Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesValná hromada 2014


Volby

Proběhla Valná hromada ČHS 2014. K dispozici je fotogalerie. Volební projevy Honzy Bloudka, Pavla Žamberského, Šimona Budského. Pozor, perla: Jan Šlechta!. Na uklidnění jan Zozulák a Karel Berndt. Aktualizace: Záznam jednání o Náhubkové směrnici.


Zpráva Mandátové komise

Zpráva mandátové komise 12480 hlasů, přítomno 3010, VH je usnášeníschopná.

Zdravici pronesl Igor Koller a promluvil předseda ČOV Kejval.
 
 
Schválení čestní členové Alena Čepelková, Josef Rakoncaj a Vlastimil Šmída.
 
Česká unie sportu vyznamenala Václava Širla a Voloďu Suchého čestným uznáním
 
 
Zpráva V. Wolfa za CVK. Záchrana Žlebské jehly, zvýšený počet jištění, odměny šéfům OVK jsou pod 1 procento.
 
Zpráva metodické komise: Negativa, polovina instruktorů neprovádí instruktorskou činnost
 
Lékařská komise apeluje na podávání hlášení o nehodách. Není podle čeho směrovat vzdělávání.
 
Komise nesoutěžního lezení a alpinismu: Honza Zbranek s Bačou chtějí oživit alpinismus. Ukázat cestu mládeži aby začala lézt v horách. Horolezectví je degradované na lezení na skále a překližce. Horolezectví má svou duši. Alpinismus je neviditelný, nemá finanční podporu. Měla by se vytvořit koncepce.jdou za výkonem, nebo za pohodou. Nejsou organiozátoři. Heslo: Zpátky do hor.
 
Historická komise, Jirka Novák. 10 lidí. Ocenění Vlastimila Šmídy, uipozornění na článek o první výpravě na Kavkaz. Články v časiopisu Everest, po půl roce jsou uvolněny na web. Muzeum v Adršpachu se připravuje. na jednom patře se bude podílet ČHS.
 
Bloudek: Vyúčtování a návrh rozpočtu. Zisk v roce 2012 byly nečekaně přidělené peníze z Ministerstva. Rozpočet svazu je přes 8 milionů. Návrh rozpočtu - příjem 7920000. Jsou tu otazníky, ČOV na mládež, kolik bude na organizaci sportu. Rezervní peníze by měly být na profesionalizaci komisařů.
 
Převod dat webu Skalních oblastí ze soukromého serveru Zdeňka Strnada na server svazu znamená po šesti letech konec aféry Skalní oblasti vypuklé v roce 2008.
 
Dotaz Šlechta: Bude se přispívat na chaty Alpenvereinu? Nebude, není to koncepční.
 
Schválena zpráva o hospodaření.
 
U rozpočtu na rok 2014 se hlasuje o možnosti VV použít dodatečně přidělené prostředky v intencích dotačních programů MŠMT a ČOV - schváleno.
 
Zpráva revizní komise: Nedostatky se nezjistily. Namátková kotrola nezjistila problémy, inventury v pořádku. Řešeny podněky ke kombinovanému členství a podněty k účetnictví svazu. RK doporučuje schválit vyúčtování a rozpočet.
 
Po přestávce volba revizní a disciplinární komise. Do disciplinární kandiduje Tomáš Frank, Marek Holeček, Vláďa Rezek, Miroslav Šramota a Roman Wimmer. Dosavadní předseda Tomáš Kublák již nekandiduje, ale mezi kandidáty je bývalý předseda Roman Wimmer. K dosavadnímu předsedovi revizní komise Kalivodovi kandidují Jana Krtková a Michal Všetečka.
 
Představení kandidátů. Honza Bloudek blíže vysvětloval svou vizi postupné profesionalizace ČHS a také ideu ohledně kverulantů, že pět lidí dokáže spotřebovat třetinu kapacity vedení, kterou by bylo možné věnovat světlým zítřkům. Podívejte se na video:
 
 
 
Volební představení Pavla Žamberského
 
 
Volební představení Šimona Budského:
 
 
Andrzej Kurowski se moc nepředstavoval, protože byl již v minulém VV:
 
 
Ovšem nyní nastane bomba, přichází sponzorským pivem nabitá neřízená střela, Jan Šlechta, zvaný Červ. Také kandidát do VV. Jeho první vystoupení je celkem humorná perlička.
 
 
Nyní se představuje kandidát na pokračování ve funkci druhého místopředsedy, Petr Resch
 
 
Krátké představení Jana Zozuláka a Karla Berndta:  
 
 
 
Disciplinární komise zvolena ve složení Wimmer, Frank a Holeček. Revizní komise zvolena v navrhovaném složení - Kalivoda, Všetečka, Krtková.
 
Předsedou zvolen Honza Bloudek, 1. místopředsedou Pavel Žamberský, 2. místopředseda Petr Resch, všichni přes 90% hlasů.
 
Diskuze: odhlasován podnět, že se ČHS bude zabývat právním postavením oddílů.
 

Náhubková směrnice. Kuba Turek předkládá návrh na protináhubkovou směrnici. Honza Boudek navrhuje jako protinávrh hodně obecný úkol přepracovat směrnice směrem k větší transparentnosti, který by však VV k ničemu konkrétnímu nezavázal. Druhý protinávrh Vladimír Wolf: uložit VV přepracovat náhubkovou směrnici do 30.6. 2014.

 

 

Volby členů nového výboru:

Karel Bernd 3090 hlasů, Šimon Budský 2994 Andrzej Kurowski 2922 Jan Zozulák 686

Hlasování o náhubkové směrnici: Wolfův návrh neschválen. Zcela obecný návrh VV se počítá-1940 hlasů pro návrh VV - přijato. Honza Bloudek děkuje za kus práce odvedený Kubou Turkem s tím, že část jeho formulace VV využije..

 Návrh na novou kategorii instruktorů, nad 50 let a instruktorskou praxi nad 10 let by měl kvalifikaci už natrvalo bez doškolování - neschváleno.
 
Návrh Boži Vlčka na změnu termínu kurzů zamítnut. Gerhard Tschunko prezentoval památník v Tisé. Má to být světlá vzpomnínka i varování. Jednotlivé tabulky budou rozmístěny podle konfigurace skály.
 

Usnesení Valné hromady ČHS

Usneseni Valné hromady ČHS konané dne 22.3.2014 

Valná hromada ČHS bere na vědomí:
 
1. Udělení Čestného uznání České unie sportu V. Suchému a V. Širlovi
2. zprávu o činnosti ČHS od předchozí Valné hromady 
3. zprávu o plnění Koncepce ČHS.
 
Valná hromada ČHS schvaluje:
 
1 udělení titulu čestný člen ČHS Aleně Čepekové, Josefu Rakoncajovi a Vlastimilu Šmídovi 
2 zprávu o hospodařeni ČHS za rok 2013 
3 rozpočet ČHS na rok 2014, s tím, že VH umožňuie výkonnému výboru využít pro financováni činnosti ČHS finanční prostředky které ČHS získá navíc oproti schválenému rozpočtu; jedná se o případné zvýšení dotace od MŠMT a o případné poskytnutí peněz z ČOV s tím, že tyto případné prostředky budou využity na rozvoj činnosti v intencích dotačních programů MŠMT a ČOV 
4 zprávu revizní komise za rok 2013 

Valná hromada zvolila výkonný výbor ČHS v tomto složeni: 

předseda; Jan Bloudek 25. 9. 1964 
1 místopředseda: Pavel Žamberský 22. 7. 1973 
2 místopředseda Petr Resch 15. 7. 1974 
člen W Karel Berndt 20 2 
člen W: Šimon Budský 3. 11. 1970 
člen W Andrzej Kurowski 9. 4. 1955 
člen W Jan Zozu!ák 9. 9. 1983

Valná hromada zvolila disciplinární komisi v tomto složení:

člen DK Roman Wimmer

člen DK Tomáš Frank

člen DK Marek Holeček

náhradníci DK M. Šramota, Vladislav Rezek

 

Vlaná hromada zvolila revizní komisi ve složení:

člen RK Jiří Kalivoda

člen RK Jana Krtková

člen RK Michal Všetečka

 

Valná hromada ukládá:

 

VV zabývat se právním postavením oddílů ČHS, přeložit řešení do příští VH

VV přepracovat vnitřní předpisy s důrazem na větší informovanost členů 

Fotogalerie

 

Jednací sál, Vpravo delegát JAMS Igor Koller, uprostřed předseda RK Kalivoda
Jednací sál, Vpravo delegát JAMS Igor Koller, uprostřed předseda RK Kalivoda, foto: Petr Jandík

 

 

Pavel Bača Vrtík, v pozadí Vašek Širl
Pavel Bača Vrtík, v pozadí Vašek Širl, foto: Petr Jandík

 

 

Tomáš frank, uprostřed Radana Plevková, vpravo Božena Valentová
Tomáš Frank, uprostřed Radana Plevková, vpravo Božena Valentová, foto: Petr Jandík

 

 

Otrok u klávesnice
Online zpravodasjtví je dřina, foto: Petr Jandík

 

 

Igor Koller zdraví Valnou hromadu
Igor Koller zdraví Valnou hromadu, foto: Petr Jandík

 

 

Voloďa Suchý přebírá čestné unání české unie sportu
Voloďa Suchý přebírá čestné unání české unie sportu, foto: Petr Jandík

 

Česné uznání České unie sportu i pro Vaška Širla
Česné uznání České unie sportu i pro Vaška Širla, foto: Petr Jandík

 

 

Předseda ČOV Jiří Kejval
Předseda ČOV Jiří Kejval, foto: Petr Jandík

 

 

Igor Koller
Igor Koller, foto: Petr Jandík

 

 

Jirka Novák zdůvodňuje čestného člena Vlastimila Šmídu
Jirka Novák zdůvodňuje čestného člena Vlastimila Šmídu, foto: Petr Jandík

 

 

Joska Uherka vaří kafe
Joska Uherka vaří kafe, foto: Petr Jandík

 

Vedení zezadu
Vedení zezadu, foto: Petr Jandík

 

 

Sponzorské smyčky od Singáče
Sponzorské smyčky od Singáče, foto: Petr Jandík

 

Sponzorské pivo z rohozce
Sponzorské pivo z Rohozce, foto: Petr Jandík

 

 

Zadní řady sálu.
Zadní řady sálu., foto: Petr Jandík

 

Vlčí informace
Vlčí informace, foto: Petr Jandík

 

Počty vyměněných kruhů a borháků na písku
Počty vyměněných kruhů a borháků na písku, foto: Petr Jandík

 

Krivka jištění na nepískovcích. V Praze a středních Čechách hodně narůstá
Krivka jištění na nepískovcích. V Praze a středních Čechách hodně narůstá, foto: Petr Jandík

 

Právě odhalený viník zvýšené spotřeby jištění v Praze se červená
Právě odhalený viník zvýšené spotřeby jištění v Praze se červená, foto: Petr Jandík

 

Honza Zbranek, vlevo od nový člen VV šimon Budský
Honza Zbranek, vlevo od nový člen VV šimon Budský, foto: Petr Jandík

 

Jirka Vogel, předseda metodické komise
Jirka Vogel, předseda metodické komise, foto: Petr Jandík

 

Jana Kubalová, šéfka lékařské komise
Jana Kubalová, šéfka lékařské komise, foto: Petr Jandík

 

Honza Zbranek a Bača představují vizi komise alpinismu
Honza Zbranek a Bača představují vizi komise alpinismu, foto: Petr Jandík

 

 

Dodatečné představení nového čestného člena Vlastimila Šmídy
Dodatečné představení nového čestného člena Vlastimila Šmídy, foto: Petr Jandík

 


foto: Petr Jandík

 


foto: Petr Jandík

 


foto: Petr Jandík

 


foto: Petr Jandík

 

Honza Bloudek vysvětluje rozpočet
Honza Bloudek vysvětluje rozpočet, foto: Petr Jandík

 

Dotaz na pojištění
Dotaz na pojištění, foto: Petr Jandík

 

Božena Valentová vysvětluje pojištění
Božena Valentová vysvětluje pojištění, foto: Petr Jandík

 

Igor Koller probírá slevy na tatranských chatách
Igor Koller probírá slevy na tatranských chatách, foto: Petr Jandík

 


foto: Petr Jandík

 

Karel Berndt
Karel Berndt, foto: Petr Jandík

 

Zdeněk Lukeš a Igor Koller
Zdeněk Lukeš a Igor Koller, foto: Petr Jandík

 

Šťáva a Honza Zbranek
Šťáva a Honza Zbranek, foto: Petr Jandík

 

Václav Kopecký, správce Pikovické jehly
Václav Kopecký, správce Pikovické jehly, foto: Petr Jandík

 

Václav Tichavský a Igor Koller
Václav Tichavský a Igor Koller, foto: Petr Jandík

 

Jde se Marťan opít sponzorským pivem a oběsit na sponzorské smyčce?
Jde se Marťan opít sponzorským pivem a oběsit na sponzorské smyčce?, foto: Petr Jandík

 

Starý a nový šéf CVK
Starý a nový šéf CVK, foto: Petr Jandík

 

Představení kandidátů Disciplinární komise, Tomáš Frank.
Představení kandidátů Disciplinární komise, Tomáš Frank., foto: Petr Jandík

 

Jiří Kalivoda, kandidát revizní komise
Jiří Kalivoda, kandidát revizní komise, foto: Petr Jandík

 

Joska Uherka vypadá jak představitel kulturní revoluce v Číně, ale jen vysvětluje jak se má volit
Joska Uherka vypadá jak představitel kulturní revoluce v Číně, ale jen vysvětluje jak se má volit, foto: Petr Jandík

 

Volební fronta
Volební fronta, foto: Petr Jandík

 

Pavel Žambesrký, kandidát na ekonoma a 1. místopředsedu
Pavel Žambesrký, kandidát na ekonoma a 1. místopředsedu, foto: Petr Jandík

 

Šimon Budský, kandidát do VV
Šimon Budský, kandidát do VV, foto: Petr Jandík

 

Andrzej Kurowski, kandidát do VV
Andrzej Kurowski, kandidát do VV, foto: Petr Jandík

 

Jan Šlechta se zlískal sponzorským pivem a jeho představení coby kandidáta byla spíš humorná kulturní vložka
Jan Šlechta se zlískal sponzorským pivem a jeho představení coby kandidáta byla spíš humorná kulturní vložka, foto: Petr Jandík

 

Přestavuje se Jan Zozulák
Přestavuje se Jan Zozulák, foto: Petr Jandík

 

Tomáš Frank, Vláďa Rezek a Jirka Novák
Tomáš Frank, Vláďa Rezek a Jirka Novák, foto: Petr Jandík

 

VH se neobešla bez příspěvku Zdeňka Teplého.
VH se neobešla bez příspěvku Zdeňka Teplého., foto: Petr Jandík

 

Těšitel s pivem z Rohozce
Těšitel s pivem z Rohozce, foto: Petr Jandík

 

Předání zkušeností z převodu občanského sdružení na spolek
Víťa Kozlík v Hodonína: Předání zkušeností z převodu občanského sdružení na spolek, foto: Petr Jandík

 

Kuba Turek předkládá inverzi náhubkové směrnice
Kuba Turek předkládá inverzi náhubkové směrnice, foto: Petr Jandík

 

Kebrt navrhuje nechat instruktorům nad 50 let průkaz doživotně
Míla Kebrt, HO Karviná navrhuje nechat instruktorům nad 50 let průkaz doživotně, foto: Petr Jandík

 

Bóža Vlček se snaží pomocí VH termínové rozepře s metodickou komisí
Bóža Vlček se snaží pomocí VH řešit termínové rozepře s metodickou komisí, foto: Petr Jandík

 

Pražský zástupce lektorů odmítá měnit temíny kurzů
Pražský zástupce lektorů ze Sherpa Climb odmítá měnit temíny kurzů, foto: Petr Jandík

 

Gerhard Tschunko představuje svůj projekt památníku v Tisé
Gerhard Tschunko představuje svůj projekt památníku v Tisé, foto: Petr Jandík

 

Grhard Tschunko
Grhard Tschunko, foto: Petr Jandík

 

Usnesení VH
Usnesení VH, foto: Petr Jandík

 

Usnesení VH
Usnesení VH, foto: Petr Jandík

 

Kytka pro Alenu Čepelkovou
Kytka pro čestnou členku Alenu Čepelkovou, foto: Petr Jandík

 Další doplnění informací naleznete na horosvazu, kde jsou odkazy na doplňující dokumenty a prezentace. online report je na lezci.


[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 25. 03. 2014 | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Petr Jandík

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 23.03.2014 14:02:47     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ropak (@)
Titulek:
To jsem teda nevedel, ze Simon Budsky z me oblibene kapely Kriticka Situace je ve VV. Snad mu to v sobotu dobre vecer hralo, aspon tak pekne jako ve ctvrtek (proto jsem neprisel do Crossu .-) Peto, mel by si do toho na stary kolena taky poradne riznout.
1 0

Komentář ze dne: 24.03.2014 00:37:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Boris (@)
Titulek: Žasnu
Co je taky na valný hromadě k vidění. Mít za partnera pivovar má i svoje úskalí.
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

horyinfo.cz je mediální partner Českého horolezeckého svazu
hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci