Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesValná hromada ČHS 2023Organizace ano, nová identita ne

Na Strahově se odehrála Valná hromada ČHS. Kromě běžné agendy byly dvě mimořádnosti - návrh nové organizační struktury a představení nového vizuálního stylu.


 

Správci skal - Algena a Venca Kopecký
Správci skal - Algena a Venca Kopecký, foto: Petr Jandík

 

Jelikož můj předseda Peky odjel pod záminkou lezení do Francie podívat se jak tam zapalují radnice, padla účast za horyinfo na mne. Už vloni se VH mohli zúčastnit jen zástupci oddílů, stejně tomu bylo i letos. Jednání bylo na začátku přítomno 80 zástupců a 300 hlasů, reprezentujících 41,4% všech oddílů a tím byla usnášeníschopnost bohatě splněna. Předsedající Rešík to komentoval poznámkou, kolik lidí přiláká taková rozplácnutá žába :-).
 

Usnesení

Konečným výsledkem jednání bylo usnesení:
 
Valná hromada ČHS schválila:
  1. Výroční zprávu ČHS za rok 2022
  2. zprávu Revizní komise za uplynulé období
  3. zprávu o hospodaření ČHS v roce 2022
  4. poskytování pravidelných odměn členům Výkonného výboru a předsedovi Revizní resp. Disciplinární komise v předloženém znění
  5. návrh organizační struktury ČHS v předloženém znění
  6. rozpočet ČHS na rok 2023, a současně udělila Výkonnému výboru oprávnění upravovat schválený rozpočet dle skutečného vývoje příjmů, tak, aby byly co nejlépe naplňovány záměry a cíle ČHS a zároveň byly splněny závazné požadavky externích poskytovatelů financí.
 
Valná hromada ČHS uložila Výkonnému výboru: 
V návaznosti na bod týkající se nové organizační struktury ČHS: 
  1. připravit návrh odpovídající úpravy Stanov ČHS a předložit jej Valné hromadě ČHS konané v roce 2024 ke schválení,
  2. aplikovat postupný přechod na novou organizační strukturu ČHS, tak, že rychlost přechodu musí respektovat finanční možnosti rozpočtu ČHS.

Fundraising

Na začátku hovořil Jirka Oliva o komisi fundraisingu. V roce 2022 přineslo úsilí komise 1,6 milionu Kč v penězích a 1 milion v materiálu. Vzhledem k malé předvídatelnosti státních dotací je těžké dělat rozpočet a plánovat. Bylo by potřeba snížit závislost na dotačních programech. V současné době pochází prostředky pro činnost ČHS z dotací - 66%, členských příspěvků 24%, od partnerů 7% a z další činnosti 3%. Snahou fundraisingové komise je dosáhnout ideálního stavu, kdy by příjem od partnerů stoupl na 20%, podíl dotací se snížil na 40%, členské příspěvky by stouply na 30% a další činnost na 10%. Marketingová skupina je tvořena čtyřmi dobrovolníky a Oliva vyzývá každého, kdo má nějaké vazby na větší nebo zajímavé firmy, aby se připojil. Podpora partnerů může významně zlepšit plánování. V současné době nelze v listopadu 2022 naplánovat rozpočet, když ještě v březnu 2023 neznáte 66% svých zdrojů.

 

Martin Mašát a zpráva revizní komise
Martin Mašát a zpráva revizní komise, foto: Petr Jandík

  

Výroční zpráva

Po schválení programu a volební a návrhové komise prezentoval Martin Mašát zprávu revizní komise, která nenašla žádné problémy a můžete si ji přečíst v bulletinu. Následoval Honza Bloudek se zkrácenou verzi výroční zprávy.

Božena Valentová a Vladimír Těšitel
Božena Valentová a Vladimír Těšitel, foto: Petr Jandík

 

Marek Klíma hovořil ve zprávě o hospodaření o plnění rozpočtu a o potížích s Národní sportovní agenturou.

- Daňové přiznání svazu je veřejně přístupné na portálu Justice.cz

- rozpočet se začíná dělat v říjnu předcházejícího roku. Podle kvalifikovaných odhadů se snaží dělat strukturu rozpočtu tak, aby byla co nejobjektivnější. Bohužel je skoro 70% příjmů rozpočtu věštění z křišťálové koule kvůli nejistotě v přidělení dotací od NSA. Na jednu korunu rozpočtu jsou čtyři koruny požadavků.

- Svaz se snaží najít cestu do NSA a napravit finanční křivdy. Rozhodnutím MOV se lezení stalo olympijským sportem, ale nikdo z politiků na to nereagoval. Pro stát má lezení podporu pořád jako spolek kuželkářů. Lezení je olympijským sportem, mělo by podle srovnatelných výsledků mít dotace asi desetkrát vyšší. 

- podle průběhu jednání se státem dostal ČHS oproti odhadu mírné navýšení z dotačního titulu reprezentace a talent, které bylo přerozděleno do složek, pracujících z reprezentací a talentem, ale část dostala CVK na předzásobení materiálem, který se měl zdražit o 30% a byl nakoupen včas ještě za původní cenu. 

- Na EP v boulderingu byla od NSA přislíbená kompletní dotace, ale nakonec dostaly přednost jiné akce a svaz na závod nedostal ani korunu. Zvolil levnější variantu s náklady 1,2 milionu. Od poloviny roku nastalo brždění výdajů, aby se ušetřilo na tom, na čem se ušetřit dá a rozpočet vyšel.

- Velký úspěch je závěrečný kladný výsledek hospodaření.

Padlo několik dotazů:

Lanškroun: Oddíly nemají podporu oddílům na mládež z ČHS? Podle čeho se zvyšují poplatky za startovné? Servis od svazu by měl být jednoduchý.

Honza Bloudek: Stát - MŠ úplně oddělilo oddíly od svazů. Nižší miliardy korun jdou na podporu svazů i do programu Můj klub. Tyto programy jsou zcela nepropojené. Svaz na kluby nedostává nic, co by mohl předávat na oddíly. ČHS má oproti srovnatelným olympijským sportům od státu desetinovou podporu. Musí se zvážit jak to udělat, aby mohl proběhnout český pohár a byl dostatek kvalitních závodů. Role svazu je v podpoře oddílů, aby měly kde vzdělávat trenéry a instruktory a přihlásit své talenty do regionálního mládežnického střediska, aby se nejlepší oddíly mohly ucházet o status regionálního mládežnického střediska a měly k tomu podporu lidí, kteří na to mají vzdělání. Není v silách svazu vzhledem ke strukturálnímu nastavení dotací přímá podpora oddílů. V jiných sportech je to běžné a mají kluby ekonomicky silnější, než samotný svaz. Od svazu získávají systémovou podporu a bohaté svazy, mezi které ČHS nepatří, mohou přispět na nejlepší trenéry.

Petr Resch: Díky za tyhle dotazy, chceme je slyšet. Dotace je kolem 15,4 milionů. 13 000 dětí, které ve svazu máme, kdyby si každé sáhlo na podporu 2000 Kč od NSA z programu Můj klub, je to 26 milionů. To jsou peníze, které jdou přímo na oddíly, nerozdělují je svazy. Pak tak jsou peníze z městských a krajských rozpočtů. Svaz má úkol, aby si oddíly mohly na tyhle peníze samy sáhnout. 

Jiří Oliva: Domácí závody, máme na ně rozpočet. Při stávajícím stavu musí svaz zajistit minimální počet soutěží, aby ty kluby byly spokojeny - 1. až třetí liga. Když se vlezeme do rozpočtů - jsou minimalistické a jejich suma nestačí na rozpočet, které na závody máme. Doháníme chybějící zdrojování od partnerů, aby bylo vůbec možné zajistit domácí soutěže. Dotace od NSA jsou ve vazbě na sportovní svaz, protože vše od NSA, jde přímo na soutěže, na sportující mládež, jsou svázané se závody. Proto se vypisuje tolik závodů, aby měly oddíly možnost dotace získávat a soutěžit s ostatními sporty.

Lanškroun: Proč jsme dostali při nárůstu počtu dětí z programu Můj klub méně?

Bloudek: ve státním rozpočtu byla NSA nejvíce krácena, místo 19 miliard celkově bylo jen 5. Bývalý předseda byl nominant minulé vlády a jeho jediné úsilí bylo vše odkývat aby ho tam ještě nechali. Je to problém celého sportu. ČHS byl v roce 2022 jediný svaz, který dostal přidáno.

Oliva: Můj klub dostal výzvu 1, která byla alokovaná pouze na soutěže - pro velké svazy, které mají rozjeté soutěže. Po stížnostech řady klubů byla vypsaná výzva 2, která byla na nesoutěžní kluby. to je to, co jste pobírali dříve. Proto musí svaz organizovat dostatek soutěží, aby oddíly měly příležitost tyhle body mít. Peníze jste dostali pozdě proto, že jste pozdě podali žádost. Kdo pozdě podá, pozdě dostane.

Dotaz: Přehled nákladovosti Komise sportovního lezení. Klíma: Je to v rozpočtu a to je veřejná věc. Resch: je to v kvartálním reportingu. Snažíme se o maximální transparentnost. 

Dotaz: Na severním Moravě je závodů 3. ligy minimum. Resch: Oddíly tomu musí jít naproti, aby ty závody pořádaly. Oddíl, který se toho chce zúčastnit, musí závody pořádat.

Dotaz: Kam se v rozvaze ztratily 4 miliony. Klíma: Musíme odepisovat majetek - nakumulovaly se odpisy. Bloudek: Projekty Erasmus u nás parkují poměrně velké částky, které se pak rozdělují partnerům, takže od nás odchází. Žádný majetek jsme neprodávali.

Hlasováním byla zpráva o hospodaření schválena.

 

Honza Bloudek stěhuje partnery
Honza Bloudek stěhuje partnery, foto: Petr Jandík

 

Organizační struktura

Návrh změny organizační struktury vychází z potřeby větší spolupráce mezi jednotlivými částmi svazu. V současné době je generální sekretář spíše sekretář Výkonného výboru. Současně sice řídí pracovníky sekretariátu, ale ti jsou zároveň také úkolováni předsedy odborných komisí, které zase řídí VV. Předsedy komisí jsou dobrovolníci, pro které je dost velkou zátěží plnit požadavky a potřeby svazu co do termínů a kvality, ale VV musí být rád, že to vůbec dělají.

 

Současné organizační schéma
Současné organizační schéma, foto: Petr Jandík

Jednotlivé komise jsou zároveň velmi autonomní a operují si v rámci svého rozpočtu víceméně nezávisle. Moc se nestarají o ty ostatní. Další věc je, že komise sportovního lezení má již tak obsáhlou agendu, že je pro dobrovolného předsedu těžko zvládnutelná. Třetím důvodem pro nový návrh organizace je, že školení je víceméně velmi podobná náplň, ale odehrává se v metodické komisi (instruktoři), Komisi sportovního lezení (trenéři) a víceméně stejné činnosti tak řeší dvě komise.

 

Navrhované organizační schéma ČHS
Navrhované organizační schéma ČHS
 

Proto navrhuje VV jako svou vizi nové organizační schéma, kde se vytvoří manažerská skupina pod vedením generálního sekretáře, který bude ředitelem podléhajícím VV. Pod GS budou jednotliví manažeři, kteří budou řídit jednotlivé sekce. Sekce jsou definované tak, aby sdružovaly příbuzné činnosti. Manažeři mají kromě práce pro svou sekcí mít stále na zřeteli i cíle ČHS jako celku.

 

Výbor bez Petra Resche
Výbor bez Petra Resche, foto: Petr Jandík

Nový vizuální styl

Už před Valnou hromadou dal VV najevo, že si je vědom, že tento záměr nemá širokou podporu a změnil bod programu tak, že místo schvalování návrhu vizuálního stylu bude jen diskuze a prezentace. Honza Bloudek ukázal výsledky hodnocení značky ČHS a pomocí grafů preferencí jednotlivých disciplín a zdůvodňoval proč si VV myslí, že je potřeba změnit vizuální styl. Pustil propagační film Jana Šimánka na tu novou značku. 

Podle online ankety v roce 2009 byly nejsilnějšími stránkami ČHS 1) údržba skal a jištění, 2) vyjednávání výjimek a povolení, 3) podpora oddílů a lezců, 4) pojištění, Trio a benefity, 5. Tradice, 6) metodika, 7) Databáze skal

V další anketě 2019 postoupily nahoru podpora oddílů, pojištění, metodika a databáze.

Podle intenzity provozování aktivit (počítaly se dvě nejvíce zastoupené aktivity) 60% leze na umělých stěnách, 54% na skalách, 40% se věnuje VHT, 27% leze v horách, 24% leze na písku a 24% také skialpuje. Ledolezení se věnuje 8%. V roce 2009 lezlo na skalách 97% dotázaných.

 

Z diskuze o návrhu vizuálního stylu
Z diskuze o návrhu vizuálního stylu, foto: Petr Jandík

 

Dříve bylo horolezectví malým komunitním sportem. Dnes je lezení v rámci Česka velkým olympijským sportem se silnou popularitou. V roce 2009 měl ČHS 14000 členů a z toho 1500 mládežníků, dnes má 30 000 členů a 14000. mládežníků. Lezení na skalách nelze při tomto počtu systémově propagovat, protože by nám je zavřeli, kdyby tam vyrazilo všech 30 000 členů.

Silné stránky ČHS jsou vytváření zázemí pro lezení, dlouhá tradice a pocit sounáležitosti. Slabou stránkou je komunikace, práce s partnery a balancování aktivit ČHS. Existuje velké množství ambivalentních a lhostejných postojů členů směrem k činnosti a aktivitám svazu, což je důsledek dlouhodobě nedostatečné komunikace ale zároveň příležitost je podchytit a transformovat v pozitivní postoj.

Podle VV je současné nastavení značky ČHS nevyhovující, je potřeba ji revitalizovat. Přitom je třeba hledat kompromis mezi DNA celé organizace (věrnost tradici a všemu, co ČHS zaštiťuje, respekovat volnomyšlenkářství, distanc od svazové byrokracie) a změnami prostředí kolem (držet krok s okolním vývojem, rostoucí popularita sportovního lezení, omezený prostor pro outdoorové lezení)

Nakonec uvedl návrh ke schválení, aby Valná hromada vzala na vědomí průběžný stav návrhu nové identity, uložila VV zajistit úpravy reagující na proběhlé debaty a aby VV poté rozhodl, zda jsou podmínky pro schválení nové identity a aby v případě kladného rozhodnutí svolal online-Valnou hromadu, která by ji schválila. Po delší diskuzi došlo na hlasování. Po sečtení hlasů zněla zpráva mandátové komise, že pokleslo zastoupení, ale usnášeníschopnost VH neztratila. Pro bylo 118, proti 150 hlasů, návrh byl zamítnut.

Hlasování
Hlasování o možnosti pokračovat v úpravách nové identity, foto: Petr Jandík

 

Valná hromada ještě zamítla návrhy Andrzeje Kurowského na zrušení ustanovení, které ukládá oddílu povinnost mít jen jeden název a na zastropování startovného v závodech druhé ligy na 350 Kč.

Z diskuze o nové organizaci
Z diskuze o nové organizaci, foto: Petr Jandík

 

Nakonec Valná hromada schválila usnesení a rozprchla se. 

 


foto: Petr Jandík

 

 

 

Jirka Heráf a Jirka Faflák
Jirka Heráf a Jirka Faflák, foto: Petr Jandík

 

 

Tomáš Kublák a Marťan
Tomáš Kublák a Marťan, foto: Petr Jandík

 

 

Prodej samolepek NPČŠ
Prodej samolepek NPČŠ, foto: Petr Jandík

 

 


[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 25. 03. 2023 | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Petr Jandík

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Valná hromada ČHS (13.04.2024)
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 27.03.2023 22:59:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Tadeáš Gregor (tadeas.gregor@gmail.com)
Titulek: povzdech
Tak prý lezení na skalách nelze propagovat, páč by se na cca 100 000 českých cest nevešlo 30 000 členů. (na stěny se vejdou? To bychom se měli vykašlat na propagaci lezení jako celku, ne?)

Když jsem ještě bydlel v Praze a chodíval lézt do Řeže, tak jsem tam jen málokdy někoho potkal. Přitom jsou to jedny z nejvyšších skal v ČR, kousíček od Prahy, v perfektní dostupnosti individuální i hromadnou dopravou (vlakem 17 minut z Holešovic), se širokou škálou obtížností. Jenže je to trad a to už dnes asi většinoví lezci neumí.

Dřív lezecká výchova spočívala ve výcviku schopnosti si bezpečně poradit v libovolném terénu, s důrazem na metodiku a jištění. I skály byly vnímány jako "cvičné", vše se směřovalo do hor. Dnes klade lezecký výcvik důraz zejména na výkon, techniku lezeckého pohybu.

Pak to vede k tomu, že je po Čechách zastrčena řada skal a skalek, které zarůstají mechem a rápelím, protože na nich nikdo neleze, ale "lezení na skalách nejde propagovat". Zároveň příspěvek na údržbu skal rok od roku klesá.

A na umělých stěnách se tísní davy lidí, z nichž část se skály nikdy nedotkla. A buší čísla, zatímco duše toho sportu se jaksi vytratila...
4 1

Komentář ze dne: 27.03.2023 23:12:25     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek:
Honza měl na mysli především písek. Sportovních dobře odjištěných oblastí pro ty davy není mnoho a jsou tam návaly, viz třeba lom Kobyla, Tetín, Černá skála u Řevnic. No a ty davy jsou velmi bedlivě pozorovány ochranou přírody a třeba na Kobyle v Českém Krasu už se to nelíbí.
Řež ani nikdo omezovat nebude, není tam co chránit naštěstí a způsob jištění se stará o to, že tam davy nikdy nebudou.
Jinak, máme sice přes 100 000 cest, ale pro takovou obecnou veřejnost jsou lezitelné tak kolem šestek a do sedmiček a těch není zdaleka tolik.
3 0

Komentář ze dne: 28.03.2023 09:29:19     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Michal "Vopicak" Surc (sh9lomeno042@centrum.cz)
Titulek: Re:
Ahoj Petře, osobně si nemyslím, že by bylo málo cest. Jen se dost změnil přístup lezců. Když jsem začínal (2002) tak nebylo okolo mne hodně lidí co lezli POVL. Přesto jsem se s nimi dostal jednou na pisek, jednou do Černolic nebo Řeže a pak už sem se začal postupně vzdělávat sám (články na inetu či sledováním jiných lezců na skalách) + k tomu lezením papírově lehčích cest s nutností zakládat (Hlubočepské plotny, Černolice, Řež, Šárka, Pašinka, Údolí Vrchlice, Lomy u Velké, Poříčí...) a to s partičkou lidí co uměli cca totéž co já. Čímž jsme se postupně učili i jeden od druhého, jelikož jsme střídali. Dnes někteří lidi řeší hlavně čísla, jiní si chtějí zalézt hlavně bezpečně (tak lezou TR). Pro nás byl důležitý ten zážitek z cesty a radost, že si vylezš i něco méně odjištěného. Pravda...někdy se vybojíš jelikož si blbě založil/neprodloužil a vyzvonil/neprodloužil (nebo nezaštandoval) a teď ti to táhne. Ale ty znalosti získával člověk postupně a mohl se posouvat na další metu podle vlastní volby. Stěna(pokud byla) byla jen přípravou do skal, ty zase do hor. Takže skal je poměrně dost, ale ty více oboltované jsou dnes oblíbené a zároveň podle mého tyto skály nenutí lidi se lezecky vyvíjet.
0 0

Komentář ze dne: 28.03.2023 09:38:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Michal "Vopicak" Surc (sh9lomeno042@centrum.cz)
Titulek: pozn.
A ještě malá poznámka k předchozímu. Když dnes přijdeš pod skálu, kolik lidí leze na prvním či v lanovém družstvu kdy po jedné cestě lano stáhne a kolik lidí v dané lince rybaří a nechává viset lano. A druhá k Řevnicím: osobně jsem tam nikdy davy nezažil, i když jsme tam byly s oddílovými dětmi resp. dospělými kurzisty. Pokud davu neříkám 6dvojek (4naše, 2 cizí)
0 0

Komentář ze dne: 28.03.2023 10:54:37     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Kuba Turek (jakub.turek@horydoly.cz)
Titulek: Řevnické davy
Zrovna v Řevnicích ty davy bývají. Viz video z náhodného víkendu https://youtu.be/n0BP2bfKY6k Ale přesto se tam všichni vejdou.
0 0

Komentář ze dne: 29.03.2023 17:43:52     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Řevnické davy
Zrovna Černá skála je na soukromém pozemku a vzhledem k padavosti skal tam davy dobré nejsou. Čem víc lidí, tím spíš tam bude někdo dělat binec, který se majiteli nemusí líbit.
Další problém je Borová skála v Prokopáku.
0 0

Komentář ze dne: 29.03.2023 23:41:18     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Tadeáš Gregor (tadeas.gregor@gmail.com)
Titulek: analýza
Analýza svazu: členové nejvíce oceňují údržbu skalních oblastí, dále pak vyjednávání výjimek a povolení a podporu oddílů.

Vedení svazu na to: Změníme brand. Posílíme manažerský styl řízení. Dáme na údržbu méně peněz. Budeme propagovat hlavně závodění.

FB stránky svazu, posledních 50 příspěvků (od února 23):
Závodní lezení 23 (46 %)
Závodní skialpinismus 9 (18 %)
Nezávodní sportovní lezení/boulder 3 (6 %)
Nezávodní tradiční lezení 1 (2 %)
Nezávodní skialp 1 (2 %)
Propagace partnerů 5 (10 %)
Vnitřní činnost svazu 5 (10 %)
Skalní oblasti a ochrana přírody 3 (6%)

---
Pro propagaci toho, co členové na činnosti svazu nejvíce oceňují, toho dělá více eMontana nebo Hanibal než svaz samotný...
0 0

Komentář ze dne: 30.03.2023 01:06:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: analýza
Úkolem svazu je tvořit podmínky pro to, aby se oblíbené činnosti daly dělat. Údržba skalních oblastí se průběžně dělá, stále se udržuje databáze, permanentně se vyjednávají povolení. Je fakt, že na informování, co všechno svaz dělá zbývá málo kapacity.
Proč je více článku ze závodů má celkem jednoduchý důvod. Výsledky závodů jsou známy, dodá je pořadatel a je to jednoduché a jasné. Provedená údržba je vidět v databázi, těžko psát články o každém vyměněném kruhu. Dělám z databáze roční statistiky a předávám je komisi pro MM. Píšou to do čtvrtletních zpráv a do ročenky.
Míša dává na FB (který jsi do své analýzy nezahrnul) informace o všem o čem se dozví ze všech oblastí. Porovnej si, kolik se za rok vyleze relevantních výkonů v horách a kolik ve skalách s tím kolik se uskuteční závodů.

Získat informace o výkonech ve skalách a horách je pro svaz průběžně problematické, protože až na výjimky to aktéři hlásí až na konci roku a ještě se to z nich musí dost tahat. Byl jsem pár let v komisi alpinismu a předtím v trenérské radě, takže s tím mám dost osobních zkušeností. Leckdo ze skvělých horských lezců ti řekne, když chceš nějaké údaje, že se nechce nijak propagovat a že si leze jen pro sebe nemáš o čem psát. Dneska se tím alespoň chlubí na FB nebo Istagramu, tak se dá občas něco zjistit na rozdíl od minulosti. Bez problémů to je u profíků jako je Adam a Mára a o jejich výkonech taky svaz vždycky informuje.
A zase: Kolik přelomových cest vyleze ADAM za rok? A kolik se odehraje závodů? Informuje se o tom, co se právě děje.

Teď zima, která obecně výkonům venku přeje málo. Pokud bys chtěl udělat férovou analýzu, musel bys to vzít za celý rok a zahrnout do toho i Facebook a další komunikační kanály.

V komunikaci svazu s veřejností jsou dlouhodobé tradiční nedostatky, to ostatně v té analýze na VH bylo, ale pokud to sleduješ delší dobu, jisté pokroky vidět jsou i když bych taky rád vidět větší.
0 0

Komentář ze dne: 30.03.2023 10:44:50     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Tadeáš (@)
Titulek: Re: Re: analýza
Petře, já tu dal počty příspěvků na svazovém facebooku, takže tvou reakci, že jsem nezahrnul facebook, tak nějak úplně nechápu.

Jasný, je zima/jaro, takže se třeba víc píše třeba o skialpinismu. Ale že se informuje prakticky JENOM o závodění (občas prostřídáno s podprahovou reklamou na partnery) a neobjeví se třeba článek o nějaké nové oblasti, byť lokální, která s pomocí ČHS vznikla, nebo o stávající oblasti, která se rozvíjí, nebo o zajímavém prvovýstupu... Skály se objevují jen v kontextu toho, zda jsme dostali nebo nedostali povolení.

Doprdele, vždyť se na facebooku horosvazu neobjevilo ani to, že vůbec nějaká valná hromada bude, že se vůbec diskutuje o změně identity a změnách organizační struktury, a jak ta VH dopadla. Ani náznakem. Tak co je tohle za komunikaci ke členům? Co je to za budování značky?

Ale hlavně, struktura příspěvků na facebooku ČHS je jen symptom. Přejetá žába je jen symptom. Změna stylu řízení je jen symptom. Že se v prezentaci na VH opakovaně zdůrazňuje olympijský, olympijský, olympijský je jen symptom. Že jde v rozpočtu rok od roku méně peněz na údržbu je jen symptom. Symptom toho, že ČHS je zřejmě v hlavách vedení hlavně servisní organizací závodního lezení a zbytek je relikt a přítěž.
0 0

Komentář ze dne: 30.03.2023 12:26:07     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: analýza
OK, z tvého příspěvku jsem asi špatně pochopil, že se jedná o web horosvazu a ne FB omlouvám se. Obecně, má-li se o něčem psát, musí být někdo kdo to napíše a musí se o tom dozvědět. ČHS závody vyšší úrovně pořádá a o jejich výsledcích se dozvídá hned a tudíž je snadné o nich psát, všechno je pohromadě.

O výkonech skalních a horských reprezentantů, o které se stará Komise alpinismu, se sbírají podklady 1x za rok. Někteří své výkony prezentují dřív.

Myslím, že není důvod, aby bylo všechno na stránkách svazu a všechno měl dělat svaz. Ve všech sportech - hokej, fotbal, tenis a nevím co dalšího, se o informování o dění starají média a nedělají to jejich svazy. Ostatně jsem se setkal i s kritikou, že když ČHS napíše o něčích výkonech na skalách, v horách a podobně, že se chlubí cizím peřím, něčím o co se nezasloužil.

Když jsem byl ve VV do roku 2008, snažil jsem se zavést funkci, kterou dnes dělá kromě jiné práce Míša Košatková, někoho, kdo by psal o tom, co a proč ČHS dělá. Sklidil jsem velkou kritiku právě hlavně od těch, kteří si stěžují, že svaz nekomunikuje a poslední ránu do vazu tohoto projektu dal rozpočet, protože za to, co bylo k dispozici, se nedal sehnat nikdo, kdo by to alespoň nějak dělal.

Pro oznámení Valné hromady není Facebook to správné médium. Informace o VH byla na webu horosvazu, na lezci, na horyinfu a dál. Proč by mělo být na FB? Valná hromada je interní záležitost, jednání delegátů oddílů, kteří věděli a přijeli a schválili co se jim líbilo a zatrhli, co se jim nelíbilo. To je přece v pořádku. Zádný sportovní svaz neoznamuje takovéhle interní oficiality na FB. Na to jsou jiné kanály.

Závodníci ti jak vidím vadí, ale jednak skoro všichni taky lezou i venku a po skončení závodní kariéry nejspíš taky budou.

Z peněz, které závodníci přinesou díky dotacím, profitují částečně i ostatní. Třeba jen vývoj mobilní aplikace SKÁLY ČR, která je uživateli velmi dobře hodnocená, byl placen z dotací. V dobách, kdy byl rozpočet celého ČHS po krachu Sazky 4 mil Kč by svaz nikdy nic takového nezaplatil.
1 0

Komentář ze dne: 11.07.2023 09:43:30     Reagovat
Autor: neregistrovaný - dag (@)
Titulek: Re: Re: Re: analýza
Hele, já byl za svůj život v mnoha spolcích, Sdružení, dokonce jednou v jednom pidi jako předseda. Sdružení není (téměř) odpovědné veřejnosti. Sdružení se zodpovídá svým členům a podporovatelům. Ne veřejnosti.
"Téměř" proto, že dostává nějaké státní dotace, využívá stávající státní (tedy všech lidí) struktury. Proto má povinnost, dávat na web výsledky hospodaření a zápisy z VH.
Z toho důvodu je komunikace s nečleny, tedy komunikace přes média, prezentováním výsledků tak, aby sdružení získalo nové členy a nové sponzory. Bych řekl, že údržba skal a vyjednávání výjimek je zrovna něco, co by se víc zdůraznit (dle mého) mohlo.
Členové se mají o fungování spolku dozvědět nějakými vlastními kanály. O konkrétním průběhu VH od vyslaného delagáta.
O čem a jak často se píše? To je jednoduché, o tom, o čem někdo něco napíše. Pokud organizace nemá (a tedy neplatí) PR oddělení a v něm experty na komunikace a prezentaci, tak je čistě na psavosti lidí. Pokud má, stejně pilný grafoman vytvoří hlavní téma na síti z čehokoliv.
Spolek také není zodpovědný za obecný stav toho či onoho. Analogicky svaz zahrádkářů nezodpovídá za ceny sazenic salátů.
P. S. Momentálně pár let členem ČHS nejsem a tak si užívám, že mne to míjí. :-) A ti v ČHS si užívají, že furt někde nedržuju, jak sem kdysi činil. Pamětníci ví :-))) Ale bacha, je mi blbý se cvakat na práce a nepřispívat, takže: "I'll be back" :-) :-))))))))
0 0

Komentář ze dne: 11.07.2023 09:46:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: analýza
Sorry Petře, dal jsem příspěvek jako reakci na Tebe, je to reakce na jiné :-))))))
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci