že by mohlo zase přijet málo lidí.

 

Zuzana Fischerová hledá, jaké číslo má ten oddíl, co bude ještě zastupovat?

 

Nastalo telefonování a poté shánění čísel oddílů, jejichž předsedové telefonicky odsouhlasili své zastoupení kamarádem na VH přítomným. Vyvěšený seznam na zdi byl podle čísel a ne podle abecedy, a tak mnohé zachraňoval Jirka Vogel, předseda metodiků, který měl databázi oddílů na svém notebooku. Celé toto hemžení bylo ukončeno příjezdem opozdilého zástupce jednoho velkého brněnského oddílu, jehož několik stovek hlasů už stačilo a VH mohla začít. Mandátová komise ohlásila zastoupení 2780 členů z 10769 evidovaných.

 

Zpráva o činnosti

Schůzi předsedal Petr Resch, tradiční spíkr těchto akcí. Nejprve byla schválena změna programu - nijak významná, šlo jen o prohození některých bodů. Významnější bylo zařazení dalšího návrhu změny stanov, který by měl řešit problém usnášníschopnosti Valné hromady, vzniklého patrně na místě v důsledku zpočátku nedostatečného zastoupení delegátů. Změny byly hlasováním podle slovenského modelu schváleny. Poté bylo slovo přiděleno předsedovi, který přednesl zprávu o činnosti.

 

 

Zdeněk Hrubý
Zdeněk Hrubý, foto: Petr Jandík

 

Její plné znění najdete v bulletinu, tak připomenu jen některé významnější body. Jako úspěchy prezentoval uzavření smlouvy o provozu webu Skalní oblasti, mediální partnerství s časopisem Montana, dohodu o archivaci vrcholových knížek v Národním archivu, kde je o ně jednak postaráno, a také jsou přístupné veřejnosti. Vyzdvihl vznik mediální komise, jejímž úkolem je zviditelnit ČHS na veřejnosti. Dlouho bolavý stav v komisích závodního lezení dospělých je momentálně vyřešen sloučením komise sportovního lezení na skalách a komise závodního lezení dospělých pod vedením Jiřího Šefla. Za loňský rok bylo celkově prodáno 9585 průkazů, z toho je kolem 1000 individuálních členů, ostatní jsou začleněni ve 400 oddílech. VV vyjednal pojištění odpovědnosti instruktorů, nové pojištění léčebných výloh LUX a ustanovil mediální komisi. Naše horolezectví  zaznamenalo významné ocenění - Českou a poté i Evropskou cenu Fair Play. (Předseda nejmenoval oceněné, ale je obecně známo, že jde o ocenění právě Zdeňka Hrubého a Radka Jaroše za záchranku na Dhaulágiri, kterou do výboru Fair Play nominoval ČHS na podzim 2008 na popud předchozí předsedkyně Aleny Čepelkové).  

Kontrola usnesení minulé Valné hromady konstatovala splnění všech úkolů z loňska. Honza Bloudek, místopředseda pro ekonomiku, probral hospodaření za rok 2009. Vysvětlil, že na dotaci od MŠMT jsme díky výsledkům Adama Ondry v Číně dostali více, na dotaci od MF na počet členů trochu méně. Celkově se s hospodařením vyšlo. Peníze, které přišly od Sazky , byly doplatky dluhů z roku 2006. Relativně dobře dopadl také konkurz firmy Alpenservis, kde se zaplatilo méně, než kolik hrozilo. Nejvíce prostředků spotřebovala CVK, do jejíhož rozpočtu byly začleněny i náklady na provoz webu Skalní oblasti. Honza Bloudek poděkoval provozovateli Zdeňku Strnadovi, který částečně financuje provoz tohoto webu. Rezerva rozpočtu byla použita na dotaci ubytování na tatranských chatách.Celkově skončil rozpočet s přebytkem 17 000 Kč, podrobnosti najdete opět v bulletinu.

VH2010 - Honza Bloudek, zpráva o hospodaření
VH2010 - Honza Bloudek, zpráva o hospodaření, foto: Petr Jandík

 

Zpráva revizní komise, která následovala, shledala navrhovaný rozpočet jako reálný. V roce 2009 řešila dva podněty. První, týkající se nominace Lucky Hrozové na MS v Číně a proplacení nákladů, byl vyřešen v září a výsledek publikován na webu ČHS. Další podnět se týkal grantů udělených v roce 2008. Komise nalezla dva nedostatky a doporučila VV přijmout opatření do budoucna, která by měla podobným nedostatkům zabránit. Zprávu RK si můžete poslechnout zde.

Poté hlasy z pléna upozornily, že Petr Resch zapomněl nechat hlasovat o schválení zprávy o hospodaření. Tato chyba byla  vzápětí napravena a byla schválena jak zpráva o hospodaření, tak zpráva revizní komise.

 

 

VH2010 - Zdeněk Vévoda, zpráva revizní komise
VH2010 - Zdeněk Vévoda, zpráva revizní komise, foto: Petr Jandík

 

 

Rozpočet

Honza Bloudek poté představil návrh rozpočtu na tento rok. Počítá s o něco nižší dotací Ministerstva financí, kvůli menšímu počtu členů. V rozpočtu byla snaha co nejvíce ušetřit a ušetřené přidat na Vrcholovou komisi a ochranu přírody. Nepočítá se již s penězi od Sazky. Zvukový záznam vystoupení Honzy Bloudka najdete zde.

 

VH2010 - Návrh rozpočtu, Honza Bloudek

VH2010 - Návrh rozpočtu, Honza Bloudek, foto: Petr Jandík

 

 

O příjmové stránce rozpočtu hovořil i Zdeněk Hrubý. Problém Sazky je vyvolán problémy molocha ČSTV, kterému se Sazka vymkla z rukou. ČSTV má dvě komory, komoru sportovních svazů a komoru regionální – která jen žere peníze, ale struktura je vymyšlena tak, že ji nelze hlasováním změnit a špatné vedení nelze odvolat. Zlepšení příjmů chce ČHS dosáhnout svým zviditelněním, žádný partner, který by ČHS sponzoroval, zatím není. Záznam jeho vystoupení si poslechněte zde, navržený rozpočet najdete v bulletinu.

Diskuse k rozpočtu žádná nebyla, rozpočet byl hladce schválen.

 

Libor Tvrdík, Martin Tučka, Standa Holec, Božena Valentová
Libor Tvrdík, Martin Tučka, Standa Holec, Božena Valentová, foto: Petr Jandík

 

Libor Tvrdík z pražské pobočky Lezce pilně zapisoval dění, jeho velmi obsáhlý textový přepis jednání i s některými dílčími nepřesnostmi, kterým se při rychlopsaní nelze vyhnout, najdete zde.

 

 

Koncepce

Koncepci, kterou zpracovala širší skupina členů, představil Honza Bloudek. V úvodu vyzdvihl přínos Boženy Valentové a Tomáše Kubláka, ke koncepci bylo svoláno asi deset schůzek, ze kterých koncepce postupně vznikala. Jedná se o komplexní dokument, jehož celkové znění najdete opět v bulletinu od strany 12. Jako problémy pojmenovává mnohé věci, které jsou problémy již dlouhodobě, jako je přenos informací od komisí ke členstvu, ale i jistá nekoncepčnost údržby skal a další. Uvedu zde jen výsledek - hlavních cílů ČHS je celkem deset:
  1. Zastavit pokles členské základny.
  2. Ve financování více využívat soukromých zdrojů.
  3. Upravit finanční rezevu na 40% rozpočtu.
  4. Profesionalizovat zajištění činnosti ČHS.
  5. Zlepšit řízení propojením VV a odborných komisí.
  6. Vytvořit z ČHS významný zdroj informací o lezení.
  7. Zlepšovat obraz horolezectví v očích širší veřejnosti s cílem větší přitažlivosti pro sponzory.
  8. Vytvořit koncepci výkonnostního sportu.
  9. Zlepšit systém péče o skalní oblasti.
  10. Poskytovat členům ČHS metodiku akcemi jak pro členskou základnu, tak širokou veřejnost.

 Celé vystoupení Honzy Bloudka si poslechněte zde.

Koncepce byla pochopitelně prvním bodem, ke kterému se rozvinula nějaké diskuse. 

VH2010 - Petr Vinhlávek, Hrádek nad Nisou
VH2010 - Petr Vinklárek, Hrádek nad Nisou, foto: Petr Jandík
 
 
Petr Vinklárek z horolezeckého klubu Hrádek nad Nisou kritizuje, že ČHS hodil přes palubu staré instruktory - zamyslet se nad tím, jak tyhle lidi zapojit. Mají spoustu dalších činností a nemají čas dělat další instruktorské kurzy. Oceňuje myšlenku rodinného lezení. HK Hrádek pořádá pro rodiny Horovíkendy a dostává na to granty od města. Dále by chtěl zlepšit komunikaci s oddíly, vyjet do skal a pokecat tam s místními oddíly. Nakonec nabídl nového průvodce Lužických hor. Poslechněte si zde.
 
Odpovědi: Hrubý: Na komunikaci bude nový web, VV zasedá ve skalních oblastech, je možné ho kontaktovat. Vyzývá oddíly, které mají chatu, aby pozvaly VV na zasedání a využily toho ke komunikaci. Bloudek: Koncepce není dotažená až do detailů, jak se bude realizovat. Při rozpracování do realizace je prostor pro zapojení starých instruktorů. Resch: Ke komunikaci bude nový web. VH nemusí být v Praze, ale v nějaké skalní oblasti, odkud by se po ní lidi nerozprchli, ale pokrařovali v komunikaci. Celou odpověď si poslechněte zde. 

 

Zdeněk Teplý
Zdeněk Teplý, foto: Petr Jandík
 
 
Zdeněk Teplý: ČHS není jako Alpské svazy, které mají co nabídnout. Koncepce je úvodní projekt, vize na 10 let, která končí houpačkou na ulomené větvi. ČHS potřebuje umělé dýchání hned. Lidi odcházejí, protože jim není co nabídnout. Profesionalizace je špatně, jdete špatným směrem. Celý příspěvek zde.
 
Odpověď  Hrubý: Konkrétní návrh na doplnění nepadl, o koncepci se bude hlasovat, Zdeněk Teplý to může materializovat.

 

Vladimír Těšitel
Vladimír Těšitel, foto: Petr Jandík
 
 
Těšitel: Nebourejme koncepci, máme rok do další VH na promyšlené doplňky a připomínky. Celý příspěvek zde.
 
Odpověď Hrubý: Koncepci jsme vylepili na webu s měsíčním předstihem, nepříšla ani jedna připomínka.

 

Tomáš Frank
Tomáš Frank, foto: Petr Jandík
 

Tomáš Frank poděkoval za odvedenou práci. Připomínka není – výborně nahozený základ, ale na nás je zaúkolovat VV, aby v intencích koncepce pracoval. Nediví se, že je pokles členské základny. Svaz nenabízí nic řadovým členům. Neměla by zapadnout myšlenka instruktorů staříků. Mají glejt MŠMT, který je levnější než školení instruktora. Teď je třeba koncepci schválit a pak ji rozvíjet.

Zdeněk Hrubý
Zdeněk Hrubý, foto: Petr Jandík

 

 Odpověď: Hrubý: Koncepce není dogma, sejdou-li se připomínky, příští VH se k tomu vrátí, schválí se aktualizace. Když slyší, že svaz nenabízí nic řadovým členům, dostává kopřivku. ČHS nikdy nebude mít sílu Alpenvereinu. Jednak nebude mít to majetkové zázemí a jednak obyvatelé Alp mají hrdost být členem Alpenvereinu. Pro lidi, kteří chodí do hor, je to samozřejmost, sounáležitost. To tady úplně vymizelo, jestli to tu vůbec bylo. Když náš svaz nebude existovat a bude marginalizovaný a jeho síla je vyjádřena především v počtu členů, přestane se na skalách lézt a budeme honěni nějakými lidmi s odznaky. Povolení budou mizet a nebude zastání pro horolezekou veřejnost v jejich domácích terénech. Tuhle sounáležitost by měly oddíly vysvětlovat i mladým lidem. Celou odpověď si poslechněte zde.

 

 
Honza Bloudek
Honza Bloudek, foto: Petr Jandík
 

Honza Bloudek: Nebyli jsme neomylní, snažili jsme se posbírat různé názory, ale hlavně se k tomu chceme vracet a vyhodnocovat, upravovat co se ukáže, že se nepovedlo. Nelíbí se mu generální odsuzování, chtěl by spíše konkrétní připomínky, co změnit. Koncepce se bude postupně dolaďovat a upravovat podle podmínek. Celou odpověď si poslechněte zde.

Jirka Novák hovoří o historické komisi
Jirka Novák, foto: Petr Jandík
 
 
Jirka Novák připodotkl, že kdysi, když bylo zasedání VV v nějaké lokalitě, nechali si tam prostor pro setkání se zástupci místřních oddílů. Čili když pojedete na Hrubici, než se v pátek večer uděláte, sejděte se s LKP a Hrubou skálou. Je to jednoduchý kontakt. Zvuková podoba zde.
 
Odpověď  Hrubý: jasně, dosud jsme to zanedbávali, ale takhle to chceme dělat.
 
Vašek Širl: Když slyším koncepce, sahám po kondomu. Nechci shazovat úsilí VV, ale nakonec nejvíc záleží, jak se toho chopí každý sám. Kde jsou oddíly, které mají koncepci, stačí toho využít. Zvuková podoba zde.

 

 V. Tichavský, Zlín

V. Tichavský, Zlín, foto: Petr Jandík

 

Václav Tichavský: Chce pochválit VV. Předsedové to musí přenést do oddílů, nepřenáší se nabídky školení. Komu propadne školení instruktora, může se podílet na školení dál. Problém: nevěnují se mládeži, až od 15 let. Nejsou informace o tom, jak pracovat s mládeží pod 15 let. Z bezpečnostních důvodů se jí nevěnují. Nabídek pro instruktory je dost. Zvuková podoba zde.

Tomáš Frank: Mládež je obecně problém ČHS. Oddíl s mládeží nepracuje, jen rodiče s vlastními dětmi. Je to jedna z bolestí. Dát lepší podmínky oddílům, pracujícím s mládeží. Bez mládeže je budoucnost svazu ve hvězdách. Zvuková podoba zde.

Zdeněk Hrubý: Hlavní cíl je výchova mládeže – k tomu vedou oblasti pro rodinné lezení. Oblasti jsou příležitost pro instruktory jak se uvést. Resch: realizace: OVK vytipuje lokality, agentury na podporu cestování, spolufinancování z grantů. Lokalita musí splnit bezpečost a práci s mládeží. Zvuková podoba  Hrubý + Resch zde.

 

 
Jirka Vojta, Nový bor
Jirka Vojta, Nový bor, foto: Petr Jandík
 

Jirka Vojta: Mám 8 let starý průkaz instruktora a nechci, aby na mne někdo po 35 letech lezení machroval na doškolení s vázáním dračáku. Měl by se najít kompromis v doškolení instruktorů. K rodinným lezeckým oblastem: Měla by být debata, kde to bude. Podněty ze sbírat z široké obce. Jako vzor uvádí Spitzberg u Žitavy (pozn. - řekl Winterberg, ale podle popisu je to Spitzberg). Příspěvek si poslechněte zde.

Jiří Vogel, předseda Metodické komise
Jiří Vogel, předseda Metodické komise, foto: Petr Jandík

Jiří Vogel: Metodická komise je benevolentní Platnost průkazů je 5 let a možnost obnovit po 3 letech, celkově je 8 let na obnovení. Zvuková podoba zde.

Bloudek: Částka na metodickou komisi nebyla vyčerpána, nepřihlásilo se dost lidí. Nabídka školení by měla být. Kurzy by se měly zlevnit a zpřístupnit. Zvuková podoba zde.

Hrubý: Aby Nový Bor měl rodinnou lezeckou oblast, tomu nic nebrání. Návrhy posílejte, kdo dřív přijde, má větší šanci. Oblasti by měly být rozmístěny rovnoměrně pokud možno všude. Zvuková podoba zde.

Vojta: Ujala se spolupráce s Lesy České republiky, které třeba financují lavičky. Resch: Kritéria pro rodinné oblasti budou: umístění, finanční náročnost, možnost spolufinancování. Zvuková podoba zde.

Teplý: Mluvíme o mládeži. Existuje vize, jak začít s mládeží. Nemáme hory, lezeme na skalkách. Je třeba, aby ve vizích byl i včasný přechod do hor, na led a sníh. Staří instruktoři budou chodit s mládeží. Zvuková podoba zde.

Jura Čermák
Jura Čermák, foto: Petr Jandík

 

Jura Čermák: Nejsem názoru, že by se nemělo jezdit do skal, ale s mládeží se pracuje na stěnách. V oddíle v Brně je 50 mladých, tuhle možnost mají i jinde. Zvuková podoba zde.

Hrubý: Slabé místo je v tom, že mládež z umělých stěn stále méně míří ven. Zvuková podoba zde.

 Jiří Kalivoda, Náchod
Jiří Kalivoda, Náchod, foto: Petr Jandík

 

Kalivoda - Náchod : Podařilo se rozhýbat hradecké krajské sdružení. Rodinné lezecké oblasti jsou typická věc, o kterou mají krajské úřady zájem. Dají se získat prostředky z krajů a měst. Zvuková podoba zde.

Resch: Granty jsou složité a ne každý to dokáže. Je k tomu potřeba profesionál a nezvládne to sekretariát v současném složení. Hrubý: Chválí krajské sdružení, je jediné, které funguje. Krajské sdružení jsou paralelní struktury, které jsou vedle vzrahu Výkonný výbor - oddíly - členstvo. Zvuková podoba zde.

 

Hlasování – zdržel se Zdeněk Teplý, koncepce schválena.

 

 

Zprávy komisí

 
Vladimír Wolf, předseda CVK
Vladimír Wolf, předseda CVK, foto: Petr Jandík
 
 
CVK - Vladimír Wolf - poděkoval předsedům OVK, kteří skončili svou funkci - Bojsovi a Mikulášovi. Celkem je 18 OVK, vyměnilo se 1500 jištění na nepískovcích. Problém je u pískovců, tam je většina cest u nás a lidí ochotných vyměňovat kruhy zadarmo je stále méně. Celá zpráva je v  bulletinu., strana 21. 
 
Božena Valentová, tajemnice ČHS
Božena Valentová, tajemnice ČHS, foto: Petr Jandík
 
 
Ochrana přírody, tajemnice ČHS Božena Valentová - Celá zpráva je v  bulletinu., strana 22
 
Metodická komise - Jiří Vogel. Celá zpráva je v  bulletinu., strana 22-24
 
Ťéša: Borhák byl záměrně zalepen našikmo.
Ťéša: Borhák byl záměrně zalepen našikmo., foto: Petr Jandík
 
 
Bezpečnostní komise - Vladimír Těšitel
informoval o dynamických zkouškách borháků na zařízení, které sám vyvinul a nechal zhotovit ve své firmě. Borhák byl zalepený záměrně šikmo a tisíckrát zatížen. Poté totéž proběhlo na mrazu. Nakonec byl vytržen trhačkou při 2200 kp. Celou zprávu najdete na webu ČHS zde. V bulletinu je bohužel odkaz na tuto zprávu chybný, aby fungoval, je třeba odstanit tečku na konci. Svou zprávu také na webu ČHS publikovala i sekce úrazové zábrany
 
Jana Kubalová, předsedkyně lékařské komise, jako vždy elegantní
Jana Kubalová, předsedkyně lékařské komise, jako vždy elegantní, foto: Petr Jandík
 

Lékařská komise - Jana Kubalová

Zpráva je v  bulletinu., strana 25-26. Jana Kubalová předvedla zkrácenou verzi své prezentace, ale i tak připoutala plnou pozornost jak Výkonného výboru, tak i delegátů. Lékařská komise je jedna z nejlépe pracujících komisí a zároveň nejlevnějších, když její náklady na kurzy jsou účtovány  z rozpočtu metodické komise, se kterou úzce spolupracuje. Komise se podílí na vytvoření DVD s metodickým materiálem Rizika pobytu ve vysokohgorském prostředí.

 

Výbor napjatě sleduje prezentaci Jany Kubalové
Výbor napjatě sleduje prezentaci Jany Kubalové, foto: Petr Jandík
Jana Kubalová prezentující lékařskou komisi a Vladimír Wolf je moderními poznatky trochu překvapen
I Vladimír Wolf vypadá moderními poznatky medicíny trochu překvapen, foto: Petr Jandík

 

Komise mládeže - Josef Uherka přítomen nebyl, jeho kratičká zpráva je  v  bulletinu, strana 26

Mediální komise, Petr Resch oznámil spolupráci na mediálním zastupování ČHS firmou Anexe, která uzavírá smlouvy s mediálními poartnery - weby Lezec, Horyinfo a Velehory a časopisy Lidé a Hory, Everest, Montana a Trekking. V rámci zprávy se prezentoval Lezec.cz a Horyinfo.cz

 

 Jirka Novák hovoří o historické komisi

Jirka Novák hovoří o historické komisi, foto: Petr Jandík

 

 
Historická komise - Jiří Novák zpráva je  v  bulletinu, strana 27-29

 

 

Martin Otta, komise alpinismu

 Martin Otta, komise alpinismu, foto: Petr Jandík 

 

Komise Alpinismu - Martin Otta oznámil změnu kalendáře vyhodnocování výstupů roku, bude od června do června, aby bylo možné výsledky publikovat na MHFF a Festivalu alpinismu. Zpráva je  v  bulletinu, strana 29

 

Jiří Šefl a Eva Ondrová
Jiří Šefl a Eva Ondrová, foto: Petr Jandík
 

Komise sportovního lezení na skalách, Jiří Šefl 

Cílem komise je získat reprezentativní materiál na propagaci ČHS. Chce spolupracovat s mládeží. Zpráva je  v  bulletinu, strana 30. Reprezentaci A – bude vybírat komise, na reprezentaci B bude výběrové řízení, komise vybere podle zaslaných žádostí.

 

Marie Dichtlová, předsedkyně závodní komise mládeže
Marie Dichtlová, předsedkyně závodní komise mládeže, foto: Petr Jandík
 

Závodní komise mládeže, Marie Dichtlová měla razantní prezentaci s velkým nasazením, jehož základní myšlenkou bylo představit nejlepší mladé závodníky nejen na překližce, ale i na skalách v jejich oblíbených oblastech.  Mimo jiné předvedla dresy pro mladé závodníky, které si za pomoci jednoho tatínka nechali udělat:

 

Svépomocně pořízené dresy pro mladé závodníky
Svépomocně pořízené dresy pro mladé závodníky, foto: Petr Jandík
 

Děti mají z dresů jistě radost, ale Petr Resch k tomu poznamenal, že v budoucnu by i dresy měly být zařazeny do jednotného vizuálního stylu ČHS. Zpráva je  v  bulletinu, strana 30, 31.

 
Honza Bloudek si vychutnává zprávu Jury Čermáka o závodním lezení dospělých
Honza Bloudek si vychutnává zprávu Jury Čermáka o závodním lezení dospělých, foto: Petr Jandík
 
 

Komise závodního lezení dospělých, Jiří Šefl - Jiří Čermák

Komise závodního lezení dospělých, klíčová pro závodní výkonnostní lezení, neměla douho předsedu. Poté, co Simona Rajfová ukončila svou funkci koncem roku 2009, byl vedením komise byl pověřen Jiří Čermák, a den před Valnou hromadou byla sloučena s komisí sportovního lezení na skalách pod vedením Jiřího Šefla. Zprávu do  bulletinu (strana 31) psal Jiří Čermák a je na ní  bohužel vidět, že je odborníkem na lezení na obtížnost, ale ostatní závodní disciplíny ho již tolik nezajímají. V prezentaci na Valné hromadě napravil chyby zveřejněné v bulletinu, kde není uvedeno první místo Libora Hrozy na závodě SP ve Val Daone, a doplnil výsledky Lucie Hrozové v SP 2009, u které bylo v bulletinu  uvedeno jen celkové 4. pořadí v celém seriálu, ale už ne, že získala dvě třetí místa v jednotlivých závodech. 

 
Komise tradičního a závodního skialpinismu byly omluveny, Robin Baum kvůli jednání na KRNAPu o možnostech skialpinismu v Krkonoších a Pavel Jirsa též nemoh přijet.   Zprávy obou komisí jsou v bulletinu, strana 32 - 34.
 
Na závěr byli oceněni nejlépe pracující komisaři.
 
Ocenění komisařů - Vladimír Těšitel
Ocenění komisařů - Vladimír Těšitel, foto: Petr Jandík
 

 

Změny stanov

 
 
Pohled do sálu
Pohled do sálu, foto: Petr Jandík
 

Tajemnice Božena Valentová prezentovala navrhované změny stanov. První byl návrh na sjednocení věkových hranic pro snížené příspěvky ČHS a OEAV pro kombinované členství, který celkem hladce prošel.

Změna stanov - věkové hranice, B. Valentová

Změna stanov - věkové hranice, B. Valentová, foto: Petr Jandík
 

Po určité diskusi, kdy se hledala vhodnější formulace, než původně navržená, prošel i návrh na rozšíření hlavní činnosti ČHS o ochranu přírody. Účelem je možnost se přihlásit do správních řízení ohledně změn v ochraně přírody.

Nejproblematičtějším bodem byla změna v paragrafu 14, týkající se usnášeníschopnosti Valné hromady. Tuto změnu vymyslel Výkonný výbor na místě jako reakci na neusnášeníschopnost VH na začátku. Je to snaha logická, ale stanovy jsou právnický dokument, který musí mít všechny formulace pečlivě zvážené. Návrh VV nejprve podrobil kritice Tomáš Kublák, který namítl, že není určeno kde smí být Valná hromada, a že by bylo možno ji na základě ustanovení o usnášeníschopnosti na základě přítomných lokalizovat do nepřístupného místa nebo třeba do zahraničí, a tam odhlasovat cokoliv. Další námitka, a to moje, byla, že by takto "zsusnášeníschopněná" VH měla mít možnost schválit provozní věci, jako rozpočet a podobně, ale neměla by mít možnost schvalovat věci zásadního významu, pro které je třeba třípětinová vetšina. Tato námitka byla uznána za oprávněnou a zapracována do navrhovaného znění

 
Narychlo sestavené znění změny usnášeníschopnosti
Narychlo sestavené znění změny paragrafu o usnášeníschopnosti, foto: Petr Jandík
 

Dále padl ještě další návrh, odložit tuto změnu o rok a mezitím ji právnicky zkonzultovat a promyslet. Tento návrh nebyl hlasováním přijat. Poté se hlasovalo o výše uvedeném pozměněném návrhu. Po kontrole usnášeníschopnosti a přesném sečtení hlasů bylo konstatováno, že návrh o 50 hlasů nesplnil požadovanou třípětinovou většinu.

 

Hlasování o změně stanov
Hlasování o změně stanov, foto: Petr Jandík
 

Když o tom tak přemýšlím, je asi dobře, že návrh neprošel, i když jsem pro něj hlasoval. S odstupem mne napadají další situace a rizika, kdy by mohla nějaká zájmová skupina šikovnou manipulací dosáhnout čehokoliv a stanovy, jako ústava našeho spolku, by proti tomu měly stále obsahovat pojistky. Nepochybně je třeba mít mechanismus na to, aby se činnost ČHS nezastavila tím, že na VH nepřijede dostatek zástupců disponujících potřebným počtem hlasů, ale je třeba změnu kvalifikovaně právnicky připravit. Jistě to bude některým bodem přístí Valné hromady.

Vystoupení z UIAA

Návrh se pro tento rok stáhl. Příspěvek do UIAA je 100 000 Kč. Dopis ČHS s pochybností o přidané hodnotě za tento příspěvek byl odeslán do UIAA. Pan Mortimer přijel do Prahy, nepřednesl ale žádné reálné nápady. Přínos pro horolezecké svazy nepřišel. Slíbil ale, že se něco dít bude. Výsledkem je, že se zřídí pracovní skupina – elektronická korespondenční - a připraví plán na GA v Bormiu. ČHS v UIAA tedy zatím setrvá a počká na viditelné výsledky.

 

Další náš návrh byl: Cítíme se být členy globální komunity - ale žádáme snížení členských příspěvků na minimum a nebudeme nic chtít. Na spolupráci s UIAA byli dotázáni všichni komisaři, kteří potvrdili, že z činnosti UIAA nemáme nic. Jediný problém je, že UIAA organizuje SP v drytoolingu. Na dotaz Gerharda Tschunka, zda existuje alternativa, Zdeněk Hrubý odpověděl, že ne, ale že očekává, že si DAV a OEAV patrně vbrzku založí něco jako Alpskou asociaci.

 

 


Na závěr už bylo jen předneseno a schváleno usnesení a kolem čtvrté hodiny odpolední nastal všeobecný úprk do domovů či hospod a mně začala šichta, jejích výsledek jste právě shlédli. Děkuji čtenářům za pozornost a kolegům z Lezce za poskytnutí jedné díry v jejich prodlužovačce.

 


[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 29. 03. 2010 | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Petr Jandík

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Valná hromada ČHS (13.04.2024)
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 29.03.2010 18:31:42     Reagovat
Autor: neregistrovaný - píďa (@)
Titulek: Prácička
Teda dobrá práce, hlavně ty zvuikový záznamy
0 0

Komentář ze dne: 29.03.2010 20:31:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jura Čermák (@)
Titulek: šamponování
Já tu zprávu do bulletinu sice nepsal ale ani nezkontroloval.Špatně je obojí.Na VH to bylo ok tak nám to snad prominou.
Ale i tak za tu reportáž a hlavně fotky máš vysoké hodnocení.
0 0

Komentář ze dne: 29.03.2010 23:07:10     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: šamponování
Díky za pochvalu, Juro.
Jestli jsi tamtu část nepsal, pak se omlouvám, že jsem ti to přišil. Škoda, že se na to nepřišlo včas. Tahle chyba je abych tak řekl politicky citlivá.
0 0

Komentář ze dne: 30.03.2010 15:06:44     Reagovat
Autor: neregistrovaný - B. Valentová (bozena.valentova@horosvaz.cz)
Titulek: Re: Re: šamponování
Zprávu jsem psala já, k zapomenutému 1. místu Libora Hrozy ml. na SP se hlásím a omlouvám se. Jednotlivá umístění Lucie Hrozové jsem neuvedla proto, že se jednalo o loňskou sezónu a celkové 4. místo se mně zdálo být důležitější. Vítězství v závodech SP jsem ostatně neuvedla ani u Adama Ondry, protože podstatné je celkové vítězství v SP.
0 0

Komentář ze dne: 30.03.2010 19:40:37     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: šamponování
Dávám jako návrh na příště, uveřenit nejen celkové místo v seriálu, ale i okolnosti, za jakých bylo dosaženo. Pro rok 2009 je poměrně důležité, že Lucka vynechala jeden závod. Pokud by bývala jela do Kirova a udělala tam nějaký slušný výsledek, mohla být i třetí. Dvě třetí místa v jednotlivých závodech jsou určitě lepší, než třeba čtyři čtvrtá (dávám jako příklad), kterými by se možná mohlo také celkové 4. místo dosáhnout. Chceme se jako svaz chlubit výsledky našich reprezentantů a tak je myslím v materiálu, jako je bulletin, nebo tiskovka a podobně třeba uvést co nejvíce pozitivních okolností, aby výsledky náležitě vynikly.
0 0

Komentář ze dne: 30.03.2010 20:47:23     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Kuba (@)
Titulek: Re: Re: Re: šamponování
hmm... to má jistou logiku, asi až na to, že u Mrázy celkový výsledek v SP (16.místo) vůbec v bulletinu nebyl, ale jeho 3. místo v SP z Brna tam nechybělo. Mimochodem také výsledek za loňskou sezonu...
0 0

Komentář ze dne: 29.03.2010 21:07:13     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jx void (@)
Titulek: technicka
Technicka poznamka: MP3 s koprivkou Hrubeho je pod nejakym divnym odkazem, ma byt pomlcka misto tecky. U MP3 Sirla s gumou jsem bohuzel na spravny odkaz neprisel.
0 0

Komentář ze dne: 29.03.2010 23:01:31     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: technicka
Ahoj, díky moc za kontrolu, je to opravené. Ta Vencova koncepce nebyla na serveru vůbec, v tom množství souborů jsem na ni zapomněl, takže se na správný odkaz přijít ani nedalo :-).

Dík za pomoc, Petr
0 0

Komentář ze dne: 29.03.2010 23:49:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Instruktoři
Jak tak přemýšlím o problémech doškolení instruktorů, naopadá mne paralela s horskými vůdci UIAGM, kteří dostanou po absolvování náročného školení odznak a tem už jim zůstane navždy. Přitom mají za klienta větší zodpovědnost, než instruktor ČHS. Tak jestli nejsme papežštější, než papež.
0 0

Komentář ze dne: 30.03.2010 22:28:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Instruktoři - guidi
No nevim kde jsi vzal tuto informaci, ale zalezi jak si to ktery spolek nastavi.
A jinak kdybych se doskoloval jednou za pet let misto neustaleho sledovani zahranicni literatury a dalsiho sebevzdelavani tak myslim ze bych velmi brzo pri aktualni frekvenci aktivity nekde zakalil, ale uz jsem to rikal mnohokrat - rada veci je zalezitosti osobniho pristupu a odpovednosti...
Radek
0 0

Komentář ze dne: 30.03.2010 22:35:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Instruktoři - guidi
Takhle mi bylo odpovězeno na tiskovce Asociace horských vůdců v Namche, kde jsem se na to ptal. Myslím, že jsi tam byl tehdy taky.

Samozřejmě máš pravdu, že je to vše věcí osobního přístupu každého jednotlivce. Ani doškolení však není zárukou trvalé kvality, pokud se člověk aktivně nezajímá.
Když to vezmu z pohledu ČHS, přijde mi marnotratné "zahazovat" instruktory jen proto, že neabsolvovali včas doškolení. Do určité úrovně by mohli klidně školit dál i bez doškolení - a taky se to v praxi děje, viz příspěvky na VH. Dalo by se to například řešit jistým omezením pravomocí, popřípadě nějak jinak.
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2010 01:09:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Kuba Turek (jakub.turek@horydoly.cz)
Titulek: Instruktor x vůdce
Mě to doškolení taky nějak moc nebaví, ale aspoň mě to přinutí jednou za čas si věci občerstvit. (Myslím, že srovnání horských vůdců a instruktorů není úplně správné. Instruktor by měl předávat nováčkům a členům oddílu co nejnovější informace, postupy a metody. Horský vůdce má zajistit bezpečnost klienta a to může udělat i pomocí metody sto let staré.)
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci