Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesZamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu


Bačovy teze

Plné znění materiálu, s jehož částí byla v rámci zprávy Komise nesoutěžního lezení a Alpinismu seznámena Valná hromada. Vedení této komise převzal po tragicky zahynutém Honzovi Polákovi Jan Zbranek a vzal si na pomoc našeho momentálně nejlepšího lezce ve středních velehorách, Pavla Baču Vrtíka. Seznamte se s tezemi, které mají přivést český alpinismus opět na výsluní.


Bača ve výlezu do horní části kuloáru 
Bača ve výlezu do horní části kuloáru, foto: Pavel NESVADBA photonesvadba.com
 
1. Současné postavení a problémy alpinismu v rámci ČR
 
a. Neviditelný:
Myšlenky alpinismu mizí z lezeckých srdcí. Silná orientace na umělé stěny, rivalitu a výkonnost ubírá duševnímu
rozvoji. Lezci vnímají hory jako něco staromódního. Strach z hor a pocitu nepohodlí.
 
‐ Zviditelnit lezcům myšlenky alpinismu !
 
b. Bez zájmů lezecké veřejnosti
Postupnou degradací horolezectví na vykonaný pohyb, skalkaření a překližku. Dnes vlastně lidé ani neví, co ty hory
jsou a nezajímají se o ně. Připadají jim nezajímavé, vzdálené, mokré, studené, těžkopádné, omezující.
 
‐ Ukázat, že hory jsou pokračováním ne samostatnou disciplínou
 
c. Bez administrátorů proběhlých výstupů
Dnes se hodně leze, jsou komunity a oddíly, kde lidé jezdí i do hor, ale neví se o tom, na což naráží snaha tyto lidi
sdružit, oslovit, nadchnout.
 
‐ Najít a sdružit lidi, co ví, co jejich kámoši lezou !
 
d. Bez garantů zájezdů a vytváření příležitostí:
Dříve existovala skupina lidí zvaní vedoucí expedice, kteří se o vše postarali, naplánovali a zorganizovali, vybrali
super cíl, oslovili skvělé lezce a postarali se o publicitu. Dnes si toto lezci musí zajišťovat sami, případně je tato role
dosti rozdrobená na lokálních úrovních (každý je tak trochu organizátorem.
 
‐ Najít a sdružit organizátory akcí !
 
e. Bez zájmu mládeže
Převládá pocit, že s horami by se mělo začít, až člověk nějakou dobu leze a sám se pro ně rozhodne. Mládež tak
nemá možnost být od začátku stimulována, konfrontována a motivována myšlenkami alpinismu. Spíš do hor
začnou jezdit junáci ze skautského oddílu než mladí lezci z lezeckého oddílu.
 
‐ Začlenit hory, myšlenky, historii, příběhy i do výuky lezení na překližce.
 
f. Bez zájmu oddílů
Řada oddílů svou komunikaci se svazem omezila na průkazky. Je to důsledek předchozích bodů, kdy lidi v oddílech,
pokud v nich ještě jsou, ČHS nepotřebují.
 
‐ Alpinismus posílí vztah ČHS a oddílů – hory byly, jsou a budou !
 
g. Bez finanční podpory:
podpora degradována pouze na výstupy roku ve třech kategoriích, což činí méně než 1% rozpočtu.
 
‐ Navýšit rozpočet pro obrození alpinismu !
 
Pavel Bača Vrtík 
Pavel Bača Vrtík, foto: Petr Jandík

 

 
h. Bez mediální podpory:
Jsou pouze zveřejňovány uskutečněné výstupy, není zdůrazňovaná historická souvislost, bohatýrskeÅL časy, a už
vůbec není medializováno, co to vlastně alpinismus je. Myšlenky tak mizí / jsou nahrazovány konzumním způsobem
uvažování.
 
‐ Ukázat co bylo, co je trend a kam se dá jít !
 

 

Honza Zbranek a Bača představují vizi komise alpinismu 
Honza Zbranek a Bača představují vizi komise alpinismu, foto: Petr Jandík

 

2. Návrhy pro komisi alpinismu – zviditelnit a zdůraznit hodnoty alpinismu
 
a. Znovuobrození zájmu o alpinismus – s mediální komisí, loga, hesla, rozdávat nálepky, web, absolutní a
aktivní informovanost, spolupráce se stěnami, celebritami, sponzory, výrobci, prodejci, školami,
přednášky, články, virální videjka, spolupráce s horskými vůdci, zdůraznit alpinismus v práci historické
komise, zobrazovat výstupy v historických souvislostech, zviditelnit historické a současné osobnosti,
jejich příběhy a myšlenky (rozhovory, videa), sdílet tyto věci s komisí mládeže, vybírat nadšence z řad
mladých a podpořit práci komise mládeže účastí a přednáškami, spolupráce s metodickou komisí a
instruktory, tréning a mentoři výkonnosti ze závodních komisí (vč. drytoolu a skialpu).
 
b. Udělat obrození alpinismu prioritou ČHS, alpinismus a jeho myšlenky, vztah k duchovnímu rozvoji,
historie, etika. Centralizace a obnova mezinárodních kontaktů, účast a organizace mezinárodních akcí,
spolupráce s UIAA a dalšími horskými svazy. VýrazneÅL zlepšení vnímání ČHS členy i nečleny lezoucích
v horách jako servisní organizace, která má velký smysl, myšlenky a jíž stojí za to podpořit. Koncept
alpinismu pomůže snížit decentralizaci, podpořit předsedy oddílů a motivovat nové členy vstoupit do
ČHS přes oddíly. Podpora mládeže, větší provázanost práce jednotlivých komisí.
 
 
c. Podpořit a sjednotit alpinistickou komunitu – sponzoři, zprostředkování kontaktů uvnitř komunity i na
vnější kontakty, pro reprezentaci zdarma všechny stěny, pojištění, slevy na oblečení, podpora
sponzorskými smlouvami, založení fondu / neziskovky na podporu alpinismu dotované dary od výrobců
a organizací (turisti, běžci, olympijský výbor, výrobci, jednotlivci, horská služba, školy, státní správy,
města, média, apod.)
 
d. Vybrat, oslovit, ustanovit, podporovat a začlenit garanty zájezdů a příležitostí – stávající i vysloužilci,
rozčlenění do kategorií (letní/zimní, garanti pro různé horské oblasti, lezecké styly),
sledování/podchycení a podpora organizátorů/jednotlivců individuálních akcí v oddílech i mimo ně.
Snaha o centralizaci těchto aktivit (centralizace informovanosti, nikoliv řízení).
 
e. Vytvořit, udržovat a podporovat reprezentaci – zde existují potenciální a současní hrdinové, budoucí
garanti zájezdů a myšlenek. Povinná prezentace, jasné motivace, sdílené nadšení, shromažďovat nové
mezinárodní kontakty, založení ženské horské repre, spolupráce s ostatními národními reprezentačními
týmy, spolupráce v tréninkové a dietologické oblasti se sportovními lékaři apod. Pravidelné srazy na
jasně dané téma, spojené s promítáním a sdílením zkušeností z této oblasti. Reprezentace musí
zaujmout širší alpinistické publikum a přispívat mu. Jasná nominační kritéria, jasná a podrobná zpráva o
výběru výstupů roku, prezentace širšího výběru.
 
f. Tvorba webové platformy pro ‐ sdílení příležitostí, zakládání, řízení a sledování lezeckých projektů,
kalendář akcí (i soukromých), pozvánky na akce, doplnění lidí do auta, sdílení dokumentů/fotek,
formulářů povolení, výměnu zkušeností, půjčení průvodců, časopisů, knih a materiálů čistě s horskou
tematikou, indexem a anotací (lepší vyhledávání), přehledné sdílení on‐line linků s anotací. Adresář
alpinistů ‐ dobrovolná registrace do platformy spojená se získáváním údajů o alpinistech (věk, pohlaví,
co kde lezou, oddíl, typ pojištění, člen ČHS, telefon, mail apod.) odměnou měsíční slosování o vhodný
alpinistický dárek (friend, expresky, apod.). Platforma umožní efektivně sledovat, spravovat a
komunikovat se členskou základnou zajímající se o Alpinismus (pravidelné newslettery). Vše samozřejmě
mediálně podpořeno přes VH, partnerské weby, časopisy, věstníky, emailovou komunikaci skrze oddíly,
předsedy a na stávající seznamy v oddílech.
 
g. Oslovit oddíly – zjistit a zaujmout opinion leadery, přístup do sdílené platformy, výstupy, sledování
talentů a organizátorů, přístup na lokální zdroje financování a podpory, lokální medializace,
decentralizace, vzbuzení zájmu, horoškoly, napojení na mládež a studenty (18‐25), ovlivnění výukových
osnov, spojení s projektem lezení do škol apod.
 
 
3. Porovnání rozložení výdajů v rozpočtu ČHS a James
Pro představu zde uvádím srovnání složení výdajů CZ a SK horolezeckých svazů.

 

Struktura rozpočtu ČHS
Struktura rozpočtu ČHS, foto: Pavel Vrtík

 

Jak vidno z výše uvedeného grafu, rozpočet výdajů ČHS je zhruba tvořen 1/3 překližka (závody), 1/3
bezpečnost na skalách (jištění a metodika), 1/3 administrativa. Podpora toho, co většina členů ČHS dělá
– tedy samotného lezení ať už v horách či na skalkách je někde v těch pěti procentech. Je otázkou, zda to
vůbec nějakou podporu potřebuje, v jakém zájmu, podle jaké koncepce a jakých pravidel.

 

Struktura rozpočtu JAMES
Struktura rozpočtu JAMES, foto: Pavel Vrtík

 

 
Slováci mají 3x větší rozpočet na hory, skály a skialpinismus. Projeví se to nějak? Výkony mají
srovnatelné, takže asi moc ne. Zřejmě také postrádají nějakou širší koncepci a v podstatě všechny peníze
utratí za odměny reprezentaci, jako my. U nás je to pouze formou odměnění nejlepších výstupů, u nich
jako dvě části – jednu tvoří příspěvek reprezentantům na provoz (65%) a druhou odměnu za výstupy
(35%). Pokud však zaostříme pohled na skutečnou částku, kterou ČHS dábá na horské lezení, jedná se
pouze o odměny za výstupy roku ve třech kategoriích, což je asi desetina částky vydané Jamesem. Z toho
se skutečně rozvoj ani udržení laťky alpinismu udělat nedá. Prvním cílem tedy bude sepsat a představit
koncepci VV a širší členské základně a zajistit financování pro spuštění jednotlivých kroků nastíněných
v tomto dokumentu.
 
 
4. Důvody proč alpinismus a způsob jeho propagace
 
Alpinismus je logickým spojením všech disciplín pod hlavičkou ČHS. Obsahuje prvky jak skalního lezení,
tak boulderingu, tak tréningu ze závodního lezení, obsahuje i skialpinismus, drytooling a je silně napojen
na historii a rizika (metodika, lékaři). Alpinismus je rolls‐royce horolezectví. Je to královská disciplína.
Alpinismus je všemi obdivovaný. Nelezecká veřejnost uznává lezení hlavně z důvodů myšlenek a historie
alpinismu. Alpinismus je spása dnešní doby, je spojením fyzické náročnosti, mentální připravenosti a
duševních hodnot. Alpinismus může být právě tím hnutím, které znova stmelí ČHS, horolezce a jejich
disciplíny, jako ameriku spojil let na měsíc. Nejsou peníze, ale pokud se nadchnou davy, tak se dobrá,
nadčasová a zpočátku neuchopitelná myšlenka může podařit.
 
Propagaci alpinismu pomůžou například tyto tři věci:
 
 vedení ČHS a prosazení alpinismu jako hlavního směru, hlavní značky, hlavní myšlenky, něčeho, co
dává smysl všemu hejbání, všemu pracovnímu nasazení s mládeží, spojení historie, současnosti a
budoucnosti lezení. Ne v hlavách jednotlivců, každý, ať si dělá, co chce, ale v celkové koncepci vývoje
horolezce. Je to jako desetiboj, kde dávají smysl jednotlivé disciplíny i jejich spojení. A specializace
by neměla zabít původní myšlenku, integritu a synergii. Jednotlivé disciplíny by naopak spolu měly
vést dialog, vzájemně se učit, předávat si to nejlepší, co bylo v dané specializaci nalezeno a posílit tak
společně základní kameny horolezectví.
 
 
Pavel Bača Vrtík 
Pavel Bača Vrtík, foto: Petr Jandík

 
 spojení s komerčním sektorem – virální videa, samolepky a doplňky s logy českých výrobců
lezeckého vybavení mohou vzniknout za jejich 100% dotace pokrývajiÅLciÅL náklady. Mohou zaznít hesla
jako „Zpět do hor!“, „Alpinismus žije!“, či v mezinárodní mutaci jako „Go hard, go alpine!“ apod.
Myšlenky, design a značka alpinismu se mohou spojit s jejich reklamní kampaní a i tak se dají
financovat projekty obrody alpinismu, sponzorovat různá setkání a materiálně podpořit tahouni.
Není to žádné kupování, podplácení či tlak sponzorů, pouze snaha dohnat to, co v ostatních zemích
funguje, tedy profesionalizace, spojení těch, kteří mají společné zájmy a zajištění podpory pro rozvoj
našich hodnot.
 
 nadšení lidí – je to lavina, začne to pár lidí, zpropaguje pár autorit a pak to strhne ostatní a je to in.
Všichni to začnou chtít, všichni to začnou dělat, pak zjistí, že na to nemají a začne to znova. Je to
spirála zkušeností. Každou otáčkou se dostaneme výše. Myšlenky jsou jednoduché, teď jen
přesvědčit, že dávají smysl. Ukázat, že současný systém potřebuje léčbu, získat si pozornost lidí,
vysolit jim řešení a pak to všechno udýchat.
 
5. Další kroky
VH, VV, Koncepce, Oslovení oddílů, sponzorů, médií, členů, Financování, Garanti, Web, Portál,
Mezinárodní inciativa …

[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Pavel Vrtík | Vydáno dne 24. 03. 2014 | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Pavel "Bača" Vrtík

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Valná hromada ČHS (13.04.2024)
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 24.03.2014 12:40:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Vize pěkná
ale bude vyžadovat velkou spoustu dlouhodobé práce. Dělal jsem řadu let v trenérských radách a vím, že vydolovat z některých špičkových lezců medializovatelné informace je těžší, než prvovýstup samotný.

Z pozice vydavatele webu pak vím, že kromě několika světlých výjimek, jako je právě Bača, Marek Holeček a Lucka Hrozová, je obvykle pro vydavatele snadnější dostat článek o nějaké akci od světových hvězd, jako je Ines Papert, Alex Huber a další, než od našich horolezců.

Bačův plán se v zásadě moc neliší od toho, co se prosazovalo v minulosti, to je ukazatelem správnosti té cesty. Řekl bych, že bude s jeho prosazením mít asi trable právě v Brně. Největším kritikem finanční podpory existence a podpory alpinistické reprezentace a komise alpinismu byl v minulosti Vlk.

Je dobře, že Bača přináší novou energii, bude ji potřebovat hodně.
1 0

Komentář ze dne: 24.03.2014 19:04:12     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jx zero (@)
Titulek: no jo
"Spíš do hor začnou jezdit junáci ze skautského oddílu než mladí lezci z lezeckého oddílu."

Jo, to jsem presne ja a moji kamaradi (pred cca 10 lety).
Tenkrat nas skautsky oddil docela fungoval a jezdilo se ledaskam, za coz jsem vedoucim vdecnej. Pak jsem ze skauta utekl. Pri te prilezitosti jsem tenkrat poznal dva horolezecke oddily existujici v podstate pouze proto, aby byly prukazky na lezeni na piskovci. Ale ze by se nektery z tech oddilu venoval detem aspon z desetiny tak jako skauti? Vlastne jo, jednou jeden turistickej oddil (byli to turisti pod KCT, ale vsichni meli prukazky CHS) me vzal do Tater.

To spis sleduji v dnesni dobe, jak vznikaji takove neco jako oddily, kde poradaji detske kurzy lezeni na preklizce. V techhle partach lidi by asi CHS mohl zkusit vzbudit chut lizt na skalach a v horach. Co jsem videl jejich nastenky, tak jim jde ale hlavne o zavody na preklizce, maximalne tak v lete tydenni soustredeni na skalach. V tomhle byli skauti lepsi, sice se furt soutezilo v ruznych blbostech, ale zavod byl tak jeden za rok. Jinak se o vikendech slo nekam do lesa nebo jelo na kole. Ale to uz je davno.
2 0

Komentář ze dne: 24.03.2014 23:12:38     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: no jo
Ono je to taky tím, že hory nemáme a musí se na ně jezdit trošku dál. V takovém Rakousku, třeba se na několikasetmetrových stěnách leze to, co u nás na skalkách.

Práce s dětmi je u nás v horolezeckých oddílech dost chabá, ale konkrétně Bača s dětmi pracuje velmi dobře, viz jeho přednáška.
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

horyinfo.cz je mediální partner Českého horolezeckého svazu
hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci