Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesŽlebská jehlo, sbohem


Bourání věže už nelze zastavit?

Tak tedy Žlebská jehla to má spočítané, sesimulované a rozhodnuté. Musí pryč, aby nespadla na železnici. Že byly i jiné možnosti, ukazuje stanovisko vrcholové komise ČHS, které ale Správa železniční dopravní cesty nevzala v potaz. Aktualizace: bourání pozastaveno do projednání žádosti.


29.10. 2013: Na základě fotky uveřejněné na serveru Euroclimbing jsme požádali pana Ing. Petra Kříže, vedoucího Správy CHKO Labské pískovce, o komentář k současnému stavu kolem Jehly. Informace jsme obdrželi obratem:

SŽDC stále nepožádalo o výjimku, i když dle ústních konzultací s projektantem, který by je měl zastupovat, se tak mělo stát již několikrát. Stejně tak nebylo jasné, zda bude žádost o výjimku vůbec podána (zvažovaly se stále obě varianty - stabilizace a odtěžení).S ohledem na změny ve vyjádřeních ze strany SŽDC jsme nemohli nijak předjímat výsledek.
S ohledem na tak dlouhou časovou prodlevu jsem se s projektantem minulý týden sešel osobně se žádostí o vysvětlení. Bylo mi sděleno, že provádějí monitoring, jehož výsledky vykazují pohyb skalního bloku. Dle vyjádření projektanta by jejich žádost měla být podána zítra. Po tomto podání Správa CHKO Labské pískovce může zahájit správní řízení včetně všech souvisejících aktivit (např. předpokládám nutnost ústního projednání se subjekty, které se o kauzu zajímají - např. ČHS, či odborné konzultace). Předpokládám také, že na lokalitě zítra provedou kolegové ze správy kontrolu. 
Sanační práce v lokalitě samozřejmě pokračují. Jedná se o řadu sanačních aktivit dle schváleného projektu, na které Správa CHKO Labské pískovce vydala výjimku v roce 2010. Z hlediska nového řízení by se jednalo pouze o Žlebské jehle, kde práce s ohledem na situaci nezačaly. 

13. 9. 2013: Podle informace Ing. Petra Kříže z CHKO Labské pískovce, byly práce na odtěžení Žlebské jehly pozastaveny. Investor by měl podat standardní žádost o výjimku, která bude projednána podle Zákona o ochraně přírody a krajiny. Postup závisí na tom, co investor do žádosti napíše a jak bude Správa CHKO postupovat, bude možné říci až po seznámení s obsahem žádosti.

Podle Ing. Kříže nemůže být Žlebská jehla zbourána na základě záznamu do stavebního deníku, jehož kopii jsme publikovali. Bylo nám přislíbeno, že budeme informováni o dalším vývoji legislativně i technicky složité situace kolem Jehly. Stávající posudky ukazují spíše na zbourání Jehly, ale než bude přijato platné rozhodnutí, mělo by vše projít standardním procesem schvalování.


 

Na Žlebskou jehlu vede v současnsoti několik cest od VIIb po IXc. Popisy najdete na webu Skalní oblasti zde.  Do její historie se zapsali v roce 1909 Otto Weigold, poté Vašek Širl, bratři Weingartlové, Jiří Šlégl a naposledy Tomáš Sobotka.

Jeník Pleticha k tomu píše:  I když jsme s předsedou CVK V. Wolfem věnovali hodně času a úsilí v jednání o záchranu věže Žlebská Jehla, bohužel jsme byli sami. Tak za 15 dní se bude Žlebská Jehla bourat. Vše je příloze (naše stanovisko a zápis z jednání, kde už jsme nebyli pozváni, ale podařilo se nám díky p.Štáblovi předat oficiálně naše stanovisko). Dál to radši nebudu komentovat.

Další ze zúčastněných z Geoprojektu k tomu napsal v diskusi zde:

Jehla dle rozhodnutí dvou soudních znalců a dalších orgánů bohužel bude zcela odstraněna. Práce na jejím odtěžení budou zahájeny do 14 dnů. Zpracoval jsem sice projekt na její stabilizaci, ale celé 4 roky se nic nedělo. Nyní je stav takový, že navržené zajištění již není možné ekonomicky realizovat. V krátkodobém (cca 10 let) horizontu hrozí pád jehly na trať. SŽDC ze zákona musí zajistit bezpečnost provozu. Denní výluka na trati Děčín - hranice SRN stojí cca 12 mil Kč. Náklady na stabilizaci jehly jsou nyní kolem 15 mil Kč a její odstranění je cca 5 mil Kč. Ačkoli jsem s Honzou Pletichou vše řešil, tak i při změně projektu nebyly splněny podmínky investora a provozovatele trati na zajištění bezpečnosti po dobu min. 50 let. Pod toto se bohužel nikdo nepodepíše. Já vím, že jehlu je možno zajistit na dobu cca 20 let a pak na základě monitoringu udělat další opatření. Bohužel byrokracie, odpovědnost a finance v tomto hrají prim. Nejsem sice horolezec, ale znalec skal a v Labáku se pohybuji intenzivně více jak 7 let a to že jehla půjde dolů je opravdu krajním řešením.

Lezci v Českosaském Švýcarsku kolem roku 1915. Konopná lana odvážně navázaná kolem pasu, obuv s plstěnou podešví. Na obrázku zvláštní technika lezení zvaná „stavění“
Lezci v Českosaském Švýcarsku kolem roku 1915. Konopná lana odvážně navázaná kolem pasu,
obuv s plstěnou podešví. Na obrázku zvláštní technika lezení zvaná „stavění“ , foto: Archív F. Richtera

 

Přílohy:
 
Zápis Kontrolního dne 5.9.2013
Zápis Kontrolního dne 5.9.2013

 

Stanovisko Centrální vrcholové komise a OVK Labské pískovce

Věc: Stanovisko zástupců Českého horolezeckého svazu k sanaci věže Žlebská jehla v Labském údolí.


Vážení, níže zasíláme stanovisko Oblastní vrcholové komise Labské pískovce a předsedy Centrální vrcholové komise Českého horolezeckého svazu k uvažovanému bouraní skalní věže Žlebská jehla na Levém břehu Labského údolí.

Skalní věž Žlebská jehla je významným skalním útvarem, který se nachází na Levém břehu Labského údolí a je dobře viditelná i např. z protějšího břehu z vyhlídky Belveder. Dá se říci, že tvoří významný krajinný prvek. Bez zajímavosti není ani to, že je to jedna z prvních slezených věží v celém Labském údolí a horolezecká činnost na ní probíhá více než sto let. V původním projektovém řešení sanačních prací bylo stanoveno, že tento skalní útvar zůstane zachován a bude provedena jeho sanace. V průběhu výstavby však došlo z Vaší strany k přehodnocení stanoviska, a to zdůrazňuji bez provedení zejména dlouhodobých měření posunu skalního útvaru, pouze na základě počítačových simulací a provedených vizuálních prohlídek, což je dle našeho názoru naprosto nedostatečné, neboť podle jedné návštěvy a krátké doby není schopen žádný odborník situaci řádně vyhodnotit a počítačové modely též pracují s určitou mírou nepřesnosti.

Již z těchto předpokladů je zřejmé, že každý znalec zaujme, již z důvodu, aby byl právně kryt, zcela razantní stanovisko, které upřednostní demolici skalního objektu, před jeho sanací. Taktéž změna požadavku investora na odbornou záruku, že ke zřícení tohoto objektu nedojde po dobu 50-ti let je zcela mimo realitu, která nerespektuje zejména geologické podmínky celého Labského údolí.

Vzhledem ke geologickým podmínkám, které se zde vyskytují, a to nehovoříme o mimořádných podmínkách, které mohou nastat, může dojít během k padesáti let k havárii mnoha jiných, daleko větších skalních útvarů s daleko většími důsledky. Již z tohoto důvodu, když pomineme další přírodní živel, kterým je voda, nebude tato dopravní trasa nikdy stoprocentně bezpečná a jediným skutečně stoprocentně bezpečným řešením by bylo ji přemístit a vést jinudy.

Prosazení demolice skalního útvaru Žlebská jehla taktéž vytváří velmi nebezpečný precedent, kdy obdobným způsobem bude postupováno i u jiných skalních útvarů, a to i tam, kde to nebude až tak nutné, a to právě s odkazem na tuto demolici a ve svém důsledku to může mít velmi negativní vliv na krajinný ráz celé oblasti, která spadá pod CHKO Labské pískovce a ochrana skalních útvarů je jedním ze základních prvků ochrany tohoto území. Lze uvést případy z minulosti, kdy byly provedeny zdařilé sanace jiných skalních útvarů, které jsou funkční a díky jimž se podařilo skalní útvary zachovat, např. u Jeptišky, či minulé sanace provedené na útvaru Kazatelna.

Jsme si vědomi důležitosti dopravní cesty i finančních nákladů a ztrát, které by znamenalo přerušení dopravy a proto sanace či případné odstranění některých menších skalních bloků nezpochybňujeme . Taktéž jsme si vědomi, že sanace jsou v tomto případě finančně náročnější než prostá likvidace a to i v čase, přesto však v tomto případě s demolicí skalního útvaru Žlebská jehla zásadně nesouhlasíme a žádáme investora o přehodnocení stanoviska.

Domníváme se, že je možné provést zdařilou sanaci, byť finančně náročnější, s relativně vysokou mírou bezpečnosti na období cca dvaceti let s tím, že je možno v tomto období provést kvalitní dlouhodobý monitoring a doplnit sanační opatření tak, aby vyhovovala dlouhodobě, neboť je si dobré uvědomit, že i technologie se neustále vyvíjejí a může vzniknout taková technologie, která umožní zachování tohoto skalního útvaru dalším generacím.

Je zcela jisté, že takto razantní zásah vyvolá velmi negativní mediální reakce a to nejen mezi lezeckou veřejností, což už si bylo možno ověřit při sanaci skalního útvaru Kazatelna a i tuto záležitost by bylo vhodné brát v potaz. Závěrem si dovolím vyslovit myšlenku, že pevně věříme, že investor akce nepůjde tou nejjednodušší a nejpohodlnější cestou, ale přijme výzvu a učiní maximum pro zachování nejen tohoto skalního útvaru, ale v budoucnosti i dalších, kde by případné demolice přicházely v úvahu tak, aby tyto útvary zůstaly zachovány dalším generacím. S přátelským pozdravem

ing. Vladimír Wolf
Předseda Centrální vrcholové komise 
Českého horolezeckého svazu

Jan Pleticha
Předseda Oblastní vrcholové komise
Labské pískovce

(pozn. red: převedeno do textu funkcí OCR z dokumentu PDF zaslaného vrcholovou komisí. Případné chyby rozpoznání textu padají na hlavu firmy Adobe)


[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Jeník Pleticha | Vydáno dne 29. 10. 2013 | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Jeník Pleticha

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Valná hromada ČHS (13.04.2024)
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 08.09.2013 23:29:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Zajímavé,
že CHKO nic nenamítá. Díky Jeníkovi za info.
0 0

Komentář ze dne: 10.09.2013 11:29:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - MP (@)
Titulek: Re: Zajímavé,
Zbourat věž je nejlevnější a pro většinu zúčastněných nejpohodlnější řešení.
Přeložit trať je zcela mimo realitu, to by tam muselo hrozit zříceni neodtěžitelného a nesanovatelného masivu. Stavba ochranných tunelů by asi byla taky mnohem dražší.
jen mi přijde paradoxní, jak ochrana přírody srazila kufry a v klidu obětovala historickou věž, i když tu jiné možnosti byly.
Ve srovnání se zbouráním věže je honění ohníčků, maglajzu nebo oranžových kruhů dětská hra na činnost.
0 0

Komentář ze dne: 10.09.2013 16:00:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - J.Hušek (@)
Titulek: Re: Re: Zajímavé,
Ony se málokdy věci dějí tak, jak to vypadá zvenčí, předpokládám, že tomu tak bude i v tomto případě. Věřím, že Správa CHKO Labské pískovce bude schopna srozumitelně vysvětlit svoje postoje a obhájit svá rozhodnutí. V každém případě jsem o to dnes požádal jejího vedoucího a poslal mu kontakt přímo na HI. Jinak souhlasím s tím, že pokud tu jiné, zdůrazňuji reálné, možnosti řešení jsou, je třeba jich využít, jakkoli bezpečnost mezinárodní trati a posudky statiků s kulatými razítky jsou silný kalibr. Sám nevím, jestli bych dokázal jít otevřeně proti nim a přebrat nezbytnou odpovědnost. Ohníčky, mg nebo exhibicionistické suříkové kroužky s tím až zas tak moc nesouvisejí.
0 0

Komentář ze dne: 29.10.2013 16:41:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Milan Doubner (doubner@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Zajímavé,
Jako stavař bych rád podotkl, že poskytnout záruku na stavební dílo (sanace skály není nic jiného) na obvyklou dobu 18 měsíců může být leckdy problém. Požadovat záruku 50 let je naprostý nesmysl a lze to bez mrknutí oka podepsat, protože v té době už tady většina mužů středního věku nebude. Naopak tady bude jiný režim, jiné problémy a jiné priority. Ale tady nebude nikdo postižitelný. Motivací k destrukci Žlebské jehly je jen a jen byznys. Metody k její záchraně jsou dnes už docela slušně vypracované.
Milan Doubner
0 0

Komentář ze dne: 29.10.2013 16:55:37     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Milan Doubner (doubner@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Zajímavé,
A nebude existovat ani dodavatelská firma ani investor v současné právní podobě. 50 let záruky je účelová a zastrašující demagogie. Pokud je někdo ochoten to podepsat na 20 - 25 let, tak to směle může podepsat i na 50 let. Není v tom rozdíl. Milan Doubner
0 0

Komentář ze dne: 10.09.2013 17:00:12     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jeník Pleticha (jenik.pleticha@email.cz)
Titulek:
Ahoj Jirko!
Taky jsem zvědavý, jak vysvětlí CHKO LP ,že když se změnil schválený projekt( Žlebská Jehla se měla sanovat a monitorovat, což vůbec nebylo předtím vůbec provedeno) a najednou ČD přišli novýma soudními posudky a hlavně novým požadavkem,záruky na 50 let, což reálně hrozí, že těd mohou bourat kdykoliv a cokoliv. Statit a znalec ing.Štábl, který se dlouhodobě zabývá Labským údolí ohledně sanací by dal záruku na 20-25 let sanace a hlavně pořádný monitoring, takhle ho ČD prostě přizdili ke zdi s novýma podmínkama.A CHKO LP nezlob se na mě dalo ČD a sanační a betonový lobistům pohodě bez žádných připomínek souhlas, takže otevře dveře, aby se v Labáku těžilo a utráceli prachy z EU.Samozřejmě jsou skalní bloky, které je třeba sanovat, ale Žlebská Jehla to fakt není a styl jednání je vidět pěkně zápise, kdyby nebylo Štábla, tak by jsme nestihli dát zamítavý stanovisko, protože najednou nás přestali zvát( na zahájení sanací i předtím, jsme byli vždy pozváni) a pořádně se koukni, kdo je první podepsaný pod prapodivní souhlasem bourání Žlebské Jehly rozhodnutí nejsou uvedeny důvody změny projektu,znalecké posudky, ani možnost, že lze sanovat Žlebskou Jehlu se zárukou na 25 let sanace a hlavně pořádné a odborné měření.Všechno to je dost na rychlo a podle mě to není úplně pořádku.
0 0

Komentář ze dne: 10.09.2013 21:17:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - J.Hušek (@)
Titulek: Re:
Jeníku, špatný místo pro tuhle diskusi. Myslím, že jsem ti telefonem svoje řekl, ale když už to otvíráš veřejně, tak alespoň pár slov. Především si myslím, že když máš výhrady ke Správě CHKO LP, měl ses pokusit se jich zeptat přímo, kontakt na ně máš, telefony berou. Jedna věc je jasná. Pokud na bourání věže je potřeba nějaký souhlas (výjimka...) a pokud ten souhlas nebyl(?) vydán, je potřeba ho zúřadovat řádně, tedy ve správním řízení, se lhůtami, účastníky řízení a možností odvolání. Rozhodně ho nemůže nahradit nějaký zápis z kontrolního dne načmáraný stavbyvedoucím do stavebního deníku. Já nevím, jaký je právní stav, neznám místní podmínky, nemám k dispozici dokumenty. Vím,že situace není úplně průhledná - Správa si v tom snaží udělat jasno, požádali investora, aby se do té doby zdržel nevratných kroků (prý to přislíbil). Nevím, jak se to vyvine, nejsem mluvčí Správy CHKO LP. Za sebe jenom říkám, že ochrana přírody tady není původcem problému, sotva je viníkem současného stavu a určitě není nepřítel horolezců. Doporučuju spíš spolupráci, varuju před prvoplánovou neinformovanou kritikou.
2 0

Komentář ze dne: 13.09.2013 23:03:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - flueggus (@)
Titulek:
Sorry for writing English here, but my Czech is too poor. What I would like to know is. When a demolition of the needle was discussed first time? And why it didn't came public? The SBB had got the information about the blocking of this area. But there were nothing about a possible demolition of a rock like that traditional summit. Maybe there had been a bit more pressure to find another solution for the problem.
But now for me there is no reason any more to respect any exclusion area the next time.

0 0

Komentář ze dne: 16.09.2013 15:41:35     Reagovat
Autor: neregistrovaný - flueggus (@)
Titulek:
Have just read, that there is still hope for the Needle of Dolní Žleb and your letter was successful for now. So please excuse my harsh comment before.
I visited the area last saturday and I think the Needle had not seen so many climbers at one day the last 100 years. People from Czechia and Saxony, all came to pay their homage to this traditional rock.
So let's hope that the Needle will stay there the next hundred years too and it will be find another solution to protect the railway track.
Kind regards from Dresden.

Daniel Flügge ("flueggus")
0 0

Komentář ze dne: 16.09.2013 15:55:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re:
Yes , it is still the hope for Needle, but the strength of economy is very big. The late development is that the Railways shuould start a normal legal process of asking the permision of the sanation/demolition of the needle from Nature Savings ministry. The result is not known now.
0 0

Komentář ze dne: 16.09.2013 22:13:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - flueggus (@)
Titulek:
Ahoj Petře,

Thanks for that information. The topic is now discussed in a Saxon climber Facebook group too. And the information about the possible demolition is on Jörg Brutscher's data base sandsteinklettern.de since last week.
I guess the next weekends the needle will be visited a little bit more than usual unless there is a scaffold built now in the notch between the Needle and massive. But over the weekends are obviously no workers there that time or they finish before 3 p.m. I don't know wether that changes the next weeks.
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

horyinfo.cz je mediální partner Českého horolezeckého svazu
hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci