Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesValná hromada ČHS 2013


Klid před bouří?

V sobotu 23. března 2013 se koná Valná hromada ČHS, která bude schvalovat dílčí změnu stanov, hospodaření v minulosti a rozpočet na další rok. Aktuálně: Zvukový záznam.


Záznam z Valné hromady ČHS 2013 s občasným komentářem k dění. Především je třeba poděkovat všem dobrovolným funkcionářům, jejichž práce si vážím i v případě, že s nimi v něčem nesouhlasím. Tak je třeba přistupovat i ke kritice, kterou zde občas musím vyjádřit. Valná hromada proběhla až na drobná extempore v klidu, Výkonný výbor dostal schváleno co chtěl, jiné návrhy byly zamítnuty. Podívejte se podrobnějí, co se projednalo a schválilo, poslechněte si nejkvalitnější dostupný zvukový záznam.

 

Dosavadní VV - Hrubý, Resch a Bloudek
VV - Hrubý, Resch a Bloudek, foto: Petr Jandík
 
Zvukový záznam je členěn na jednotlivá vystoupení:
 
1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, usnášeníschopnost: zde
Valná hromada byla poměrně těsně usnášeníschopná. Volby proběhly bez zvláštních událostí.
 
2. Schválení programu Valné hromady: zde
Valná hromada schválila návrh programu a vyšla vstříc i Liborovi Hrozovi, který chtěl zařadit na program své tři body co nejvíce dopředu, aby mohl odejít se starat o nemocnou dceru a ženu. Dostane prostor po zprávě revizní komise.
 
3. Vystoupení hostů - zástupce UIAA a Jiřiny Dienstbierové: zde
Zástupce UIAA Peter Farkaš z Maďarska předal ocenění UIAA pro Radana Kuchaře. Ocenění převzala dcera Radana Kuchaře Jiřina Dienstbierová, která začala ve svých padestáli letech lézt a mohu potvrdit, že jí to pod vedením Aleny Čepelková a Bobra Obročníka jde velmi dobře. Její vystoupení stojí za vyslechnutí, příjemná záležitost mezi schůzovními problémy.
 
4. Návrh na ocenění Zuzany Hofmannové čestným členstvím ČHS in memoriam: zde
Zuzana patrila k nejlepším českým horolezkyním, bohužel se nevrátila z loňského úspěšného vrcholového pokusu na Broad peaku. Více o její lezecké kariéře ve článku Zuzana Hofmannová zemřela na Broad Peaku. Zdeněk Hrubý navrhuje jmenovat Zuzanu Hofmannovou čestnou členkou ČHS in memoriam, což vyžaduje změnu stanov, která je na programu později. Připomínku Zuzany Hofmannové lze shlédnout i na závěr přednášky Aleny Čepelkové na Slideslive.com
Diplom čestného člena in memoriam 
Diplom čestného člena in memoriam, foto: repro horyinfo

 

 
5. Zpráva o činnosti, referuje Zdeněk Hrubý: zde
Standardní zpráva o činnosti svazu, viceméně obsahuje to, co je napsáno v bulletinu.
 
6. Zpráva o plnění koncepce ČHS, referuje Honza Bloudek: zde
Honza Bloudek probírá jednotlivé body koncepce a hodnotí jak jsou naplňovány. Poprvé došlo k růstu členské základny, kvůli neočekávaně velké dotaci z MŠMT byl nárůst protředků ze soukroých zdrojů procentuálně menší.
 
7. Zpráva revizní komise, Kalivoda: zde
Mezi řádky vyplynul na povrch důvod, proč například komise po tři čtvrtě roku neodpověděla na podnět Libora Hrozy. Předseda komise Zdeněk Vévoda je dlouhodobě nemocný. Je zřejmé, že při množství celkové agendy svazu je revizní komise za tohoto stavu poněkud bezzubá. Určitou nápravou tohoto stavu je později projednávaný návrh, aby člen RK Kalivoda vykonával funkci pořesedy komisse po dobu onemocnění zvoleného předsedy. Jde o to, že některé činnosti jsou vázány na předsedu, například právo účastnit se jednání VV má předseda ale již ne řadový člen komise.
 
8. Náměty Libora Hrozy, zrušení "náhubkové" směrnice, veřejné jednání VV, zřízení trenérské rady: zde 
Směrnice o poskytování informací členům, obsahující některé sporné a body, vzbudila rozruch. Libor Hroza učinil pokus ji pomocí VH zrušit. Pokus velmi nepřipravený a v tomto stavu bez šance na prosazení u lidí, kteří z velké většiny směrnici nečetli a spokojili se s poněkud manipulativními argumenty Zdeňka Hrubého, který směrnici hájil tím, že údajně někdo (myšlen Libor Hroza) zahltil svými dotazy sekretariát na tři dny zrovna v době, kdy byl největší fofr s průkazy. Zdeněk pak argumentaci šikovně přehrál do roviny osobního zpochybňování a drobným popichováním dosáhl svého cíle. Cholerik Libor se vytočil a již nebyl schopen věcně reagovat k věci, vzniklá hádka se stočila k událostem jedné z minulých valných hromad. Za tohoto stavu není příliš divné, že při amatérismu, s jakým Libor k prezentací svých návrhů přistoupil a při nezvládnutí emocí se spousta delegátů zdržela hlasování, protože s Liborem Hrozou nechtěli být v tuto chvíli spojováni a VH jeho návrh odmítla. 
Celé znění směrnice naleznete zde.

Můj komentář:
Jakkoli soudím, že směrnice tohoto druhu je potřebná, protože jsou fakta a situace, které opravdu nelze sdělovat na požádání kterémukoliv členu, konkrétní znění směrnice obsahuje body, které lze považovat za kontroverzní. Jedná se o bod II/4, specifikující jaké informace ČH členům neposkytne, zejména část bodu b: ČHS neposkytne svým členům zejména: ...informace týkající se konkrétních osob .... pokud jde o finanční záležitosti (... příspěvky na krytí nákladů spojených s mezinárodními závody...) a bod III/4 Poskytnuté informace jsou určeny pouze pro potřebu člena, který není oprávněn zpřístupnit je veřejnosti což chápu jako nezákonnou snahu o omezení svobody slova, zaručenou Listinou práv a svobod.
Sěrnice v tomto znění je potenciálně nebezpečná a v případě zlého úmyslu snadno zneužitelná k potlačení kontroly zdola, je protitransparentní. Informaci o tom, jakou podporu čerpal ten který reprezentant na tu kterou akci s rozpočtu svazu nelze podle mne považovat za osobní údaje, nehledě na to, že pokud by to byl osobní údaj, pak by například na webu svazu publikované informace ledolezecké komise o tom, jakou podporu dostala Lucie Hrozová nebo Mirek Matějec na účast na Sětovém poháru v Koreji, byly rovněž v rozporu s touto směrnicí. 
Přehrávání argumentace do osobní roviny a zpochybňování osoby navrhovatele, byť nepřipraveného a nevěcně vystupujícího, není ze strany předsedy v souladu se stanovami ČHS, které vyžadují v paragrafu 9 odstavec 4 nestranně vykonávat svěřené funkce a umožnit provádění kontroly své činnosti 

 
9. Návrh na úpravu stanov - prezentace návrhu na zřízení trenérské rady: zde
Další návrh Libora Hrozy, který chtěl aby komise měla nejméně tři členy a aby byla zřízena trenérská rada, kam by každý oddíl mohl poslat dva členy, a který by určovala směr a koncepci v závodním lezení. Tento návrh byl pouze prezentován, ke hlasování došlo až se schvalováním změny stanov později.
 
10. Zastupování předsedy RK: zde
Praktické řešení dlouhodobé zdravotní indispozice předsedy RK tím, že jej bude zastupovat člen komise. Schváleno
 
11. Plnění rozpočtu za rok 2012 (Jan Bloudek): zde
 
12. Návrh rozpočtu na rok 2013 (Jan Bloudek): zde
Při pohledu na rozpočet na následující rok je vidět, že rozpočet komise soutěžního lezení dospělých dostává o 262500 Kč více, ale z toho na drytooling je stále stejná, čili nezvýšená částka 75000, přestože drytooling měl v poslední době díky Lucii Hrozové výrazné úspěchy, zatímco lezení na obtížnost, jako hlavní disciplína, stagnuje. Proč nebyly prostředky zvýšeny poměrně všem disciplínám je mi záhadou. Zvyšuje se rozpočet vrcholovým komisím a nejen v souvislosti s rozebráním materiálové a bezpečnostní komise. Posilují se peníze na odměny za Výstupy roku. Celkový objem rozpočtu je 7,6 milionu. Zvyšuje se podpora mládeže, zavádí se vázané položky určené na projekty komisí, které bude schvalovat VV. Jsou dvě varianty rozpočtu podle toho, kolik peněz dá MŠMT. Bude-li víc, posílí se prostředky na projekty. Diskuse ohledně závodění, dotaz z publika. V čase 10:15 vysvětluje Jan Bloudek proč je pro svaz dobré mít závodníky. Následně vysvětluje Zdeněk Hrubý, že to je spíše filozofická otázka. Kdyby se rozdělil ČHS na klasiky a závodníky, oba svazy dohromady by dostaly z dotací polovinu peněz, než dnes.
 
13. Prezentace odborných komisí - Karel Berndt, CVK: zde
 
14. Komise ochrany přírody - Božena Valentová: zde
 
15. Metodická komise - Jiří Vogel: zde
 
16. Historická komise - Tomáš Kublák: zde
Výzva k digitalizaci všech možných podkladů a zaslání historické komisi.
 
17. Komise tradičního skialpinismu: zde
Referát Jana Paly přednesl garant z VV Jiří Šťastný  - Šťáva
 
18. Komise nezávodního lezení a tradičního skialpinismu: zde
Nový komisař nové komise, předseda HO Horyinfo Honza Polák představuje svou vizi jak pozvednout lezení hlavně v horách. Pomáhat mu budou komisaři nyní sloučených komisí Martin Otta a Jan Pala.
 
19. Materiálová komise, Vladimír Těšitel: zde
Prezentace testů karabiny s pojistkou zámku při jejím chybném natočení v jisticí pomůcce.
 
20. Schvalování novelky stanov - protinávrh Libora Hrozy "trenérskaá rada": zde
Diskuze a následné hlasování o návrhu již v tu chvíli nepřítomného Libora Hrozy zavést do závodních komisí institut trenérské rady. Snaha diskutujících se s návrhem nějako popasovat, nakonec zamítnuto
 
21. Schvalování novely stanov podle návrhu VV: zde
Návrh změny stanov přidává do činnosti závodní sport, z cílů činnosti ČHS se vypouští ochrana přírody, doplněny jsou doplňovací volby při poklesu členů VV, DK a RK s tím, že VH musí schválit i kooptované členy. Změna stanov nenapravuje chybné ustanovení, že odvolacím orgánem DK je VV.
 
22. Diskuze o podpoře vydávání knih: zde
Hledání pravidel, jak rozhodovat o podpoře vydávání knih a průvodců. Rozhodovat budou odborné komise.
 
23. Představení umělé ledové stěny ve Víru: zde
David Matuška přestavil ledovou stěnu ve Víru, kterou provozuje Adrex, jako neziskový projekt a žádal o podporu ČHS
 
24. Diskuze, dotaz na povolení ledů v Obřím dole a odpověď Zdeňka Hrubého zde
Dotaz na povolení ledů v Obřím dole, kde 500 m vedle vede oficiální skialpová trasa. Konstruktivní návrh nechat vyhynout tetřívka. Zkušenosti Z. Hrubého s jednáním s KRNAPem. Na polské straně lze v zimě lézt bez omezení a nad hranicí lesa stanovat.
 
25. Diskuze Zdeněk Teplý: zde
Košatý diskuzní příspěvek Zdeňka Teplého. ČHS by měl mít chaty, podporovat vydávání průvodců
 
26. Odpověď Zdeňka Hrubého: zde
Chaty se nám nevyplatily.
 
27. Diskuze - ledová stěna HS v Bezkydech: zde
 
28. Hruhý, zpráva o ocenění Fair Play: zde
 
29. Návrh usnesení a závěr: zde
 
 

 


[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 22. 03. 2013 | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Petr Jandík

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Valná hromada ČHS (13.04.2024)
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 23.03.2013 16:45:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Venca (@)
Titulek: Dotaz
Jaký je celkový rozpočet komise dospělých a komise mládeže na letošní rok?
0 0

Komentář ze dne: 23.03.2013 18:07:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Dotaz
Závodění dospělých 912.500,- Kč, z toho drytool 75.000,-
Komise závodění mládeže 696.000,- Kč podle schváleného rozpočtu.
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci