Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesValná hromada ČHS 2018


report

Valná hromada schválila omezení volebního práva od 18 let s tím, že VV do dvou let vyřeší, jak dodat oddílům pracujícím s mládeží odpovídající hlasovací váhu a neschválila návrh na vytvoření pracovní skupiny podle návrhu spolku ČSL.


Poprvé byla evidence přítomných a výsledků hlasování dělána elektronicky pomocí kartiček s nahranými hlasy. Hlasování bylo překvapivě rychlé a výsledky byly k dispozici okamžitě. Určitě dobrý počin, který by se měl stát na VH normou i do budoucna.

Úvodní procedury

Mandátová komise: Míla Šramota, Slavek Matuška, Roman Šmíd, návrhová komise: Tomáš Frank, Božena Valentová, Zdeněk Škrlant

Minutou ticha byli uctěni ti, co už u s námi nejsou.

Představení partnerů ČHS: Montura, Rock Point, Singing Rock, HUDY, Uniqua. Mediální partneři Lezec, Montana, horyinfo, Pohora.

Usnášeníschopnost:  ČHS má 16440 členů s hlasovacím právem, zastoupeno 5219,31 neboli 31,75%

Jednací a volebí řád: byl uveden v bulletinu, schválen. Program VH, byl v bulletinu. návrh na změny není, schváleno. Pozn. red: To je důležitý moment. Zástupci ČSL nežádali přidat do programu schůze sůj bod a rozhodli se vystupovat tím pádem jen v rámco diskuze, kde je na jeden příspěvek omezení na 3 minuty

Program Valné hromady
Program Valné hromady, foto: Petr Jandík

 

Výroční zpráva

Honza Bloudek: 
Výroční zpráva
Výroční zpráva , foto: Petr Jandík

 

VV pracoval v pěti, 11 schůzí, 9 odborných komisí. Nová předsedkyně komise mládeže M. Jančíková. 

Výroční zpráva - členství a partneři
Výroční zpráva - členství a partneři, foto: Petr Jandík

 

Počet členů 164440 s hlasovacím právem. Celkem včetně evidovaných 20773. Děti a mládež 6013 do 18 let.

Výroční zpráva - Erasmus+
Výroční zpráva - Erasmus+, foto: Petr Jandík

 

Erasmus+

tříletý projekt, 498 tis. EUR. Výsledkem je spolupráce se SLovinci, slevy na alpských chatách, 50% cena na chatách ve Slovinsku. Spolupráce s BMU (Balkánská unie). Spolupráce se Slovinci.

Výroční zpráva - servis pro členy
Výroční zpráva - servis pro členy, foto: Petr Jandík

 

 

Výroční zpráva - granty
Výroční zpráva - granty, foto: Petr Jandík

 

 

Výroční zpráva - projekt mládeže
Výroční zpráva - projekt mládeže, foto: Petr Jandík

 

 

Servis pro členy:

slevy na chatách. Pokud by neuznali slevu na ČHS ve SLovinsku, zaplatit celou částku a na základě účtenky ČHS zařídí a pole zpět slevu. Školení, informační servis, pojištění, ČHS Trio.

Granty

Podpora mládeže,údržba skal

Projekt mládeže - 40 spolků, 4000 dětí. Podpora 820 000 Kč z dotací ČOV, později MŠMT. Síť regionálních trenérů.

Údržba skal

Výroční zpráva - údržba skal, ochrana přírody
Výroční zpráva - údržba skal, ochrana přírody, foto: Petr Jandík

 

Poděkováno OVK. Kvůli kauze Pelta spočítali dotace podle parametrů, ČHS dostal několik milionů navíc. Nakoupen byl navíc materiál. 

Spolupráce s mapy.cz , předává se název věže, souřadnice. Spolupráce je bártrová, 10000 proti 10000. Mobilní aplikace je v beta verzi, předávání a doplňování dat.

Božena Valentová je člen Rady KRNAP

Vzdělávání

Školení a doškolení instruktorů, trenér C a instruktor lezení akreditace MŠMT

Garantované horoškoly. Metodické akce pro veřejnost, Pelikánův seminář

Sport

Závody tuzemské, Adam Ondra 2. na ME v obtížnosti. Rozběhla se centra VSCM pro 18 mladých závodníků, letos 24, 4 trenéři. Fyzioterapeutická péče a pohybová terapie pro závodníky. Dva reprezentanti mají podporu Centra Olymp (Adam Ondra, Martin Stráník). 5 reprezentanto bodovalo 5 reprezentantů, 6 finálových umístění v mládežnickém svět. poháru. Ondra přelezl Silence 9c unikátní akce, prvovýstup na Gasherbrum.

Soustředění mladých alpinistů v Jordánsku, 2 Výstupy roku.

 

Výroční zpráva - představení Komise soutěžního lezení
Výroční zpráva - představení Komise soutěžního lezení, foto: Petr Jandík

 

David Urbášek hovoří o Komisi sportovního lezení: 9 členů. Předseda Tomáš Binter, členové Lumír Návrat, David Urbášek, Marie Dichtlová, Petra Adamovská, Martin Jech, Jiří Balaáš, ceronika Jecelínová, Pravidlová sekce 1é členů, 6 nezávislých, 4 reprezentačné rtrenéři, systém trenérských, rozhodcovských i stavěčských licencí. 

Vývoj rozpočtu ČHS

Vývoj rozpočtu
Vývoj rozpočtu, foto: Petr Jandík

Prezentuje se tabulka. Dotace 12 784 600 Kč, příspěvky 4 211 926 Kč. Podíl příspěvků postupně klesá, momentálně 26%. Rezerva na vykrytí výpadků dotací, na rozvojové projekry a investice. 75% rozpočtu je zvenku. Vznikaí povinnosti k zájmovým stranám. ČHS je povinen splnit podmínky vůči tomu, kdo dotace dává. 

Podíl členských příspěvků na rozpočtu
Podíl členských příspěvků na rozpočtu, foto: Petr Jandík

Narůstá administrativa z důvodu nutnosti připravovt projekty a vyúčtovat je. Do položky jsou zahrnutí i lidé, kteří pracují pro komise. Výdaje administrativy vůči celkovému balíku peněz procentuálně klesá. Člen platí na administrativu ze svých příspěvků 31 Kč. Na co se peníze dají, je dáno pravidly akceptovaného projektu. 

Vývoj rozpočtu kanceláře
Vývoj rozpočtu kanceláře, foto: Petr Jandík

 

Dotace záleží na projektu. Počet členů je málo důležitý údaj.

Dotace MŠMT

Dotace MŠMT, foto: Petr Jandík

Zájmové strany

Zájmové strany ČHS
Zájmové strany ČHS, foto: Petr Jandík

 

Oddíly a členové (vlastníci),

řízení a provoz (VV, komise) řízení je obtížné. Na projektu pracuje kolem 9 lidí, týmová práce. VV je krok za krokem posiluje, je třeba profesionální ekonom. Momentální ekonom Martin Veselý dostává do zaměstnání profesionálního ekonoma 10000 měsíčně.

Stát

Dodavatelé - je snaha je zařadit mezi vlastníky, ale nebylo by to dobré. VV a komise balancuje zájmy dodavatelů a zákaníků,

Vývoj ČHS kontra ČSL

David Urbášek rekapituloval průběh vztahů mezi ČHS a ČSL. Probíhá diskuze.

Vývoj sporu ČHS - ČSL
Vývoj sporu ČHS - ČSL, foto: Petr Jandík

Kontrola usnesení VH 2016 a 2017 

Pobočné spolky zanikly, rodinné členství se objednává dohromady, aktualizace ve spolkovém rejstříku splněna.

Kontrola usnesení minulých VH
Kontrola usnesení minulých VH, foto: Petr Jandík

Zpráva o hospodaření

Martin Veselý prezentuje tabulku příjmů. Dotace měly být 5 milionů, pak 13, pak 8, nakonec to bylo 10 milionů. Programy se ruší, jiné dotační přibývají, všechno je třeba administrativně zpracovat, proto potřebujeme silnou administrativu. Svaz je závislý na dobrém jménu, takže pokud se někdo mimo ČHS na MŠMT dotazuje na možnosti, ohrožuje to možnosti dotací.

U ČOV je třeba peníze utratit, nebo vrátit. U MŠMT se pravidla volatilně mění.

Vlastní kapitál je uváděn před zdaněním. 

 13
13, foto: Petr Jandík

 

 

Vyúčtování roku 2017-1
Vyúčtování roku 2017-1, foto: Petr Jandík

Faktická poznámka Oliva. Záleží je na tom, jak je napsaný projekt. Rozpočet se dá ovlivnit prací svazu. Vzniká registr závodníků, podobně jako by se dělalo evidované členství. Záleží na základě jaké metodiky se rozpočet vytváří.

Zozulák: Program 6 je pouze pro olympijské sporty.

Bloudek: Nejde o registr závodníků, ale o registr ativních sportovců. Aktivní sportovec je i ten, kdo vyleze nějakou cestu. Je to otevřená věc k diskusi s ministerstvem. Olympijský sport - status má třeba i federce kolečkových sportů, který zastupuje více sportů a olympijskýá je jen jeden. Jak máte olympijsnkou disciplínu, jste olympijský sport.

Veselý: o program 6 bylo požádáno

Oliva: Program můj klub podporuje mládežniscké kluby. Koeficient je za absolvované závody. Pro klub je nereálné získat nejlepší bodové ohodnocení.

Zpráva revizní komise

Složení Mašát, Krtková, Všetečka.Problémy nebyly shledány. Hospodaření ovlivněno nečekanými dotacemi, nečerpalo se tolik z rezerv. RK doporučuje schválení zprávy o hospodaření. Rozpočet je reálný, nejistá situace se změnami ve financování sportu. Vedení musí být připraveno prožně reagovat. Doporučuje schválení rozpočtu. Byly řešeny dva podněty.

 Martin Mašát, zpráva revizní komise

Martin Mašát, zpráva revizní komise, foto: Petr Jandík

 

Hlasování o výroční zprávě: schváleno.

Zpráva o hospodaření: schváleno

Zpráva revizní komise: schváleno

 

Návrh rozpočtu na rok 2018

Příspěvky 4 300 000, dotace MŠMT 11 300 000, Erasmus+ 8ř0 000. Na soutěžní lezení je plánováno 4 800 000. Celkem výdaje 17 950 00.

Návrh rozpočtu 2018 - příjmy
Návrh rozpočtu 2018 - příjmy, foto: Petr Jandík
 
Návrh rozpočtu 3
Návrh rozpočtu 3, foto: Petr Jandík

Rozvaha ČHS 2017
Rozvaha ČHS 2017, foto: Petr Jandík

 

Oliva faktická poznámka: Ti, koho se týká rozpočet se k tomu nemohou vyjádřit.

Návrh rozpočtu 2018 - výdaje
Návrh rozpočtu 2018 - výdaje, foto: Petr Jandík

Hlasování o rozpočtu: schváleno.

Přestávka

Hlasování
Hlasování, foto: Petr Jandík

 

Návrh změn stanov

Jedna fyzická osoba jedno členství.

V členské databázi může vzniknout vztah přes oddíl, nebo jako individuál. Doplnit stanovy: Fyzická osoba, která je členem ČHS může mít jeden typ členství. Člověk může být členem libovolného počtu spolků, ale vztah k ČHS může být jen přes jeden spolek.

Schváleno.

Změna kvůli GDPR: Podrobné nakládání se seznamem členů uravuje vnitřní předpis: Schváleno

Práva členů do 18 let - návrh aby člen do 18 let nemohl hlasovat, činit návrhy, volit a být volen. Nedotýká se evidovaného členství, zavedeno kvůli zjednodušení administrativy. Omezení je kvůli eliinace rizika, že si někdo pro evidované nakoupí průkazky a ovládne Valnou hromadu.

Frank: Návrh možnost hlasování se souhlasem zákonného zástupce.

Zozulák: Děti představují sílu oddílu. Má mít trenér jeden hlas, když trénuje 85 dětí? Chce aby skalní lezci nehlasovali o věcech sportovního (míněno závodního) lezení a naopak.

Šramota: to řeší přihláška

Oliva: Právo hlasovnání má být rozdělené. Protinávrh, aby volby připravila pracovní skupina a řešilo se na příští VH. Chce najít bodový klíč kdo o čem může hlasovat u dětí do 18 let. Nechce, aby zapsaný spolek se 100 dětmi měl stejnou sílu jako dva individuálové.

Babača: Ať se i horolezci, kteří se nezabývají závodním lezením hlasovali pro pracovní skupinu, která vše zhodnotí. Děti přinášejí peníze do svazu, ale nemají podle toho sílu.

HO Škrovád: Tradiční oddíl, má děti, které nejsou členy ČHS. Návrh: zlatá střední cesta. Dítě platí 100, dospělý 400, člen do 18 let má 1/4 hlasu.

Martin Veselý: Děti nemohou hlasovat podle občanského zákona  

Liberec: Navrhuje schválit návrh. Nelze si představit jak by se nezletilé děti vyjadřovaly k rozpočtu. 

Potůčková: Nefér vůči spolkům věnujícím se mládeži.

Bloudek: Hlasování za spolky je bezpečnější, dělá se to i v cizině. U nás je problém, že je smíchané členství spolků, individuálních členů. Hlasování za osoby mají v Rakousku a dělá to problémy.

Frank: Návrh schválit s platností na 2 roky a úkolovat VV aby do dvou let navrhl řešení.

Blažek: Za základě koho dostává svaz peníze. Potlačuje se ústavní právo dětí.

....: souhlasí ale vadí mu dvouletá lhůta. Návrh neschválit a až se uklidní emoce, vyřešit.

Oliva: Neodhlasovat bod, vytvořit pracovní skupinu. Puč nechceme dělat.

Bloudek: VV se připojuje k návrhu Tomáše Franka.

Blažek: 2 roky jsou moc dlouho, co se stane, to bude do Olympiády.

Zozulák: Souhlasíme se současným stavem, aby se to řešilo Na příští VH.

Lanškroun: ....

Frank sumarizuje o čem se bude hlasovat..

Požadavek udělat kompletní přehled všech návrhů a protinávrhů, na to se dává přestávka.

Rekapitulace:

 Definitivní návrh ke hlasování od hlasovacím porávu dětí a mládeže
Definitivní návrh ke hlasování od hlasovacím porávu dětí a mládeže, foto: Petr Jandík

Hlasuje se o původním návrhu VV doplněném o přechodné ustanovení že platí do VH 2020.

Výsledky Qorum 3/5 hlasovalo 64% přítomných, návrh přijat.

Změná názvu funkce tajemníka na Generálního tajemníka: schváleno.

Plnění usnesení minulých VH:

Božena Valentová: stav ohledně pobočných spolků. Stanovy pobočné spolky neznají. Rekapituuje historii. Bývalé ZOS se měly transformovat, ale 33 z nich to neudělalo. Čekalo se, jestli spolkový rejstřík vymaže prázdné schránky. Advokátní kancelář začala řešit. VH bude muset přijmout usnesení o zrušení těch spolků a udělat ekonomickou likvidaci.

Oliva: Upozornění, stanovy nedovolují účast na VH pod 18 let.

Bloudek: Není to pravda, přijít mohou.

Informace o GDPR

Božena Valentová
Božena Valentová, foto: Petr Jandík

Nařízení o ochraně osobních údajů. Dopadne to na všechny subjekty nakládající s daty. V ČR se nedodržují právní předpisy. Subjekt musí být schopen doložit, jak s daty nakládá. Čeká nás inventura. Budeme pro sebe dělat pořádek, abychom mohli doložit, že to máme v pořádku. 

Babača: Je na novém webu seznam oddílů?

Valentová: Ano. a vysvětluje kde.

Zprávy odborných komisí

Těšitel :testování uzlů na chlupaticích. Pro tyto smyčky je nevhodný krejčík, osmičkový uzel taky ne, 1300 kg se rozvázalo. Protisměrné uzly se nerozvázaly. Dynamické zkoušky budou později.

Vladimír Těšitel, testování uzlů u chlupatých smyček
Vladimír Těšitel, testování uzlů u chlupatých smyček, foto: Petr Jandík

 

Matuška: ledolezecká komise. Roku 2017 se snažil rozjet. Nominační závod reprezentace byla Bratislava EP. Nominovaní nechtěli vyjíždět na SP, jeli jen Tomáš Indra a juniorka Aneta Loužecká. Aneta je namotivovanám  může postupně zlepšovat své výsledky. Cíle: možnost motivovat závodníky a pořadatele. Komise má vytvořit podmínky pro pořádání závodů. Měl by proběhnout závod na rychlost i na obtížnost. U rychlosti se změnila pravidla podle mezinárodních pravidel.

Resch: Drytooling se prezentoval i na olympijských dnech, tisíce lidí si vyzkoušelo drytool.

Karel Berndt: Vrcholová komise, děkuje správcům skal. Bude školení správců a prvovýstupců. Vyzývá k nahlášení zájemců o správcovství. Srovnejte rozpočet překližkářů a vrcholových komísí. Podívejte se na to a zamyslete se nad tím.

Babača: Problém není, že by bylo málo peněz, ale v tom jak se rozdělujou. Řadový člen nemůže nic ovlivnit. 

Diskuze

ČSL prezentuje své otázky

 Současnost podle ČSL41
Současnost podle ČSL41, foto: Petr Jandík

 

 

Budoucnost podle ČSL
Budoucnost podle ČSL, foto: Petr Jandík

 

 

Složky soutěžního lezení
Složky soutěžního lezení, foto: Petr Jandík

Babača: prezentuje svůj článek s grafy publikovaný na Lezci. Člen nemůže ovlivnit konání svazu. o diskuzi není zájem

Urbášek: Tohle proběhlo dříve. Já jsem otevřen diskuzi. Počet závodů se snížil, když skončil Tendon Cup. Ze sportovního hlediska není dobře mít tolik závodů, Děti musí taky někdy trénovat a lézt na skalách. Snížení počtu závodů v rychlosti by se mělo řešit. Jiří Baláš tvrdí, že z hlediska rozvoje není příliš velký počet závodů dobrý.

Babača: zachovat hierarchii, nerušit regionální závody. mělo by se nominovat na MČR. Chtěli jsme vést debatu, ale nebyl zájem. Komise by měla dávat důležitá rozhodnutí nejdřív do připomínkového řízení. 

Oliva: Bavíme se o všem, co reprezentuje závodní lezení.

Poté byla diskuze už dost nepřehledná se vzájemným ovlivňováním ze lži. Manažerovi Adama Ondry Pavlu Blažkovi nebylo dáno slovo, protopže není člen ČHS a neměl plnou moc Adama Ondry. Zástupci ČSL Oliva a Zozulák nežádali doplnit představení svého spolku a svých záměrů do programu schlůze a pak byli překvapeni tím, že v diskuzi jsou omezeny příspěvky na 3 minuty. Bylo jim poskytováno nad tento rámec času víc, ale posléze již začali být omezováni.

Viktor Lada upozorňuje na problémy správy skal
Viktor Lada upozorňuje na problémy správy skal, foto: Petr Jandík

  

Návrhy do usnesení VH

Zozulák a Oliva navrhli toto usnesení:

Konečná podoba návrhu Zozuláka a Olivy
Konečná podoba návrhu Zozuláka a Olivy, foto: Petr Jandík

Zřizuje se skupina složená z jednotlivých segmentů sportovního lezení (oddílů, trenérů, závodníků (rodič)  stavěčů a pořadatelů), zástupce komise soutěžního lezení, výkonného výboru ČHS a zástupce spolku České sportovní lezení z.s., kdy tito zástupci budou vybráni členy vyjmenovaných skupin a prgánů. Cílem pracovní skupiny je vytvopření koncepce sportovního lezení v rámci ČHS a v souladu s touto koncepcí navrhnout nové zněmní stanov, které by bylo předloženo na další Valné hromadě ČHS. Pracovní skupině poskytne součinnost sekretariát ČHS a k nahlédnutí budou i žádosti dotačních programů.

Navrhujeme, aby právo volby spolku s dětmi do 18 let řešila pracovní skupina:

Pracovní supina připraví bodový klíč reflektující vešlikost mládežnického spolku, Návrh bude předložen na příští VH

Výsledek hlasování: 17,19% pro, 77,35 proti, zdrželo se 5,47% 

 

VH ukládá VV předložit nejpozději do VH202 řešení zastupování členů mladších 18 let při hlasování na VH.

Babača: protinávrh: Předložit varianty řešení.

Protinávrh: řešení do 6 měsíců před VH

Pro 69,67%, proti 10,18, zdrželo jse 20% - přijato.


Usnesení Valné hromady Českého horolezeckého svazu

konané dne 24. 3. 2018 v Praze
 
 
Valná hromada ČHS schválila:
  1. výroční zprávu ČHS za rok 2017
  2. zprávu o hospodaření ČHS za rok 2017
  3. zprávu Revizní komise ČHS za období od předchozí VH ČHS
  4. rozpočet ČHS na rok 2018
  5. změnu stanov ve všech bodech navržených VV (viz podklady pro VH) s výjimkou bodu týkajícího se odebrání hlasů mládeži do osmnácti let, který byl schválen s platností pouze do VH 2020
 
Valná hromada uložila:
Výkonnému výboru předložit nejpozději na VH 2020 řešení zastupování členů mladších osmnácti let při hlasování na VH a to nejpozději 6 měsíců před VH
 
 
V Praze dne 24. 3. 2018

Za správnost: Tomáš Frank, předseda návrhové komise   

  

 

David Urbášek
David Urbášek, foto: Petr Jandík

  

Jan Zozulák a Jan Oliva
Jan Zozulák a Jan Oliva, foto: Petr Jandík

 Hlasování

Hlasování, foto: Petr Jandík

 

 

Jiří Oliva
Jiří Oliva, foto: Petr Jandík

 

 

 

 

Změna stanov - fyzické osoby
Změna stanov - fyzické osoby, foto: Petr Jandík

 

 

Změna stanov - omezení hlasování do 18 let
Změna stanov - omezení hlasování do 18 let, foto: Petr Jandík

 

 

HO Škrovád
HO Škrovád, foto: Petr Jandík

 

 

Tomáš Frank
Tomáš Frank, foto: Petr Jandík

 

 

 

 

Elektronické hlasování kartami
Elektronické hlasování kartami, foto: Petr Jandík

 

 

Elektronické hlasování kartami
Elektronické hlasování kartami, foto: Petr Jandík

 

 

Elektronické hlasování kartami
Elektronické hlasování kartami, foto: Petr Jandík
 
Potůčková
Potůčková, foto: Petr Jandík
 
Tomáš Frank
Tomáš Frank, foto: Petr Jandík
Pavel Blažek, manažer Adama Ondry
Pavel Blažek, manažer Adama Ondry, před ním Radek Majer, foto: Petr Jandík

 Návrh do usnesení

Návrh do usnesení, foto: Petr Jandík

 


[Akt. bodový průměr: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 24. 03. 2018 | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Petr Jandík

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Valná hromada ČHS (13.04.2024)
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 26.03.2018 12:32:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - maca st. (@)
Titulek: Díky za INFO
Díky za zprostředkování průběhu VH pro řadového individuálního člena spolku. Usnesení VH považuji za "rozumný pokrok v mezích zákona" a držím palce ,ať se zachová svornost mezi všemi lezeckými i alpinistickými disciplínami . Konkurence ostatních zvlášť mediálně atraktivních sportů je obrovská a finance sponzorů nejsou bezedné.Hore zdar Máca.
2 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
nejbližsí akce
20.07.2024
ŽOFKA Žlebská outdoorová filmová kulturní akce, 17 ročník. Hospoda U Kosti

Oznámení o akcích posílejte redakci