Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesValná hromada ČHS 2008


Magnézium zůstává zakázáno, rozpočet schválen

Letošní valná hromada Českého horolezeckého svazu byla očekávána s velkým napětím. Jednak se poprvé konala podle nových stanov, kdy mohl každý člen hlasováním vyjádřit své stanovisko, jednak byl na programu alergický bod, lezení s magnéziem na pískovcích a kontroverzi slibovalo též hlasování o využití prostředků získaných zvýšením členských příspěvků.


Začátek jednání byl poněkud poznamenán procedurálními zmatky, když při schvalování programu žádal Jiří Babača zařadit do programu bod volbu ekonomického místopředsedy s odůvodněním, že kooptace Václava Širla výkonným výborem je údajně neplatná, protože nesplnila vnitřní směrnici o jednání Výkonného výboru, neboť kandidatura nebyla navržena do programu s 10denním předstihem. Následovaly citace stanov a jiné vyjasňování a nakonec bylo dohodnuto, že se nejprve schválí přehození bodů programu a pracovní komise a potom program s možností doplnění podle požadavku J. Babači.Valná hromada ČHS 2008
Valná hromada ČHS 2008, foto: Jan Polák


Komplikace s programem
Po skončení prezence bylo konstatováno, že ze 13300 členů je zastoupeno 3265 členů, tedy 25% a schůze je usnášeníschopná. Nadpoloviční většinu tvoří 1633 členů. Odhlasováno bylo složení mandátové komise - Martin Mellan, Bohumil Pleskač a Vladimír Těšitel, volební komise – Jan Polák, Pavel Rajf, Zdeněk Teplý a pracovní předsednictvo Alena Čepelková, Petr Jandík a Václav Širl. Poté se hlasovalo o programu schůze a Jiří Babača svůj návrh na zneplatnění volby ekonomického místopředsedy a volbu nového stáhl a program schůze byl schválen.

Zdeněk Vévoda, předseda revizní komise, která bude konečně plně obsazena
Zdeněk Vévoda, předseda revizní komise, která bude konečně plně obsazena, foto: Jan Polák


Kontrolu splnění usnesení minulé Valné hromady přednesl Zdeněk Vévoda. Ve zprávách komisí byl představen Petr Resch jako předseda subkomise skalkařů v komisi Alpinismu, Tomáš Rakovič a Dan Kadlec neměli žádné doplňky ke zprávě v bulletinu. Jan Šlechta za soutěže mimo halu a stopu agitoval za organizování těchto soutěží v regionech Plzeňska a Liberecka. Vladimír Těšitel za Bezpečnostní komisi hovořil o školeních osazování kruhů a borháků a o řešení problému s dodanými kruhy s nesprávným svárem, které i přes tento problém splňují normy. Tomáš Kublák informoval o elektronickém formuláři pro hlášení úrazů. Jana Kubalová za lékařskou komisi pozvala na konferenci horské medicíny, která se koná u příležitosti zasedání Lékařské komise UIAA ve Zdoňově na podzim tohoto roku. Josef Uherka informoval o systému grantů na podporu mládeže zaměřeného na masovější akce a výběrovém zájezdu mládeže pod vedením instruktorů ČHS na Zbojnickou chatu.

Organizační místopředseda a šéf komise mládeže Joska Uherka odvedl dobrou práci i v čele mandátové komise
Organizační místopředseda a šéf komise mládeže Joska Uherka odvedl dobrou práci i v čele mandátové komise, foto: Jan Polák


Hospodaření za rok 2007 a příspěvky 2008 a 2009
Celkem poklidně proběhla zpráva o hospodaření ČHS za rok 2007 a byla schválena bez dotazů a připomínek. Zpráva revizní komise nezjistila nedostatky v činnosti a hospodaření, nedostatky v účetnictví byly až na jeden všechny odstraněny, chybí podklady k výměnám jištění. Následovalo schvalování výše příspěvků na rok 2009. Návrh výkonného výboru byl ponechání stávající výše příspěvků i vstupních poplatků. Pozměňující návrh k výši vstupních poplatků přednesl V. Wolf – 100 Kč jak oddílový, tak individuální člen a registrační poplatek oddílu 0. Následovalo vysvětlování, proč je u oddílových členů navrženo 50 Kč a individuálních 500 Kč. Je to proto, že registrace oddílu 2000 Kč je již u 5 členů levnější, než 5x individuální registrace a je to preference oddílů, které mohou lépe dbát na výchovu a rozvoj členů.

Poté bylo odděleně hlasováno o výši členských příspěvků – návrh VV byl schválen. Pozměňovací návrh V. Wolfa schválen nebyl a původní návrh výkonného výboru prošel, jak byl navržen.

Diskuse o rozpočtu - Martin Otta, V. Wolf, Petr Resch
Diskuse o rozpočtu - Martin Otta, V. Wolf, Petr Resch, foto: Jan Polák


Rozpočet 2008
Poté došlo na jednání o rozpočtu. V. Wolf se zastává sportovních lezců a podává protinávrh mírně pozměnit rozpočet uvnitř komise alpinismu ve prospěch skalkařů. Dušan Koštejn se naopak pídí po příčině propadu výše rozpočtu Vrcholové komise. Při nepřítomnosti předsedy CVK Jiřího Rosola odpověděl V. Wolf, že materiál byl nakoupen částečně dopředu a vzhledem k omezené kapacitě vyměňovačů jištění by se více peněz ani nemohlo utratit. Po vysvětlení M. Otty a Petra Resche ohledně souvislosti rozpočtu alpinistů a skalkařů a navázanosti na granty byl hlasováním zamítnut protinávrh V. Wolfa a rozpočet byl bez dalších dotazů a připomínek schválen ve výkonným výborem navrženém znění.

Nově kooptovaný ekonomický místopředseda Václav Širl
Nově kooptovaný ekonomický místopředseda Václav Širl, foto: Jan Polák


Využití částky za zvýšení příspěvků
Dramatičtější průběh se dal očekávat u dalšího bodu programu – využití částky získané zvýšením příspěvků. Minulá Valná hromada zavázala výbor, aby připravil projekty, směřované k servisnímu využití těchto prostředků. Návrh Výkonného výboru obsahuje 100 000 Kč na plnění a rozvoj webu Skalní oblasti, 200 000 Kč na zlepšení image ČHS (svazový redaktor) 200 000 na nevýkonnostní granty a 80 000 Kč na kompenzaci zvýšené DPH. Protinávrh Zdeňka Veverky žádá převést 100 000 z image ČHS na pojištění odpovědnosti instruktorů ČHS za úrazy při výcviku.

Vladimír Wolf - Vlk
Vladimír Wolf - Vlk, foto: Jan Polák


Razantnější návrh přednáší V. Wolf – zrušit položku Image ČHS a převést 200 000 jako rezervu Vrcholové komise. Jiří Babača ve svém protinávrhu oprášil myšlenku metodické publikace a navrhuje dát 200 000 Kč Metodické komisi, aby za ně vydala metodickou příručku v rozsahu 200 stran, neboť Horolezecká abeceda je příliš rozsáhlá. Jiří Vogel – předseda MK tuto myšlenku odmítl jako nerealistickou. Voloďa Suchý v technické poznámce prohlásil, že v Horolezecké abecedě je vše, co je potřeba a že nakoupit do každého oddílu Abecedu by bylo levnější. Na to vystoupil jeden ze spoluautorů Abecedy, Tomáš Kublák, že je na praktický výcvik příliš rozsáhlá, a že by bylo třeba vytvořit základní příručku pro výcvik nováčků a příručku pro instruktory, aby věděli, z čeho budou na kurzech zkoušeni.

Tomáš Kublák, spoluautor Horolezecké abecedy a nový člen DK
Tomáš Kublák, spoluautor Horolezecké abecedy a nový člen DK, foto: Jan Polák


Petr Resch podpořil původní návrh výkonného výboru s tím, že by ale místo redaktora upřednostnil manažera s relativně nízkým základním platem a provizí ze získaných peněz, který by měl zároveň za úkol údržbu svazového webu. Toto podává jako protinávrh i Dušan Koštejn, který definuje toto místo jako manažera pro získávání finančních prostředků. Po debatě, chvílemi vzrušené, se hlasuje. Postupně jsou odmítnuty všechny protinávrhy a nakonec je schválen původní návrh Výkonného výboru.

Pískovcová pravidla - magnézium
Nastává konečně mnohými napjatě očekávané hlasování o ponechání, nebo zrušení zákazu používání magnézia na pískovcových skalách. Podle dohody výkonného výboru přednáší krátké představení svých návrhů Radek Lienerth za pracovní skupinu pro zrušení zákazu a Tomáš Kublák jako představitel pracovní skupiny pro zachování pískovcové tradice a zákazu magnézia. Následující hlasování probíhá bez emocí a vzruchů, až s podivem na to, jak toto téma plní jako evergreen webové diskuse. Podle povrchního pohledu se zdá, že příznivci zákazu magnézia mají převahu a součet hlasů dává za pravdu: pro zachování zákazu 2216 hlasů, proti zákazu 1603 hlasů. Pravidla pískovcového lezení tedy zůstávají zachována v původní podobě a problém se překládá na další rok. Po představení kandidátů do disciplinární a revizní komise následuje přestávka.

Valná hromada ČHS 2008 - odhlasováno
Valná hromada ČHS 2008 - odhlasováno, foto: Jan Polák


Disciplinární řád
Po přestávce je na programu nevinně vypadající rozšíření disciplinárního řádu o některé mezistupně trestů, kterou představuje jeho autor Roman Wimmer. Nejenom jím požadované změny, ale i mnohé další paragrafy naráží na kritiku advokáta Jana Poláka (to není Jan Polák, předseda volební komise a šéfredaktor tohoto serveru, ba ani správce lezecké oblasti "Mařenka"), který žádá z důvodu kolize s listinou práv a svobod a dalšími právními předpisy vypuštění řady bodů nejen z předkládaného návrhu změny, ale i z původního disciplinárního řádu. Martin Mellan navrhuje vypustit peněžité tresty, Pavel Rajf ještě více paragrafů, než advokát Jan Polák.

Advokát Jan Polák
Advokát Jan Polák, foto: Jan Polák


Jiří Babača navrhuje změnit peněžitý trest na trest vrácení dotace. Totéž navrhuje i Vladimír Těšitel. Chvílemi vzniká spletitá právnickolaická debata mimo mikrofony. Nakonec při hlasování nezískává žádný návrh nadpoloviční většinu a disciplinární řád zůstává nezměněn. Kritik DŘ advokát Jan Polák ale souhlasí s tím, stát se posilou Disciplinární komise, která v něm jistě získá platného člena a připraví změny Disciplinárního řádu tak, aby byly právně v pořádku.

Během počítání hlasů vysvětluje Zdeněk Veverka problém pojištění odpovědnosti instruktorů ČHS za úrazy frekventantů při výcviku. Pojišťovna sice škodu zaplatí, ale pak ji regresně vymáhá na viníkovi – instruktorovi.

Čestné členství
Dále bylo schváleno čestné členství Gerharda Tschunka.

Diskuse
Příspěvek Zdeňka Teplého již tradičně kritizoval anglické názvosloví instruktorských kvalifikací, chce se vrátit k základu metodického výcviku – jedna skála, jedno nebo dvě lana. Tvrdí, že jen 18% oddílů je na internetu a že VV nekomunikuje s členskou základnou. Je málo instruktorů, vloni byli jen čtyři noví.

Petr Resch navrhuje dopracovat jednací řád, aby v něm bylo lépe specigfikováno udílení, případně odebírání slova.

Radek Lienerth navrhuje zaúkolovat VV celkovou koncepcí a vizí svazu, o které by bylo možné hlasovat. Dále dává v úvahu, že u německých a rakouských spolků je velká část servisu pro členy dělána profesionálně. Je to sice dražší, ale kvalitnější.

Vladimír Těšitel: S magnéziem leze halda lidí v lehkých cestách, kde to je zbytečné. Prodejci prodávají set s už s MG pytlíkem. U magnézia by měla být informace: použití v přírodě omezeno. Pískovec ničí také opotřebení ošlapáním. Nováčky neučit na horním laně na těžkých cestách, kdy hrabáním nohou opotřebovávají pískovec.

Teplý: Magnézium je amorfní netečná látka. Jen snižuje hodnotu dřívějších výstupů.

Pleskač: Informace z Českého Ráje: Správa CHKO Č. Ráj bude pokutovat lezce, používající MG.

Z. Lukeš: Zpracovává se historie západočeského horolezectví, žádá o poskytnutí materiálů.

Volby RK a DK
Následují volby Disciplinární a revizní komise. Všichni navržení byli zvoleni.

Usnesení
Usnesení valné hromady bylo schváleno 2703 hlasy pro, 441 hlasů bylo proti a 81 hlasů se zdrželo.

Na závěr se chci omluvit čtenářům, že jsme nemohli poskytnout zpravodajství on-line, protože já jsem byl lapen do pracovního předsednictva a kolega Jan Polák do volební komise a tak jsme se k psaní nedostali.


Usnesení Valné hromady Českého horolezeckého svazu ze dne 29.3.2008

Valná hromada bere na vědomí:

 • zprávu mandátové komise
 • zprávu předsedkyně CHS a zprávy předsedů komisí a subkomisí o činnosti v roce 2007
 • informaci, že VH 2007 udělila čestné členství Zdeňkovi Kropáčkovi, narozenému 31.3.1939, členovi HO Lokomotiva Ústí nad Labem a toto nebylo omylem uvedeno v usnesení

Valná hromada uděluje čestné členství:
Gertu Tschunkovi, narozenému 30.4.1935, členovi CC Dubí

Valná hromada zvolila:

 • Předsedu Disciplinární komise Romana Wimmera
 • Členy Disciplinární komise Jindru Pražáka, Tomáše Kubláka
 • Předsedu Revizní komise Zdeňka Vévodu
 • Členy Revizní komise Jiřího Kalivodu, Michala Bendu
 • Náhradníky Disciplinární komise Pavla Rajfa, Jana Poláka, Marii Brůžkovou, Ivana Šifru

Valná hromada schvaluje

 • zprávu o hospodaření za rok 2007
 • zprávu Revizní komise za rok 2007. Revizní komise navrhuje VH schválit hospodaření roku 2007 s výhradou: RK spolu s VV dořeší kontrolu dohod o provedení práce „na výměnu jistících prostředků“ do konce května. Výsledek bude zveřejněn na stránkách svazu.
 • rozpočet pro rok 2008 v podobě předložené Výkonným výborem.
 • výši členských příspěvků pro rok 2009 takto:
  Děti a mládež do 18 let včetně    100,- Kč
  19 – 59 let       400,- Kč
  Nad 60 let včetně      0,- Kč
 • výši registračních poplatků pro roky 2008 a 2009 takto:
  Vstupní poplatek při podání přihlášky prostřednictvím předsedy ZOS   50,- Kč
  Vstupní poplatek při podání přihlášky na sekretariátu ČHS   500,- Kč
  Registrační poplatek při založení nové ZOS   2000,- Kč
  Registrační poplatek při založení nové ZOS mládeže        0,- Kč
 • návrh VV na využití příjmu z navýšení členských příspěvků
 • ponechání zákazu použití MG v Pravidlech pískovcového lezení

Valná hromada ukládá:

 • Výkonnému výboru vstoupit do jednání s pojišťovacími ústavy s cílem zjistit možnosti zajištění individuální pojistné ochrany pro vyškolené instruktory ČHS - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění výcviku.
 • Výkonnému výboru vypracovat do další VH koncepci dalšího směřování ČHS
 • Výkonnému výboru připravit koncepci shromažďování a ukládání materiálů z historie a současnosti českého horolezectvíKdo je kdo?Petr Jandík, předsedkyně Alena Čepelková, ekonomický místopředseda Václav Širl
Petr Jandík, předsedkyně Alena Čepelková, ekonomický místopředseda Václav Širl, foto: Jan Polák


Brněnské křídlo výboru - Radek Lienerth, Jiří Čermák a organizační místopředseda Josef Uherka
Brněnské křídlo výboru - Radek Lienerth, Jiří Čermák a organizační místopředseda Josef Uherka, foto: Jan Polák


Jana Kubalová, předsedkyně lékařské komise
Jana Kubalová, předsedkyně lékařské komise, foto: Jan Polák


Jiří Kalivoda, člen revizní komise
Jiří Kalivoda, člen revizní komise, foto: Jan Polák


Dlouholetý člen výboru Standa Šilhán
Dlouholetý člen výboru Standa Šilhán, foto: Jan Polák


Bohumil Pleskač, L.K. Prachov
Bohumil Pleskač, L.K. Prachov, foto: Jan Polák


Martin "Melloun" Mellan, bývalý člen výboru a předseda návrhové komise
Martin "Melloun" Mellan, bývalý člen výboru a předseda návrhové komise, foto: Jan Polák


Igor Novák, bývalý místopředseda
Igor Novák, bývalý místopředseda, foto: Jan Polák


Tomáš Rakovič, šéf závodní komise
Tomáš Rakovič, šéf závodní komise, foto: Jan Polák


Dan Kadlec, šéf komise závodění mládeže
Dan Kadlec, šéf komise závodění mládeže, foto: Jan Polák


Eva Ondrová, manažerka mládežnické reprezentace
Eva Ondrová, manažerka mládežnické reprezentace, foto: Jan Polák


Tajemník a člen DK Jindra Pražák, v pozadí nový čestný člen Gerhard Tschunko
Tajemník a člen DK Jindra Pražák, v pozadí nový čestný člen Gerhard Tschunko, foto: Jan Polák


Václav Kopecký, správce Pikovické jehly
Václav Kopecký, správce Pikovické jehly, foto: Jan Polák


Marie Brůžková, Vrcholová komise
Marie Brůžková, Vrcholová komise, foto: Jan Polák


Pavel Rajf
Pavel Rajf, foto: Jan Polák


Petr "Pepe" Piechowicz
Petr "Pepe" Piechowicz, foto: Jan Polák


Nestor cvičitelů Voloďa Suchý
Nestor cvičitelů Voloďa Suchý, foto: Jan Polák


Radek Lienerth
Radek Lienerth, foto: Jan Polák


Martin Otta, šéf koímise alpinismu
Martin Otta, šéf koímise alpinismu, foto: Jan Polák


Rozpočet skalkařů je silné téma. Uprostřed Roman Wimmer, vpravo Petr Resch a kousek Vaška Maliny
Rozpočet skalkařů je silné téma. Uprostřed Roman Wimmer, vpravo Petr Resch a kousek Vaška Maliny, foto: Jan Polák


Martin Otta s Jitkou Mázlovou
Martin Otta s Jitkou Mázlovou, foto: Jan Polák


Možná jste si při čtení povšimli, že při podávání různých protinávrhů byl velmi aktivní Jiří Babača. Jeho fotografii neuvádíme, neboť si nepřál být fotografován a na našem serveru zveřejněn, což samozřejmě respektujeme, i když podle zákona se to netýká reportážních snímků z veřejných vystoupení.

[Akt. bodový průměr: 0,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 29. 03. 2008 | Počet komentářů: 56 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Petr Jandík, foto Jan Polák

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Valná hromada ČHS (13.04.2024)
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 30.03.2008 21:53:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vlk (@)
Titulek:
Petře, mám dvě připomínky, za prvé protinávrh rozpočtu jsem nestáhl, hlasovalo se o něm a nebyl přijat.
Za druhé nebylo to hlasování o MG a proti MG, jak se mnozí radikální zastánci zákazu MG neustále snažili podsouvat, jestli jste pořádně poslouchali tak Zoban přednesl tento návrh:

Návrh změny pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách

Předkládám tímto Valné hromadě návrh na změnu v pravidlech lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách v následujícím znění:

Článek 2 Ochrana přírody
Vypouští se bod 9
Používat chemické a minerální látky, které by měly sloužit ke zvýšení tření a přilnavosti pokožky na skalách ( např. magnézium).

Článek 8 Další pravomoci OVK
Doplňuje se o bod 3
Používání chemických látek, které by měly sloužit ke zvýšení tření a přilnavosti na skalách ( např. magnézium ).

Pokud dobře znáte Pískovcová pravidla ( avšak pochybuji, že je znáte lépe než já :-), to není urážka, jen jsem se jimi více zabýval) tak to prakticky znamená, že Zoban a spol. chtěli pouze vypustit tento odstavec z článku 2 a přesunout ho do osmičky, jako další pravomoc, kterou má příslušná OVK, takže pokud by si v třeba v Ádru OVK odhlasovalo zpřísnění v tomto bodu pravidel a vyvěsilo se to na web, nic by se nezměnilo oproti původnímu stavu.
Něco o tom vím, neb jsem toto znění na VH chystal.

Takže z jejich strany ustoupili hodně daleko, naopak druhá strana neustoupila ani o krok a neprovedla žádné vstřícné gesto,na což opět doplatí pouze obě strany sporu, v tomto nebude vítěze prostě prohraje lezení jako takové.
Otevřeně říkám, že jediná změna při přijetí by nastala na levém a pravém břehu Labe, kde podle dostupných výjimek na webu ČHS, a jinde mě nebavilo pátrat, pro CHKO není upraveno používání MG, řeší to pouze naše pravidla a tudíž zde by ho mohli členové ČHS používat bez trestu, pokud by nedošlo opět ke zpřísnění. V ostatních oblastech, kde platí výjimky by to bez porušení zákona nešlo.
Možná jste to dodnes nepochopili, ale tradice a hodnoty lezení jsou úplně jinde než v restikcích typu MG ano či ne.
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 02:15:28     Reagovat
Autor: neregistrovaný - TomasK (@)
Titulek: Re:
Zdarec Vlku. Člověče, probuď se, prostě je to jinak, než si přeješ, jsou i lidi, kteří chtějí něco jiného než ty. Někdy bych ti přál, aby někdo "šil" do Moravské krasu tak, jako ty šiješ do českých pískovců... Nejsi střed světa, a tvé borháky v krasu nejsou perly této planety. Jak by se ti líbilo, kdyby někdo, kdo nesouhlasí s borháky, chodil s flexou a odřezával by ti je? Asi by se ti to nelíbilo. A ani by se ti nelíbilo, kdyby po tvých protestech prohlásil, že je uřeže jen v polovině krasu, a nazval to kompromisem...

Konkrétně k řešení přes OVK: Ve společnosti lidí, kde člověk zastává nějakou funkci, roli, postavení, účast na něčem, etc., se rozeznává dle způsobu ustanovení funkce VOLENÁ nebo JMENOVANÁ. A také nesmíme zapomenout, že existuje funkce SAMOZVANÁ. Co je to OVK? Jsou řadoví členové OVK volení? Jsou jmenovaní? Jak členové ČHS můžou ovlivnit složení OVK? Je v celé této záležitosti pořádek a jasno???

Mein Gott, Vlku, podezřívej nás příznivce starého pískovcového horolezectví z čeho chceš, ale jen nás neměj za naivní.

Vlastně se celou dobu snažím vysvětlit, o co by nás připravilo zrušení (zmenšení) tradičního pískovcového horolezectví. Ale nikdo nikdy neřekl, co by nám nebo světu rušení této tradice dalo? Co by se tím získalo? Nějaká unikátní forma lezení? Vznikly by tu světově obtížné cesty???
Prostě - velká ztráta, malý výnos. Když už naši předkové tak dobře "investovali", oblast se zhodnotila, je přijatelně známá ve světě, tak přece teď nezačneme nezřízeně "žrát". Všude jinde nasadili vrtačky, borháky, magnézium, nacvičování, a brzy si vyčerpají "suroviny" - skály a možnosti nových výstupů.
To mě tak před lety napadlo, když jsem na pískovcích lezl cesty lidí, kteří zemřeli dřív, než se narodila moje babička. My prostě myslíme trochu víc na budoucnost. Jak je ten horizont vzdálený za námi, tak i tušíme, že je dlouhý i před námi.
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 07:37:35     Reagovat
Autor: neregistrovaný - B.J. (@)
Titulek: Re: Re:
Tome,
doporučuji Ti ještě jednou si s chladnou hlavou přečíst to co napsal Vlk a co jsi napsal ty a zkus se zamyslet nad obojím. Zprvu jsem si dokonce myslel, že se pod Tvou zkratku podepsal někdo jiný, ale až podle toho, o čem jsme se bavil po skončení VH jsem poznal, že jsi to skutečně ty.
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 08:36:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - dag (@)
Titulek: Re: Re:
Inu, souhlasim s TomasK.
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 08:42:05     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vlk (@)
Titulek: Re: Re:
Tome, to jsi snad ani nepsal ty, tomu se mi nechce skoro věřit. Vždyť já jen upřesnil dvě nepřesnosti v Petrově článku, nic víc nic méně a poukázal na to, kam až couvli zastánci MG, vždyť jsi přece jejich návrh četl, tak víš co tam navrhovali a na VH jsi taky byl a víš, co nakonec Zoban jako definitivní přednesl.
Jen bych ti chtěl říct, nesnaž se z místních OVkček dělat strašáky, protože především oni jsou ti jsou lidé, kteří udržují kontinuitu vývoje v oblasti.
Bez nich by bylo celé ČHS nahrané, protože oni mají většinou ty nejlepší vazby a jsou garanty pro OP, že to bude fungovat podle dohod. Aspoň tak je tomu u nás na Moravě a Vysočině, nevím, možná v Čechách je to jiné.
O dalším si můžeme povykládat, až se, předpokládám brzy potkáme v Praze, na Strahově a tam uvidíme, jak to myslíš vážně.
PS: pokud by tebou uvedené začal někdo dělat v Krase, lezci sami by ho utloukli, možnosti pro nové logické výstupy jednoho dne u nás stejně dojdou a něco o tom vím, protože působím v dosti exponované oblasti. Jinak řezání borháků stavím na roveň řezání kruhů, slaňáků, dobíráků apod., nikoliv na úroveň MG.
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 09:24:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - TomasK (@)
Titulek: Re: Re: Re:
Jo, trochu jsem si rejpnul. Neboj, borhákům nikdo nic dělat nebude. Jen jsem ti chtěl dopřát aspoň na minutku ten pocit, jaké to je, když se okolo osady stahují vlci :-)
Každý má holt rád něco jiného. Vám je hej, borhákuje se a máguje se všude možně. Ale asi ani nedomýšlíš, jaké to je, mít to, co ti přináší radost, v oblíčení a furt cítit ten tlak to osekat nebo zaškrtit.

Co se týká OVKáček, všichni víme, že to je poslední větší část v ČHS, kde není dořešeno, jak to přesně má fungovat a není tu mechanismus, jak to členové ČHS můžou ovlivnit.
Navrhnout něco takového jako klíč k řešení mága bylo hlasovací kamikadze.

Nechte už to ojedinělé pískovcové lezení na pokoji. Ostatně, kolikáté hlasování na VH jste to už celkem prohlráli? Fakt vám to ještě nedošlo?
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 10:25:22     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vlk (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Tak to se ti nepovedlo, ten pocit jsem nedostal, jen dostal pocit, že ti po sobotě přeskočilo, což se stává i v lepších kruzích :-).
S Ovkčkama je to složitější než si všichni myslí, tady platí, co oblast jiný zvyk a to do žádných paragrafů nedáš bez toho, aniž by jsi někde nezpůsobil problémy, seděli jsem na jednom jednání ohledně statutů ve třech, každý od jinud a čtyři hodiny jsme se nebyli schopni vůbec na ničem shodnout, každý měl úplně jiný názor a pohled. Každý si ho bude bránit a neustoupí z něj, v tom je právě ta síla regionů.
Proto je výsledek takový jaký je. Jediný správný názor je ten, že v této činnosti to musí vykvasit odspodu od místních ať už z oddílů či osobností apod. a ti se musí domluvit, pokud ne, prodělají na tom všichni, protože vzniknou skupiny a truc skupiny a zkus toto dát do paragrafů. Takový kouzelník není :-).
To je stejné jako chtít dát předsedu CVK OVKčkům sezhora, tak to dopadne časem jako s Jirkou.
Teď jedna hříšná myšlenka: Pokud by pro mě osobně byl statut nepřijatelný a nestotožnil se s ním a omezoval by mě více než by se mi líbilo, tak jednoduše zaujmu to stanovisko, že se na činnost vykašlu a pojedu si dál po svém úplně mimo a místní OVK mi v tom není schopna zabránit, na to u nás nemá páky a tak to může být i jinde. Proto jsem zastáncem oné křehké rovnováhy, která se některým nemusí líbit, ale dobře zatím funguje ( aspoň u nás ). :-)).
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 11:30:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - TomasK (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
No jo, pocit se ti nedostavil, to může být sníženou hladinou schopnosti empatie. I to se v lepších kruzích stává... zvláště po sobotě :-)
OVKáčka: Teď jsi to popsal přesně. A dost lidí ví, že to takhle komplikované je, a dělat v tom něco, je jako překládat hromadu chaoticky naskládaného čínského porcelánu.
A je podle mě opravdu jen dobře, že něčemu takovému lidé nesvěřili starost o pravdila na pískovcích. Dalo se to čekat. Je to totiž v dané situaci racionální postoj.
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 09:38:33     Reagovat
Autor: neregistrovaný - dag (@)
Titulek: Re: Re: Re:
Teda, ja nic rezat nebudu, to je hrozny prace. Ale, pokud by si nejaka skupina dala za cil (nemusi to byt vubec horolezci) odstranovat jisteni na skalach, co by na tom bylo spatne? Poskozeni, to by bylo asi obecne ohrozeni. Mozna ten slanak, kdyz pak nemohl lezec dolu... ala jinak.
Je to moznost obrany hrubou silou, ale tresty za ublizeni na zdravi jsou dost velike.
Asi by to musel posoudit vlastnik skaly, tedy vetsinou stat.
No, asi to prave ted nehrozi.
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 11:11:31     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re:
Omlouvám se za nepřesnost a děkuji za upozornění. Příslušnou pasáž článku jsem upravil.

Pokud se týká hlasování o úpravě pravidel pískovcového lezení - podle dohody VV se hlasovalo o tom, zda ponechat v platnosti dosavadní pískovcová pravidla (tedy včetně bodu zakazujícího magnézium). Protože VH hlasováním ponechala původní pravidla v platnosti, jsou další diskuse na toto téma irelevantní.

0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 08:01:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vladimír Vršovský (jménotečkapříjmení@naseznamu)
Titulek: "Ztracen v překladu"
Pane Vlku, se zájmem jsem si přečetl Váš příspěvek, ale ke konci jsem se nějak ztratil v překladu. Dovoluji si tvrdit, že pískovcová pravidla znám taky, už s trochou pokory, bych malinko brzdil (já) v tvrzení, kdo je zná či nezná lépe než já.
Větu ze závěru Vaší poznámky „Možná jste to dodnes nepochopili, ale tradice a hodnoty lezení jsou úplně jinde než v restikcích typu MG ano či ne.“ jsem ale opravdu nepochopil. Možná jsou tradice chápány jinak v Sasku, možná jinak v Čechách a třeba je jiné chápání tohoto pojmu i na Moravě.
Pravidla pískovcového lezení, která jak tvrdíte znáte v širokém okolí vůbec nejlépe, jsou víceméně založena na stanovených restrikcích. Pochopitelně, můžeme říci, že minimální vzdálenost mezi kruhy je x metrů, nebo stejnou věc můžeme „méně politicky korektně“ vyjádřit stanovením, že je zakázáno tlouct kruhy blíže než x metrů. Obojí je restrikce a taková jsou všechna pravidla, včetně těch v mariáši, nebo při provozu na silnici.
Já to vidím tak, že HODNOTY LEZENÍ NA PÍSKU jsou právě v tom uchovávání tradic, což se pochopitelně děje v určité míře restrikce.
Budeme se za pár let bavit v souvislosti s lezením na písku o tom, že
- připustíme friendy a vklíněnce
-budeme skobovat
-nasekáme kruhy po dvou metrech,
-připustíme dělání cest a obecně lezení TR
-dovolíme sekání chytů,
-připustíme na písku lezení v mačkách a s kladivy
-polezeme i na mokré skále a třeba i v dešti (tréninky na hory)?

A nakonec, zrušíme pravidla, jako zbytečnou tradici, kterou udržují ze sentimentality jenom gerontové (jejichž cesty na písku, staré desítky let ti sportovní nejsou schopni přelézt).

Uchování a dodržování tradic není překážkou rozvoje lezení, alespoň tak to cítím já. Budu velmi rád,když mi sdělíte kde vidíte Vy „tradice a hodnoty lezení“.
S pozdravem a díky
Vladimír „Hlína“ Vršovský
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 11:00:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: "Ztracen v překladu"
Jdete uz do.... s demagogickymi argumenty, sekani, frendy, skoby

1/ i male dite se zakladnim poznatkem terie jistici techniky vi, ze frend, nebo vklinenec v hornine typu piskovec naseho typu je uplne na prd, protoze po zatizeni padem se z horniny vyskrabne, nebo vylomi, mekke jistici prostredky (smycky, UFA) proste na pisku nahradit nejdou
2/ myslim ze skobovani ve vsech skalnich oblastech mimo lezeni v horach a oblasti s technickym lezeni je uz ponekud za zenitem, protoze vsichni u prvovystupu daji radeji nyt, borhak, nebo kruh, nez aby se zatloukanim a vytloukanim destruovala skala
3/kruhy po dvou metrech, hm... tak prave o tom je tradice ze lezeni zustava vyvazene fyzicky i psychicky, myslim, ze nove udelane cesty toto plne dodrzuji a ktuhy po dvou metrech nehrozi, leda ze nekomu pripadnou idealni pomniky s kruhem ve 30 m, ktery byl natluceny postaveni z borku na konci spary...
4/opet tradice, myslim ze spicka ukazala ze delani cest TR na piskovec nepatri, neni v duchu tradic a jako takove je na piskovci odmitla, co se siroke verejnosti tyce vzdycky je horsi vysvetlit a naucit jak a kde TR pouzivat, nez ho jednoduse zakazovat a tabuizovat
5/sekani chytu opet jasne ukazuje spicka, ktera tendo trend jasne a srozumitelne plne odmitla
6/tohle muze napsat jedine k... , jinak nevim jestli jsi to zkousel, ja ano v Himalaji v 6000 a macky musely dolu, protoze se to proskrabuje, narozdil od tvrdych hornin, takze drytooling na pisku absolutne nehrozi protoze geologicky to hornina neumoznuje, nebo se o to muze pokouset uplny debil a nikoho takoveho v cele lezecke komunite neznam
7/toto pravidlo jsem videl porusovat zejmena mistni lezce, takze pozor...

Ted jeste nekolik poznamek
1/ jestli mne nekdo chtel nasrat, tak gratuluji vyse inteligentnim prispevkem se mu to povedlo
2/ podivejte se co za body pravidel se porusuje a co dodrzuje, ktera z pravidel jsou v tzv."sede" zone, tedy jak kdy, kde a jak...
pravidla maji byt strucna, srozumitelna a prave bez sedych zon
3/kdy uz konecne nekteri lide nebudou pripominat tri opicky, ktere maji zakryte oci, zacpane usi a ta treti nos...


Radek
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 12:22:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - JH (@)
Titulek: Re: Re: "Ztracen v překladu"
Radku, tvoje poznámka č.2) je výborná, ale ze tvých úst krajně nevěrohodná. Budeš si muset vybrat. Jasným a srozumitelným pravidlem bez šedé zóny je jednoznačný zákaz magnézia na písku, tedy to, co je v pravidlech už notně dlouho a po sobotě to tam zase zůstalo. Naproti tomu tvůj "kompromisní" návrh úpravy pravidel je podle tvojí definice jednou velkou šedou zónou. Je to přesně o tom, jak kde (oblasti klasické, smíšené a sportovní nebo cesty od určité obtížnosti, případně použití MG tam, kde ho použil prvovýstupce - čti v rozporu s pravidly...) nebo jak kdy (když to svěříš do kompetence jednotlivým OVK).
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 12:27:12     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Martin O. (m.otta@email.cz)
Titulek:
Radku, styď se!!! Chybí ti alespoň trošku pokory. Zato máš neskonale drzé čelo. Sežral jsi snad Šalamounovo hovno, že si dovoluješ tak reagovat na Hlínu? Trochu pokory mladíku! Zatím jsi v životě moc nedokázal! Na to jsi skutečně pouhý zobák! Srovnej se! Měl by ses Hlínovi omluvit za tvůj ubohý výpad. Uměl ses chovat i normálně, tak se o to snaž i v budoucnu. Jinak hochu rosteš do velikosti nehorázného blba. Navíc blba křivýho a nečestnýho. Sám jsi vyčůranej, jak zákon káže, ale chuť kritizovat cokoliv a kohokoliv ti nechybí. Začni u svého nosu. Chyť se za něj!!!
0 0

Komentář ze dne: 01.04.2008 08:14:13     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Martin (@)
Titulek: Re:
Ne že bych se teda chtěl pouštět do nějaké debaty, ale co tak velikého a převratného dokázal Hlína? jelikož to jméno vůbec neznám, rád se poučím...
Ale jeho argumenty - lezení na písku s mačkama a cepínama, sekání chytů a jiné nesmysly co napsal mě spíš pobavili - to co napsal za bludy snad nevěří ani on, že by někdy někdo na písku dělal... Nebo je to nějaký zaslepený aktivista, který papouškuje pořád to samé už desítky let?
P.S. vůbec se nezmiňuju o mágu, jenom o nesmyslech co by nikdo normální neudělal, ale dle Hlíny je to možné - možn trpí nějakým stihomamem, případně jinýma psychickýma problémama
0 0

Komentář ze dne: 01.04.2008 20:23:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Re: Re:
Mimo jiné odmaturoval z češtiny, takže mne tvoje argumenty rovněž pobavily.
zdra
hli
0 0

Komentář ze dne: 02.04.2008 07:32:20     Reagovat
Autor: neregistrovaný - M. (@)
Titulek: Re: Re: Re:
No tak to potom jo - to všechno vysvětluje... to je opravdu převratný čin hodný obdivu... takových na světě opravdu moc není a nyní už vím, že si ten obdiv skutečně zaslouží... Můžu vstoupit do fanclubu?
0 0

Komentář ze dne: 02.04.2008 08:00:45     Reagovat
Autor: neregistrovaný - J. (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Ty můžeš vstoupit, kam je ti libo. Mně by se pro tebe nejvíc líbila jízdní dráha pořádně rozjetýho kamionu...
0 0

Komentář ze dne: 02.04.2008 09:43:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Ale pánové, prosím pěkně zanechte osobních útoků a zaměřte se na věcné argumenty.
Pokud se Hlínových katastrofických vizí týká, jsou sice poněkud nasazené, ale na druhou stranu existují i fotky výstupů na písku, kde se použily Friendy, sekání chytů, prorážení hodin a podobných věcí se prvovýstupoci na písku občas dopouštějí již dlouhou dobu a vklíněnce se na Suškách dříve používaly, takže zase až tak vykonstruované to zase není.
0 0

Komentář ze dne: 02.04.2008 12:21:35     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
A když teda věcné argumenty, na které jsem já původně vůbec nereagoval ( protože to podle mě stejně nemá cenu a já se na pískách nepohybuju ), tak všechno kromě mága Zoban přece zdůvodnil, že se od sekání, frendů atp... česká lezecká špička distancuje...
já sem původne reagoval na pana Martina O. a chtěl jsem jenom vědet co dokázal Hlína, jelikož ho neznám... Neznám ani Zobana, tak sem chtěl srovnání... Ale vidím, že mě to stejně nikdo neřekne...
0 0

Komentář ze dne: 02.04.2008 12:23:59     Reagovat
Autor: neregistrovaný - M. (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
pardon to jsem psal já M.
0 0

Komentář ze dne: 02.04.2008 12:58:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Radek Lienerth je bývalý reprezentant a horský vůdce, majitel horoškoly ClimbOn. Má na kontě nějaká ta ocenění za výstupy roku. Také je, pokud se pamatuji, první reprezentant, který byl kvůli magnéziu vyloučen z reprezentace. Nevím, jestli je tato formulace zcela přesná, ale nemám čas se teď hrabat v archivech.

Pokud se Hlíny týká, je nejlépe se podívat zde na webu na jeho články. V menu informace -> autoři článků -> Vladimír Vršovský.
0 0

Komentář ze dne: 02.04.2008 13:12:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - M. (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Děkuji...
a jen pro pořádek s překlepy, případně s chybami sem se nezačal ohánět já. :-)
0 0

Komentář ze dne: 03.04.2008 09:09:05     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Zvlastni jak se prekrucuji fakta, obcas by jsi v tech archivech mozna pohledat mel. Nicmene to podstatne tam nenajdes a to je to co oficialne napsano nebyl.
Byla mi pouze stazena dotace 50 britskych liber na ucastnicky poplatek na setkani BMC ve Walesu. Podotykam ze dva dny pred odjezdem stylem "My ti to nezaplatime a mas to jako trest za MG"
Oficialni zduvodneni bylo poruseni pravidel a dalsi keci, to neoficialni a ted cituji cloveka ktereho jsem si az do nedavna vazil, no ted lehce zacinam pochybovat :"Oni s tim lezou vsichni, ale ty o tom otevrene mluvis"
Vic nemusim dodavat a dotycneho nebudu jmenovat, ale pokud on mne chce odvolavat tak at si nejprve zamete pred vlastnim prahem.
Ono se nam totiz jaksi stalo ze byt clenem komise alpinismu je ekonomicky vyhodne, ale nejak se nam vytratila prestiz. Nejak ve svem okoli neznam nikoho z mladych, talentovanych lezcu, pro nez by vcleneni do komise alpinismu, výběrového družstva ČHS bylo alespon malým postupným cílem...
Radek
0 0

Komentář ze dne: 03.04.2008 10:48:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Radku, díky za upřesnění, jak to bylo s tou reprezentací.

Pokud se týká nějakých ekonomických výhod členství v komisi alpinismu, je mi to záhadou. Já jsem na sobě za cca dva a něco roky, co tam působím, žádnou ekonomickou výhodu nepozoroval, pokud jsi myslel bafuňáře.
0 0

Komentář ze dne: 03.04.2008 12:06:05     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Pokud to neni z meho prispevku jasne tak upresnuji, mel jsem na mysli lezce, cleny reprezentace A a B komise alpinismu.
Radek
0 0

Komentář ze dne: 03.04.2008 12:25:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Tak to ano, souhlasím. Je to otázka koncepce svazu, zda někoho, koho a jak moc podporovat a co za to chtít.
0 0

Komentář ze dne: 04.04.2008 10:55:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Martin O. (m.otta@email.cz)
Titulek: Potrefená husa
Tak ač nerad, musím reagovat na Radka L. i Petra J.. Já jsem totiž ten dotyčný a rád bych doplnil některé skutečnosti.
Radkovi byla stažena dotace na BMC ze dvou důvodů. Za prvé, tak jak říká, za veřejné proklamace o maglajzu. Za druhé za to, že měl na tuto akci peníze ze školy,grant, či co(dnes to neumím správně specifikovat-bohužel ta moje skleróza:-)), a chtěl další. Tuto informaci jsme získali pár dní před odjezdem,proto tedy"dva dny před odjezdem". Radek byl prvním, který dostal trest za maglajz. Stejně si ale neodpustím poznámku. I když tak "bojoval" o maglajz a hrdě se hlásil k jeho používání(protože jak tvrdil, nemohl jen tak mlčet), peníze od té komise ČHS, která mu leží v žaludku, si bral bez uzardění.
Pravda je, že v té době jsme si ještě nehráli tolik na oficiální x neoficiální vyjádření a jiné v politice zaběhlé praktiky. Dnes se to stává stále více běžným koloritem VH a VV. Jaké další "keci" má Radek na mysli, netuším. A to jsem přímý účastník.
V roce 2004 Radek nebyl vybrán do repre z důvodů nižší výkonnosti, ale hlavně z důvodu jiných priorit. Začal se výrazně angažovat v oblasti výuky a metodiky a nakonec to dotáhl až na horského vůdce. Klobouk dolů. Pokud někdo z nás zpochybňuje jeho schopnosti vedení klientů v horách a schopnost výuky, je vedle, jak ta jedle. Jako metodik a pedagog je perfektní. Napadnutí příspěvku Hlíny tomu ale absolutně neodpovídalo.
Za svým minulým,i když i na můj vkus příliš silným příspěvkem si stojím a doufám,že si ho Radek čte denně,potřebuje to.
M.
0 0

Komentář ze dne: 04.04.2008 11:30:07     Reagovat
Autor: neregistrovaný - martin (@)
Titulek: Re: Potrefená husa
Může to být výborný horolezec i vysoce kvalifikovaný metodik, ale důležité (alespoň pro mne a nejen na horách) jsou i "lidské vlastnosti". A na základě jeho vyjadřování v diskuzích na různých serverech bych s ním osobně nešel ani na Sněžku...
0 0

Komentář ze dne: 05.04.2008 21:47:56     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Potrefená husa
To je zvlastni jak se pravda tak zvlastne s casovym odstupem meni, no asi si na to budu muset zvyknout.
Mozna si dokonce dam tu praci a pozadam Ladku na sekretariatu o nalezeni prislusnych ucetnich dokladu.

1/ D.Janak, V. Satava a P.Jonák meli od CHS hrazeny letenky (ted nevim jestli v plne vysi) a ucastnicky poplatek
2/ ja jako clen druzstva B jsem si hradil letenku ze sveho a mel mi byt od CHS uhrazen ucastnicky poplatek, to ze na letenku (v plne vysi) jsem mohl uplatnit grant z fakulty jsem nikomu nezastiral, tuto skutecnost jsem rekl hned kdyz se vyjezd domlouval, takze jsi se ji nemohl dozvedet dva dny pred odjezdem, navic doklad na mou letenku byl vystaven na fakultu a me jmeno, cili nemohl v zadnem pripade jakkoli prijit do souvislosti s komisi alpinismu CHS

Takze pokud chces jeste nejakym dalsim zpusobem zpochybnovat nektere skutecnosti, klidne pokracuj, ale je mi skutecne lito, ze jsi neceho takoveho schopen...
Radek
0 0

Komentář ze dne: 02.04.2008 15:03:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Martin O. (m.otta@email.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Milý Martine,za prvé je uplně jedno co dokázal Hlína, za druhé by si nikdo neměl na druhého(navíc o dost staršího) dovolovat to, co předvedl Zoban. Na rozdíl od tebe znám Zobana dost dlouho a dost dobře na to, abych věděl jak s ním komunikovat. Bohužel i taková komunikace, jakou jsem předvedl já, se už dnes míjí účinkem.(V dobám minulých to občas pomáhalo). Pokud jsi nepochopil v Hlínově komentáři nadsázku, tak to máš těžký. To jen na vysvětlení mého dost prudkého a hrubého komentáře. Všem se za něj omlouvám, měl jsem asi napsat Zobanovi přímo a nezatěžovat tím ostatní. Jen pro tvojí informovanost: Zoban je členem VV ČHS, horským vůdcem a instruktorem horolezectví. Zatížen odpovědností těchto funkcí by určitě měl :1.mít dobré nervy, 2.dodržovat všechna pravidla lezení kdekoliv. Ani jeden z těchto bodů se mu nedaří dodržovat. I to je důvod mého pohoršení.
P.S.Hlína je:1.výborným lezcem, 2.rozumným ochranářem
Tak se měj fajn. M.
P.P.S Omluva patří hlavně nejvyššímu Horyinfákovi P.J.:-)
0 0

Komentář ze dne: 02.04.2008 12:08:52     Reagovat
Autor: neregistrovaný - M. (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
tato Vaše reakce ale na tu maturitu moc nevypadá... spíš tak první třída měšťanky... a mimochodem, máte tam také chybu :-) když už se oháníte tou maturitou z češtiny...
0 0

Komentář ze dne: 02.04.2008 13:03:38     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Dobrý den,
dovolil bych si znovu apelovat na věcnost diskuse. Ohánět se překlepy v komentářích, které už po sobě nelze opravovat je nesmysl. Chyby při psaní na klávesnici dělá prostě každý a z překlepů nelze vyvozovat neznalost gramatiky, maximálně méně času si přečíst, co jsem napsal.

Již starý Parkinson tvrdí, že v každém textu je nejméně jedna chyba, kterou vidí všichni kromě toho, kdo ji udělal. 20 let praxe v DTP a publicistice mne přesvědčilo, že tomu tak skutečně je. Tak se prosím vraťte k tématu.
0 0

Komentář ze dne: 03.04.2008 10:28:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jirka Hušek (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Petře, chápu, že ti jde o udržení jistého společenského nivó (počesku úrovně) na tomhle webu (dlužno podotknout, že se to zatím, na rozdíl od mnoha dalších, víceméně daří). S kvalitou písemného projevu některých diskutujících mám ovšem i já trvalý problém a občas mám intenzivní cukání to komentovat. Překlep se přihodí každému (proto se vyplatí před odesláním to po sobě přečíst), ovšem záměna měkkého i za ypsilon překlepem není. Na klávesnici jsou tak daleko od sebe, že už to skoro ani dál nejde. Problém může být objektivní - dysgrafie nebo dyslexie jsou poruchy, které nemají vliv na inteligenci a jimi postižený člověk může být schopen pozoruhodného intelektuálního výkonu. Naproti tomu je třeba jasně říci, že drtivá většina chybujících netrpí objektivní poruchou, nýbrž je obětí vlastní snížené mentální a osobnostní úrovně, jsou to zhusta fatální nedouci už v rámci znalostí na úrovni prvního stupně základní školy. A nehněvej se, takovému člověku nemohu v diskusi bezezbytku akceptovat jeho argumenty, protože se oprávněně domnívám, že je má podložené asi stejně jako znalost pravopisu. Zejména, když obsah a forma jeho příspěvku evokuje představu arogantního intolerantního blba. Přeju co nejméně takových přispěvatelů ze všech stran názorového spektra...
P.S. Doufám, že sem tady neuďál moc chip. :-)
0 0

Komentář ze dne: 03.04.2008 10:43:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Jirko, aniž bych chtěl polemizovat s tím, co jsi zde napsal, musím se přiznat, že ač vím, kde se píše "i" a "y", často jen žasnu, co mé prsty na klávesnici stvořily a zdaleka to nejsou jen záměny vedle sebe ležících písmen. Když mi vymění i to měkké a tvrdé i/y docela se za své negramotné prsty stydím, když to po nich pak opravuju.
Samozřejmě, že jako admin mám tu výhodu, že si po sobě mohu občas něco opravit, i když jsem předtím chybu před odesláním přehlédl a druhou výhodu, že na Macu mi funguje celosystémově český spellchecker - kontrolor pravopisu. I tak občas chybička unikne, ale mám naštěstí neznámého korektora, kterého sice už nebaví moje chyby pořád hlídat, ale přesto to dělá a já jsem mu za tuto nevděčnou práci vděčný:-)
0 0

Komentář ze dne: 02.04.2008 08:20:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Re: Re:
Nic si z toho nedelej. Pokud se zacnes zajimt o lezeni u nas, tak se s jeho jmenem urzite setkas.
Stihomam... ono to bude mozna pozorovani. temer vse jmenovne jsem uz videl. Opet ti mohu jen doporucit prerusit studium cestiny a jit se probehnout nekam do skal.
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 13:21:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - starej Širl (vsirl@centrum.cz)
Titulek: Mezi námi není krev - zatím!
Chtěl jsem poděkovat všem zúčastněným, že dokázali držet své emoce na uzdě, aspoň do nedávného okamžiku. Byl jsem rád, že i Zoban projevil snahu udržet konflikt mezi vyznavači a odpůrci Mg na úrovni jen těch několika hrstí inertního bílého prášku - nikoliv krve. Ale koukám, že Martin O. se do toho obul s nečekanou razancí, jakou si snad Radek L. ani nezasloužil.
S převahou svých šedin vás prosím, gentlemanové, zdržme se invektiv a prohlášení, které by už nešly vrátit zpět. (Přijít o maglajzové ideály není průser - průserem je přijít o nohu!) A nechme ten konflikt skutečně jen v prášku, a nože nechme v pochvách.
(Řekl jsem nože!)
Nazdar! V. Š.
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 13:53:50     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Mezi námi není krev - zatím!
Děkuji Václave za taktní moderování diskuse a připojuji se k prosbě, aby byly příspěvky věcné a bez emocí. Aha, nože....jo. :-)
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 14:29:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - JH (@)
Titulek: Re: Mezi námi není krev - zatím!
Vašku, jsem rád, že VV konečně zřídil funkci místopředsedy pro komunikaci a mediaci (:-)))). Naše lezecký pískoviště (i vápenka) to potřebuje jako prase drbání.
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 16:44:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Hanys (@)
Titulek: Re: Mezi námi není rozum - zatím!
Byl jsem rád, že i Zoban projevil snahu udržet konflikt mezi vyznavači a odpůrci Mg
6/tohle muze napsat jedine k...

je libo dalsi citace?
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 18:26:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - starej Širl (vsirl@centrum.cz)
Titulek: Mezi námi není tolerance - a to furt!
Hanysi, děkuji ti za poznámku, já umím číst.
Ale s tím rozumem to přece jen není tak zlé.
Nazdar! V. Š.
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 23:27:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Mezi námi není rozum - zatím!
Promin, ale ty mas jine vyjadreni pro cloveka, ktery jenom uvazuje nad takovou cipovinou? Precti si poradne k cemu se to vztahuje.
radek
0 0

Komentář ze dne: 03.04.2008 07:13:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: Re: Re: Mezi námi není rozum - zatím!
Rozhodne si nemyslim, ze by se reprezentant CHS a skupiny snazici se o "kompromis" mel vyjadrovat jako polodementni pasak z E24. To neni spravedlive rozhorceni ani uprimnost, to je buranstvi. Cloveka, ktery se takhle neumi ovladat bych do hor za vudce nechtel ani zadarmo.
0 0

Komentář ze dne: 03.04.2008 08:56:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vlk (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Mezi námi není rozum - zatím!
Dagu, že emoce na jedné či druhé straně rychle nevychladnou je normální jev, ti lidé nejsou automaty, které naprogramuješ jak potřebuješ. Ale s tím vůdcem bych byl opatrný. Vzhledem k tomu, že vím jak je Zoban pečlivý, precizní a hlavně opatrný ( vím to z vlastní zkušenosti, má hranice je totiž trochu jinde a připouštím větší míru rizika) a nejde do zbytečného rizika, tak bych s ním v horách vůbec neměl problém. Pro tuto činnost je pro mě rozhodující, co umí a jak se chová ve složitých situacích, než to jak se vyjádří v médiích :-).
0 0

Komentář ze dne: 03.04.2008 19:24:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Mezi námi není rozum - zatím!
Hmm, trochu problem. Tohle jsem nepsal ja, i kdyz vim kdo to psal, neb to psal od sluzebniho pc tady. Ten Dag mu tam pry, coz je mozne, nabehl, neb je tam prednastaveny.

Tim padem se vyjadruji, tad opravdu ja, k necemu, co jsem komentovat nechtel, neb se necitim vychovatelem ani lesniku, ani horolezcu, ani reprezentantu (vzhledem k me profesi vim, ze vychovavat je mozne do 1-3 let veku a tento vsichni zucastneni dosahli jak fyzicky tak mentalne).
Myslim, ze bychom se mohli vyjadrovat slusne a trochu dustojne. Jsou chvile, kdy je asi opravdu vhodne pouzit slova ostra,pripadne rany do zubu, ale tak strasne nazory tady nejsou. A snad byt nemohou, neb samotny problem je, abych byl prikladem ve slusnosti, picovina. :-)
Za nam postoj, nazor jineho prijde mimozni... to je zivot...
0 0

Komentář ze dne: 03.04.2008 19:26:47     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Mezi námi není rozum - zatím!
Vonkoncom, jak vidno z me poznamky vice dole, slo u pisatel Daga--neDaga o prestoupeni meho zakazu v mych pravidlech. Asi mu snizim dotace... :-)
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 15:40:50     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Tomáš F. (tomas.frank@horolezeckaabeceda.cz)
Titulek: Fascinující
Teda drahouškové… Tolik vášní pod zprávičkou z VH nabývalo ani v dobách, kdy jsem ty zprávy psával na jiné sajtně já (veřejný nepřítel č. 1).

Na sobotní VH se nestalo vůbec nic (alespoň nic, kvůli čemu by měly/mohly vybuchovat vášně). Jednání VH bylo, navzdory bojovnému bubnování v předstihu, prostě úplně normální a v podstatě stejné, jako každý jiný rok. Závěry jsou také stejné…

Je to strašně jednoduché:

1. Část členské základny si uvědomuje, že je třeba řešit systémově řadu problémů – a že je lze řešit těžko, dokud si uvnitř svazu jasně neřeknete, kam ten spolek má jít (viz třeba loňskou diskusi pod Vlkovým titulkem Quo Vadis).
A že se to dostalo do usnesení, vidím jako zásadní pozitivum.

2. Podruhé se hlasovalo o tom, zda členská základna opravdu stojí o zásadní změnu v oblasti pískovcového lezení – těžko říct, že výsledek se jeví neprůkazným, jak se ozývalo loni (když hlasování dopadlo v podstatě stejně jako letos). V této chvíli se mi jeví, že zcela průkazná většina chce zachování stávajícího stavu a pravidel – bez ohledu na to, že aktivní parta z Moravy by ráda do českých písků mluvila.

3. VH nebyla žádným způsobem zmanipulovaná jak se snaží někteří naznačit – i když, pravda, nebyl jsem tam (a jsem tomu rád…), ale nepřijde mi, že by byla manipulována více než je obvyklé, že by docházelo k nedemokratickým krokům či že nějaká skupina nabývala vrchu na úkor skupiny jiné. A pokud nemám pravdu… nu, za rok máte VH která bude volební. Tož si to tam určitě vyjasníte, a zvolením nového, lepšího (další superlativy si doplňte dle libosti) VV určitě udáte svazu ten zcela nejsprávnější směr.

A kromě výše uvedeného jsou tady jen samá pozitiva a sociální jistoty. Po letech se podařilo naplnit revizní komisi, disciplinární komisi, VV alespoň z vnějšku vypadá funkčně a vyváženě, a podle velikých slov v diskusích to vypadá, že je celá řada jedinců, kteří si uvědomují, že jinak než obsazením postů ve VV své názory neprosadí – takže na příští VH bude i dostatek kandidátů do tohoto orgánu.

Moji milí, VH prokázala, že většině vyhovuje zachování současného stavu. Byť také všichni víme, že ten současný stav ve skutečnosti zcela nevyhovuje prakticky nikomu – ale to je zas jiná pohádka (to by bylo nutné vytvořit minimálně dvě zcela nezávislé organizace). Nikdo (byť třeba neprosadil své návrhy) neodjížděl z VH „na hlavu poražen“ (byť se tak může cítit – to znám), a nikdo neodjížděl jako jasný vítěz – prostě zas ten starý dobrý kompromis… I když možná je pro tuto chvíli skutečným vítězem ta parta, co preferuje výraznou orientaci ku „členskému servisu“, i když to možná ještě neví. Potvrzením Vaška coby ekonomického náměstka to prostě ani jiným směrem jit nemůže.

Co ovšem ta VH potvrdila zcela jasně; že něco lze v ČHS prosadit pouze tak, že se tomu soustavně věnujete – tedy ne bubnováním před VH, ale soustavnou a cílevědomou činností. Tak nazdar a snažte se!
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 18:27:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Gulas-Tomáš (prihodat@seznam.cz)
Titulek: Dovoluji si doplnit
Dovoluji si doplnit předchozí příspěvek, "sociální jistoty a pozitiva" (možná za minulého režimu a u současného ČHS:-), čili v podobě dalšího a neustávající porušování, čili zakonzervování stávajícího stavu, nevím jaký poměr byl v hlasování o MG a pokud to nebylo více jak dvoutřetinový rozdíl pro zachování zákazu MG na pískovcích, tak si myslím, že to je napováženou prohlašovat vítezné prohlášení, ale spiše na zamyšlení protože to taky může znamenat že je opravdu dost odpůrců tohoto pravidla (jak dlouho bude trvat než Vás přehlasujeme, příští rok ? ten další ... :-). Jediné o čem jsme se v debatě o MG ujistil, že už nevěřím v argumenty skupiny pro zachování pravidel, ne snad pro ztrátu váhy argumentů této strany, ale pro ztrátu důvěry v tyto lidi a způsob jakým o věcech rozhodují, vyplynulo to z neochoty alespoň na chvíli zapochybovat o svých názorech a neochotě připustit kompromis.
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 19:15:45     Reagovat
Autor: neregistrovaný - starej Širl (vsirl@centrum.cz)
Titulek: Re: Dovoluji si doplnit
Tvůj příspěvek, Guláši, není zrovna vzorem ochoty pochybovat o svých názorech nebo připouštět kompromis. Poměr v hlasování o Mg je v textu článku uveden - 2216:1603 pro zachování současných Pravidel. (Na Lezci je to propíráno ještě detailněji.) Není to dvoutřetinová většina, ale ani nijak těsná. Znamená to, že i odpůrců maglajzu je opravdu dost. Mimochodem, proč by zrovna v tomto případě měla být většina dvoutřetinová? Jde snad o ústavní zákon?

Doprdele - a to už jsem na okamžik začal věřit v rozum, emaptii, toleranci a podobné muzeální relikvie! Při klobouku Fehrmannovu - mýlil jsem se!
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 19:28:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: Re: Dovoluji si doplnit
Nu, já Václave jsem pro to, aby mír se klenul na zastupy lezalů jako duha po bouři strašlivé udělal alespoň toto: Zakázal přátelům odesílat z mého pc přispěvky do diskusí o mg. :-)
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 20:41:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vladimír Vršovský (jménotečkapříjmení@naseznamu)
Titulek: Pro Zobana...a další
Odpustím si mentorování o nezvládnutých emocích a přidám velmi volný překlad začátku článku z posledního čísla Kletternu:

Ve skalách v přírodě se v základě vyskytují tři skupiny lezeckých zákazů: především to jsou ona omezení, jež jsou přijímána všemi ve shodě, např. z akceptovatelných důvodů ochrany přírody. Existují ale i lezecké zákazy, s málo přijatelnými důvody, takové typu „jednostranně zveličené, přehnané“. Za ně mohou být odpovědni například nekompromisní ochránci přírody, nebo zástupci úřadů – vždy ochotní jít do konfliktů.
Ale přesto ještě existuje třetí možnost – lezecké zákazy, o něž se zasazují intenzivně sami lezci – těžko k uvěření, ale pravda.
Pro všechny, kteří by chtěli sami zařídit svůj vlastní zákaz lezení, zde několik v praxi vyzkoušených tipů:
Boj o vlastní zákaz lezení začíná již při příjezdu. Nejlépe se telefonicky dohodnout s pár kumpány a přijet ke skalám ve velké skupině. Od 20 výše, má podle zkušeností to nejlepší působení. Hlasité pokřikování se pochopitelně předpokládá. Pouhé pokyny při lezení zdaleka nestačí. S autem pokud možno parkovat poblíž skal. Radio na plný céres, dveře otevřené a vyplatí se nějaký zesik, který je pochopitelnou povinností, když se ani při nejlepší vůli nedá auto odstavit přímo u skály. Když už to nejde až ke skále, tedy aspoň zablokovat polní cestu, nebo zaplnit parkoviště u místní hospůdky. Zde pomůže vzkaz za stěračem:Prosím, nečekejte na nás s jídlem, vzali jsme si vlastní.
Pokud prochází pod skalou nějaký kolemjdoucí, nejlépe neztrácet čas nějakým nevázaným neškodným hovorem, ale rovnou ho preventivně seřvat. Zde příklad rozhovoru: Kolemjdoucí: “Ahoj, vy tam nahoře, co tam vlastně děláte?“
Lezec: „Po tom ti je úplný hov…“
Ostatně může se jednat o ochranáře, nebo ještě lépe o nájemce honitby, anebo (Jackpot) o majitele pozemků. ……………….

Článek napsal J.Ruckriegel(od roku 1999 odpovědný v DAVu za lezení a ochranu přírody), k nalezení je na stránce 88 posledního čísla Kletternu a je mimořádně vtipně a svěže napsaný. Výše uvedený výsek je jen malou částí.
Jestli je to i o R.Lienertovi, nebo dalších členech lezecké komunity v Čechách, to ať každý posoudí sám. Každému doporučuji přečíst a jako obvykle dodávám, je to psáno velmi hezkou a čtivou němčinou, prakticky je to skoro česky.

zdraví
Hlína
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 23:34:25     Reagovat
Autor: neregistrovaný - zoban (zoban@seznam.cz)
Titulek: Re: Pro Zobana...a další
Promin, ale jestli ma tohle byt vecna odpoved na to co jsem ti napsal minule, tak to neberu. Demagogicky jsi smichal hruska s jabkama (tedy MG a neslucitelne a nesmyslne cinnosti vyloucene z piskovcoveho lezeni na zaklade racionalnich argumentu) a kdyz jsem tve usudky rozporoval tak toto je reakce?
radek
0 0

Komentář ze dne: 01.04.2008 06:39:20     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vladimír Vršovský (jménotečkapříjmení@naseznamu)
Titulek: Re: Re: Pro Zobana...a další
No nechtěl jsem do toho rejpat a ostatně to naznačil i starej Širl, ale to výše rozhodně není věcná odpověď k tomu, co jsem jen tak letmo nahodil a co jsi ty označil demagogií. Tvoje teze totiž byly doprovázeny takovým slovníkem, že jsem se k jejich obsahu nechtěl vyjadřovat, právě kvůli té formě. Pokud tě tedy zajímá můj celý názor, tak prosím - pro každého, kdo se jen trochu věnuje pátrání na internetu, zjistí, že jsi pořád členem VV ČHS a tedy jeho určitým reprezentantem na veřejnosti. Navíc jsi jedním z mála "horských vůdců" v tomto státě, tedy osoba, která by rozhodně měla zvládat komunikaci a to i komunikaci krizovou. I když tvé názory byly vyjádřeny jako názory soukromé osoby, prostě jí ve vztahu ČHS - veřejnost (upozorňuji, že nejsem členem ČHS) NEJSI. Tvé vystoupení v diskuzi (jeho formu) beru jako profesní selhání - takovéto úlety si prostě horský vůdce, provozovatel horoškoly etc. nemůže dovolit. Jestli je ČHS jedno, jakým způsobem jeho funkcionáři vedou komunikaci s veřejností, to je zase jeho věc, jak si cení své pozice.
Bohužel někde v těch hádkách zapadla moje otázka na pana Vlka, kde on vidí tradice a hodnoty lezení. Protože jsem si prostudoval nejenom pravidla pískovcového lezení, ale i dost zahraniční horolezecké literatury (a nemyslím jenom beletrii, ale i dokumenty DAVu, SACu atd jejich metodické materiály a koncepční dokumenty), pořád mě zajímá názor toho, kdo mne zařadil do skupiny, která to vůbec nepochopila. I když s ním občas nesouhlasím, jsou jeho názory a vystoupení nepřehlédnutelné a cením si toho, že kultivované. To se v dnešní době cení, jako méně obvyklé zboží.
Pane Vlku, můžete mi to klidně sdělit i mimo veřejnou diskuzi na výše uvedený mejl, Váš se mi během tří minut, které jsem tomu včera věnoval, nepodařilo zjistit.
zdra
hli
0 0

Komentář ze dne: 31.03.2008 20:41:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Gulas (@)
Titulek:
Pouze jsme si dovolil sdělit, že už mě nebaví naslouchat názorům lidí, kteří sami nehodlají poslouchat někoho jiného, přiznám se, přestávám mít pochopení pro lidi co striktně hájí "svůj" píseček a nehodlá poslouchat jiné názory než ty svoje, nebo jak jinak si mám vysvětlit neochotu jednat o kompromisu. Jinými slovy se pouze začínám adaptovat na současný systém tj. většina převálcuje potřeby zbytku(1/3), sice existují i jiné systémy, ale k těm jsme asi ještě zřejmě nedospěly a tak je potřeba přistoupit na pravidla hry a většinou převálcovat ty druhé, a pak se možná stane zázrak a z většinové skupiny se stane menšina a bude ochotna se bavit :-). Třetina není zákonná nebo nezákonná norma, ale dostatečný poměr, kdyby to totiž bylo méně, mě to by to přivedlo k názoru, že to nemá cenu zkoušet. Jinak v tom nehledejte zášť, nebo tak něco, ale pouze osobní závěr nad tím co je špatně. Jinak na písku nemágluju a ani nezačnu, argumenty typu tradice mě, ale fakt neberou, pouze mě to ale přesvědčilo komu dát hlas.
0 0

Komentář ze dne: 01.04.2008 08:59:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - JH (@)
Titulek: Re:
Nezapomeň, že v tomhle dialogu hluchých jsou dvě strany. Přitom ta "ublížená" strana hlasitě volá po změně, ovšem z pozice, kdy ostentativně a arogantně ignoruje pravidlo, které chce měnit. Nemyslíš si, že sám tenhle fakt je největší překážkou pro korektní diskusi? Ta je totiž možná pouze s tím, kdo se korektně chová... Když přijdeš k jednacímu stolu s bílýma rukama a hlasitě vybraným slovníkem svého partnera/protivníka označuješ za blba, nediv se... (prosím, teď oslovuju ve druhé osobě singuláru imaginárního maglajzníka, nikoli konkrétního Gulase/Guláše, vůči kterému osobně nechovám žádnou zášť :-)). Dohady o legitimitě hlasování jsou naprosto irelevantní a váha menšiny/většiny není podstatná. Všichni členové ČHS dostali příležitost se vyjádřit, využila jí přibližně třetina a nemá smysl spekulovat, jestli v téhle třetině disciplinovaně zasedli všichni živí klasici, nebo naopak kompletní revoluční garda maglajzníků. Taky nemá cenu diskutovat o tom, jestli průměrným delegátem byl pravověrný pískař z Českého ráje nebo kalcifilní Moravák, který zná písek jenom z báboviček. Horosvaz si stanovil a opakovaně potvrdil nějaká pravidla a kdo je vědomě nectí, trpí sníženou měrou věrohodnosti, což je prachbídná výchozí pozice pro seriozní diskusi.
0 0

Komentář ze dne: 03.04.2008 00:31:10     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vittorio (vittorio@atlas.cz)
Titulek: VH
Zdravím.
Zcela náhodou jsem se dostal k této diskuzi.Možná by se dalo říct že když nevím která bije,tak ať jsem zticha.Fakt že v lezení na písku jsem již silně za zenitem (ač mám např. na hruboskalsku udělané slušné kousky :-) ) ale problém magnezia atd. tady byl už před 2o ti lety a pořád se to řeší.A řešit se bude.Nebudu se za nikoho brát,již mi to nepřísluší.Chodím si na skalky pro svoje dvoječky,troječky,a do alp na VHT a občas lehčí feratu.Ale chtěl bych na vás apelovat v jednom.Úplně v jiném oboru jsem činný v občanském sdružení (rozšiřování wi-fi internetu CZFree po vesnicích kde jsou předražení poskytovatelé ) a vím moc dobře,že je moooc důležité účastnit se valných hromad.Připadáte mi tady na diskuzi všichni jako zapálení lezci.O tom to je.nenechávejte si tyto diskuze jen na web,choďte poctivě na ty valné hromady na hlasování.Aby jste se jednou nedivili že třeba při počtu příspěvků do diskuze jedna strana vede a nakonec to při hlasování dopadne jinak.Uvědomte si,že kdo chce pro dobrou věc něco udělat,tak musí sednout třeba na vlak,jet do toho sálu a zvednout ruku.
Horám zdar. Vittorio.
P.S. Nechtěl jsem se nikoho dotknout.Třeba na ty VH chodíte,čím víc lidí tam bude,tím bude líp?
P.S.P.S (Jožo,možná pamatuješ TJ Vítkovice a nějaké akce :-))
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci